Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:294:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 294, 7. syyskuuta 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 294

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

58. vuosikerta
7. syyskuu 2015


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2015/C 294/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2015/C 294/02

Asia C-497/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 2.7.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Italia) – Davide Gullotta ja Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas v. Ministero della Salute ja Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (Ennakkoratkaisupyyntö — SEUT 49, SEUT 102 ja SEUT 106 artikla — Sijoittautumisvapaus — Syrjintäkiellon periaate — Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö — Euroopan unionin perusoikeuskirjan 15 artikla — Tutkimatta jättäminen)

2

2015/C 294/03

Asia C-422/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 2.7.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht – Saksa) – Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein v. Uta Wree (Ennakkoratkaisupyyntö — Maatalous — Yhteinen maatalouspolitiikka — Tilatukijärjestelmä — Asetus (EY) N:o 73/2009 — 34 artiklan 2 kohdan a alakohta — Käsite ”tukikelpoinen ala” — Käsite ”maatalousmaa” — Ala, joka muodostaa käytöstä poistetun kaatopaikan nurmetetun peitekerroksen — Käyttö maataloustoimintaan — Hyväksyttävyys)

3

2015/C 294/04

Asia C-461/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 1.7.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesverwaltungsgericht – Saksa) – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV v. Saksan valtio (Ennakkoratkaisupyyntö — Ympäristö — Euroopan unionin vesipolitiikka — Direktiivi 2000/60/EY — 4 artiklan 1 kohta — Pintavesiin liittyvät ympäristötavoitteet — Pintavesimuodostuman tilan huononeminen — Vesiväylän rakennushanke — Jäsenvaltioiden velvollisuus olla hyväksymättä hanketta, joka voi aiheuttaa pintavesimuodostuman tilan huononemisen — Vesimuodostuman tilan huononemista koskevat merkitykselliset arviointiperusteet)

3

2015/C 294/05

Asia C-607/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 9.7.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Corte suprema di cassazione – Italia) – Ministero dell'Economia e delle Finanze ym. v. Francesco Cimmino ym. (Ennakkoratkaisupyyntö — Maatalous — Yhteiset markkinajärjestelyt — Banaanit — Asetus (EY) N:o 2362/98 — 7, 11 ja 21 artikla — Tariffikiintiöt — AKT-valtioista peräisin olevat banaanit — Uusi toimija — Tuontitodistukset — Tiettyihin tuontitodistuksiin perustuvien oikeuksien siirtokelvottomuus — Oikeuden väärinkäyttö — Asetus (EY) N:o 2988/95 — 4 artiklan 3 kohta)

4

2015/C 294/06

Asia C-684/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 2.7.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Vestre Landsret – Tanska) – Johannes Demmer v. Fødevareministeriets Klagecenter (Ennakkoratkaisupyyntö — Maatalous — Yhteinen maatalouspolitiikka — Tilatukijärjestelmä — Asetus (EY) 1782/2003 — 44 artiklan 2 kohta — Asetus (EY) N:o 73/2009 — 34 artiklan 2 kohdan a alakohta — Tukikelpoisen hehtaarin käsite — Lentokenttien kiito-, rullaus- ja pysäytysteitä ympäröivät alueet — Käyttö maataloustarkoituksiin — Hyväksyttävyys — Perusteettomasti myönnettyjen maataloustukien takaisinperiminen)

5

2015/C 294/07

Asia C-63/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 9.7.2015 – Euroopan komissio v. Ranskan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Valtiontuki — Sääntöjenvastainen ja sisämarkkinoille soveltumaton tuki — Takaisinperimisvelvollisuus — Täydellinen mahdottomuus — Korvaukset peruspalvelua täydentävästä lisäpalvelusta)

6

2015/C 294/08

Asia C-87/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 9.7.2015 – Euroopan komissio v. Irlanti (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2003/88/EY — Työajan järjestäminen — Lääkäriharjoittelijoiden työajan järjestäminen)

7

2015/C 294/09

Asia C-144/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 9.7.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunalul Maramureș – Romania) – Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei v. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș (Ennakkoratkaisupyyntö — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — 273 ja 287 artikla — Velvollisuus rekisteröidä viran puolesta verovelvollinen arvonlisäverovelvolliseksi — Eläinlääketieteellisten palvelujen verollisuus — Oikeusvarmuuden periaate — Luottamuksensuojan periaate)

