Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:085:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 085, 22. maaliskuuta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2014.085.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 85

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta
22. maaliskuu 2014


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2014/C 085/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessäEUVL C 78, 15.3.2014

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2014/C 085/02

Asia C-292/11 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 15.1.2014 — Valittajana Euroopan komissio ja muuna osapuolena Portugalin tasavalta (Muutoksenhaku — Sellaisen unionin tuomioistuimen tuomion täytäntöönpano, jolla jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen on todettu — Uhkasakko — Maksuvaatimus — Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisen perusteena olevan kansallisen lainsäädännön kumoaminen — Toimenpiteitä, jotka jäsenvaltio on toteuttanut unionin tuomioistuimen tuomion noudattamiseksi, koskeva komission arviointi — Rajat — Unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen välinen toimivallan jako)

2

2014/C 085/03

Asia C-67/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 16.1.2014 — Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2002/91/EY — Rakennusten energiatehokkuus — 3, 7 ja 8 artikla — Puutteellinen täytäntöönpano)

2

2014/C 085/04

Asia C-176/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 15.1.2014 (Cour de cassationin (Ranska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Association de médiation sociale v. Union locale des syndicats CGT ym. (Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 2002/14/EY — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 27 artikla — Henkilöstöä edustavien elinten perustamisen edellytyksenä tietyt palveluksessa olevien työntekijöiden määrät — Määrien laskeminen — Unionin oikeuden vastainen kansallinen säännöstö — Kansallisen tuomioistuimen rooli)

3

2014/C 085/05

Asia C-226/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 16.1.2014 (Audiencia Provincial de Oviedon (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Constructora Principado S.A. v. José Ignacio Menéndez Álvarez (Direktiivi 93/13/ETY — Kuluttajasopimukset — Kiinteistön kauppaa koskeva sopimus — Kohtuuttomat ehdot — Arviointiperusteet)

3

2014/C 085/06

Asia C-270/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 22.1.2014 — Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto (Asetus (EU) N:o 236/2012 — Lyhyeksimyynti ja tietyt luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvät kysymykset — 28 artikla — Pätevyys — Oikeusperusta — Arvopaperimarkkinaviranomaisen toimintavaltuudet poikkeuksellisissa olosuhteissa)

4

2014/C 085/07

Asia C-300/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 16.1.2014 (Bundesfinanzhofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Finanzamt Düsseldorf-Mitte v. Ibero Tours GmbH (Arvonlisävero — Matkatoimistojen liiketoimet — Alennusten myöntäminen matkustajille — Välittäjän toiminnan yhteydessä suoritettujen palvelujen veron perusteen määrittäminen)

4

2014/C 085/08

Asia C-328/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 16.1.2014 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Ralph Schmid (Aletta Zimmermannin konkurssipesän pesänhoitaja) v. Lilly Hertel (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Asetus (EY) N:o 1346/2000 — Maksukyvyttömyysmenettelyt — Maksukyvyttömyyteen perustuva takaisinsaantikanne — Vastaajan kotipaikka kolmannessa valtiossa — Sen jäsenvaltion tuomioistuimen toimivalta, jossa velallisella on pääintressien keskus)

5

2014/C 085/09

Asia C-371/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 23.1.2014 (Tribunale di Tivolin (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Enrico Petillo ja Carlo Petillo v. Unipol (Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettava pakollinen vakuutus — Direktiivit 72/166/ETY, 84/5/ETY, 90/232/ETY ja 2009/103/ETY — Liikenneonnettomuus — Aineeton vahinko — Korvaus — Kansalliset säännökset, joissa säädetään liikenneonnettomuuksien osalta erityisistä laskutavoista, jotka ovat vahinkoa kärsineille vähemmän edullisia kuin yleisessä vahingonkorvausjärjestelmässä säädetyt laskutavat — Yhteensopivuus näiden direktiivien kanssa)

5

2014/C 085/10

Asia C-378/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 16.1.2014 (Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) Londonin (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Nnamdi Onuekwere v. Secretary of State for the Home Department (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2004/38/EY — 16 artiklan 2 ja 3 kohta — Kolmansien maiden kansalaisten, jotka ovat unionin kansalaisen perheenjäseniä, pysyvä oleskeluoikeus — Kyseisten kansalaisten vankeusajanjaksojen ottaminen huomioon)

