EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:028:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 028, 31. tammikuuta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2014.028.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 28

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta
31. tammikuu 2014


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2014/C 028/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6857 – Crane Co./MEI Group) (1)

1

2014/C 028/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.7021 – Swissport/Servisair) (1)

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2014/C 028/03

Ehdotus Neuvoston päätelmät eurooppalaisen korkea-asteen koulutuksen globaalista ulottuvuudesta

2

2014/C 028/04

Neuvoston päätös, annettu 28 päivänä tammikuuta 2014, Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston jäsenen nimittämisestä

6

2014/C 028/05

Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan toimenpiteitä, joista säädetään neuvoston päätöksessä 2011/72/YUTP, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä 2014/49/YUTP, ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 101/2011, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetulla neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 81/2014

7

 

Euroopan komissio

2014/C 028/06

Euron kurssi

8

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2014/C 028/07

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 16 artiklan 4 kohdan mukainen komission ilmoitus – Säännöllistä lentoliikennettä koskevien julkisen palvelun velvoitteiden poistaminen (1)

9

2014/C 028/08

Jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa annetun neuvoston direktiivin 2009/119/EY 9 artiklan nojalla annettavia tietoja koskeva Ranskan viranomaisten ilmoitus Euroopan komissiolle

10


 

V   Ilmoitukset

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2014/C 028/09

Ilmoitus Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien keraamisten laattojen tuontiin sovellettavia polkumyyntitoimenpiteitä koskevan osittaisen välivaiheen tarkastelun vireillepanosta

11

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2014/C 028/10

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.7104 – Crown Holdings/Mivisa) (1)

15

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2014/C 028/11

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu hakemuksen julkaiseminen

16


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top