7

2015/C 294/10

Asia C-153/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 9.7.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Raad van State – Alankomaat) – Minister van Buitenlandse Zaken v. K ja A (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2003/86/EY — 7 artiklan 2 kohta — Perheenyhdistäminen — Kotouttamistoimenpiteet — Kansallinen säännöstö, jossa asetetaan asianomaisessa jäsenvaltiossa säännönmukaisesti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen perheenjäsenille velvollisuus läpäistä kotoutumiskoe edellytyksenä pääsemiselle kyseisen jäsenvaltion alueelle — Tällaisesta kokeesta aiheutuvat kulut — Yhteensoveltuvuus)

8

2015/C 294/11

Asia C-177/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 9.7.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Supremo – Espanja) – María José Regojo Dans v. Consejo de Estado (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 1999/70/EY — EAY:n, UNICE:n ja CEEP:n tekemä määräaikaista työtä koskeva puitesopimus — 3 ja 4 lauseke — Syrjintäkiellon periaate — Ylimääräinen henkilöstö — Kolmen vuoden välein myönnettävän ikälisän epääminen — Asialliset syyt)

9

2015/C 294/12

Asia C-183/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 9.7.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Curtea de Apel Cluj – Romania) – Radu Florin Salomie ja Nicolae Vasile Oltean v. Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj (Ennakkoratkaisupyyntö — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — 167, 168, 179 ja 213 artikla — Verohallinto määrittelee liiketoimen arvonlisäverolliseksi liiketoiminnaksi — Oikeusvarmuuden periaate — Luottamuksensuojan periaate — Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan vähennysoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että kyseinen toimija rekisteröityy arvonlisäverovelvolliseksi ja että tämä jättää kyseistä veroa koskevan ilmoituksen)

10

2015/C 294/13

Asia C-209/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 2.7.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Vrhovno sodišče – Slovenia) – NLB Leasing d.o.o. v. Slovenian tasavalta (Ennakkoratkaisupyyntö — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — Tavaroiden luovutus vai palvelujen suoritus — Leasingsopimus — Leasingsopimuksen kohteena olleen kiinteistön palautuminen vuokralleantajalle — Käsite ”mitätöiminen, peruuttaminen tai purkaminen taikka kauppahinnan maksamisen täysi tai osittainen laiminlyönti” — Vuokralleantajan oikeus veron perusteen alentamiseen — Kaksinkertainen verotus — Eri suoritukset — Verotuksen neutraalisuuden periaate)

10

2015/C 294/14

Asia C-229/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 9.7.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Arbeitsgericht Verden – Saksa) – Ender Balkaya v. Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 98/59/EY — 1 artiklan 1 kohdan a alakohta — Joukkovähentämiset — Työntekijän käsite — Pääomayhtiön johtoon kuuluva henkilö — Henkilö, joka työskentelee oppisopimuksella ammatillisen uudelleenkoulutuksen tarkoituksessa ja joka saa julkista koulutustukea mutta ei korvausta työnantajalta)

11

2015/C 294/15

Asia C-231/14 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 9.7.2015 – Valittajana InnoLux Corp., aiemmin Chimei InnoLux Corp. ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — SEUT 101 artikla — ETA-sopimuksen 53 artikla — Nestekidenäyttöjen (LCD) maailmanlaajuiset markkinat — Hintojen vahvistaminen — Sakot — Sakkojen määrän laskennasta annetut suuntaviivat (2006) — 13 kohta — Kilpailusääntöjen rikkomiseen liittyvän myynnin arvon määrittäminen — Asianomaisen tuotteen sisäinen myynti Euroopan talousalueen ulkopuolella — Sellaisten Euroopan talousalueella kolmansille myytyjen lopputuotteiden huomioon ottaminen, joiden osaksi asianomainen tuote on liitetty)

12

2015/C 294/16

Asia C-249/14 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 9.7.2015 – Pêra-Grave – Sociedade Agrícola, Unipessoal, Lda v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ja Fundação Eugénio de Almeida (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA — Rekisteröintihakemus — Aikaisempien kansallisten kuviomerkkien VINHO PÊRAMANCA TINTO, VINHO PÊRAMANCA BRANCO ja PÊRAMANCA haltijan esittämä väite — Suhteelliset hylkäysperusteet — Sekaannusvaara)

