EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:461:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 461, 20. joulukuuta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 461

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta
20. joulukuuta 2014


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan komissio

2014/C 461/01

Komission lausunto, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan keskuspankin suosituksesta neuvoston asetukseksi Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia annetun asetuksen (EY) N:o 2532/98 muuttamisesta (EKP/2014/19)

1


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2014/C 461/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.7398 – Mirael/Ferrovial/NDH1) ( 1 )

10

2014/C 461/03

Menettelyn aloittaminen (Asia M.7292 – DEMB / Mondelēz / Charger OpCo) ( 1 )

11

2014/C 461/04

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.7453 – Cutrale/Safra/Chiquita) ( 1 )

12

2014/C 461/05

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.7413 – Cheung Kong Holdings / Mitsubishi Corporation / JV) ( 1 )

12


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2014/C 461/06

Neuvoston päätös, annettu 12 päivänä joulukuuta 2014, neuvoston kannan vahvistamisesta uuteen esitykseen Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015

13

2014/C 461/07

Neuvoston päätös, annettu 12 päivänä joulukuuta 2014, neuvoston kannan vahvistamisesta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3 varainhoitovuodeksi 2014

15

2014/C 461/08

Neuvoston päätös, annettu 12 päivänä joulukuuta 2014, neuvoston kannan vahvistamisesta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4 varainhoitovuodeksi 2014

16

2014/C 461/09

Neuvoston päätös, annettu 12 päivänä joulukuuta 2014, neuvoston kannan vahvistamisesta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5 varainhoitovuodeksi 2014

17

2014/C 461/10

Neuvoston päätös, annettu 12 päivänä joulukuuta 2014, neuvoston kannan vahvistamisesta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6 varainhoitovuodeksi 2014

18

2014/C 461/11

Neuvoston päätös, annettu 12 päivänä joulukuuta 2014, neuvoston kannan vahvistamisesta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 7 varainhoitovuodeksi 2014

19

2014/C 461/12

Neuvoston päätös, annettu 12 päivänä joulukuuta 2014, neuvoston kannan vahvistamisesta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8 varainhoitovuodeksi 2014

20

 

Euroopan komissio

2014/C 461/13

Euron kurssi

21

2014/C 461/14

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan unionin vertailulaboratorioille myönnettävää rahoitusta koskevasta työohjelmasta vuodeksi 2014 annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/C 244/06 muuttamisesta

22

2014/C 461/15

Yhteenveto komission päätöksistä, jotka koskevat kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteessä XIV lueteltujen aineiden markkinoille käyttöön saattamista ja/tai käyttöä koskevia lupia (julkaistu asetuksen (EU) N:o 1907/2006 64 artiklan 9 kohdan nojalla)  ( 1 )

24


 

V   Ilmoitukset

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2014/C 461/16

Ilmoitus Intiasta peräisin olevan piimangaanin tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta

25

2014/C 461/17

Ilmoitus Intiasta peräisin olevien pallografiittiraudasta (tunnetaan myös nimellä pallografiittivalurauta) valmistettujen putkien tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta

35

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2014/C 461/18

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.7474 – QIA/BPP/Songbird) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

45

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2014/C 461/19

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu hakemuksen julkaiseminen

46


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top