6

2014/C 085/11

Asia C-400/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 16.1.2014 (Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) Londonin (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Secretary of State for the Home Department v. M. G. (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2004/38/EY — 28 artiklan 3 kohdan a alakohta — Suoja karkottamista vastaan — Kymmenen vuoden ajanjakson laskentatapa — Vankeusajanjaksojen huomioon ottaminen)

7

2014/C 085/12

Asia C-423/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 16.1.2014 (Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolenin (Ruotsi) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Flora May Reyes v. Migrationsverket (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2004/38/EY — Unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella — Kolmannen valtion kansalaisen, joka on sellaisen henkilön suoraan alenevassa polvessa oleva jälkeläinen, jolla on oleskeluoikeus jäsenvaltiossa, oleskeluoikeus kyseisessä jäsenvaltiossa — Unionin kansalaisesta riippuvaisen henkilön käsite)

7

2014/C 085/13

Asia C-429/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 16.1.2014 (Oberlandesgericht Innsbruckin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Siegfried Pohl v. ÖBB Infrastruktur AG (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa — Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artikla — SEUT 45 artikla — Direktiivi 2000/78/EY — Ikään perustuva erilainen kohtelu — Palkkatasoilla etenemistä koskevan viitepäivämäärän vahvistaminen — Vanhentumisaika — Tehokkuusperiaate)

8

2014/C 085/14

Asia C-481/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 16.1.2014 (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismasin (Liettua) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — UAB ”Juvelta” v. VĮ ”Lietuvos prabavimo rūmai” (Tavaroiden vapaa liikkuvuus — SEUT 34 artikla — Tuonnin määrälliset rajoitukset — Vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet — Jalometallituotteiden kaupan pitäminen — Tuoteleima — Tuontijäsenvaltion lainsäädännössä asetetut vaatimukset)

9

2014/C 085/15

Asia C-558/12 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 23.1.2014 — Valittajana sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) sekä muina osapuolina riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (aiemmin Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG) ja Lidl Stiftung & Co. KG (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Sanamerkki WESTERN GOLD — Väite, jonka on tehnyt sanamerkeiksi rekisteröityjen kansallisten, kansainvälisten ja yhteisön tavaramerkkien WeserGold, Wesergold ja WESERGOLD haltija)

9

2014/C 085/16

Asia C-45/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 16.1.2014 (Oberster Gerichtshofin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Andreas Kainz v. Pantherwerke AG (Ennakkoratkaisupyyntö — Tuomioistuimen toimivalta siviili- ja kauppaoikeuden alalla — Asetus (EY) N:o 44/2001 — Tuotevastuu — Jäsenvaltiossa valmistettu tuote, joka on myyty toisessa jäsenvaltiossa — Käsitteen ”paikkakunta, missä vahinko sattui tai saattaa sattua”, tulkinta — Paikkakunta, missä syy-yhteydessä oleva tapahtuma on sattunut)

10

2014/C 085/17

Asia C-371/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunalul Sibiu (Romania) on esittänyt 2.7.2013 — SC Schuster & Co Ecologic SRL v. Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu

10

2014/C 085/18

Asia C-654/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Unkari) on esittänyt 10.12.2013 — Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

10

2014/C 085/19

Asia C-656/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Nejvyšší soud České republiky (Tšekin tasavalta) on esittänyt 12.12.2013 — L v. M, R ja K

11

2014/C 085/20

Asia C-658/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Hannover (Saksa) on esittänyt 12.12.2013 — Wilhelm Spitzner ja Maria-Luise Spitzner v. TUIfly GmbH

12

2014/C 085/21

Asia C-665/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal do Trabalho de Lisboa (Porugali) on esittänyt 16.12.2013 — Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins v. Via Directa — Companhia de Seguros SA

12

2014/C 085/22

Asia C-666/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 16.12.2013 — Rohm Semiconductor GmbH v. Hauptzollamt Krefeld

12

2014/C 085/23

Asia C-668/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Suceava (Romania) on esittänyt 16.12.2013 — Casa Județeană de Pensii Botoșani v. Evangeli Paraskevopoulou

13

2014/C 085/24

Asia C-669/13: Valitus, jonka Mundipharma GmbH on tehnyt 16.12.2013 asiassa T-328/12, Mundipharma GmbH v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) 16.10.2013 annetusta unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) tuomiosta

