Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:261:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 261, 11. elokuuta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 261

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta
11. elokuu 2014


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2014/C 261/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2014/C 261/02

Asia C-511/12: Unionin tuomioistuimen määräys (kymmenes jaosto) 10.4.2014 (Tribunal Central Administrativo Norten (Portugali) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Joaquim Fernando Macedo Maia ym. v. Fundo de Garantia Salarial, IP (Euroopan unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla — Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 80/987/ETY — Direktiivi 2002/74/EY — Työntekijöiden suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa — Palkkaturvajärjestelmät — Palkkaturvajärjestelmien vastuun rajoittaminen — Palkkasaatavat, jotka ovat erääntyneet yli kuusi kuukautta ennen työnantajan maksukyvyttömyyden toteamiseen tähtäävän menettelyn vireillepanoa)

2

2014/C 261/03

Asia C-608/12 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 8.5.2014 – Valittajana Greinwald GmbH ja vastapuolena Nicolas Wessang ja sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (Muutoksenhaku — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla — Saman työjärjestyksen 169 artiklan 2 kohta — Valituskirjelmältä edellytetty sisältö)

3

2014/C 261/04

Asia C-27/13: Unionin tuomioistuimen määräys (suuri jaosto) 4.4.2014 (Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgerichtin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Flughafen Lübeck GmbH v. Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG (Työjärjestyksen 99 artikla — Valtiontuet — SEUT 107 ja 108 artikla — Lentokenttää ylläpitävän julkisen yrityksen halpalentoyhtiölle myöntämät etuudet — Päätös aloittaa muodollinen tutkintamenettely — Jäsenvaltioiden tuomioistuinten velvollisuus noudattaa komission tässä päätöksessä tuen olemassaolosta suorittamaa arviointia)

3

2014/C 261/05

Asia C-89/13: Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 30.4.2014 (Tribunale di Napolin – Italia esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Luigi D'Aniello ym. v. Poste Italiane SpA (Euroopan unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla — Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 1999/70/EY — Syrjintäkiellon periaate — Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään korvausjärjestelmästä sellaisessa tapauksessa, että työsopimuksen päättymispäivä on vahvistettu lainvastaisesti ja eri ajankohtaan kuin siihen, jota sovellettaisiin toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen laittoman irtisanomisen tapauksessa — Taloudelliset seuraukset — Vaatimusten vertailukelpoisuus)

4

2014/C 261/06

Asia C-153/13: Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 3.4.2014 (Okresný súd Barjedovin (Slovakia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Pohotovosť s.r.o. v. Ján Soroka (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 93/13/ETY — Ajallinen soveltaminen — Tosiseikat, jotka ovat tapahtuneet ennen Slovakian tasavallan liittymistä Euroopan unioniin — Unionin tuomioistuimen toimivallan selvä puuttuminen)

5

2014/C 261/07

Asia C-285/13 P: Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 12.6.2014 – Bimbo, SA v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (Muutoksenhaku — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla — Yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 40/94 — 8 artikla — Hakemus kuviomerkin Caffè KIMBO rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Väitemenettely — Aikaisempi kansallinen sanamerkki BIMBO — Yleisesti tunnettu tavaramerkki — Väitteen osittainen hylkääminen — Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat)

5

2014/C 261/08

Asia C-287/13 P: Unionin tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) määräys 22.5.2014 – Valittajana Bilbaína de Alquitranes SA ym. ja muuna osapuolena Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) (Muutoksenhaku — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla — Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) — 59 artikla ja liite XIII — Korkealämpötilaisen pien ja kivihiilitervan pitäminen erityistä huolta aiheuttavana aineena, johon on sovellettava lupamenettelyä — Yhdenvertainen kohtelu)

6

2014/C 261/09

Asia C-329/13: Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 8.5.2014 (Unabhängiger Verwaltungssenat Wienin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Ferdinand Stefan v. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Työjärjestyksen 99 artikla — Direktiivi 2003/4/EY — Pätevyys — Ympäristötiedon julkinen saatavuus — Poikkeus velvollisuudesta ilmaista ympäristötieto silloin, jos ilmaiseminen vaikuttaisi haitallisesti henkilön mahdollisuuteen saada oikeudenmukainen oikeudenkäynti — Tällaisen poikkeuksen vapaaehtoisuus jäsenvaltioiden kannalta — SEU 6 artikla — Perusoikeuskirjan 47 artiklan toinen kohta)