13

2015/C 294/17

Asia C-331/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 9.7.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Vrhovno sodišče – Slovenia) – Petar Kezić, s.p., Trgovina Prizma v. Slovenian valtio (Ennakkoratkaisupyyntö — Verotus — Arvonlisävero — Kuudes direktiivi 77/388/ETY — 2 artiklan 1 kohta ja 4 artiklan 1 kohta — Verovelvollisuus — Kiinteistöjen vaihdanta — Yritystoimintaa harjoittavan luonnollisen henkilön yksityisomaisuuteen kuuluvien tonttien myynti — Verovelvollinen, joka toimii tässä ominaisuudessaan)

13

2015/C 294/18

Asia C-334/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 2.7.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Cour d'appel de Mons – Belgia) – Belgian valtio v. Nathalie De Fruytier (Ennakkoratkaisupyyntö — Kuudes arvonlisäverodirektiivi — Tiettyjen yleishyödyllisten toimintojen vapautukset — 13 artiklan A kohdan 1 alakohdan b ja c alakohta — Sairaalahoito ja lääkärinhoito — Läheisesti liittyvät toimet — Ihmiselinten ja ihmisistä otettujen näytteiden ja elinten kuljetustoiminta lääketieteellistä analyysia tai lääkinnällistä taikka terapeuttista hoitoa varten — Itsenäinen toiminta — Sairaalat ja lääkinnällisen hoidon ja diagnostiikan keskukset — Vastaavanlaiset laitokset)

14

2015/C 294/19

Asia C-348/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 9.7.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Judecătoria Câmpulung – Romania) – Maria Bucura v. SC Bancpost SA (Ennakkoratkaisupyyntö — Kuluttajansuoja — Direktiivi 87/102/ETY — 1 artiklan 2 kohdan a alakohta — Kulutusluotto — Kuluttajan käsite — Direktiivi 93/13/ETY — 2 artiklan b alakohta, 3–5 artikla ja 6 artiklan 1 kohta — Kohtuuttomat ehdot — Kansallinen tuomioistuin tutkii asian viran puolesta — Selkeästi ja ymmärrettävästi laaditut ehdot — Tiedot, jotka velkojan on toimitettava)

15

2015/C 294/20

Asia C-360/14 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 9.7.2015 – Saksan liittotasavalta v. Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Direktiivi 2009/48/EY — Lelujen turvallisuus — Lelujen lyijyä, bariumia, arseenia, antimonia, elohopeaa sekä nitrosamiineja ja nitrosoituvia aineita koskevat raja-arvot — Komission päätös olla hyväksymättä täysimääräisesti Saksan viranomaisten ilmoittamia kansallisia säännöksiä, jotka koskevat lelujen kyseisiä aineita koskevien raja-arvojen säilyttämistä — Todisteet kansallisissa säännöksissä taatusta korkeammasta ihmisten terveyden suojelun tasosta)

16

2015/C 294/21

Asia C-575/14 P: Unionin tuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 30.6.2015 – Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE v. Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Välityslauseke — Sopimus, joka koskee Euroopan unionin taloudellista tukea eContent-ohjelmaan liittyvälle hankkeelle — Euroopan komissio irtisanoo sopimuksen — Maksamattomien rahasummien ja kantajalle väitetysti aiheutuneen vahingon korvaaminen — Asiakirja-aineistossa olevien todisteiden vääristäminen — Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on muutoin selvästi perusteeton — Vaatimus muuttaa Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen päätöstä oikeudenkäyntikuluista — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

16

2015/C 294/22

Asia C-223/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 18.5.2015 – combit Software GmbH v. Commit Business Solutions Ltd

17

2015/C 294/23

Asia C-229/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Naczelny Sąd Administracyjny (Puola) on esittänyt 19.5.2015 – Minister Finansów v. Jan Mateusiak

17

2015/C 294/24

Asia C-231/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Najwyższy (Puola) on esittänyt 21.5.2015 – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ja Petrotel sp. z o.o. w Płocku v. Polkomtel sp. z o.o.

