EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:088:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 088, 27. maaliskuuta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2014.088.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 88

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta
27. maaliskuu 2014


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

SUOSITUKSET

 

Neuvosto

2014/C 088/01

Neuvoston suositus, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2014, harjoittelun laatupuitteista

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2014/C 088/02

Euron kurssi

5

2014/C 088/03

Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

6

2014/C 088/04

Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

7

2014/C 088/05

Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

8


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO)

2014/C 088/06

Ilmoitus avoimesta kilpailusta

9

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

EFTAn tuomioistuin

2014/C 088/07

Tuomioistuimen päätös, annettu 15 päivänä marraskuuta 2013, asiassa E-10/13 – EFTAn valvontaviranomainen vastaan Islanti (ETA/EFTA-valtion velvollisuuksien laiminlyönti – Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/54/EY, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa (uudelleenlaadittu toisinto))

10

2014/C 088/08

Tuomioistuimen päätös, annettu 15 päivänä marraskuuta 2013, asiassa E-9/13 – EFTAn valvontaviranomainen vastaan Norjan kuningaskunta (ETA-valtion velvollisuuksien laiminlyönti – komission direktiivi 2010/48/EU, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2010, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastuksesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/40/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen)

11

2014/C 088/09

Tuomioistuimen tuomio, annettu 15 päivänä marraskuuta 2013, asiassa E-11/13 – EFTAn valvontaviranomainen v. Islanti (Sopimuspuolen velvoitteiden noudattamatta jättäminen – vakuutusedustuksesta 9 päivänä joulukuuta 2002 annettu direktiivi 2002/92/EY)

12

2014/C 088/10

Tuomioistuimen tuomio, annettu 27 päivänä marraskuuta 2013, asiassa E-6/13 – Metacom AG v. Rechtsanwälte Zipper & Collegen (Asianajajien vapaus tarjota rajatylittäviä palveluja – direktiivi 77/249/ETY – itsensä edustaminen – kansallisen lainsäädännön ilmoitusvaatimus – ilmoittamatta jättämisen seuraukset)

13

2014/C 088/11

Tuomioistuimen tuomio, annettu 6 päivänä joulukuuta 2013, asiassa E-15/13 – EFTAn valvontaviranomainen vastaan Islanti (ETA-valtion velvollisuuksien laiminlyönti – Kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista 23 päivänä huhtikuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/22/EY)

14

2014/C 088/12

Tuomioistuimen tuomio, annettu 6 päivänä joulukuuta 2013, asiassa E-16/13 – EFTAn valvontaviranomainen vastaan Islanti (Sopimuspuolen velvoitteiden noudattamatta jättäminen – Täytäntöönpanon laiminlyönti – Kuluttajien suojaamisesta aikaosuuksia, pitkäkestoisia lomatuotteita, jälleenmyyntiä ja vaihtoa koskeviin sopimuksiin liittyvien tiettyjen seikkojen osalta annettu direktiivi 2008/122/EY)

15

2014/C 088/13

Tuomioistuimen tuomio, annettu 6 päivänä joulukuuta 2013, asiassa E-17/13 – EFTAn valvontaviranomainen vastaan Islanti (Sopimuspuolen velvoitteiden noudattamatta jättäminen – direktiivi 2009/44/EY – täytäntöönpanon laiminlyönti)

16

2014/C 088/14

Tuomioistuimen tuomio, annettu 6 päivänä joulukuuta 2013, asiassa E-18/13 – EFTAn valvontaviranomainen vastaan Islanti (Sopimuspuolen velvoitteiden noudattamatta jättäminen – Direktiivi 2001/81/EY – Täytäntöönpanon laiminlyönti)

17

2014/C 088/15

Staatsgerichtshof des Fürstentums Liechtensteinin 29. lokakuuta 2013 päivätty pyyntö saada EFTAn tuomioistuimelta neuvoa-antava lausunto asiassa Casino Admiral AG vastaan Wolfgang Egger (Asia E-24/13)

18

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2014/C 088/16

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.7153 – BNPP/LaSer) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

19

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2014/C 088/17

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu muutoshakemuksen julkaiseminen

20

2014/C 088/18

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu muutoshakemuksen julkaiseminen

25


 

Oikaisuja

2014/C 088/19

Oikaisu SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaiseen valtiontuen hyväksymiseen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta (EUVL C 50, 21.2.2014)

30


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top