Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:380:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 380, 27. lokakuuta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 380

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta
27. lokakuuta 2014


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2014/C 380/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2014/C 380/02

Asia C-372/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Krajský súd v Prešove (Slovakia) on esittänyt 1.8.2014 – Zdeněk Sobotka v. Provident Financial s. r. o.

2

2014/C 380/03

Asia C-398/14: Kanne 20.8.2014 – Euroopan komissio v. Portugalin tasavalta

3

2014/C 380/04

Asia C-402/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Dioikitiko Efeteio Athinon (Kreikka) on esittänyt 22.8.2014 – Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon Anonymi Etaireia v. Kreikan valtio

4

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2014/C 380/05

Asia T-170/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.9.2014 – komissio v. ID FOS Research (Välityslauseke — Teollisuusteknologian ja materiaaliteknologian alalla toteutettaviin hankkeisiin liittyvät taloudellista tukea koskevat sopimukset — Ennakkomaksujen osittainen takaisinmaksaminen — Viivästyskorot)

5

2014/C 380/06

Asia T-425/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.9.2014 – Kreikka v. komissio (Valtiontuki — Kreikan kasinot — Järjestelmä, jossa säädetään 80 prosentin verosta erisuuruisista pääsymaksuista — Päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi — Valtiontuen käsite — Etu)

5

2014/C 380/07

Asia T-443/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.9.2014 – Gold East Paper ja Gold Huasheng Paper v. neuvosto (Polkumyynti — Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan päällystetyn hienopaperin tuonti — Markkinataloudessa toimivan yrityksen asema — Määräaika kyseistä asemaa koskevan päätöksen tekemiselle — Huolellinen ja puolueeton tarkastelu — Puolustautumisoikeudet — Ilmeinen arviointivirhe — Hyvän hallinnon periaate — Todistustaakka — Vahinko — Voittomarginaalin laskeminen — Tarkasteltavana olevan tuotteen määritelmä — Yhteisön tuotannonala — Syy-yhteys)

6

2014/C 380/08

Asia T-444/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.9.2014 – Gold East Paper ja Gold Huasheng Paper v. neuvosto (Tasoitukset — Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan päällystetyn hienopaperin tuonti — Menetelmä — Edun laskeminen — Ilmeinen arviointivirhe — Tarkkuus — Poistoaika — Edulliset verokohtelut — Korvaavat toimenpiteet — Vahinko — Voittomarginaalin laskeminen — Tarkasteltavana olevan tuotteen määritelmä — Yhteisön tuotannonala — Syy-yhteys)

7

2014/C 380/09

Asia T-450/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.9.2014 – Galileo International Technology v. SMHV – ESA ja komissio (GALILEO) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin GALILEO rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat yhteisön sanamerkeiksi rekisteröidyt sanamerkit GALILEO — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaraa ei ole — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Kyseisten tavaroiden ja palveluiden välisen samankaltaisuuden puuttuminen)

8

2014/C 380/10

Asia T-536/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.9.2014 – Aroa Bodegas v. SMHV – Bodegas Muga (aroa) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin aroa rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen kuviomerkki Aro — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Rekisteröinnin osittainen epääminen)

8

2014/C 380/11

Asia T-127/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.9.2014 – El Corte Inglés v. SMHV – Baumarkt Praktiker Deutschland (PRO OUTDOOR) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin PRO OUTDOOR rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön kuviomerkiksi rekisteröity sanamerkki OUTDOOR garden barbecue camping — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Riidan kohde valituslautakunnassa — Asetuksen N:o 207/2009 60 artikla ja 64 artiklan 1 kohta)

9

2014/C 380/12

Asia T-185/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.9.2014 – Continental Wind Partners v. SMHV – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin CONTINENTAL WIND PARTNERS rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansainvälinen kuviomerkki Continental — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Rekisteröinnin osittainen epääminen)

10

2014/C 380/13

Asia T-112/11: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 3.9.2014 – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse v. komissio (Kumoamiskanne — Suojatun maantieteellisen merkinnän rekisteröiminen — Edam Holland — Oikeussuojan tarpeen puuttuminen — Toimi ei koske kantajaa suoraan — Tutkimatta jättäminen)

10

2014/C 380/14

Asia T-113/11: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 3.9.2014 – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse v. komissio (Kumoamiskanne — Suojatun maantieteellisen merkinnän rekisteröiminen — Gouda Holland — Oikeussuojan tarpeen puuttuminen — Toimi ei koske kantajaa suoraan — Tutkimatta jättäminen)

