Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:353E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 353, 3. joulukuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.CE2013.353.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 353E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

56. vuosikerta
3. joulukuuta 2013


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

PÄÄTÖSLAUSELMAT

 

Euroopan parlamentti
ISTUNTOKAUSI 2012–2013
Istunnot 11.–13. syyskuuta 2012
Tämän istunnon pöytäkirja on julkaistu Virallisessa lehdessä C 370 E, 30.11.2012.
HYVÄKSYTYT TEKSTIT

 

Tiistai 11. syyskuuta 2012

2013/C 353E/01

Euroopan maiden alueen epäilty käyttö CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseenEuroopan parlamentin päätöslauselma 11. syyskuuta 2012 Euroopan maiden alueen epäillystä käytöstä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen: väliaikaisen valiokunnan seurantakertomus (2012/2033(INI))

1

2013/C 353E/02

EU:n sisäisen solidaarisuuden lisääminen turvapaikka-asioissaEuroopan parlamentin päätöslauselma 11. syyskuuta 2012 EU:n sisäisen solidaarisuuden lisäämisestä turvapaikka-asioissa (2012/2032(INI))

16

2013/C 353E/03

Komission vuoden 2013 työohjelman valmisteluEuroopan parlamentin päätöslauselma 11. syyskuuta 2012 komission vuoden 2013 työohjelmasta (2012/2688(RSP))

25

2013/C 353E/04

Vapaaehtoiset ja maksuttomat kudosten ja solujen luovutuksetEuroopan parlamentin päätöslauselma 11. syyskuuta 2012 vapaaehtoisista ja maksuttomista kudosten ja solujen luovutuksista (2011/2193(INI))

31

2013/C 353E/05

Naisten rooli vihreässä taloudessaEuroopan parlamentin päätöslauselma 11. syyskuuta 2012 naisten roolista vihreässä taloudessa (2012/2035(INI))

38

2013/C 353E/06

Naisten työolot palvelualallaEuroopan parlamentin päätöslauselma 11. syyskuuta 2012 naisten työoloista palvelualalla (2012/2046(INI))

47

2013/C 353E/07

Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus ja Eurooppa 2020 -strategiaEuroopan parlamentin päätöslauselma 11. syyskuuta 2012 yleissivistävästä ja ammatillisesta koulutuksesta ja Eurooppa 2020 -strategiasta (2012/2045(INI))

56

2013/C 353E/08

Audiovisuaaliteosten verkkojakelu EU:ssaEuroopan parlamentin päätöslauselma 11. syyskuuta 2012 audiovisuaaliteosten verkkojakelusta Euroopan unionissa (2011/2313(INI))

64

 

Keskiviikko 12. syyskuuta 2012

2013/C 353E/09

Päätös olla vastustamatta täytäntöönpanotoimenpidettä: yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittavan järjestelmän käyttö tietyissä ilma-aluksissaEuroopan parlamentin päätös olla vastustamatta luonnosta komission päätökseksi luvan antamisesta Ranskan tasavallalle poiketa komission asetuksesta (EU) N:o 1332/2011 yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittavan järjestelmän (ACAS II) uuden ohjelmistoversion käytön osalta tietyissä uusissa ilma-aluksissa (D020967/02 – 2012/2745 (RPS))

75

2013/C 353E/10

Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: maito- ja maitotuotealan ylikansallinen yhteistyö ja sopimusneuvottelutEuroopan parlamentin päätös olla vastustamatta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täydentämisestä maito- ja maitotuotealan ylikansallisen yhteistyön ja tuottajaorganisaatioiden välisten sopimusneuvottelujen osalta 28. kesäkuuta 2012 annettua komission delegoitua asetusta (EU) N:o …/2007 (12020-12 – C(2012)4297 – 2012/2780 (RPS))

76

2013/C 353E/11

Neuvoston vuosittainen selvitys Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikastaEuroopan parlamentin päätöslauselma 12. syyskuuta 2012 neuvoston vuosittaisesta selvityksestä Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta (12562/2011 – 2012/2050(INI))

77

2013/C 353E/12

Elollisten vesiluonnonvarojen säilyttäminen ja kestävä hyödyntäminenEuroopan parlamentin päätöslauselma 12. syyskuuta 2012 elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa annetun asetuksen (EY) N:o 2371/2002 mukaisesta raportointivelvoitteesta (2011/2291(INI))

99

2013/C 353E/13

Yhteisen kalastuspolitiikan uudistusEuroopan parlamentin päätöslauselma 12. syyskuuta 2012 yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta koskevasta kattavasta tiedonannosta (2011/2290(INI))