6

2014/C 261/10

Asia C-350/13: Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 5.6.2014 (Augstākā tiesan (aiemmin Augstākās tiesas Senāts) (Latvia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Antonio Gramsci Shipping Corp ym. v. Aivars Lembergs (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Asetus (EY) N:o 44/2001 — Väliaikaisten toimenpiteiden ja turvaamistoimien tunnustaminen ja täytäntöönpano — Alkuperäisen päätöksen kumoaminen — Ennakkoratkaisupyynnön pysyttäminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

7

2014/C 261/11

Asia C-374/13 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 10.4.2014 – Valittajana Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL ja vastapuolina sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 40/94 — Hakemus sanamerkin METROINVEST rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Kansallisen kuviomerkin haltijan ja yhteisön kuviomerkin, jossa on sinisen ja keltaisen värinen sanaosa ”METRO”, hakijan esittämä väite — Rekisteröinnin esteet)

7

2014/C 261/12

Asia C-411/13 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 8.5.2014 – Valittajana sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ja vastapuolena Sanco, SA (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Kanaa esittävä kuviomerkki — Kansallisen kanaa esittävän kuviomerkin haltijan esittämä väite — Väitteen hylkääminen osittain)

8

2014/C 261/13

Asia C-412/13 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 10.4.2014 – Valittajana Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG ja vastapuolena sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 34 artiklan 1 kohta, 75 artikla ja 77 artiklan 1 kohta — Aikaisempi kansallinen ja kansainvälinen kuviomerkki MEDINET — Aiemmuuden tunnustamista koskeva vaatimus — Hylkääminen)

8

2014/C 261/14

Asia C-414/13 P: Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 20.5.2014 – Valittajana Reber Holding GmbH & Co. KG ja vastapuolena sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ja Anna Klusmeier (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 40/94 — Sanamerkki Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM — Aikaisempien kansallisten kuviomerkkien W. Amadeus Mozart haltijan esittämä väite)

9

2014/C 261/15

Asia C-448/13 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 12.6.2014 – Valittajana Delphi Technologies, Inc. ja vastapuolena sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (Valitus — Yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 7 artiklan 1 kohdan b alakohta — Sanamerkki INNOVATION FOR THE REAL WORLD — Mainoslause — Rekisteröinnin epääminen — Erottamiskyvyn puuttuminen)

9

2014/C 261/16

Asia C-400/13: Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 5.6.2014 (Naczelny Sąd Administracyjnyn (Puola) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Gmina Międzyzdroje v. Minister Finansów (Ennakkoratkaisupyyntö — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — Ostoihin sisältyvän veron vähentäminen — Tuotantotavarat — Kiinteistöt — Vähennysten oikaiseminen — Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään kymmenen vuoden oikaisukaudesta)

10

2014/C 261/17

Asia C-600/13: Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 30.4.2014 (Giudice di pace di Materan (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Intelcom Service Ltd v. Vincenzo Mario Marvulli (Ennakkoratkaisupyyntö — SEUT 34 TFUE, SEUT 35, SEUT 37, SEUT 56 ja SEUT 60 artikla — Direktiivi 2006/123/EY — Kansallinen lainsäädäntö, jossa annetaan vain notaareille oikeus laatia ja tehdä todistusvoimaiseksi kiinteistöjen myyntiasiakirjat — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

10

2014/C 261/18

Asia C-683/13: Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 19.6.2014 (Tribunal do Trabalho da Covilhãn (Portugali) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA ym. / Autoridade Para As Condições do Trabalho (ACT) (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla — Henkilötietojen käsittely — Direktiivi 95/46/EY — 2 artikla — Henkilötietojen käsite — 6 ja 7 artikla — Tietojen laatuun ja tietojenkäsittelyn perusteltavuuteen liittyvät periaatteet — 17 artikla — Käsittelyn turvallisuus — Työntekijöiden työaika — Työaikarekisteri — Kansallisen työsuojeluviranomaisen tutustumisoikeus — Työnantajan velvollisuus antaa välitön tutustumisoikeus työaikarekisteriin)

