Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:065:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 65, 23. helmikuuta 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 65

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

58. vuosikerta
23. helmikuu 2015


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

2015/C 065/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2015/C 065/02

Lausunto 2/13: Unionin tuomioistuimen lausunto (täysistunto) 18.12.2014 – Euroopan komissio (SEUT 218 artiklan 11 kohdan nojalla annettu lausunto — Kansainvälistä sopimusta koskeva luonnos — Euroopan unionin liittyminen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen (Euroopan ihmisoikeussopimus) — Mainitun sopimusluonnoksen yhteensopivuus EU- ja EUT-sopimusten kanssa)

2

2015/C 065/03

Asia C-81/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 18.12.2014 – Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta v. Euroopan unionin neuvosto (Kumoamiskanne — Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen — ETY:n ja Turkin välinen assosiaatiosopimus — Assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta annettu neuvoston päätös — Oikeusperustan valinta — SEUT 48 artikla — SEUT 79 artiklan 2 kohdan b alakohta — SEUT 217 artikla)

2

2015/C 065/04

Asia C-87/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 18.12.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Hoge Raad der Nederlanden – Alankomaat) – Staatssecretaris van Financiën v. X (Ennakkoratkaisupyyntö — Sijoittautumisvapaus — Verolainsäädäntö — Tulovero — Ulkomailla asuva verovelvollinen — Omistajansa omassa käytössä olevaan historialliseen monumenttiin liittyvien kulujen vähennysoikeus — Vähennyskelvottomuus monumentin osalta pelkästään sillä perusteella, että sitä ei ole suojeltu verotusvaltiossa, vaikka se on suojeltu asuinvaltiossa)

3

2015/C 065/05

Yhdistetyt asiat C-131/13, C-163/13 ja C-164/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 18.12.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Hoge Raad der Nederlanden – Alankomaat) – Staatssecretaris van Financiën v. Schoenimport ”Italmoda” Mariano Previti vof (C-131/13) sekä Turbu.com BV (C-163/13) ja Turbu.com Mobile Phone’s BV (C-164/13) v. Staatssecretaris van Financiën (Ennakkoratkaisupyynnöt — Arvonlisävero — Kuudes direktiivi — Jäsenvaltioiden väliseen kauppaan sovellettava siirtymäjärjestelmä — Yhteisön alueen sisällä lähetetyt tai kuljetetut tavarat — Saapumisjäsenvaltiossa tehty petos — Petoksen huomioon ottaminen lähetysjäsenvaltiossa — Vähennys-, vapautus- ja palautusoikeuksien epääminen — Säännösten puuttuminen kansallisesta oikeudesta)

4

2015/C 065/06

Asia C-133/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 18.12.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Raad van State – Alankomaat) – Staatssecretaris van Economische Zaken ja Staatssecretaris van Financiën v. Q (Ennakkoratkaisupyyntö — Pääomien vapaa liikkuvuus — Verolainsäädäntö — Lahjavero — Verovapautus, joka koskee suojelualuetta — Se, että verovapautus ei koske toisen jäsenvaltion alueella sijaitsevaa aluetta)

5

2015/C 065/07

Asia C-202/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 18.12.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) – (Yhdistynyt kuningaskunta) – The Queen, Sean Ambrose McCarthyn, Helena Patricia McCarthy Rodriguezin ja Natasha Caley McCarthy Rodriguezin hakemuksesta v. Secretary of State for the Home Department (Euroopan unionin kansalaisuus — Direktiivi 2004/38/EY — Unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltion alueella — Maahantulo-oikeus — Kolmannen valtion kansalainen, joka on unionin kansalaisen perheenjäsen ja jolla on jäsenvaltion myöntämä oleskelukortti — Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan tulo maan alueelle edellyttää ensin maahantuloluvan hankkimista — Direktiivin 2004/38/EY 35 artikla — Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 26 artiklan tiettyjen näkökohtien soveltamisesta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Irlantiin tehdyn pöytäkirjan (N:o 20) 1 artikla)

5

2015/C 065/08

Asia C-306/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 18.12.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt rechtbank van eerste aanleg te Brussel – Belgia) – LVP NV v. Belgian valtio (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen markkinajärjestely — Banaanit — Tuontijärjestelmä — Kannettavat tullit)

