Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:143:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 143, 30. huhtikuuta 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 143

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

58. vuosikerta
30. huhtikuu 2015


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2015/C 143/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.7522 – MVV / BayWa r.e. / GlendImplex / GreenCom / BEEGY) ( 1 )

1

2015/C 143/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.7568 – M1 Fashion / LVMH / Pepe Jeans Group) ( 1 )

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2015/C 143/03

Euron kurssi

2

2015/C 143/04

Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön

3

2015/C 143/05

Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

4

2015/C 143/06

Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

5

2015/C 143/07

Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

6

2015/C 143/08

Komission tiedote tämänhetkisistä valtiontuen takaisinperintäkoroista sekä viite- ja diskonttokoroista jokaiselle 28 jäsenvaltiolle 1. toukokuuta 2015 lähtien (Julkaistu 21. huhtikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) 794/2004 ( EUVL L 140, 30.4.2004, s. 1 ) 10 artiklan mukaisesti)

7

 

EUROOPAN TALOUSALUEESEEN LIITTYVÄT TIEDOTTEET

 

EFTAn valvontaviranomainen

2015/C 143/09

EFTAn valvontaviranomaisen tiedonanto EFTA-valtioissa 1. tammikuuta 2015 alkaen voimassa olevista valtiontuen takaisinperintäkoroista sekä viite- ja diskonttokoroista (Julkaistu valvontaviranomaisen valtiontukisuuntaviivojen VII osassa ja 14 päivänä heinäkuuta 2004 tehdyn valvontaviranomaisen päätöksen N:o 195/04/KOL ( EUVL L 139, 25.5.2006, s. 37 , ja ETA-täydennysosa N:o 26, 25.5.2006, s. 1) 10 artiklassa vahvistettujen viite- ja diskonttokorkoja koskevien sääntöjen mukaisesti)

8


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

EFTAn tuomioistuin

2015/C 143/10

Islannin rahoituspalveluyhdistyksen 28 päivänä tammikuuta 2015 EFTAn valvontaviranomaista vastaan nostama kanne (Asia E-4/15)

9

2015/C 143/11

EFTAn valvontaviranomaisen 16 päivänä helmikuuta 2015 Norjan kuningaskuntaa vastaan nostama kanne (Asia E-6/15)

10

2015/C 143/12

EFTAn valvontaviranomaisen 16 päivänä helmikuuta 2015 Norjan kuningaskuntaa vastaan nostama kanne (Asia E-7/15)

11

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2015/C 143/13

Ilmoitus Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan väsymiskestävyydeltään hyvän betoniteräksen tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn vireillepanosta

12

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2015/C 143/14

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

23


 

Oikaisuja

2015/C 143/15

Oikaisu komission tiedotukseen tämänhetkisistä valtionavun takaisinperintäkoroista sekä viite- ja diskonttokoroista jokaiselle 28 jäsenvaltiolle 1. huhtikuuta 2015 lähtien ( EUVL C 88, 14.3.2015 )

27


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top