Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:311:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 311, 12. syyskuuta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 311

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta
12. syyskuu 2014


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

29. ja 30. huhtikuuta 2014 pidetty 498. ETSK:n täysistunto

2014/C 311/01

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Sukupolvien ja kulttuurien väliset toimet toiseen jäsenvaltioon töihin muuttavien nuorten EU—kansalaisten yhteiskuntaan integroitumisen edistämiseksi” (oma-aloitteinen lausunto)

1

2014/C 311/02

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Nuorten työllistettävyys – Koulutuksen mukauttaminen elinkeinoelämän tarpeisiin tiukan säästöpolitiikan vallitessa”

7

2014/C 311/03

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Teollisuustuotannon palauttaminen EU:hun osana uudelleenteollistamista”

15

2014/C 311/04

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Euroopan lääkealan teolliset muutokset”

25

2014/C 311/05

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Pakkotyön torjunta Euroopassa ja muualla maailmassa: mikä on EU:n rooli? – ETSK:n panos vuonna 2014 pidettävään ILO:n konferenssiin” (oma-aloitteinen lausunto)

31

2014/C 311/06

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kuluttajien suojelu ja asianmukainen puuttuminen ylivelkaantumiseen sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi” (valmisteleva lausunto)

38


 

III   Valmistelevat säädökset

 

EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

 

29. ja 30. huhtikuuta 2014 pidetty 498. ETSK:n täysistunto

2014/C 311/07

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Kohti Euroopan teollista renessanssia”COM(2014) 14 final

47

2014/C 311/08

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta maantieajoneuvojen epäpuhtauspäästöjen vähentämisen osalta”COM(2014) 28 final – 2014/0012 (COD)

55

2014/C 311/09

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Puuttuminen oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen käyttäneiden unionin kansalaisten äänioikeuden pidättämisestä johtuviin seurauksiin”COM(2014) 33 final

59

2014/C 311/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa”COM(2013) 812 final – 2013/0398 (COD)

63

2014/C 311/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetusten (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2187/2005, (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 2347/2002 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1434/98 kumoamisesta purkamisvelvoitteen huomioon ottamiseksi”COM(2013) 889 final – 2013/0436 (COD)

68

2014/C 311/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maataloustuotantotarkoituksissa pidettävien ja lisättävien nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten kloonaamisesta”COM(2013) 892 final – 2013/0433 (COD)”Ehdotus neuvoston direktiiviksi kloonieläimistä peräisin olevien elintarvikkeiden markkinoille saattamisesta”COM(2013) 893 final – 2013/0434 (APP)”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uuselintarvikkeista”COM(2013) 894 final – 2013/0435 (COD)

73

2014/C 311/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto – Liikenteen ydinverkon rakentaminen: ydinverkkokäytävät ja Verkkojen Eurooppa - väline”COM(2013) 940 final

82


FI

 

Top