6

2015/C 065/09

Asia C-354/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 18.12.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt retten i Kolding, Civilretten – Tanska) – Fag og Arbejde (FOA), Karsten Kaltoftin puolesta v. Kommunernes Landsforening (KL), Billundin kunnan puolesta (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaalipolitiikka — Irtisanominen — Peruste — Työntekijän lihavuus — Yleistä lihavuuteen perustuvan syrjinnän kieltoa koskevaa periaatetta ei ole — Direktiivi 2000/78/EY — Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa — Kaiken vammaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto — ”Vamman” olemassaolo)

7

2015/C 065/10

Asia C-364/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 18.12.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) – Yhdistynyt kuningaskunta) – International Stem Cell Corporation v. Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 98/44/EY — 6 artiklan 2 kohdan c alakohta — Bioteknologian keksintöjen oikeudellinen suoja — Varhaismunasolujen partenogeneettinen aktivointi — Ihmisalkion kantasolujen tuottaminen — Patentoitavuus — ”Ihmisalkioiden käyttö teollisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin” ei ole patentoitavissa — Käsitteet ”ihmisalkio” ja ”organismi, joka on omiaan käynnistämään ihmisen kehitysprosessin”)

7

2015/C 065/11

Yhdistetyt asiat C-400/13 ja C-408/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 18.12.2014 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka ovat esittäneet Amtsgericht Düsseldorf ja Amtsgericht Karlsruhe – Saksa) – Sophia Marie Nicole Sanders, edustajanaan Marianne Sanders v. David Verhaegen (C-400/13) ja Barbara Huber v. Manfred Huber (C-408/13) (Ennakkoratkaisupyyntö — Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue — Yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Asetus N:o 4/2009 — 3 artikla — Toimivalta ratkaista elatusvelvoitetta koskeva kanne sellaisen henkilön suhteen, jonka kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa — Kansallinen säännöstö, jolla keskitetään toimivalta)

8

2015/C 065/12

Asia C-434/13 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 18.12.2014 – Valittajana Euroopan komissio sekä muina osapuolina Parker Hannifin Manufacturing Srl, aiemmin Parker ITR Srl ja Parker-Hannifin Corp. (Muutoksenhaku — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Aluksilla käytettävien siirtoletkujen markkinat — Oikeudellisten yksiköiden seuraanto — Kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta vastuuseen joutuminen — Unionin yleisen tuomioistuimen suorittama sakon alentaminen — Täysi harkintavalta)

9

2015/C 065/13

Asia C-449/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 18.12.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt tribunal d’instance d’Orléans – Ranska) – CA Consumer Finance SA v. Ingrid Bakkaus, Charline Bonato, omaa sukua Savary, ja Florian Bonato (Ennakkoratkaisupyyntö — Kuluttajansuoja — Kulutusluotto — Direktiivi 2008/48/EY — Velvollisuus tietojen antamiseen ennen sopimuksen tekoa — Velvollisuus arvioida luotonottajan luottokelpoisuus — Todistustaakka — Todistelusäännöt)

9

2015/C 065/14

Asia C-470/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 18.12.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Unkari) – Generali-Providencia Biztosító Zrt v. Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (Ennakkoratkaisupyyntö — Julkiset hankinnat — Direktiivissä 2004/18/EY säädetyn kynnysarvon alittavat hankinnat — SEUT 49 ja SEUT 56 artikla — Sovellettavuus — Varma rajat ylittävä intressi — Perusteet tarjouspyyntömenettelystä poissulkemiseksi — Sellaisen taloudellisen toimijan sulkeminen pois, jonka on todettu vähemmän kuin viisi vuotta sitten annetulla tuomiolla syyllistyneen kansallisten kilpailusääntöjen rikkomiseen — Hyväksyttävyys — Oikeasuhteisuus)

