Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:451:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 451, 16. joulukuuta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 451

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta
16. joulukuuta 2014


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

9. ja 10. heinäkuuta 2014 pidetty ETSK:n 500. täysistunto

2014/C 451/01

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”EU:n maahanmuuttopolitiikka ja suhteet kolmansiin maihin” — (valmisteleva lausunto)

1

2014/C 451/02

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Talous- ja rahaliiton toteuttaminen – Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ehdotukset unionin uutta lainsäädäntökautta silmällä pitäen” — (oma-aloitteinen lausunto)

10

2014/C 451/03

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Yritysten rahoittaminen: vaihtoehtoisten rahoitusmekanismien tutkiminen” — (oma-aloitteinen lausunto)

20

2014/C 451/04

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Digitaaliyhteiskunta: saavutettavuus, koulutus, työllisyys, tasa-arvon edistämisvälineet” — (oma-aloitteinen lausunto)

25

2014/C 451/05

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Verkkohyökkäykset EU:ssa” — (oma-aloitteinen lausunto)

31

2014/C 451/06

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Avoimuuden ja osallistavuuden edistäminen Euroopan unionin jäsenyyteen tähtäävässä liittymisprosessissa” — (oma-aloitteinen lausunto)

39


 

III   Valmistelevat säädökset

 

EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

 

9. ja 10. heinäkuuta 2014 pidetty ETSK:n 500. täysistunto

2014/C 451/07

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n luottolaitosten häiriönsietosietokykyä parantavista rakennetoimenpiteistä” — COM(2014) 43 final – 2014/0020 (COD)

45

2014/C 451/08

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto – Etenemissuunnitelma pakettitoimitusten sisämarkkinoiden toteuttamiseksi – Vahvempi luottamus toimituspalveluihin ja verkkomyynnin edistäminen” — COM(2013) 886 final

51

2014/C 451/09

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien raportoinnista ja läpinäkyvyydestä” — COM(2014) 40 final – 2014/0017 (COD)

59

2014/C 451/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Eurooppalainen strategia rannikko- ja merimatkailun kasvua ja työpaikkoja varten” — COM(2014) 86 final

64

2014/C 451/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Joukkorahoituksen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen Euroopan unionissa” — COM(2014) 172 final

69

2014/C 451/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi henkilönsuojaimista” — COM(2014) 186 final – 2014/0108 (COD)

76

2014/C 451/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi köysiratalaitteistoista” — COM(2014) 187 final – 2014/0107 (COD)

81

2014/C 451/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta sekä direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen tiettyjen osien osalta” — COM(2014) 213 final – 2014/0121 (COD)

87

2014/C 451/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille Euroopan talouden pitkäaikaisesta rahoituksesta” — COM(2014) 168 final

91

2014/C 451/16

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Avoin ja turvallinen Eurooppa: suunnitelma käytäntöön” — COM(2014) 154 final

96

2014/C 451/17

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – EU:n oikeusasioiden toimintasuunnitelma vuoteen 2020 – Luottamuksen, liikkuvuuden ja kasvun lujittaminen unionissa” — COM(2014) 144 final

104

2014/C 451/18

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta” — COM(2014) 167 final – 2014/0091 (COD)

109

2014/C 451/19

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Muutosten ennakointia ja rakenneuudistusta koskeva EU:n laatukehys” — COM(2013) 882 final

116

2014/C 451/20

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Lentoasemien rahoittamista ja alueellisilta lentoasemilta liikennöivien lentoyhtiöiden toiminnan aloittamiseen myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön suuntaviivojen uudelleentarkastelu” — C(2014) 963 final

123

2014/C 451/21

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Uusi EU:n metsästrategia: metsien ja metsäalan puolesta” — COM(2013) 659 final

127

2014/C 451/22

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Puhdasta ilmaa Euroopalle –ohjelma” — COM(2013) 918 final ja ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä sekä direktiivin 2003/35/EY muuttamisesta” — COM(2013) 920 final – 2013/0443 (COD) ja ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen keskisuurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta” — COM(2013) 919 final – 2013/0442 (COD) ja ”Ehdotus neuvoston päätökseksi valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvään happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentämistä koskevaan vuoden 1999 pöytäkirjaan tehdyn muutoksen hyväksymisestä” — COM(2013) 917 final

134

2014/C 451/23

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausuntoluonnos aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ja asetuksen (EU) N:o 1306/2013 muuttamisesta tukijärjestelmän osalta, joka koskee hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin” — COM(2014) 32 final – 2014/0014 (COD)

142

2014/C 451/24

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Internet-politiikka ja internetin hallinto – Euroopan rooli internetin hallinnon tulevaisuuden muokkaamisessa” — COM(2014) 72 final

145

2014/C 451/25

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Hyogon toimintaohjelman jatkaminen vuoden 2015 jälkeen: riskien hallinta selviytymiskyvyn saavuttamiseksi” — COM(2014) 216 final

152

2014/C 451/26

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden avusta komissiolle ja näiden yhteistyöstä elintarvikkeita koskevien kysymysten tieteellisessä tutkimisessa 25 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/5/ETY kumoamisesta” — COM(2014) 246 final – 2014/0132 COD

157


FI

 

Top