13

2014/C 085/25

Asia C-672/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Törvényszék (gazdasági kollégium) (Unkari) on esittänyt 17.12.2013 — OTP Bank Nyrt. v. Unkarin valtio ja Unkarin valtiokonttori

14

2014/C 085/26

Asia C-680/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Frankfurt am Main (Saksa) on esittänyt 20.12.2013 — Condor Flugdienst GmbH v. Andreas Plakolm

14

2014/C 085/27

Asia C-684/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vestre Landsret (Tanska) on esittänyt 23.12.2013 — Johannes Demmer v. Fødevareministeriets Klagecenter

14

2014/C 085/28

Asia C-691/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d'État (Ranska) on esittänyt 22.10.2013 — Les Laboratoires Servier SA v. Ministre des affaires sociales et de la santé ja Ministre de l'Économie et des Finances

16

2014/C 085/29

Asia C-5/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 7.1.2014 — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH v. Hauptzollamt Osnabrück

16

2014/C 085/30

Asia C-25/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d'État (Ranska) on esittänyt 20.1.2014 — Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) v. Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ja Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) ym.

17

2014/C 085/31

Asia C-26/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d'État (Ranska) on esittänyt 20.1.2014 — Beaudout Père et Fils SARL v. Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française ja Fédération Générale Agroalimentaire — CFDT ym.

17

2014/C 085/32

Asia C-29/14: Kanne 21.1.2014 — Euroopan komissio v. Puolan tasavalta

17

2014/C 085/33

Asia C-36/14: Kanne 24.1.2014 — Euroopan komissio v. Puolan tasavalta

18

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2014/C 085/34

Asia T-642/13: Kanne 2.12.2013 — Wolverine International v. SMHV — BH Stores (cushe)

20

2014/C 085/35

Asia T-678/13: Kanne 13.12.2013 — AEMN v. parlamentti

20

2014/C 085/36

Asia T-679/13: Kanne 16.12.2013 — AEMN v. parlamentti

21

2014/C 085/37

Asia T-689/13: Kanne 20.12.2013 — Bilbaina de Alquitranes ym. v. komissio

21

2014/C 085/38

Asia T-27/14: Kanne 10.1.2014 — Tšekin tasavalta v. komissio

22

2014/C 085/39

Asia T-30/14: Kanne 13.1.2014 — Laverana v. SMHV (BIO — INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX — PROPRE FABRICATION)

22

2014/C 085/40

Asia T-79/14: Kanne 5.2.2014 — Secop v. komissio

23

 

Virkamiestuomioistuin

2014/C 085/41

Asia F-65/12: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 11.2.2014 — Armani v. komissio (Henkilöstö — Palkkaus — Perhelisät — Oikeus huollettavana olevasta lapsesta maksettavaan lisään — Huollettavana oleva lapsi — Kantajan puolison lapsi)

25

2014/C 085/42

Asia F-73/12: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 12.2.2014 — Bodson ym. v. EIP (Henkilöstö — EIP:n henkilöstö — Palvelussuhteen sopimukseen perustuva luonne — EIP:n palkkaa ja palkkakehitystä koskevan järjestelmän uudistus)

25

2014/C 085/43

Asia F-83/12: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 12.2.2014 — Bodson ym. v. EIP (Henkilöstö — EIP:n henkilöstö — Palvelussuhteen sopimukseen perustuva luonne — Palkka — EIP:n palkanlisiä koskevan järjestelmän uudistus)

26

2014/C 085/44

Asia F-97/13: Kanne 20.12.2013 — ZZ v. Euroopan unionin perusoikeusvirasto

26

2014/C 085/45

Asia F-112/13: Kanne 27.11.2013 — ZZ v. ENISA

26

2014/C 085/46

Asia F-3/14: Kanne 10.1.2014 — ZZ v. Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)

27

2014/C 085/47

Asia F-5/14: Kanne 17.1.2014 — ZZ v. komissio

27

2014/C 085/48

Asia F-6/14: Kanne 28.1.2014 — ZZ v. komissio

28

2014/C 085/49

Asia F-7/14: Kanne 29.1.2014 — ZZ v. komissio

28

2014/C 085/50

Asia F-8/14: Kanne 31.1.2014 — ZZ v. EIP

28


FI

 

Top