10

2015/C 065/15

Asia C-523/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 18.12.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundessozialgericht – Saksa) – Walter Larcher v. Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd (Ennakkoratkaisupyyntö — Siirtotyöläisten sosiaaliturva — SEUT 45 artikla — Asetuksen N:o 1408/71 3 artiklan 1 kohta — Vanhuusetuudet — Syrjintäkiellon periaate — Työntekijä, joka saa jäsenvaltiossa osa-aikaeläkettä ennen eläkkeelle siirtymistään — Osa-aikaeläkkeen huomioon ottaminen arvioitaessa oikeuden saamista vanhuuseläkkeeseen toisessa jäsenvaltiossa)

11

2015/C 065/16

Asia C-542/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 18.12.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Cour constitutionnelle – Belgia) – Mohamed M’Bodj v. Belgian valtio (Ennakkoratkaisupyyntö — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 19 artiklan 2 kohta — Direktiivi 2004/83/EY — Pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman myöntämisedellytyksiä koskevat vähimmäisvaatimukset — Henkilö, joka voi saada toissijaista suojelua — 15 artiklan b alakohta — Hakijan alkuperämaassaan kokema kidutus tai epäinhimillinen tai halventava kohtelu tai rangaistus — 3 artikla — Suotuisammat säännökset — Vakavasti sairas hakija — Asianmukaisen hoidon puuttuminen alkuperämaassa — 28 artikla — Sosiaaliapu — 29 artikla — Terveydenhuolto)

12

2015/C 065/17

Asia C-551/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 18.12.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Commissione tributaria provinciale di Cagliari – Italia) – Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale (SETAR) SpA v. Comune di Quartu S. Elena (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2008/98/EY — 15 artikla — Jätehuolto — Jätteiden tuottajan mahdollisuus huolehtia jätteiden käsittelystä itse — Direktiivin täytäntöön panemiseksi annettu kansallinen laki, joka ei vielä ole tullut voimaan — Direktiivin täytäntöönpanoa koskevan määräajan päättyminen — Välitön oikeusvaikutus)

12

2015/C 065/18

Asia C-562/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 18.12.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt cour du travail de Bruxelles – Belgia) – Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve v. Moussa Abdida (Ennakkoratkaisupyyntö — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 19 artiklan 2 kohta ja 47 artikla — Direktiivi 2004/83/EY — Pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman myöntämisedellytyksiä koskevat vähimmäisvaatimukset — Henkilö, joka voi saada toissijaista suojelua — 15 artiklan b alakohta — Hakijan alkuperämaassaan kokema kidutus tai epäinhimillinen tai halventava kohtelu tai rangaistus — 3 artikla — Suotuisammat säännökset — Vakavasti sairas hakija — Asianmukaisen hoidon puuttuminen alkuperämaassa — Direktiivi 2008/115/EY — Laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttaminen — 13 artikla — Muutoksenhaku tuomioistuimessa lykkäävin vaikutuksin — 14 artikla — Takeet ennen palauttamista — Perustarpeet)

13

2015/C 065/19

Asia C-568/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 18.12.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Consiglio di Stato – Italia) – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze v. Data Medical Service Srl (Ennakkoratkaisupyyntö — Julkiset palveluhankinnat — Direktiivi 92/50/ETY — 1 artiklan c alakohta ja 37 artikla — Direktiivi 2004/18/EY — 1 artiklan 8 kohdan ensimmäinen alakohta ja 55 artikla — Palvelujen suorittajan ja taloudellisen toimijan käsitteet — Julkinen yliopistosairaala — Laitos, joka on oikeussubjekti ja itsenäinen liiketoiminnan harjoittamisen ja organisaation osalta — Pääasiallisesti voittoa tavoittelematon toiminta — Terveyspalvelujen tarjoamista koskeva institutionaalinen päämäärä — Mahdollisuus tarjota vastaavia palveluja markkinoilla — Lupa osallistua julkiseen hankintamenettelyyn)

14

2015/C 065/20

Asia C-599/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 18.12.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Raad van State – Alankomaat) – Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Somvao) v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Ennakkoratkaisupyyntö — Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen — Asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95 — 4 artikla — Unionin yleinen talousarvio — Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002 — 53 b artiklan 2 kohta — Päätös 2004/904/EY — Euroopan pakolaisrahasto kaudelle 2005 – 2010 — 25 artiklan 2 kohta — Tuen takaisinperintävelvollisuuden oikeudellinen perusta sääntöjenvastaisuuden tapauksessa)

