Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:146:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 146, 4. toukokuuta 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 146

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

58. vuosikerta
4. toukokuu 2015


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2015/C 146/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2015/C 146/02

Yhdistetyt asiat C-464/13 ja C-465/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 11.3.2015 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Bundesarbeitsgericht – Saksa) – Europäische Schule München v. Silvana Oberto (C-464/13) ja Barbara O’Leary (C-465/13) (Ennakkoratkaisupyyntö — Eurooppa-koulujen perussääntö — Eurooppa-koulujen valituslautakunnan toimivalta lausua erään Eurooppa-koulun ja tuntiopettajan, jota jäsenvaltio ei ole osoittanut tehtäväänsä tai lähettänyt, välisestä määräaikaisesta työsopimuksesta)

2

2015/C 146/03

Asia C-538/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 12.3.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Liettua) – eVigilo Ltd v. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (Ennakkoratkaisupyyntö — Julkiset hankinnat — Direktiivit 89/665/ETY ja 2004/18/EY — Yhdenvertaisen kohtelun periaate ja avoimuusperiaate — Sopimuspuoleksi valitun tarjoajan yhteys hankintaviranomaisen asiantuntijoihin — Velvollisuus ottaa tämä yhteys huomioon — Asiantuntijan puolueellisuutta koskeva todistustaakka — Tällaisen puolueellisuuden merkityksettömyys arvioinnin lopputuloksen kannalta — Muutoksenhaun määräajat — Sopimuksenteon abstraktien perusteiden kiistäminen — Näiden perusteiden selventäminen sopimuksenteon tyhjentävien sopimuksentekoperusteiden ilmoittamisen jälkeen — Arviointiperuste, joka koskee sitä, missä määrin tarjoukset ovat yhteensopivia teknisten vaatimusten kanssa)

3

2015/C 146/04

Asia C-577/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 12.3.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) – Yhdistynyt kuningaskunta) – Actavis Group PTC EHF ja Actavis UK Ltd v. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (Ennakkoratkaisupyyntö — Ihmisille tarkoitetut lääkkeet — Asetus (EY) N:o 469/2009 — 3 artikla — Lisäsuojatodistus — Edellytykset lisäsuojatodistuksen saamiselle — Lääkkeet, jotka sisältävät osittain tai kokonaan samaa vaikuttavaa ainetta — Peräkkäinen markkinoille saattaminen — Vaikuttavien aineiden yhdistelmä — Vaikuttavan aineen aikaisempi myynti lääkkeenä, jossa on yksi ainoa vaikuttava aine — Edellytykset usean todistuksen saamiselle saman patentin perusteella — Peruspatentin vaikuttavien aineiden muutos)

4

2015/C 146/05

Asia C-594/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 12.3.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesfinanzhof – Saksa) – ”go fair” Zeitarbeit OHG v. Finanzamt Hamburg-Altona (Ennakkoratkaisupyyntö — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — 132 artiklan 1 kohdan g alakohta — Sosiaalihuoltoon tai sosiaaliturvaan läheisesti liittyvien palvelujen suoritusten vapauttaminen verosta — Käsite ”tunnustetut, sosiaalisia hyvinvointipalveluja tuottavat laitokset” — Tilapäistyövoimaa välittävä yritys — Tutkinnon suorittaneen hoitohenkilökunnan asettaminen käyttöön — Vapautuksen epääminen)

4

2015/C 146/06

Asia C-628/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.3.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Cour de cassation – Ranska) – Jean-Bernard Lafonta v. Autorité des marchés financiers (Ennakkoratkaisupyyntö — Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Direktiivi 2003/6/EY — 1 artiklan ensimmäisen kohdan 1 alakohta — Direktiivi 2003/124/EY — 1 artiklan 1 kohta — Sisäpiiritieto — Täsmällisen tiedon käsite — Tietyn suuntainen mahdollinen vaikutus rahoitusvälineiden hintaan)

5

2015/C 146/07

Asia C-175/13: Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 10.2.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Riigikohus – Viro) – Liivimaa Lihaveis MTÜ v. Viro-Latvia-ohjelman 2007–2013 seurantakomitea (Ennakkoratkaisupyyntö — SEUT 267 artikla — Kanne ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevasta päätöksestä — Kyseisen kanteen käsittelevässä tuomioistuimessa ei ole vireillä oikeusriitaa — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