18

2015/C 294/25

Asia C-252/15 P: Valitus, jonka Naazneen Investments Ltd on tehnyt 28.5.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-250/13, Naazneen Investments Limited v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (SMHV), 18.3.2015 antamasta tuomiosta

19

2015/C 294/26

Asia C-255/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 29.5.2015 – Steef Mennens v. Emirates Direktion für Deutschland

21

2015/C 294/27

Asia C-262/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 1.6.2015 – GD European Land Systems – Steyr GmbH

22

2015/C 294/28

Asia C-263/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Kúria (Unkari) on esittänyt 3.6.2015 – Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft. ja Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft.v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

23

2015/C 294/29

Asia C-264/15 P: Valitus, jonka Makro autoservicio mayorista SA on tehnyt 2.6.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-269/12, Makro autoservicio mayorista v. komissio, 12.3.2015 antamasta tuomiosta

23

2015/C 294/30

Asia C-265/15 P: Valitus, jonka Vestel Iberia, SL on tehnyt 2.6.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-249/12, Vestel Iberia v. komissio, 12.3.2015 antamasta tuomiosta

24

2015/C 294/31

Asia C-266/15 P: Valitus, jonka Central Bank of Iran on tehnyt 3.6.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-563/12, Central Bank of Iran v. Euroopan unionin neuvosto, 25.3.2015 antamasta tuomiosta

25

2015/C 294/32

Asia C-269/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hof van Cassatie (Belgia) on esittänyt 8.6.2015 – Rijksdienst voor Pensioenen v. Willem Hoogstad – muu osapuoli: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

26

2015/C 294/33

Asia C-276/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 9.6.2015 – Hecht-Pharma GmbH v. Hohenzollern Apotheke, Inhaber Winfried Ertelt

27

2015/C 294/34

Asia C-277/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 9.6.2015 – Servoprax GmbH v. Roche Diagnostics Deutschland GmbH

28

2015/C 294/35

Asia C-279/15 P: Valitus, jonka Alexandre Borde ja Carbonium ovat tehneet 10.6.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-314/14, Borde ja Carbonium v. komissio, 25.3.2015 antamasta määräyksestä

28

2015/C 294/36

Asia C-281/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht München (Saksa) on esittänyt 11.6.2015 – Soha Sahyouni v. Raja Mamisch

29

2015/C 294/37

Asia C-282/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Braunschweig (Saksa) on esittänyt 11.6.2015 – Queisser Pharma GmbH & Co. KG v. Saksan liittotasavalta

30

2015/C 294/38

Asia C-283/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 11.6.2015 – X v. Staatssecretaris van Financiën

31

2015/C 294/39

Asia C-288/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht München (Saksa) on esittänyt 15.6.2015 – MIS Medical Imaging Systems GmbH v. Hauptzollamt München

32

2015/C 294/40

Asia C-289/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Krajský súd v Prešove (Slovakia) on esittänyt 15.6.2015 – Jozef Grundza

32

2015/C 294/41

Asia C-292/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vergabekammer Südbayern (Saksa) on esittänyt 16.6.2015 – Hörmann Reisen GmbH v. Stadt Augsburg ja Landkreis Augsburg

33

2015/C 294/42

Asia C-297/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sø- og Handelsretten (Tanska) on esittänyt 18.6.2015 – Ferring B.V. edustajanaan Ferring Lægemidler A/S v. Orifarm A/S

34

2015/C 294/43

Asia C-300/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif (Luxemburg) on esittänyt 19.6.2015 – Charles Kohll ja Sylvie Kohll-Schlesser v. Directeur de l'administration des contributions directes

34

2015/C 294/44

Asia C-301/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d'État (Ranska) on esittänyt 19.6.2015 – Marc Soulier ja Sara Doke v. Ministre de la Culture et de la Communication ja Premier ministre

35

2015/C 294/45

Asia C-302/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado Contencioso-Administrativo Tarragona (Espanja) on esittänyt 19.6.2015 – Correos y Telégrafos S.A. v. Ayuntamiento de Vila Seca

35

2015/C 294/46

Asia C-305/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Østre Landsret (Tanska) on esittänyt 24.6.2015 – Delta Air Lines Inc. v. Daniel Dam Hansen, Mille Doktor, Carsten Jensen, Mogens Jensen, Dorthe Fabricius, Jens Ejner Rasmussen, Christian Bøje Pedersen, Andreas Fabricius, Mads Wedel Rasmussen, Nicklas Wedel Rasmussen, Thomas Lindstrøm Jensen, Marianne Thestrup Jensen, Erik Lindstrøm Jensen, Jakob Lindstrøm Jensen, Liva Doktor ja Peter Lindstrøm Jensen