15

2015/C 065/21

Asia C-639/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 18.12.2014 – Euroopan komissio v. Puolan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2006/112/EY — Arvonlisävero — Alennettu verokanta — Palontorjuntatuotteet)

15

2015/C 065/22

Asia C-640/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 18.12.2014 – Euroopan komissio v. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Unionin oikeuden valossa perusteettomasti kannettujen verojen palauttaminen — Kansallinen lainsäädäntö — Käytettävissä olevien oikeussuojakeinojen vanhentumisajan taannehtiva lyhentäminen — Tehokkuusperiaate — Luottamuksensuojan periaate)

16

2015/C 065/23

Asia C-70/14: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 11.12.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu – Portugali) – Agrocaramulo – Empreendimentos Agro-Pecuários do Caramulo SA v. Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP) (Ennakkoratkaisupyyntö — Asetus (ETY) N:o 3846/87 — Maatalous — Yhteinen markkinajärjestely — Vientituet — Siipikarjanliha — ”Munintansa lopettaneet teuraskanat” — Maataloustuotteiden vientitukinimikkeistö — Luokittelu)

16

2015/C 065/24

Asia C-99/14 P: Unionin tuomioistuimen määräys (viides jaosto) 11.12.2014 – Valittajana Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) sekä muina osapuolina Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Valtiontuki — Päätös 2010/787/EU — Tuet kilpailukyvyttömien hiilikaivosten sulkemisen helpottamiseksi — Edellytykset, joilla näiden tukien voidaan katsoa soveltuvan sisämarkkinoille — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla)

17

2015/C 065/25

Asia C-368/14 P: Valitus, jonka Compagnie des bateaux mouches SA on tehnyt 30.7.2014 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) 21.5.2014 asiassa T-553/12, Compagnie des bateaux mouches SA v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) antamasta tuomiosta

17

2015/C 065/26

Asia C-505/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Münster (Saksa) on esittänyt 12.11.2014 – Klausner Holz Niedersachsen GmbH v. Land Nordrhein-Westfalen

18

2015/C 065/27

Asia C-507/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supremo Tribunal de Justiça (Portugali) on esittänyt 13.11.2014 – P v. M

18

2015/C 065/28

Asia C-515/14: Kanne 14.11.2014 – Euroopan komissio v. Kyproksen tasavalta

19

2015/C 065/29

Asia C-522/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on esittänyt 19.11.2014 – Sparkasse Allgäu v. Finanzamt Kempten

20

2015/C 065/30

Asia C-529/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 24.11.2014 – YARA Brunsbüttel GmbH v. Hauptzollamt Itzehoe

20

2015/C 065/31

Asia C-532/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 24.11.2014 – Toorank Productions BV v. Staatssecretaris van Financiën

21

2015/C 065/32

Asia C-533/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 24.11.2014 – Toorank Productions BV v. Staatssecretaris van Financiën

21

2015/C 065/33

Asia C-556/14 P: Valitus, jonka Holcim (Romania) SA on tehnyt 1.12.2014 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-317/12, Holcim (Romania) SA v. Euroopan komissio, 18.9.2014 antamasta tuomiosta

22

2015/C 065/34

Asia C-561/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Østre Landsret (Tanska) on esittänyt 5.12.2014 – Caner Genc v. Udlændingenævnet

24

2015/C 065/35

Asia C-575/14 P: Valitus, jonka Evropaїki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE on tehnyt 11.12.2014 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-340/07 RENV: Evropaїki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE v. Euroopan komissio, 2.10.2014 antamasta tuomiosta

25

2015/C 065/36

Asia C-590/14 P: Valitus, jonka Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) on tehnyt unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-542/11, Alouminion v. komissio 8.10.2014 antamasta tuomiosta

26

2015/C 065/37

Asia C-453/12: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 8.12.2014 – Euroopan komissio v. Euroopan unionin neuvosto