6

2015/C 146/08

Asia C-494/13 P: Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 22.1.2015 – Valittajana GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH sekä muina osapuolina sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja Villiger Söhne GmbH (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 40/94 — 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Värillinen kuviomerkki, joka sisältää sanat LIBERTE american blend sinisellä taustalla — Yhteisön kuviomerkin, joka sisältää sanat La LIBERTAD, haltijan esittämä väite — Rekisteröinnin epääminen)

6

2015/C 146/09

Asia C-495/13 P: Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 22.1.2015 – Valittajana GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH sekä muina osapuolina sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja Villiger Söhne GmbH (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 40/94 — 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Värillinen kuviomerkki, joka sisältää sanat LIBERTE american blend punaisella taustalla — Yhteisön sanamerkin La LIBERTAD haltijan esittämä väite — Rekisteröinnin epääminen)

7

2015/C 146/10

Asia C-496/13 P: Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 22.1.2015 – Valittajana GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH sekä muina osapuolina sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja Villiger Söhne GmbH (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 40/94 — 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Värillinen kuviomerkki, joka sisältää sanat LIBERTE brunes sinisellä taustalla — Yhteisön sana- ja kuviomerkkien La LIBERTAD haltijan esittämä väite — Kieltäytyminen)

7

2015/C 146/11

Yhdistetyt asiat C-587/13 P ja C-588/13 P: Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 15.1.2015 – Valittajina Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ja Telefónica SA ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Espanjan verolainsäädännössä säädetty tukijärjestelmä — Yhtiöveroa koskeva säännös, jonka perusteella Espanjan alueelle sijoittautuneet yritykset voivat kirjata omistusosuuden hankkimisesta yrityksissä, jotka eivät ole sijoittautuneet tälle alueelle, johtuvan rahallisen liikearvon kuluksi — Päätös, jossa tukijärjestelmä todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi)

8

2015/C 146/12

Asia C-621/13 P: Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 11.2.2015 – Orange v. Euroopan komissio, Ranskan tasavalta, Département des Hauts-de-Seine ja Sequalum SAS (Muutoksenhaku — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla — Valtiontuki — Erittäin nopean sähköisen viestinnän laajakaistaverkon toteuttamisesta ja käyttämisestä aiheutuneiden julkisen palvelun kustannusten korvaaminen)

8

2015/C 146/13

Asia C-624/13 P: Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 11.2.2015 – Iliad SA, Free infrastructure SAS ja Free SAS v. Euroopan komissio, Ranskan tasavalta, Puolan tasavalta ja Département des Hauts-de-Seine (Muutoksenhaku — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla — Valtiontuki — Erittäin nopean sähköisen viestinnän laajakaistaverkon toteuttamisesta ja käyttämisestä aiheutuneiden julkisen palvelun kustannusten korvaaminen)

9

2015/C 146/14

Asia C-688/13: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 28.1.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona – Espanja) – Gimnasio Deportivo San Andrés SL:n (selvitystilassa) vireille panema asia (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla — Yrityksen luovutus — Työntekijöiden oikeuksien turvaaminen — Direktiivin 2001/23/EY tulkinta — Maksukyvyttömyysmenettelyn kohteena oleva luovuttaja — Takeet siitä, etteivät luovutetun yrityksen tietyt velat tule luovutuksensaajan vastattaviksi)

9

2015/C 146/15

Asia C-68/14: Unionin tuomioistuimen määräys (viides jaosto) 3.2.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale ordinario di Aosta – Italia) – Equitalia Nord SpA v. CLR di Camelliti Serafino & C. Snc (Ennakkoratkaisupyyntö — SEUT 106 ja SEUT 107 artikla — Kilpailu — Käsite ”valtiontuki” — Kansallinen lainsäädäntö — Kiinteistöjen käyttö julkishallinnon yksiköiden tarpeisiin — Vuokranalennus — Pääasian oikeudenkäyntiin liittyvät tosiasiat ja oikeudelliset seikat — Riittävien täsmennysten puuttuminen — Syyt, joiden vuoksi vastaus ennakkoratkaisukysymyksiin on tarpeen — Riittävien täsmennysten puuttuminen — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