11

2014/C 380/15

Asia T-261/12: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 3.9.2014 – Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon v. komissio (Vahingonkorvauskanne — Julkiset palveluhankinnat — Tarjouspyyntömenettely — Serbian tasavallan kilpailunsuojakomitean institutionaalisten valmiuksien vahvistaminen — Tarjoajan tarjouksen hylkääminen — Selvästi täysin perusteeton kanne)

12

2014/C 380/16

Asia T-336/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 2.9.2014 – Borghezio v. parlamentti (Kumoamiskanne — Euroopan parlamentin puhemiehen täysi-istunnossa antama selitys, jossa hän ilmoitti edustajakokoukselle Euroopan parlamentin jäsenen erottamisesta sellaisesta poliittisesta ryhmästä, jonka jäseneksi tämä oli kirjautunut — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat

12

2014/C 380/17

Asia T-386/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 3.9.2014 – Kėdainių rajono Okainių ym. v. neuvosto ja komissio (Kumoamiskanne — Yhteinen maatalouspolitiikka — Viljelijöiden suorat tukijärjestelmät — Luvan myöntäminen Liettuassa vuonna 2012 maksettaville täydentäville kansallisille suorille tuille — Kanteen nostamisen määräaika — Alkamisajankohta — Tutkimatta jättäminen — Lainvastaisuusväite)

13

2014/C 380/18

Asia T-538/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 2.9.2014 – Verein Natura Havel ja Vierhaus v. komissio (Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Virallinen huomautus meneillään olevassa jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevassa menettelyssä, joka koskee ilmaliikenteestä annettujen Saksan säännösten yhteensoveltuvuutta unionin oikeuden kanssa — Asiakirjaan tutustumista koskevan oikeuden epääminen — Tarkastus-, tutkinta- ja tilintarkastustoimien tarkoitusten suojaa koskeva poikkeus — Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain täysin perusteeton)

14

2014/C 380/19

Asia T-499/14: Kanne 23.6.2014 – Ertico – Its Europe v. komissio

14

2014/C 380/20

Asia T-564/14: Kanne 28.7.2014 – Ahmed Mohamed Saleh Baeshen v. SMHV

15

2014/C 380/21

Asia T-631/14: Kanne 22.8.2014 – Roland v. SMHV – Louboutin (punaisen värin sävy kengänpohjaa varten)

16

2014/C 380/22

Asia T-632/14: Kanne 25.8.2014 – Intercon v. komissio

16

2014/C 380/23

Asia T-638/14: Kanne 26.8.2014 – Frinsa del Noroeste v. SMHV – Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)

17

2014/C 380/24

Asia T-641/14: Kanne 28.8.2014 – Dellmeier v. SMHV – Dell (LEXDELL)

18

2014/C 380/25

Asia T-643/14: Kanne 1.9.2014 – Red Lemon Incorporation v. SMHV – Lidl Stiftung (ABTRONIC)

19

2014/C 380/26

Asia T-647/14: Kanne 2.9.2014 – Infusion Brands v. SMHV (DUALSAW)

19

2014/C 380/27

Asia T-648/14: Kanne 2.9.2014 – Infusion Brands v. SMHV (DUALTOOLS)

20

2014/C 380/28

Asia T-652/14: Kanne 8.9.2014 – AF Steelcase v. SMHV

21

2014/C 380/29

Asia T-657/14: Kanne 12.9.2014 – Espanja v. komissio

22

2014/C 380/30

Asia T-658/14: Kanne 12.9.2014 – Jurašinović v. neuvosto

23

2014/C 380/31

Asia T-664/14: Kanne 15.9.2014 – Belgia v. komissio

24

2014/C 380/32

Asia T-665/14 P: Valitus, jonka Robert Klar ja Francisco Fernandez Fernandez ovat teheneet 17.9.2014 virkamiestuomioistuimen asiassa F-114/13, Klar ja Fernandez Fernandez v. komissio, 16.7.2014 antamasta määräyksestä

24

 

Virkamiestuomioistuin

2014/C 380/33

Asia F-65/14: Kanne 14.7.2014 – ZZ v. EUH

26

2014/C 380/34

Asia F-67/14: Kanne 17.7.2014 – ZZ v. neuvosto

26

2014/C 380/35

Asia F-69/14: Kanne 19.7.2014 – ZZ v. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen

27

2014/C 380/36

Asia F-73/14: Kanne 24.7.2014 – ZZ v. Europol

27


FI

 

Top