11

2014/C 261/19

Asia C-13/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Bacău (Romania) on esittänyt 15.1.2014 – Municipiul Piatra Neamț v. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

12

2014/C 261/20

Asia C-167/14: Kanne 7.4.2014 – Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta

12

2014/C 261/21

Asia C-240/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgericht Korneuburg (Itävalta) on esittänyt 12.5.2014 – Eleonore Prüller-Frey v. Norbert Broding ja Axa Versicherung AG

14

2014/C 261/22

Asia C-269/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Korkein hallinto-oikeus (Suomi) on esittänyt 30.5.2014 – Kansaneläkelaitos, Suomen Palvelutaksit ry, Oulun Taksipalvelut Oy

15

2014/C 261/23

Asia C-285/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 11.6.2014 – Directeur général des douanes et droits indirects, Directeur régional des douanes et droits indirects d'Auvergne v. Brasserie Bouquet SA

16

2014/C 261/24

Asia C-289/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d'État (Ranska) on esittänyt 12.6.2014 – Brit Air SA v. Ministère des finances et des comptes publics

16

2014/C 261/25

Asia C-8/13: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 7.5.2014 – Euroopan komissio v. Slovenian tasavalta väliintulijoina Belgian kuningaskunta ja Alankomaiden kuningaskunta

17

2014/C 261/26

Asia C-9/13: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 7.5.2014 – Euroopan komissio v. Slovenian tasavalta, väliintulijoina Belgian kuningaskunta ja Alankomaiden kuningaskunta

17

2014/C 261/27

Asia C-46/13: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 27.5.2014 (Datenschutzbehörden (aiemmin Datenschutzkommission) (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – H v. E

17

2014/C 261/28

Asia C-121/13: Unionin tuomioistuimen kolmannen jaoston puheenjohtajan määräys 7.5.2014 (Amtsgericht Weddingin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft v. Xceed Holding Ltd.

18

2014/C 261/29

Asia C-207/13: Unionin tuomioistuimen kolmannen jaoston puheenjohtajan määräys 13.5.2014 (College van Beroep voor het Bedrijfslevenin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Wagenborg Passagiersdiensten BV, Eigen Veerdienst Terschelling BV, MPS Stortemelk BV, MPS Willem Barentsz BV, MS Spathoek NV ja GAF Lakeman, joka toimii nimellä Rederij Waddentransport v. Minister van Infrastructuur en Milieu; muut osapuolet: Wagenborg Passagiersdiensten BV ja Terschellinger Stoombootmaatschappij BV

18

2014/C 261/30

Asia C-284/13 P: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 3.4.2014 – Henkel AG & Co. KGaA ja Henkel France v. Euroopan komissio

18

2014/C 261/31

Asia C-292/13 P: Unionin tuomioistuimen kuudennen jaoston puheenjohtajan määräys 21.5.2014 – Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja Impexmetal S.A.

18

2014/C 261/32

Asia C-415/13 P: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 22.5.2014 – Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ja Impexmetal S.A.

19

2014/C 261/33

Asia C-458/13: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 7.5.2014 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Andreas Grund, SR-Tronic GmbH -yhtiön omaisuutta koskevan maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjä, Jürgen Reiser ja Dirk Seidler v. Nintendo Co. Ltd ja Nintendo of America Inc.