27

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2015/C 065/38

Asia T-127/09 RENV: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.12.2014 – Abdulrahim v. neuvosto ja komissio (Asian palauttaminen ratkaisun kumoamisen jälkeen — Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet — Asetus (EY) N:o 881/2002 — Yhdistyneiden kansakuntien elimen pitämään luetteloon merkityn henkilön varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen — Tällaisen henkilön nimen merkitseminen asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I olevaan luetteloon — Kumoamiskanne — Tutkittavaksi ottaminen — Kanteen nostamisen määräaika — Ylittäminen — Anteeksi annettava erehdys — Perusoikeudet — Puolustautumisoikeudet — Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan — Omaisuudensuoja — Oikeus yksityis- ja perhe-elämän suojaan)

28

2015/C 065/39

Asia T-667/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.1.2015 – Veloss International ja Attimedia v. parlamentti (Julkiset palveluhankinnat — Kreikankieliset käännöspalvelut parlamentille — Tarjoajan tarjouksen hylkääminen — Perusteluvelvollisuus — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu)

29

2015/C 065/40

Asia T-1/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.1.2015 – Ranska v. komissio (Valtiontuet — Pelastamis- ja rakenneuudistustuki vaikeuksissa oleville yrityksille — Rakenneuudistustuet, jotka Ranskan viranomaiset aikoivat myöntää SeaFrance SA:lle — Osakepääoman korotus ja lainat, jotka SNCF myönsi SeaFrancelle — Päätös, jolla tuet todetaan sisämarkkinoille soveltumattomiksi — Valtiontuen käsite — Yksityinen sijoittaja -arviointiperuste — Valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen annetut suuntaviivat)

29

2015/C 065/41

Yhdistetyt asiat T-539/12 ja T-150/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.1.2015 – Ziegler v. komissio (Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Kilpailu — Kansainvälisiä muuttopalveluja Belgiassa koskeva palveluhankinta — Unionin virkamiesten ja muun henkilöstön muutot — Päätös, jolla todetaan SEUT 101 artiklan rikkominen — Peitetarjous — Toimielimen vastuun ulottuvuus — Oikeusvoima — Huolellisuusvelvoite — Syy-yhteys)

30

2015/C 065/42

Asia T-107/13 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.1.2015 – Valittajana Trentea ja muuna osapuolena FRA (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Väliaikaiset toimihenkilöt — Palvelukseen ottaminen — Päätös, jolla hakemus hylätään ja toinen ehdokas nimetään — Kanneperuste, joka esitetään ensimmäisen kerran istunnossa — Todisteiden huomioon ottaminen vääristyneellä tavalla — Perusteluvelvollisuus — Oikeudenkäyntikulujen maksuvelvoitteen riitauttaminen)

31

2015/C 065/43

Asia T-195/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.1.2015 – dm-drogerie markt v. SMHV – V-Contact Kereskedelmi és Szolgáltató (CAMEA) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin CAMEA rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansainvälinen sanamerkki BALEA — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen — Merkkien samankaltaisuuden puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

31

2015/C 065/44

Asia T-197/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.1.2015 – MEM v. SMHV (MONACO) (Yhteisön tavaramerkki — Euroopan yhteisön nimeävä kansainvälinen rekisteröinti — Sanamerkki MONACO — Ehdottomat hylkäysperusteet — Kuvailevuus — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 151 artiklan 1 kohta ja 154 artiklan 1 kohta — Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta ja 7 artiklan 2 kohta — Suojan osittainen hylkääminen)

32

2015/C 065/45

Asia T-406/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.1.2015 – Gossio v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Norsunluurannikon tilanteen vuoksi tiettyjen henkilöiden ja yhteisöjen osalta vahvistetut rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Harkintavallan väärinkäyttö — Ilmeinen arviointivirhe — Perusoikeudet)

32

2015/C 065/46

Asia T-69/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.1.2015 – Melt Water v. SMHV (MELT WATER Original) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus kuviomerkin MELT WATER Original rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

33

2015/C 065/47

Asia T-70/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.1.2015 – Melt Water v. SMHV (läpinäkyvän lieriönmallisen pullon muoto) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus kolmiulotteisen tavaramerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Läpinäkyvän lieriönmallisen pullon muoto — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