10

2015/C 146/16

Asia C-296/14: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 5.2.2015 – Helleenien tasavalta v. Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Valtiontuki — Kreikan viranomaisten vilja-alan toimijoille myöntämät korottomat lainat, joihin liittyy valtiontakaus — Päätös, jolla tuet todetaan sisämarkkinoille soveltumattomiksi — Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat ja joka on selvästi perusteeton)

11

2015/C 146/17

Asia C-305/14: Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 10.2.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunalul Satu Mare – Romania) – Sergiu Lucian Băbășan v. Inspectoratul Județean de Poliție Satu Mare (Ennakkoratkaisupyyntö — Euroopan unionin perusoikeuskirja — Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan julkisen kokoontumisen järjestäminen edellyttää ennakkolupaa — Unionin oikeutta ei ole pantu täytäntöön — Unionin tuomioistuimen toimivallan selvä puuttuminen)

11

2015/C 146/18

Asia C-374/14 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kymmenes jaosto) 12.2.2015 – Walcher Meßtechnik GmbH v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (Muutoksenhaku — Unionin tuomioistuimen työjärjestys — 181 artikla — Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin HIPERDRIVE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdottomat hylkäysperusteet — Kuvailevuus — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 7 artiklan 1 kohdan c alakohta — Yleinen yhdenvertaisen kohtelun periaate)

12

2015/C 146/19

Asia C-23/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal de première instance de Namur (Belgia) on esittänyt 20.1.2015 – Rikosoikeudenkäynti Sébastien Andreta vastaan

12

2015/C 146/20

Asia C-43/15 P: Valitus, jonka BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH on tehnyt 4.2.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-595/13, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), 4.12.2014 annetusta tuomiosta

13

2015/C 146/21

Asia C-46/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Central Administrativo Sul (Portugali) on esittänyt 5.2.2015 – Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica Lda. (Ambisig) v. AICP – Associação de Industriais do Concelho de Pombal

14

2015/C 146/22

Asia C-62/15 P: Valitus, jonka DTL Corporación, S.L. on tehnyt 11.2.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) 9.12.2014 asiassa T-176/13, DTL Corporación v. SMHV, 9.12.2014 antamasta tuomiosta

14

2015/C 146/23

Asia C-67/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo per la Sardegna (Italia) on esittänyt 12.2.2015 – Mario Melis ym. v. Comune di Loiri Porto San Paolo ja Provincia di Olbia Tempio

15

2015/C 146/24

Asia C-68/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Grondwettelijk Hof (Belgia) on esittänyt 13.2.2015 – X, muuna osapuolena Ministerraad

16

2015/C 146/25

Asia C-79/15 P: Valitus, jonka Euroopan unionin neuvosto on tehnyt 20.2.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-400/10, Hamas v. neuvosto, 17.12.2014 antamasta tuomiosta

17

2015/C 146/26

Asia C-84/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 19.2.2015 – Sonos Europe BV v. Staatssecretaris van Financiën

18

2015/C 146/27

Asia C-85/15 P: Valitus, jonka Feralpi Holding SpA on tehnyt 19.2.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-70/10, Feralpi Holding SpA v. komissio, 9.12.2014 antamasta tuomiosta

18

2015/C 146/28

Asia C-86/15 P: Valitus, jonka Ferriera Valsabbia SpA ja Valsabbia Investimenti SpA ovat tehneet 20.2.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-92/10, Ferriera Valsabbia SpA ja Valsabbia Investimenti SpA v. komissio, 9.12.2014 antamasta tuomiosta

19

2015/C 146/29

Asia C-87/15 P: Valitus, jonka Alfa Acciai SpA on tehnyt 20.2.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-85/10, Alfa Acciai SpA v. komissio, 9.12.2014 antamasta tuomiosta

21

2015/C 146/30

Asia C-88/15 P: Valitus, jonka Ferriere Nord SpA on tehnyt 20.2.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-90/10, Ferriere Nord v. komissio, 9.12.2014 antamasta tuomiosta

23

2015/C 146/31

Asia C-89/15 P: Valitus, jonka Riva Fire SpA (selvitystilassa) on tehnyt 24.2.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-83/10, Riva Fire SpA v. komissio, 9.12.2014 antamasta tuomiosta

24

2015/C 146/32

Asia C-90/15 P: Valitus, jonka Hansen & Rosenthal KG ja H & R Wax Company Vertrieb GmbH ovat tehneet 24.2.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-544/08, Hansen & Rosenthal KG ja H & R Wax Company Vertrieb GmbH v. Euroopan komissio, 12.12.2014 antamasta tuomiosta