19

2014/C 261/34

Yhdistetyt asiat C-475/13 ja C-476/13: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 21.5.2014 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) – Walter Jubin (asia C-475/13) ja Heidemarie Retzlaff (asia C-476/13) v. easyJet Airline Co. Ltd

19

2014/C 261/35

Asia C-493/13: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 4.4.2014 – Euroopan komissio v. Viron tasavalta

19

2014/C 261/36

Asia C-558/13: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 4.6.2014 (Krajský súd v Prešoven (Slovakia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – CD Consulting s. r. o. v. Marián Vasko

20

2014/C 261/37

Asia C-571/13: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 14.5.2014 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Annegret Weitkämper-Krug v. NRW Bank – Anstalt des öffentlichen Rechts

20

2014/C 261/38

Asia C-629/13: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 30.4.2014 (Sąd Okręgowy w Gliwicachin (Puola) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Adarco Invest -nimisen rajavastuuyhtiön, jonka kotipaikka on Petrosanissa (Romania), Puolassa Tarnowskie Góryssa sijaitseva sivuliike

20

2014/C 261/39

Asia C-658/13: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 13.5.2014 (Landgericht Hannoverin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Wilhelm Spitzner ja Maria-Luise Spitzner v. TUIfly GmbH

20

2014/C 261/40

Asia C-661/13: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 7.5.2014 (Oberlandesgericht Düsseldorfin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Astellas Pharma Inc. v. Polpharma SA Pharmaceutical Works

21

2014/C 261/41

Asia C-680/13: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 16.5.2014 (Landgericht Frankfurt am Mainin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Condor Flugdienst GmbH v. Andreas Plakolm

21

2014/C 261/42

Asia C-46/14: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 6.5.2014 (Amtsgericht Rüsselsheimin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Jürgen Kaiser v. Condor Flugdienst GmbH

21

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2014/C 261/43

Asia T-564/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 26.6.2014 – Quimitécnica.com ja de Mello v. komissio (Kilpailu — Kartellit — Eläinten ruokintaan käytettävien fosfaattien Euroopan markkinat — Sakot — Maksaminen erissä — Komission päätös, jolla määrätään asettamaan pankkitakaus — Perusteluvelvollisuus — Oikeasuhteisuus)

22

2014/C 261/44

Asia T-372/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 26.6.2014 – Basic v. SMHV – Repsol YPF (basic) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin basic rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki BASIC — Suhteellinen hylkäysperuste — Palvelujen samankaltaisuus — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

22

2014/C 261/45

Asia T-541/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 24.6.2014 – Fundação Calouste Gulbenkian v. SMHV – Gulbenkian (GULBENKIAN) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin GULBENKIAN rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Kansallinen laajalti tunnettu tavaramerkki, aikaisemmat kansalliset toiminimet ja tunnukset Fundação Calouste Gulbenkian — Suhteelliset hylkäysperusteet — Todisteet aikaisempien oikeuksien olemassaolosta — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 4 ja 5 kohta — Työjärjestyksen 90 artiklan a alakohta)

23

2014/C 261/46

Asia T-314/14: Kanne 29.4.2014 – Borde ja Carbonium v. komissio

24

2014/C 261/47

Asia T-317/14: Kanne 7.5.2014 – Klement v. SMHV – Bullerjan (Uunin muoto)

24

2014/C 261/48

Asia T-323/14: Kanne 7.5.2014 – Bankia v. SMHV – Banco ActivoBank (Portugal) (Bankia)

25

2014/C 261/49

Asia T-334/14: Kanne 14.5.2014 – Roca Sanitario v. SMHV – Villeroy & Boch (vesihanat)

26

2014/C 261/50

Asia T-336/14: Kanne 15.5.2014 – Société des produits Nestlé v. SMHV (NOURISHING PERSONAL HEALTH)

27

2014/C 261/51

Asia T-340/14: Kanne 15.5.2014 – Klyuyev v. neuvosto

27

2014/C 261/52

Asia T-341/14: Kanne 15.5.2014 – Klyuyev v. neuvosto

29

2014/C 261/53

Asia T-343/14: Kanne 19.5.2014 – Cipriani v. SMHV – Hotel Cipriani (CIPRIANI)

29

2014/C 261/54

Asia T-351/14: Kanne 20.5.2014 – Construlink v. SMHV – Wit-Software (GATEWIT)

30

2014/C 261/55

Asia T-362/14: Kanne 27.5.2014 – REWE-Zentral v. SMHV – Vicente Gandia Pla (MY PLANET)

