Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:205:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 205, 22. kesäkuuta 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 205

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

58. vuosikerta
22. kesäkuu 2015


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

2015/C 205/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2015/C 205/02

Asia C-260/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 23.4.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgericht Sigmaringen – Saksa) – Sevda Aykul v. Land Baden-Württemberg (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2006/126/EY — Ajokorttien vastavuoroinen tunnustaminen — Jäsenvaltion kieltäytyminen tunnustamasta sen alueella päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena ajoneuvoa kuljettaneen henkilön ajokorttia, jonka on myöntänyt toinen jäsenvaltio)

2

2015/C 205/03

Asia C-357/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 22.4.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie – Puola) – Drukarnia Multipress sp. z o.o. v. Minister Finansów (Ennakkoratkaisupyyntö — Verotus — Direktiivi 2008/7/EY — 2 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta — Pääoman hankinnasta suoritettavat välilliset verot — Pääoman hankintaveron periminen — Kommandiittiosakeyhtiöön sijoitettavat pääomapanokset — Tällaisen yhtiön luokitteleminen pääomayhtiöksi)

3

2015/C 205/04

Asia C-376/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 23.4.2015 – Euroopan komissio v. Bulgarian tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Sähköiset viestintäverkot ja -palvelut — Direktiivit 2002/20/EY, 2002/21/EY ja 2002/77/EY — Oikeus käyttää maanpäällisen digitaalisen verkon televisiolähetysten radiotaajuutta — Osallistuminen valintamenettelyihin — Tarjoajien valintaperusteet — Oikeasuhteisuus — Erityiset oikeudet)

3

2015/C 205/05

Asia C-382/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 23.4.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Centrale Raad van Beroep – Alankomaat) – C. E. Franzen, H. D. Giesen ja F. van den Berg v. Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Ennakkoratkaisupyyntö — Siirtotyöläisten sosiaaliturva — Asetus (ETY) N:o 1408/71 — 13 artiklan 2 kohta ja 17 artikla — Satunnainen työskentely jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin asuinvaltiossa — Sovellettava lainsäädäntö — Asuinvaltion päätös olla myöntämättä lapsilisiä ja alentaa vanhuuseläkettä)

4

2015/C 205/06

Asia C-424/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 23.4.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Saksa) – Zuchtvieh-Export GmbH v. Stadt Kempten (Ennakkoratkaisupyyntö — Maatalous — Asetus (EY) N:o 1/2005 — Eläinten suojelu kuljetuksen aikana — Pitkä kuljetus jäsenvaltiosta kolmanteen valtioon — 14 artiklan 1 kohta — Reittisuunnitelmaan liittyvä tarkastus, joka lähtöpaikan toimivaltaisen viranomaisen on suoritettava ennen pitkiä kuljetuksia — Tämän säännöksen sovellettavuus kuljetusmatkan Euroopan unionin alueen ulkopuolella tapahtuvaan osaan — Kyseisessä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten sovellettavuus tähän kuljetusmatkan osaan)

5

2015/C 205/07

Asia C-605/13 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 21.4.2015 – Valittajana Issam Anbouba ja muuna osapuolena Euroopan unionin neuvosto (Muutoksenhaku — Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Syyrian arabitasavaltaan kohdistettavat rajoittavat toimenpiteet — Kyseisestä hallinnosta hyötyviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistettavat toimenpiteet — Näyttö siitä, että merkitseminen kyseessä oleviin luetteloihin on perusteltua — Todisteiden kokonaisuus)

6

2015/C 205/08

Asia C-630/13 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 21.4.2015 – Valittajana Issam Anbouba ja muuna osapuolena Euroopan unionin neuvosto (Muutoksenhaku — Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Syyrian arabitasavaltaan kohdistettavat rajoittavat toimenpiteet — Kyseisestä hallinnosta hyötyviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistettavat toimenpiteet — Näyttö siitä, että merkitseminen kyseessä oleviin luetteloihin on perusteltua — Todisteiden kokonaisuus)

6

2015/C 205/09

Asia C-635/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 23.4.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunalul București – Romania) – SC ALKA CO SRL v. Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați, aiemmin Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța, ja Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen tullitariffi — Tariffiluokittelu — Yhdistetty nimikkeistö — Nimike 1207 — Öljysiemenet — Nimike 1209 — Siemenet, jollaisia käytetään kylvämiseen — Nimike 1212 — Siemenet, jollaisia käytetään pääasiallisesti ihmisravinnoksi, muualle kuulumattomat — Kiinasta peräisin olevien kuorellisten kurpitsan raakasiemenien tuonti)

