EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:170:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 170, 5. kesäkuuta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 170

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta
5. kesäkuu 2014


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

ETSK:n 494. täysistunto 10.–11. joulukuuta 2013

2014/C 170/01

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”EU:n makroaluestrategian laatiminen Välimeren alueen taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden kehittämiseksi” (oma-aloitteinen lausunto)

1

2014/C 170/02

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Tilastollisten välineiden käyttö vapaaehtoistoiminnan mittaamiseksi” (oma-aloitteinen lausunto)

11

2014/C 170/03

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Sosiaalisten vaikutusten mittaaminen” (oma-aloitteinen lausunto)

18

2014/C 170/04

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Eurooppalainen vähimmäistulo ja köyhyysindikaattorit” (oma-aloitteinen lausunto)

23

2014/C 170/05

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Euroopan koneteollisuusalan (koneenrakennus-, sähkötekninen, elektroniikka- ja metalliteollisuus) haasteet muuttuvassa globaalissa taloudessa (oma-aloitteinen lausunto)

32

2014/C 170/06

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Euroopan laivanhuolto-, laivankorjaus- ja laivanmuuntamisala joustavana teollisuusalana, joka on kilpailukykyinen maailmanmarkkinoilla, ja sitoutunut kestävää kasvua edistävään EU-politiikkaan” (oma-aloitteinen lausunto)

38


 

III   Valmistelevat säädökset

 

EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

 

ETSK:n 494. täysistunto 10.–11. joulukuuta 2013

2014/C 170/07

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta”COM(2013) 522 final – 2013/0248 (COD)

45

2014/C 170/08

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahamarkkinarahastoista”COM(2013) 615 final – 2013/0306 (COD)

50

2014/C 170/09

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille – Varjopankkitoiminta – Finanssialan uusien riskien torjuminen”COM(2013) 614 final

55

2014/C 170/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Innovaatioinvestointeja koskeva paketti”COM(2013) 494 final COM(2013) 493 final – 2013/0232 (COD) COM(2013) 495 final – 2013/0240 (NLE) COM(2013) 496 final – 2013/0241 (NLE) COM(2013) 497 final – 2013/0242 (COD) COM(2013) 498 final – 2013/0243 (COD) COM(2013) 500 final – 2013/0233 (COD) COM(2013) 501 final – 2013/0234 (NLE) COM(2013) 503 final – 2013/0237 (NLE) COM(2013) 505 final – 2013/0244 (NLE) COM(2013) 506 final – 2013/0245 NLE

61

2014/C 170/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Kohti kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevaa EU:n horisontaalista kehystä”COM(2013) 401 final

68

2014/C 170/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkapaketeista ja avustetuista matkajärjestelyistä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 90/314/ETY kumoamisesta”COM(2013) 512 final – 2013/0246 (COD)

73

2014/C 170/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista toimitusmaksuista”COM(2013) 550 lopullinen – 2013/0265 (COD) ja”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2013/36/EU ja 2009/110/EY muuttamisesta ja direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta”COM(2013) 547 final – 2013/0264 (COD)

78

2014/C 170/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta”COM(2013) 534 final

85

2014/C 170/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Euroopan terästeollisuutta koskeva toimintasuunnitelma”COM(2013) 407 final

91

2014/C 170/16

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kehitysyhteistyön eurooppalainen teemavuosi (2015)”

98

2014/C 170/17

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinten terveydestä”COM(2013) 260 final – 2013/0136 (COD),”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvien lisäysaineiston tuottamisesta ja asettamisesta saataville markkinoilla (asetus kasvien lisäysaineistosta)”COM(2013) 262 final – 2013/0137 (COD) ja”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä”COM(2013) 267 final – 2013/0141 (COD)

104

2014/C 170/18

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta”COM(2013) 521 final – 2013/0247 (COD)

110

2014/C 170/19

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jätteiden siirrosta annetun asetuksen (EY) N:o 1013/2006 muuttamisesta”COM(2013) 516 final – 2013/0239 (COD)

113

2014/C 170/20

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 216/2008 muuttamisesta lentopaikkojen, ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen osalta”, ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisesta (uudelleenlaadittu)” ja ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen nopeuttamisesta”COM(2013) 408 final – COM(2013) 409 final – 2013/0187 (COD) ja COM(2013) 410 final – 2013/0186 (COD)

116


FI

 

Top