Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:177:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 177, 11. kesäkuuta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 177

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta
11. kesäkuu 2014


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

ETSK:n 495. täysistunto 21.–22. tammikuuta 2014

2014/C 177/1

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Yhteisöllinen tai osallistava kuluttaminen: kestävän kehityksen malli 2000-luvulle” (oma-aloitteinen lausunto)

1

2014/C 177/2

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Strategia harmaan talouden ja pimeän työn torjumiseksi” (oma-aloitteinen lausunto)

9

2014/C 177/3

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Esteettömyys vammaisten ihmisoikeutena” (oma-aloitteinen lausunto)

15

2014/C 177/4

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen ’kohtuuhintaisuuden’ määrittäminen” (oma-aloitteinen lausunto)

24

2014/C 177/5

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Adrian- ja Joonianmeren aluetta koskeva EU:n strategia (EUSAIR)” (valmisteleva lausunto)

32

2014/C 177/6

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista”COM(2013) 803 final – 2013/0392 (NLE)

40

2014/C 177/7

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 260/2012 muuttamisesta unionin laajuisiin tilisiirtoihin ja suoraveloituksiin siirtymisen osalta” – COM(2013) 937 final – 2013/0449 (COD)

41


 

III   Valmistelevat säädökset

 

EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

 

ETSK:n 495. täysistunto 21.–22. tammikuuta 2014

2014/C 177/8

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina käytettävistä indekseistä” – COM(2013) 641 final – 2013/0314 (COD)

42

2014/C 177/9

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan”COM(2013) 751 final – 2013/0365 (COD)

48

2014/C 177/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uusista psykoaktiivisista aineista”COM(2013) 619 final – 2013/0305 (COD) COM(2013) 618 final – 2013/0304 (COD)

52

2014/C 177/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”NAIADES II -paketti, joka sisältää seuraavat kolme asiakirjaa: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen edistämiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 718/1999 muuttamisesta COM(2013) 621 final – 2013/0303 (COD) Liite ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sisävesialusten teknisistä vaatimuksista ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/87/EY kumoamisesta COM(2013) 622 final – 2013/0302 (COD) ja Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Tavoitteena laadukas sisävesiliikenne – NAIADES II” COM(2013) 623 final

58

2014/C 177/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”EU:n televiestintäalan sisämarkkinoita koskevat uudet toimenpiteet lähtökohtana seuraavat kaksi asiakirjaa: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisia sähköisen viestinnän sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen liittämistä koskevista toimenpiteistä sekä direktiivien 2002/20/EY, 2002/21/EY ja 2002/22/EY ja asetusten (EY) N:o 1211/2009 ja (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta COM(2013) 627 final – 2013/0309 (COD) ja Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle televiestinnän sisämarkkinois ta” COM(2013) 634 final

64

2014/C 177/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Eurooppalainen korkea-asteen koulutus maailmassa” – COM(2013) 499 final

71

2014/C 177/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Kuulemista koskeva tiedonanto fosforin kestävästä käytöstä”COM(2013) 517 final

78

2014/C 177/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennaltaehkäisemisestä ja hallinnasta”COM(2013) 620 final – 2013/0307 (COD)

84

2014/C 177/16

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä annetun direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta, jotta voidaan ottaa huomioon yksittäisen maailmanlaajuisen markkinapohjaisen toimenpiteen soveltamisesta kansainvälisen ilmailun päästöihin tehtävän kansainvälisen sopimuksen täytäntöönpano vuoteen 2020 mennessä”COM(2013) 722 final – 2013/0344 (COD)

88


FI

 

Top