7

2015/C 205/10

Asia C-16/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 23.4.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt hof van beroep te Gent – Belgia) – Property Development Company NV v. Belgian valtio (Ennakkoratkaisupyyntö — Verotus — Kuudes arvonlisäverodirektiivi — 11 artiklan A kohta — Vastikkeelliseen luovutukseen rinnastettava tavaroiden käyttöönotto — Rakennuksen ottaminen käyttöön arvonlisäverosta vapautetun toiminnan tarkoituksiin — Veron peruste kyseisessä käyttöönotossa — Rakennusvaiheessa maksetut väliaikaiset korot)

8

2015/C 205/11

Asia C-38/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 23.4.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco – Espanja) – Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa – Extranjería v. Samir Zaizoune (Ennakkoratkaisupyyntö — Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue — Direktiivi 2008/115/EY — Yhteiset vaatimukset ja menettelyt laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi — 6 artiklan 1 kohta ja 8 artiklan 1 kohta — Kansallinen lainsäädäntö, jonka nojalla laittomasta oleskelusta on määrättävä olosuhteista riippuen joko sakko tai maastapoistaminen)

8

2015/C 205/12

Asia C-96/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 23.4.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt tribunal de grande instance de Nîmes – Ranska) – Jean-Claude Van Hove v. CNP Assurances SA, (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 93/13/ETY — Kohtuuttomat ehdot — Vakuutussopimus — 4 artiklan 2 kohta — Sopimusehtojen kohtuuttomuuden arviointi — Ei koske sopimuksen pääkohdetta koskevia sopimusehtoja — Sopimusehto, jolla pyritään turvaamaan asuntolainasopimuksen lyhennyksistä huolehtiminen — Lainanottajan täysi työkyvyttömyys — Kyseisen turvan ulkopuolelle jättäminen, jos lainanottajan katsotaan kykenevän harjoittamaan palkallista tai palkatonta toimintaa)

9

2015/C 205/13

Asia C-111/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 23.4.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Varhoven administrativen sad – Bulgaria) – GST – Sarviz AG Germania v. Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä — Direktiivi 2006/112/EY — Verotuksen neutraalisuuden periaate — Arvonlisäverovelvollinen henkilö — Palvelujen vastaanottajan virheellisesti maksama arvonlisävero — Arvonlisäveron kantaminen palvelujen suorittajalta — Arvonlisäveron palautuksen epääminen palvelujen suorittajalta)

10

2015/C 205/14

Asia C-114/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 21.4.2015 – Euroopan komissio v. Ruotsin kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Arvonlisävero — Kuudes direktiivi 77/388/ETY — Direktiivi 2006/112/EY — 132 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 135 artiklan 1 kohdan h alakohta — Vapautukset — Julkisen postilaitoksen palvelut — Postipalveluiden käyttöön kelpaavat postimerkit — Direktiivi 97/67/EY)

11

2015/C 205/15

Asia C-120/14 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 22.4.2015 – Valittajana Christoph Klein ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Sopimuksen ulkopuolinen vastuu — Direktiivi 93/42/ETY — 8 ja 18 artikla — Lääkinnälliset laitteet — Komission toimimattomuus päätöksen, jolla kiellettiin markkinoille saattaminen, tiedoksi antamisen johdosta — Vanhentumisaika — Oikeusapupyynnön vanhentumisaikaa lykkäävä vaikutus — Suojalausekemenettely)

11

2015/C 205/16

Asia C-149/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 23.4.2015 – Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 91/676/ETY — Vesien suojeleminen maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta — Pilaantumisalttiiden vesien ja vyöhykkeiden määritteleminen — Liiallinen nitraattipitoisuus — Rehevöityminen — Velvollisuus tehdä tarkistuksia neljän vuoden välein — Puutteelliset toimenpiteet — Toimintaohjelmia ei ole laadittu)