36

2015/C 294/47

Asia C-310/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 25.6.2015 – Vincent Deroo-Blanquart v. Sony Europe Limited, jolle Sony France SA:n oikeudet ovat siirtyneet

37

2015/C 294/48

Asia C-311/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Korkein oikeus (Suomi) on esittänyt 25.6.2015 – TrustBuddy AB v. Lauri Pihlajaniemi

38

2015/C 294/49

Asia C-313/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal de commerce de Paris (Ranska) on esittänyt 25.6.2015 – Eco-Emballages SA v. Sphère France SAS, Schweitzer SAS, Carrefour Import SAS, Tissue France SCA, SCA Hygiène Products SAS, WEPA Troyes SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SpA, Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, SL, Kimberly-Clark SAS, Gopack SAS, Delipapier, CMC France SARL, Paul Hartmann SA, Wepa Lille SAS, Industrie Cartarie Tronchetti France SAS, Melitta France SAS, Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, Scamark SAS ja Système U Centrale Nationale SAS

38

2015/C 294/50

Asia C-314/15: Kanne 26.6.2015 – Euroopan komissio v. Ranskan tasavalta

39

2015/C 294/51

Asia C-321/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour constitutionnelle (Luxemburg) on esittänyt 29.6.2015 – ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA v. Luxemburgin suurherttuakunnan valtio

39

2015/C 294/52

Asia C-327/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Østre Landsret (Tanska) on esittänyt 2.7.2015 – TDC A/S v. Teleklagenævnet ja Erhvervs- og Vækstministeriet

40

2015/C 294/53

Asia C-335/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 3.7.2015 – Maria Cristina Elisabetta Ornano v. Ministero della Giustizia ja Direzione Generale dei Magistrati del Ministero

41

2015/C 294/54

Asia C-337/15 P: Valitus, jonka Euroopan oikeusasiamies on tehnyt 6.7.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-217/11, Staelen v. Euroopan oikeusasiamies, 29.4.2015 antamasta tuomiosta

42

2015/C 294/55

Asia C-338/15 P: Valitus, jonka Claire Staelen on tehnyt 7.7.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-217/11, Staelen v. Euroopan oikeusasiamies, 29.4.2015 antamasta tuomiosta

43

2015/C 294/56

Asia C-351/15 P: Valitus, jonka komissio on tehnyt 10.7.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-470/11 Total et Elf Aquitaine v. komissio 29.4.2015 antamasta tuomiosta

44

2015/C 294/57

Asia C-358/15 P: Valitus, jonka Bank of Industry and Mine on tehnyt 13.7.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-10/13, Bank of Industry and Mine v. neuvosto, 29.4.2015 antamasta tuomiosta

45

2015/C 294/58

Asia C-359/15 P: Valitus, jonka The National Iranian Gas Company on tehnyt 13.7.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-9/13, The National Iranian Gas Company v. neuvosto, 29.4.2015 antamasta tuomiosta

47

2015/C 294/59

Asia C-373/15 P: Valitus, jonka Ranskan tasavalta on tehnyt 15.7.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-259/13, Ranska v. komissio, 30.4.2015 antamasta tuomiosta

48

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2015/C 294/60

Asia T-172/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.6.2015 – Stahlwerk Bous v. komissio (Valtiontuet — Toimenpiteet, jotka Saksan liittotasavalta on toteuttanut uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön ja paljon energiaa käyttävien yritysten hyväksi — Päätös aloittaa SEUT 108 artiklan 2 kohdassa määrätty menettely — Lopullisen päätöksen antaminen kanteen nostamisen jälkeen — Lausunnon antamisen raukeaminen — Kumoamiskanne — Pyyntö vaatimusten mukauttamisesta — Uuden seikan puuttuminen — Tutkimatta jättäminen)

50

2015/C 294/61

Asia T-173/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.6.2015 – WeserWind v. komissio (Valtiontuet — Toimenpiteet, jotka Saksan liittotasavalta on toteuttanut uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön ja paljon energiaa käyttävien yritysten hyväksi — Päätös aloittaa SEUT 108 artiklan 2 kohdassa määrätty menettely — Lopullisen päätöksen antaminen kanteen nostamisen jälkeen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