26

2015/C 146/33

Asia C-91/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Gerechtshof Amsterdam (Alankomaat) on esittänyt 25.2.2015 – Kawasaki Motors Europe NV v. Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

27

2015/C 146/34

Asia C-96/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal de grande instance de Nanterre (Ranska) on esittänyt 26.2.2015 – Saint Louis Sucre SA, jolle Saint Louis Sucre SNC:n oikeudet ovat siirtyneet v. Directeur général des douanes et droits indirects

28

2015/C 146/35

Asia C-104/15: Kanne 3.3.2015 – Euroopan komissio v. Romania

29

2015/C 146/36

Asia C-112/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Østre Landsret (Tanska) on esittänyt 4.3.2015 – Kødbranchens Fællesråd päämiehinään Århus Slagtehus A/S v. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ja Fødevarestyrelsen

30

2015/C 146/37

Asia C-116/15: Kanne 6.3.2015 – Euroopan parlamentti v. Euroopan unionin neuvosto

30

2015/C 146/38

Asia C-507/13: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 9.12.2014 – Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto, väliintulijana Euroopan komissio

31

2015/C 146/39

Asia C-56/14: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 27.1.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout – Belgia) – Openbaar Ministerie v. Marc Emiel Melanie De Beuckeleer, Michiel Martinus Zeeuws ja Staalbeton NV/SA

31

2015/C 146/40

Asia C-116/14: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 10.12.2014 – Euroopan komissio v. Portugalin tasavalta

32

2015/C 146/41

Asia C-225/14: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 23.1.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal d'instance de Dieppe – Ranska) – Facet SA v. Jean Henri

32

2015/C 146/42

Asia C-236/14: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 20.1.2015 – Euroopan komissio v. Irlanti, väliintulijana Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

32

2015/C 146/43

Asia C-412/14: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 14.1.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Amtsgericht Rüsselsheim – Saksa) – Dagmar Wedel ja Rudi Wedel v. Condor Flugdienst GmbH

32

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2015/C 146/44

Asia T-89/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.3.2015 – Pollmeier Massivholz v. komissio (Valtiontuet — Sahalaitoksen perustamista Hessenin osavaltioon koskevat valtion toimenpiteet — Kumoamiskanne — Kantelijoille osoitettu kirje — Toimi, joka ei ole kannekelpoinen — Tutkimatta jättäminen — Päätös, jossa todetaan, ettei kyseessä ole valtiontuki — Muodollisen tutkintamenettelyn aloittamatta jättäminen — Vakavat vaikeudet — Valtiontakausten tukiosuuden laskeminen — Komission tiedonanto takausten muodossa annetuista valtiontuista — Vaikeuksissa oleva yritys — Julkisen maa-alueen myynti — Puolustautumisoikeudet — Perusteluvelvollisuus)

33

2015/C 146/45

Asiat T-195/11, T-458/11, T-448/12 ja T-41/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.3.2015 – Cahier ym. v. neuvosto ja komissio (Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Kahteen käyttötarkoitukseen soveltuvista rypäleistä valmistettujen viinien tuottajille asetettu kielto valmistaa kahteen käyttötarkoitukseen soveltuvista rypäleistä valmistetun viinin tavanomaisen tuotantomäärän ylittävästä määrästä itse tislattuja alkoholijuomia — Kansalliset viranomaiset soveltavat kyseistä lainsäädäntöä)

34

2015/C 146/46

Asia T-611/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.3.2015 – Spa Monopole v. SMHV – South Pacific Management (Manea Spa) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin Manea Spa rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat Benelux-tavaramerkeiksi rekisteröidyt sana- ja kuviomerkit SPA ja aikaisempi Benelux-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki LES THERMES DE SPA — Suhteelliset hylkäysperusteet — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta)

34

2015/C 146/47

Asia T-30/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.3.2015 – IDT Biologika v. komissio (Julkiset tavaranhankinnat — Tarjouskilpailumenettely — Raivotautirokotteiden toimittaminen Serbiaan — Tarjoajan tarjouksen hylkääminen — Sopimuksen tekeminen toisen tarjoajan kanssa — Valintaperusteet — Ilmeinen arviointivirhe)