12

2015/C 205/17

Asia C-227/14 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 23.4.2015 – Valittajina LG Display Co. Ltd ja LG Display Taiwan Co., Ltd sekä muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — SEUT 101 artikla ja ETA-sopimuksen 53 artikla — Nestekidenäyttöjen (LCD) maailmanlaajuiset markkinat — Hintojen vahvistaminen — Sakot — Sakkojen laskennasta annetut suuntaviivat (2006) — 13 kohta — Myyntiarvon määritys — Yhteisyritys — Emoyhtiöille suoritettujen myyntien huomioon ottaminen — Sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä kartelleja koskevissa asioissa annettu tiedonanto (2002) — 23 kohdan b alakohdan viimeinen alakohta — Osittainen sakoista vapauttaminen — Todisteet komissiolle aikaisemmin tuntemattomista tosiseikoista)

12

2015/C 205/18

Asia C-127/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 12.3.2015 – Verein für Konsumenteninformation v. INKO, Inkasso GmbH

13

2015/C 205/19

Asia C-132/15 P: Valitus, jonka Euroopan unionin tuomioistuin on tehnyt 19.3.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-725/14, Aalberts Industries v. Euroopan unioni, 13.2.2015 antamasta tuomiosta

13

2015/C 205/20

Asia C-134/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sächsisches Oberverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 19.3.2015 – Lidl Dienstleistungs-GmbH & Co. KG v. Freistaat Sachsen

15

2015/C 205/21

Asia C-147/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 26.3.2015 – Provincia di Bari v. Edilizia Mastrodonato srl

16

2015/C 205/22

Asia C-151/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal da Relação de Coimbra (Portugali) on esittänyt 30.3.2015 – Sociedade Portuguesa de Autores CRL v. Ministério Público

16

2015/C 205/23

Asia C-152/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal da Relação de Lisboa (Portugali) on esittänyt 30.3.2015 – Cruz & Companhia Lda v. Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) ja Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL

17

2015/C 205/24

Asia C-157/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hof van Cassatie (Belgia) on esittänyt 3.4.2015 – Samira Achbita ja Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v. G4S Secure Solutions NV

17

2015/C 205/25

Asia C-158/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 3.4.2015 – Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland NV v. Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit

18

2015/C 205/26

Asia C-160/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 7.4.2015 – GS Media BV v. Sanoma Media Netherlands BV ym.

18

2015/C 205/27

Asia C-164/15 P: Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 9.4.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-473/12, Aer Lingus Ltd. v. Euroopan komissio, 5.2.2015 antamasta tuomiosta

19

2015/C 205/28

Asia C-165/15 P: Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 9.4.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-500/12, Ryanair Ltd. v. Euroopan komissio, 5.2.2015 antamasta tuomiosta

20

2015/C 205/29

Asia C-166/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija (Latvia) on esittänyt 13.4.2015 – Rikosoikeudenkäynti Aleksandrs Ranksia ja Jurijs Vasiļevičsiä vastaan

21

2015/C 205/30

Asia C-180/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen (Ruotsi) on esittänyt 21.4.2015 – Borealis AB ym. v. Naturvårdsverket

21

2015/C 205/31

Asia C-182/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Augstākā tiesa (Latvia) on esittänyt 22.4.2015 – Aleksei Petruhhin

23

2015/C 205/32

Asia C-193/15 P: Valitus, jonka Tarif Akhras on tehnyt 27.4.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-579/11, Tarif Akhras v. Euroopan unionin neuvosto, 12.2.2015 antamasta tuomiosta

24

2015/C 205/33

Asia C-200/15: Kanne 29.4.2015 – Euroopan komissio v. Portugalin tasavalta

25

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2015/C 205/34

Asia T-131/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.5.2015 – Spa Monopole v. SMHV – Orly International (SPARITUAL) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin SPARITUAL rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat Benelux-tavaramerkeiksi rekisteröidyt sana- ja kuviomerkit SPA ja LES THERMES DE SPA — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta)

26

2015/C 205/35

Asia T-423/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.5.2015 – Skype v. SMHV Sky ja Sky IP International (skype) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin skype rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki SKY — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

26

2015/C 205/36

Asia T-183/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.5.2015 – Skype v. SMHV Sky ja Sky IP International (SKYPE) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin SKYPE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki SKY — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

27

2015/C 205/37

Asia T-184/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.5.2015 – Skype v. SMHV Sky ja Sky IP International (SKYPE) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin SKYPE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki SKY — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