34

2015/C 065/48

Asia T-407/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 22.12.2014 – Al Assad v. neuvosto (Kumoamiskanne — Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Syyriaan kohdistettavat rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Luonnollisen henkilön kirjaaminen kyseessä olevien henkilöiden luetteloon — Henkilökohtaiset suhteet järjestelmän jäseniin — Puolustautumisoikeudet — Oikeudenmukainen oikeudenkäynti — Perusteluvelvollisuus — Todistustaakka — Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan — Suhteellisuus — Omistusoikeus — Oikeus yksityiselämään — Oikeusvoimavaikutus — Tutkimatta jättäminen — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen — Täysin perusteeton kanne)

34

2015/C 065/49

Asia T-768/14: Kanne 19.11.2014 – ANKO v. komissio

35

2015/C 065/50

Asia T-771/14: Kanne 21.11.2014 – ANKO v. komissio

36

2015/C 065/51

Asia T-784/14: Kanne 28.11.2014 – Romania v. Euroopan komissio

36

2015/C 065/52

Asia T-788/14: Kanne 28.11.2014 – MPF Holdings v. komissio

38

2015/C 065/53

Asia T-794/14: Kanne 5.12.2014 – AATC Trading v. SMHV – El Corte Inglés (ALAÏA PARIS)

38

2015/C 065/54

Asia T-804/14: Kanne 4.12.2014 – Ogrodnik v. SMHV – Aviário Tropical (Tropical)

39

2015/C 065/55

Asia T-810/14: Kanne 12.12.2014 – Portugali v. komissio

40

2015/C 065/56

Asia T-813/14: Kanne 16.12.2014 – Liu v. SMHV – DSN Marketing (kannettavien tietokoneiden suojakotelot)

40

2015/C 065/57

Asia T-815/14: Kanne 17.12.2014 – Closet Clothing v. SMHV – Closed Holding (CLOSET)

41

2015/C 065/58

Asia T-818/14: Kanne 19.12.2014 – BSCA v. komissio

42

2015/C 065/59

Asia T-820/14: Kanne 20.12.2014 – Delta Group agroalimentare Srl v. komissio

43

2015/C 065/60

Asia T-821/14: Kanne 20.12.2014 – Pollo Delta di Scabin Giancarlo e C. v. komissio

44

2015/C 065/61

Asia T-824/14: Kanne 19.12.2014 – Eveready Battery Company v. SMHV – Hussain ym. (POWER EDGE)

45

2015/C 065/62

Asia T-825/14: Kanne 18.12.2014 – IREPA v. komissio ja tilintarkastustuomioistuin

45

2015/C 065/63

Asia T-826/14: Kanne 23.12.2014 – Espanja v. komissio

47

2015/C 065/64

Asia T-828/14: Kanne 29.12.2014 – Antrax It v. SMHV – Vasco Group (Lämpöpatterit)

47

2015/C 065/65

Asia T-829/14: Kanne 29.12.2014 – Antraz It v. SMHV – Vasco Group (lämpöpatterit)

48

2015/C 065/66

Asia T-839/14: Kanne 22.12.2014 – Alnapharm v. SMHV – Novartis (Alrexil)

49

2015/C 065/67

Asia T-840/14: Kanne 23.12.2014 – International Gaming Projects v. SMHV – British Sky Broadcasting Group (Sky BONUS)

50

2015/C 065/68

Asia T-842/14: Kanne 22.12.2014 – Airpressure Bodyforming v. SMHV (Slim legs by airpressure bodyforming)

50

2015/C 065/69

Asia T-844/14: Kanne 22.12.2014 – GRE /SMHV (Mark1)

51

2015/C 065/70

Asia T-846/14: Kanne 29.12.2014 – Spokey v. SMHV – Leder Jaeger (SPOKEY)

52

2015/C 065/71

Asia T-2/15: Kanne 2.1.2015 – Ipatau v. neuvosto

52

2015/C 065/72

Asia T-3/15: Kanne 6.1.2015 – K-Swiss, Inc. v. SMHV (Samansuuntaiset raidat kengässä)

53

2015/C 065/73

Asia T-4/15: Kanne 8.1.2015 – Beiersdorf AG/SMHV (Q10)

53

 

Virkamiestuomioistuin

2015/C 065/74

Asia F-140/14: Kanne 22.12.2014 – ZZ v. komissio

55


FI

 

Top