35

2015/C 146/48

Asia T-466/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.3.2015 – RFA International v. komissio (Polkumyynti — Venäjältä peräisin olevan ferropiin tuonti — Maksettujen polkumyyntitullien palauttamishakemusten hylkääminen — Vientihinnan määrittäminen — Yksi taloudellinen yksikkö — Polkumyyntimarginaalin määrittely — Erilaisen menetelmän käyttäminen kuin se menetelmä, jota käytettiin alkuperäisessä tutkimuksessa — Olosuhteiden muuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 1225/2009 2 artiklan 9 kohta ja 11 artiklan 9 kohta)

36

2015/C 146/49

Asia T-250/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.3.2015 – Naazneen Investments v. SMHV – Energy Brands (SMART WATER) (Yhteisön tavaramerkki — Menettämismenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki SMART WATER — Tosiasiallinen käyttö — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohta — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen N:o 207/2009 75 artikla)

36

2015/C 146/50

Asia T-384/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.3.2015 – Intermark v. SMHV – Coca Cola (RIENERGY Cola) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin RIENERGY Cola rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki Coca-Cola ja aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki COCA-COLA — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

37

2015/C 146/51

Asia T-412/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.3.2015 – Chin Haur Indonesia v. neuvosto (Polkumyynti — Indonesiasta, Malesiasta, Sri Lankasta ja Tunisiasta lähtöisin olevien polkupyörien tuonti — Kiinasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentaminen koskemaan kyseistä tuontia — Toimenpiteiden kiertäminen — Yhteistyön puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 1225/2009 13 ja 18 artikla — Perusteluvelvollisuus — Arviointivirhe)

38

2015/C 146/52

Asia T-413/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.3.2015 – City Cycle Industries v. neuvosto (Polkumyynti — Indonesiasta, Malesiasta, Sri Lankasta ja Tunisiasta lähtöisin olevien polkupyörien tuonti — Kiinasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentaminen koskemaan kyseistä tuontia — Toimenpiteiden kiertäminen — Yhteistyön puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 1225/2009 13 artikla — Perusteluvelvollisuus — Arviointivirhe — Yhdenvertainen kohtelu — Oikeus tutustua asiakirjoihin)

38

2015/C 146/53

Asia T-66/15: Kanne 12.2.2015 – Alsharghawi v. neuvosto

39

2015/C 146/54

Asia T-76/15: Kanne 18.2.2015 – KENUP Foundation ym. v. EIT

40

2015/C 146/55

Asia T-118/15: Kanne 6.3.2015 – Slovenia v. komissio

41

2015/C 146/56

Asia T-458/12: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 5.3.2015 – Générations futures v. komissio

42

 

Virkamiestuomioistuin

2015/C 146/57

Asia F-73/13: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 17.3.2015 – AX v. EKP (Henkilöstö — EKP:n henkilöstö — Kurinpitomenettely — Kurinpitoseuraamus — Irtisanominen — Puolustautumisoikeudet — Oikeus tutustua kurinpitomenettelyn asiakirjoihin — Oikeus tutustua muita yksiköitä koskeviin tietoihin ja asiakirjoihin — Kohtuullinen määräaika — Kurinpitolautakunnan kokoonpano — Kurinpitolautakunnan neuvontatehtävä — Seuraamuksen koventaminen suositellusta — Perusteluvelvollisuus — Yksikön johtaminen — Ilmeinen arviointivirhe — Seuraamuksen oikeasuhteisuus — Lieventävät seikat — Raskauttavat seikat — Lainvastaisuusväite)

43

2015/C 146/58

Asia F-97/13: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 5.3.2015 – Gyarmathy v. perusoikeusvirasto (Virkamiehet — Euroopan unionin perusoikeusviraston henkilökunta — Määräaikaiset toimihenkilöt — Palvelukseen ottaminen — Viranhakuilmoitus — Hakemuksen hylkääminen)

43

2015/C 146/59

Asia F-24/14: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 18.3.2015 – Rajala v. SMHV (Henkilöstö — Virkamiehet — Arviointi — Arviointikertomus — Suoritusten kokonaisarviointi — Johdonmukaisuus)