104

 

Torstai 13. syyskuuta 2012

2013/C 353E/14

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamista EU:n säädöskäytäntöön koskeva 18. vuosikertomus (2010)Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. syyskuuta 2012 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamista EU:n säädöskäytäntöön koskevasta 18. vuosikertomuksesta (2010) (2011/2276(INI))

117

2013/C 353E/15

EU:n koheesiopolitiikan strategia Atlantin alueellaEuroopan parlamentin päätöslauselma 13. syyskuuta 2012 EU:n koheesiopolitiikan strategiasta Atlantin alueella (2011/2310(INI))

122

2013/C 353E/16

Syyrian tilanneEuroopan parlamentin päätöslauselma 13. syyskuuta 2012 Syyriasta (2012/2788(RSP))

129

2013/C 353E/17

Oikeudenkäyttö poliittisiin tarkoituksiin VenäjälläEuroopan parlamentin päätöslauselma 13. syyskuuta 2012 oikeuden käyttämisestä poliittisiin tarkoituksiin Venäjällä (2012/2789(RSP))

134

2013/C 353E/18

Euroopan pankkiunionia koskevat ehdotuksetEuroopan parlamentin päätöslauselma 13. syyskuuta 2012: Kohti pankkiunionia (2012/2729(RSP))

138

2013/C 353E/19

Etelä-Afrikka: lakkoilevien kaivostyöntekijöiden joukkosurmaEuroopan parlamentin päätöslauselma 13. syyskuuta 2012 Etelä-Afrikasta: lakkoilevien kaivostyöntekijöiden joukkosurma ((2012/2783(RSP))

141

2013/C 353E/20

Rohingya-muslimien vaino MyanmarissaEuroopan parlamentin päätöslauselma 13. syyskuuta 2012 Rohingya-muslimien vainosta Burmassa/Myanmarissa (2012/2784(RSP))

145

2013/C 353E/21

Azerbaidžan: Ramil Safarovin tapausEuroopan parlamentin päätöslauselma 13. syyskuuta 2012 Azerbaidžanista: Ramil Safarovin tapaus (2012/2785(RSP))

148

2013/C 353E/22

Multippeliskleroosin torjunta EuroopassaEuroopan parlamentin kannanotto 13. syyskuuta 2012 multippeliskleroosin torjuntaan Euroopassa

151


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan parlamentti

 

Tiistai 11. syyskuuta 2012

2013/C 353E/23

Jarosław Leszek Wałęsan parlamentaarisen koskemattomuuden pidättäminenEuroopan parlamentin päätös 11. syyskuuta 2012 Jarosław Leszek Wałęsan parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2012/2112(IMM))

152

2013/C 353E/24

Birgit Collin-Langenin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättäminenEuroopan parlamentin päätös 11. syyskuuta 2012 Birgit Collin-Langenin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2012/2128(IMM))

153

 

Torstai 13. syyskuuta 2012

2013/C 353E/25

Neuvoston hallussa olevien, muita kysymyksiä kuin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaa koskevien turvallisuusluokiteltujen tietojen toimittaminen Euroopan parlamentille ja niiden käsitteleminen Euroopan parlamentissaEuroopan parlamentin päätös 13. syyskuuta 2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä neuvoston hallussa olevien, muita kysymyksiä kuin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaa koskevien turvallisuusluokiteltujen tietojen toimittamisesta Euroopan parlamentille ja niiden käsittelemisestä Euroopan parlamentissa (2012/2069(ACI))

156

LIITE

159


 

III   Valmistavat säädökset

 

EUROOPAN PARLAMENTTI

 

Tiistai 11. syyskuuta 2012

2013/C 353E/26

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, TanskaEuroopan parlamentin päätöslauselma 11. syyskuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Tanska) (COM(2012)0272 – C7-0131/2012 – 2012/2110(BUD))

168

LIITE

172

2013/C 353E/27

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: EGF/2011/017 ES/AragonEuroopan parlamentin päätöslauselma 11. syyskuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2011/017 ES/Aragón Construction, Espanja) (COM(2012)0290 – C7-0150/2012 – 2012/2121(BUD))

172

LIITE

175

2013/C 353E/28

Energiatehokkuus ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. syyskuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiatehokkuudesta ja direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta (COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

176

P7_TC1-COD(2011)0172
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. syyskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/…/EU antamiseksi energiatehokkuudesta, direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta

