EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:188:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 188, 20. kesäkuuta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 188

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta
20. kesäkuu 2014


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

SUOSITUKSET

 

Euroopan keskuspankki

2014/C 188/1

Suositus neuvoston asetukseksi Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja annetun asetuksen (EY) N:o 2533/98 muuttamisesta (EKP/2014/13) (Euroopan keskuspankin esittämä)

1


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2014/C 188/2

Komission tiedonanto – Euroopan yhteistä etua koskevia tärkeitä hankkeita edistävän valtiontuen sisämarkkinoille soveltuvuuden arviointiperusteet

4


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2014/C 188/3

Euron kurssi

13

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2014/C 188/4

Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY mukainen Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ilmoitus ( 1 )

14

2014/C 188/5

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

16


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2014/C 188/6

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.7242 – Cargill/Copersucar/JV) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

17

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2014/C 188/7

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu muutoshakemuksen julkaiseminen

18

2014/C 188/8

Komission asetuksen (EY) N:o 1898/2006 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklan mukaisesti komission asetuksella (EY) N:o 1107/96 rekisteröidyn alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän yhtenäisen asiakirjan julkaiseminen

24


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top