51

2015/C 294/62

Asia T-174/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.6.2015 – Dieckerhoff Guss v. komissio (Valtiontuet — Toimenpiteet, jotka Saksan liittotasavalta on toteuttanut uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön ja paljon energiaa käyttävien yritysten hyväksi — Päätös aloittaa SEUT 108 artiklan 2 kohdassa määrätty menettely — Lopullisen päätöksen antaminen kanteen nostamisen jälkeen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

51

2015/C 294/63

Asia T-175/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.6.2015 – Walter Hundhausen v. komissio (Valtiontuet — Toimenpiteet, jotka Saksan liittotasavalta on toteuttanut uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön ja paljon energiaa käyttävien yritysten hyväksi — Päätös aloittaa SEUT 108 artiklan 2 kohdassa määrätty menettely — Lopullisen päätöksen antaminen kanteen nostamisen jälkeen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

52

2015/C 294/64

Asia T-176/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.6.2015 – Georgsmarienhütte v. komissio (Valtiontuet — Toimenpiteet, jotka Saksan liittotasavalta on toteuttanut uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön ja paljon energiaa käyttävien yritysten hyväksi — Päätös aloittaa SEUT 108 artiklan 2 kohdassa määrätty menettely — Lopullisen päätöksen antaminen kanteen nostamisen jälkeen — Lausunnon antamisen raukeaminen — Kumoamiskanne — Pyyntö vaatimusten mukauttamisesta — Uuden seikan puuttuminen — Tutkimatta jättäminen)

53

2015/C 294/65

Asia T-177/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.6.2015 – Harz Guss Zorge v. komissio (Valtiontuet — Toimenpiteet, jotka Saksan liittotasavalta on toteuttanut uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön ja paljon energiaa käyttävien yritysten hyväksi — Päätös aloittaa SEUT 108 artiklan 2 kohdassa määrätty menettely — Lopullisen päätöksen antaminen kanteen nostamisen jälkeen — Lausunnon antamisen raukeaminen — Kumoamiskanne — Pyyntö vaatimusten mukauttamisesta — Uuden seikan puuttuminen — Tutkimatta jättäminen)

54

2015/C 294/66

Asia T-178/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.6.2015 – Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss v. komissio (Valtiontuet — Toimenpiteet, jotka Saksan liittotasavalta on toteuttanut uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön ja paljon energiaa käyttävien yritysten hyväksi — Päätös aloittaa SEUT 108 artiklan 2 kohdassa määrätty menettely — Lopullisen päätöksen antaminen kanteen nostamisen jälkeen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

55

2015/C 294/67

Asia T-179/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.6.2015 – Schmiedewerke Gröditz v. komissio (Valtiontuet — Toimenpiteet, jotka Saksan liittotasavalta on toteuttanut uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön ja paljon energiaa käyttävien yritysten hyväksi — Päätös aloittaa SEUT 108 artiklan 2 kohdassa määrätty menettely — Lopullisen päätöksen antaminen kanteen nostamisen jälkeen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

56

2015/C 294/68

Asia T-183/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.6.2015 – Schmiedag v. komissio (Valtiontuet — Toimenpiteet, jotka Saksan liittotasavalta on toteuttanut uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön ja paljon energiaa käyttävien yritysten hyväksi — Päätös aloittaa SEUT 108 artiklan 2 kohdassa määrätty menettely — Lopullisen päätöksen antaminen kanteen nostamisen jälkeen — Lausunnon antamisen raukeaminen — Kumoamiskanne — Pyyntö vaatimusten mukauttamisesta — Uuden seikan puuttuminen — Tutkimatta jättäminen)

57

2015/C 294/69

Asia T-230/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.6.2015 – Deutsche Edelstahlwerke v. komissio (Valtiontuet — Toimenpiteet, jotka Saksan liittotasavalta on toteuttanut uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön ja paljon energiaa käyttävien yritysten hyväksi — Päätös aloittaa SEUT 108 artiklan 2 kohdassa määrätty menettely — Lopullisen päätöksen antaminen kanteen nostamisen jälkeen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

57

2015/C 294/70

Asia T-235/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.6.2015 – ArcelorMittal Hamburg ym. v. komissio (Valtiontuet — Toimenpiteet, jotka Saksan liittotasavalta on toteuttanut uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön ja paljon energiaa käyttävien yritysten hyväksi — Päätös aloittaa SEUT 108 artiklan 2 kohdassa määrätty menettely — Lopullisen päätöksen antaminen kanteen nostamisen jälkeen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