31

2014/C 261/56

Asia T-364/14: Kanne 23.5.2014 – Penny-Markt v. SMHV – Boquoi Handels (B!O)

32

2014/C 261/57

Asia T-367/14: Kanne 28.5.2014 – August Storck v. SMHV – Chiquita Brands (Fruitfuls)

33

2014/C 261/58

Asia T-371/14: Kanne 23.5.2014 – Petropars ym. v. neuvosto

33

2014/C 261/59

Asia T-371/14: Kanne 26.5.2014 – NICO v. neuvosto

34

2014/C 261/60

Asia T-372/14: Kanne 26.5.2014 – HK Intertrade v. neuvosto

35

2014/C 261/61

Asia T-373/14: Kanne 26.5.2014 – Petro Suisse Intertrade v. neuvosto

36

2014/C 261/62

Asia T-380/14: Kanne 30.5.2014 – Pshonka v. neuvosto

37

2014/C 261/63

Asia T-381/14: Kanne 30.5.2014 – Pshonka v. neuvosto

38

2014/C 261/64

Asia T-387/14: Kanne 2.6.2014 – salesforce.com v. SMHV (MARKETINGCLOUD)

39

2014/C 261/65

Asia T-400/14: Kanne 4.6.2014 – Premo v. SMHV – Prema Semiconductor (PREMO)

39

2014/C 261/66

Asia T-402/14: Kanne 6.6.2014 – FCC Aqualia v. SMHV – Sociedad General de Aguas de Barcelona (AQUALOGY)

40

2014/C 261/67

Asia T-405/14: Kanne 31.5.2014 – Yavorskaya v. neuvosto ym.

41

2014/C 261/68

Asia T-455/14: Kanne 17.6.2014 – Pirelli & C. v. komissio

42

2014/C 261/69

Asia T-456/14: Kanne 16.6.2014 – TAO/AFI ja SFIE v. parlamentti ja neuvosto

43

2014/C 261/70

Asia T-457/14 P: Valitus, jonka Thierry Rouffaud on tehnyt 18.6.2014 virkamiestuomioistuimen asiassa F-59/13, Rouffaud v. EEAS, 9.4.2014 antamasta tuomiosta

44

2014/C 261/71

Asia T-464/14 P: Valitus, jonka Risto Nieminen on tehnyt 20.6.2014 virkamiestuomioistuimen asiassa F-81/12, Nieminen v. neuvosto, 10.4.2014 antamasta tuomiosta

45

2014/C 261/72

Asia T-466/14: Kanne 24.6.2014 – Espanja v. komissio

45

2014/C 261/73

Asia T-471/14: Kanne 25.6.2014 – Ibercaja Banco ym. v. komissio

46

2014/C 261/74

Asia T-472/14: Kanne 25.6.2014 – Joyería Tous v. komissio

47

2014/C 261/75

Asia T-473/14: Kanne 25.6.2014 – Corporación Alimentaria Guissona ja Naviera Muriola v. komissio

47

2014/C 261/76

Asia T-474/14: Kanne 25.6.2014 – Cesáreo Martín-Sanz ym. v. komissio

48

2014/C 261/77

Asia T-476/14: Kanne 26.6.2014 – Poal Investments XXI ym. v. komissio

49

2014/C 261/78

Asia T-477/14: Kanne 26.6.2014 – Caamaño Sistemas Metálicos ym. v. komissio

50

2014/C 261/79

Asia T-478/14: Kanne 26.6.2014 – Industrias Espadafor ym. v. komissio

50

2014/C 261/80

Asia T-482/14: Kanne 26.6.2014 – Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria v. komissio

51

2014/C 261/81

Asia T-483/14: Kanne 26.6.2014 – Banco de Albacete v. komissio

52

2014/C 261/82

Asia T-484/14: Kanne 26.6.2014 – Monthisa Residencial v. komissio

52

2014/C 261/83

Asia T-485/14: Kanne 26.6.2014 – Bon Net v. SMHV – Aldi (Bon Appétit!)

53


FI

 

Top