44

2015/C 146/60

Asia F-27/14: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 18.3.2015 – DK v. EUH (Henkilöstö — EUH:n työntekijät — Virkamies — Kurinpitomenettely — Viraltapano ilman eläkeoikeuksien alentamista — Henkilöstösääntöjen liitteessä IX oleva 25 artikla — Vireillä olevat rikosoikeudelliset syytetoimet — Nimittävän viranomaisen ja rikosasiaa käsittelevän tuomioistuimen käsiteltäväksi saatetut tosiseikat, jotka ovat täysin samat)

45

2015/C 146/61

Asia F-51/14: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 18.3.2015 – Ribeiro Sinde Monteiro v. EUH (Henkilöstö — EUH:n työntekijät — Virkamies — Ylennys — Henkilöstösääntöjen 43 artikla ja 45 artiklan 1 kohta — Kaikkien ylennyskelpoisten virkamiesten ansioiden vertailu — Virkamiehet, joita EUH:n yksiköt ovat ehdottaneet ja virkamiehet, joita ei ole ehdotettu — Arviointikertomusten huomioon ottaminen — Yksinomaan kirjalliset arviot)

45

2015/C 146/62

Asia F-61/14: Virkamiestuomioistuimen tuomio (yhden tuomarin kokoonpano) 24.3.2015 – Maggiulli v. komissio (Henkilöstö — Ylennys — Vuoden 2013 ylennyskierros — Päätös ylentämättä jättämisestä — Ansioiden vertailu)

46

2015/C 146/63

Asia F-58/13: Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 19.3.2015 – Marcuccio v. komissio (Asianosaisen edustajan sulkeminen oikeudenkäyntimenettelyn ulkopuolelle — Uutta edustajaa ei ole nimetty — Kantaja, joka ei ole enää vastannut unionin yleisen tuomioistuimen pyyntöihin — Lausunnon antamisen raukeaminen)

47

2015/C 146/64

Asia F-62/13: Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 19.3.2015 – Marcuccio v. komissio (Asianosaisen edustajalle asetettu kielto esiintyä asian käsittelyssä — Uutta edustajaa ei ole nimetty — Kantaja, joka on lakannut vastaamasta virkamiestuomioistuimen yhteydenottoihin — Lausunnon antamisen raukeaminen)

47

2015/C 146/65

Asia F-65/13: Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 19.3.2015 – Marcuccio v. komissio (Asianosaisen asianajajalle asetettu kielto esiintyä asian käsittelyssä — Uutta asianajajaa ei ole nimetty — Kantaja, joka on lakannut vastaamasta virkamiestuomioistuimen pyyntöihin — Lausunnon antamisen raukeaminen)

48

2015/C 146/66

Asia F-89/13: Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 19.3.2015 – Marcuccio v. komissio (Asianosaisen asianajajalle asetettu kielto esiintyä asian käsittelyssä — Uutta asianajajaa ei ole nimetty — Kantaja, joka on lakannut vastaamasta virkamiestuomioistuimen pyyntöihin — Lausunnon antamisen raukeaminen)

48

2015/C 146/67

Asia F-90/15: Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 19.3.2015 – Marcuccio v. komissio (Asianosaisen edustajan sulkeminen oikeudenkäyntimenettelyn ulkopuolelle — Uutta edustajaa ei ole nimetty — Kantaja, joka ei ole enää vastannut unionin yleisen tuomioistuimen pyyntöihin — Lausunnon antamisen raukeaminen)

49

2015/C 146/68

Asia F-28/15: Kanne 17.2.2015 – ZZ v. komissio

49

2015/C 146/69

Asia F-29/15: Kanne 17.2.2015 – ZZ v. ECSEL-yhteisyritys

50

2015/C 146/70

Asia F-30/15: Kanne 20.2.2015 – ZZ v. EUH

50

2015/C 146/71

Asia F-31/15: Kanne 23.2.2015 – ZZ v. neuvosto

51

2015/C 146/72

Asia F-32/15: Kanne 23.2.2015 – ZZ ym. v. neuvosto

51

2015/C 146/73

Asia F-35/15: Kanne 24.2.2015 – ZZ v. komissio

52

2015/C 146/74

Asia F-36/15: Kanne 27.2.2015 – ZZ ja ZZ v. unionin tuomioistuin

52

2015/C 146/75

Asia F-97/14: Virkamiestuomioistuimen määräys 24.3.2015 – BU v. EMA

53


FI

 

Top