28

2015/C 205/38

Asia T-433/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.5.2015 – Petropars Iran ym. v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Iraniin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää ydinaseiden levittäminen — Varojen jäädyttäminen — Perusteluvelvollisuus — Arviointivirhe — Lainvastaisuusväite — Oikeus harjoittaa taloudellista toimintaa — Omaisuudensuoja — Kansanterveyden, turvallisuuden ja ympäristön suojelu — Ennalta varautumisen periaate — Oikeasuhteisuus — Puolustautumisoikeudet)

29

2015/C 205/39

Asia T-599/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.5.2015 – Cosmowell v. SMHV – Haw Par (GELENKGOLD) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin GELENKGOLD rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki, joka esittää tiikeriä — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn muuttuminen — Merkkien lausuntatavan samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

30

2015/C 205/40

Asia T-715/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.5.2015 – Lidl Stiftung v. SMHV – Horno del Espinar (Castello) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin Castello rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen kuviomerkki Castelló — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Oikeus tulla kuulluksi — Asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan toinen virke)

30

2015/C 205/41

Asia T-383/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 23.4.2015 – Chatzianagnostou v. neuvosto ym. (Kumoamiskanne — Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Operaatiossa Eulex Kosovo toimiva kansallinen asiantuntija — Operaation päällikön päätökset kurinpitoseuraamuksista)

31

2015/C 205/42

Asia T-393/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.4.2015 – SolarWorld ja Solsonica v. komissio (Polkumyynti — Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot ja kiekot) tuonti — Väliaikainen polkumyyntitulli)

32

2015/C 205/43

Asia T-284/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 28.4.2015 – Dyckerhoff Polska v. komissio (Kumoamiskanne — Kanteen nostamisen määräaika — Myöhästyminen — Ylivoimaisen esteen tai ennalta-arvaamattoman tapahtuman puuttuminen — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen — Lainvastaisuusväite)

32

2015/C 205/44

Asia T-581/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 27.4.2015 – Vierling v. SMHV – IP Leanware (BRAINCUBE) (Yhteisön tavaramerkki — Väite — Väitteen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

33

2015/C 205/45

Asia T-43/15 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 24.4.2015 – CRM v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Suojatun maantieteellisen merkinnän rekisteröiminen — ”piadina romagnola/piada romagnola” — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

34

2015/C 205/46

Asia T-45/15 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 24.4.2015 – Hydrex v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Tukisopimus, joka liittyy ympäristöalan rahoitusvälineeseen kuuluvaan hankkeeseen — Takaisinperintää koskeva määräys — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Muotovaatimusten noudattamatta jättäminen — Tutkimatta jättäminen)

34

2015/C 205/47

Asia T-174/15: Kanne 8.4.2015 – EFB v. komissio

35

2015/C 205/48

Asia T-191/15: Kanne 10.4.2015 – SLE Schuh v. SMHV – Vigoss Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret (VIOS)

35

2015/C 205/49

Asia T-205/15: Kanne 24.4.2015 – Aguirre y Companía v. SMHV – Puma (urheilukengän esitys)

36

2015/C 205/50

Asia T-209/15: Kanne 23.4.2015 – Gmina Kosakowo v. komissio

37

2015/C 205/51

Asia T-211/15 P: Valitus, jonka Claudio Necci on tehnyt 27.4.2015 virkamiestuomioistuimen asiassa F-5/15, Necci v. komissio, 25.3.2015 antamasta määräyksestä

38

2015/C 205/52

Asia T-213/15: Kanne 24.4.2015 – Lidl v. SMHV – toom Baumarkt GmbH (Super-Samstag)

39

2015/C 205/53

Asia T-214/15: Kanne 23.4.2015 – Novartis v. SMHV – Meda (Zymara)

40

2015/C 205/54

Asia T-217/15: Kanne 30.4.2015 – Fiesta Hotels & Resorts v. SMHV – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)

40

2015/C 205/55

Asia T-224/15: Kanne 6.5.2015 – Cofely Solelec ym. v. parlamentti

41

2015/C 205/56

Asia T-536/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.4.2015 – Microsoft v. SMHV – Softkinetic Software (KINECT)

42

2015/C 205/57

Asia T-182/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 23.4.2015 – Marzocchi Pompe v. SMHV – Settima Meccanica (ELIKA)

42

2015/C 205/58

Asia T-637/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.4.2015 – noon Copenhagen v. SMHV – Wurster Diamonds (noon)

42

2015/C 205/59

Asia T-791/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 27.4.2015 – Bensarsa v. komissio ja tietosuojavaltuutettu

43


FI

 

Top