58

2015/C 294/71

Asia T-236/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.6.2015 – Kronotex ja Kronoply v. komissio (Valtiontuet — Toimenpiteet, jotka Saksan liittotasavalta on toteuttanut uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön ja paljon energiaa käyttävien yritysten hyväksi — Päätös aloittaa SEUT 108 artiklan 2 kohdassa määrätty menettely — Lopullisen päätöksen antaminen kanteen nostamisen jälkeen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

59

2015/C 294/72

Asia T-237/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.6.2015 – Steinbeis Papier v. komissio (Valtiontuet — Toimenpiteet, jotka Saksan liittotasavalta on toteuttanut uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön ja paljon energiaa käyttävien yritysten hyväksi — Päätös aloittaa SEUT 108 artiklan 2 kohdassa määrätty menettely — Lopullisen päätöksen antaminen kanteen nostamisen jälkeen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

60

2015/C 294/73

Asia T-265/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.6.2015 – Schumacher Packaging v. komissio (Valtiontuet — Toimenpiteet, jotka Saksan liittotasavalta on toteuttanut uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön ja paljon energiaa käyttävien yritysten hyväksi — Päätös aloittaa SEUT 108 artiklan 2 kohdassa määrätty menettely — Lopullisen päätöksen antaminen kanteen nostamisen jälkeen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

60

2015/C 294/74

Asia T-270/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.6.2015 – Grupa Azoty ATT Polymers v. komissio (Valtiontuet — Toimenpiteet, jotka Saksan liittotasavalta on toteuttanut uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön ja paljon energiaa käyttävien yritysten hyväksi — Päätös aloittaa SEUT 108 artiklan 2 kohdassa määrätty menettely — Lopullisen päätöksen antaminen kanteen nostamisen jälkeen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

61

2015/C 294/75

Asia T-272/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.6.2015 – P-D Glasseiden ym. v. komissio (Valtiontuet — Toimenpiteet, jotka Saksan liittotasavalta on toteuttanut uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön ja paljon energiaa käyttävien yritysten hyväksi — Päätös aloittaa SEUT 108 artiklan 2 kohdassa määrätty menettely — Lopullisen päätöksen antaminen kanteen nostamisen jälkeen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

62

2015/C 294/76

Asia T-275/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.6.2015 – Drahtwerk St. Ingbert ym. v. komissio (Valtiontuet — Toimenpiteet, jotka Saksan liittotasavalta on toteuttanut uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön ja paljon energiaa käyttävien yritysten hyväksi — Päätös aloittaa SEUT 108 artiklan 2 kohdassa määrätty menettely — Lopullisen päätöksen antaminen kanteen nostamisen jälkeen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

63

2015/C 294/77

Asia T-276/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.6.2015 – Flachglas Torgau ym. v. komissio (Valtiontuet — Toimenpiteet, jotka Saksan liittotasavalta on toteuttanut uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön ja paljon energiaa käyttävien yritysten hyväksi — Päätös aloittaa SEUT 108 artiklan 2 kohdassa määrätty menettely — Lopullisen päätöksen antaminen kanteen nostamisen jälkeen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

63

2015/C 294/78

Asia T-280/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.6.2015 – Ineos Manufacturing Deutschland ym. v. komissio (Valtiontuet — Toimenpiteet, jotka Saksan liittotasavalta on toteuttanut uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön ja paljon energiaa käyttävien yritysten hyväksi — Päätös aloittaa SEUT 108 artiklan 2 kohdassa määrätty menettely — Lopullisen päätöksen antaminen kanteen nostamisen jälkeen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

64

2015/C 294/79

Asia T-281/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.6.2015 – Fels-Werke v. komissio (Valtiontuet — Toimenpiteet, jotka Saksan liittotasavalta on toteuttanut uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön ja paljon energiaa käyttävien yritysten hyväksi — Päätös aloittaa SEUT 108 artiklan 2 kohdassa määrätty menettely — Lopullisen päätöksen antaminen kanteen nostamisen jälkeen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

65

2015/C 294/80

Asia T-282/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.6.2015 – Bayer MaterialScience v. komissio (Valtiontuet — Toimenpiteet, jotka Saksan liittotasavalta on toteuttanut uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön ja paljon energiaa käyttävien yritysten hyväksi — Päätös aloittaa SEUT 108 artiklan 2 kohdassa määrätty menettely — Lopullisen päätöksen antaminen kanteen nostamisen jälkeen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

66

2015/C 294/81

Asia T-283/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.6.2015 – Advansa ym. v. komissio (Valtiontuet — Toimenpiteet, jotka Saksan liittotasavalta on toteuttanut uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön ja paljon energiaa käyttävien yritysten hyväksi — Päätös aloittaa SEUT 108 artiklan 2 kohdassa määrätty menettely — Lopullisen päätöksen antaminen kanteen nostamisen jälkeen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

66

2015/C 294/82

Asia T-318/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.6.2015 – Vinnolit v. komissio (Valtiontuet — Toimenpiteet, jotka Saksan liittotasavalta on toteuttanut uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön ja paljon energiaa käyttävien yritysten hyväksi — Päätös aloittaa SEUT 108 artiklan 2 kohdassa määrätty menettely — Lopullisen päätöksen antaminen kanteen nostamisen jälkeen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

67

2015/C 294/83

Asia T-161/15: Kanne 1.4.2015 – Brinkmann (Steel Trading) ym. v. komissio ja EKP

68

2015/C 294/84

Asia T-255/15: Kanne 19.5.2015 – Almaz-Antey v. neuvosto

69

2015/C 294/85

Asia T-262/15: Kanne 22.5.2015 – Kiselev v. neuvosto

70

2015/C 294/86

Asia T-275/15: Kanne 29.5.2015 – Samir Hmicho v. neuvosto

71

2015/C 294/87

Asia T-278/15 P: Valitus, jonka Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) on tehnyt 1.6.2015 virkamiestuomioistuimen asiassa F-51/14 18.3.2015 antamasta tuomiosta

72

2015/C 294/88

Asia T-292/15: Kanne 3.6.2015 – Vakakis v. komissio

73

2015/C 294/89

Asia T-310/15: Kanne 5.6.2015 – European Union Copper Task Force v. komissio

74

2015/C 294/90

Asia T-316/15: Kanne 11.6.2015 – Puolan tasavalta v. komissio

75

2015/C 294/91

Asia T-332/15: Kanne 16.6.2015 – Ocean Capital Administration ym. v. neuvosto

76

2015/C 294/92

Asia T-336/15: Kanne 25.6.2015 – Windrush Aka v. SMHV – Dammers (The Specials)

77

2015/C 294/93

Asia T-337/15: Kanne 29.6.2015 – Bach Flower Remedies v. SMHV – Durapharma (RESCUE)

78

2015/C 294/94

Asia T-349/15: Kanne 30.6.2015 – CG v. SMHV – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER)

79

2015/C 294/95

Asia T-355/15: Kanne 30.6.2015 – Alpex Pharma v. SMHV – Astex Pharmaceuticals (ASTEX)

79

2015/C 294/96

Asia T-358/15: Kanne 3.7.2015 – Arrom Conseil v. SMHV – Puig France (Roméo has a Gun by Romano Ricci)

80

2015/C 294/97

Asia T-359/15: Kanne 3.7.2015 – Arrom Conseil v. SMHV – Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci)

81

2015/C 294/98

Asia T-361/15: Kanne 3.7.2015 – Choice v. SMHV (Choice chocolate & ice cream)

81

2015/C 294/99

Asia T-362/15: Kanne 1.7.2015 – Lacamanda Group v. SMHV – Woolley (HENLEY)

82

 

Virkamiestuomioistuin

2015/C 294/00

Asia F-92/15: Kanne 26.6.2015 – ZZ v. komissio

83

2015/C 294/01

Asia F-94/15: Kanne 30.6.2015 – ZZ v. EUH

83

2015/C 294/02

Asia F-95/15: Kanne 1.7.2015 – ZZ v. Euroopan komissio

84

2015/C 294/03

Asia F-96/15: Kanne 1.7.2015 – ZZ v. komissio

84

2015/C 294/04

Asia F-97/15: Kanne 1.7.2015 – ZZ v. komissio

85

2015/C 294/05

Asia F-98/15: Kanne 3.7.2015 – ZZ v. parlamentti

86


FI

 

Top