177

Lainsäädäntöpäätöslauselman liite

177

2013/C 353E/29

Eurooppalainen standardointi ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. syyskuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta standardoinnista sekä neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY samoin kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/105/EY ja 2009/23/EY muuttamisesta (COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

178

P7_TC1-COD(2011)0150
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. syyskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2012 antamiseksi eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta

179

2013/C 353E/30

Nautaeläinten elektroninen tunnistaminen ***IEuroopan parlamentin tarkistukset 11. syyskuuta 2012 muutettuun ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1760/2000 muuttamisesta naudanlihan vapaaehtoista merkitsemistä koskevien säännösten poistamisen ja nautaeläinten elektronisen tunnistamisen osalta (COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD))

179

2013/C 353E/31

Lääketurvatoiminta (direktiivin 2001/83/EY muuttaminen) ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. syyskuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta lääketurvatoiminnan osalta (COM(2012)0052 – C7-0033/2012 – 2012/0025(COD))

191

P7_TC1-COD(2012)0025
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. syyskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/…/EU antamiseksi direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta lääketurvatoiminnan osalta

192

2013/C 353E/32

Lääketurvatoiminta (asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttaminen) ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. syyskuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta lääketurvatoiminnan osalta (COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))

192

P7_TC1-COD(2012)0023
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. syyskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2012 antamiseksi asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta lääketurvatoiminnan osalta

193

2013/C 353E/33

Meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuus ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. syyskuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuuden osalta (COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

193

P7_TC1-COD(2011)0190
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. syyskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/…/EU antamiseksi neuvoston direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuuden osalta

194

2013/C 353E/34

Tilatukijärjestelmä ja viininviljelijöille myönnettävä tuki ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. syyskuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta tilatukijärjestelmän ja viininviljelijöille myönnettävän tuen osalta (COM(2011)0631 – C7-0338/2011 – 2011/0285(COD))

194

P7_TC1-COD(2011)0285
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. syyskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2012 antamiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta tilatukijärjestelmän ja viininviljelijöille myönnettävän tuen osalta

195

2013/C 353E/35

Hallinnollinen yhteistyö sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. syyskuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä (IMI-asetus) (COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))

195

P7_TC1-COD(2011)0226
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. syyskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …2012 antamiseksi hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä ja komission päätöksen 2008/49/EY kumoamisesta (IMI-asetus)

196

2013/C 353E/36

Korko- ja rojaltimaksuihin sovellettava yhteinen verotusjärjestelmä *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. syyskuuta 2012 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisiin korko- ja rojaltimaksuihin sovellettavasta yhteisestä verotusjärjestelmästä (uudelleenlaatiminen) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

196

 

Keskiviikko 12. syyskuuta 2012

2013/C 353E/37

Rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. syyskuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevien vähimmäisvaatimusten vahvistamisesta (COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

201

P7_TC1-COD(2011)0129
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. syyskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/…/EU antamiseksi rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS korvaamisesta

202

2013/C 353E/38

Korkealaatuista naudanlihaa, sianlihaa, siipikarjanlihaa, vehnää sekä vehnän ja rukiin sekaviljaa ja leseitä, lesejauhoja ja muita jätetuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden hallinto ***IEuroopan parlamentin tarkistukset 12. syyskuuta 2012 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi korkealaatuista naudanlihaa, sianlihaa, siipikarjanlihaa, vehnää sekä vehnän ja rukiin sekaviljaa ja leseitä, lesejauhoja ja muita jätetuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnosta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 774/94 muuttamisesta (COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))

202

2013/C 353E/39

Komissiolle Turkista peräisin olevan oliiviöljyn ja tiettyjen muiden maataloustuotteiden tuonnin alalla siirretty säädösvalta ja täytäntöönpanovalta ***IEuroopan parlamentin tarkistukset 12. syyskuuta 2012 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetusten (EY) N:o 2008/97, (EY) N:o 779/98 ja (EY) N:o 1506/98 muuttamisesta komissiolle Turkista peräisin olevan oliiviöljyn ja tiettyjen muiden maataloustuotteiden tuonnin alalla siirretyn säädösvallan ja täytäntöönpanovallan osalta (COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD))

204

2013/C 353E/40

Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, todistusten ja merkintöjen vastavuoroista tunnustamista koskeva EY:n ja Australian välinen sopimus ***Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. syyskuuta 2012 esityksestä neuvoston päätökseksi vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, todistusten ja merkintöjen vastavuoroista tunnustamista koskevan Euroopan yhteisön ja Australian välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Australian välisen sopimuksen tekemisestä (12124/2010 – C7-0057/2012 – 2010/0146(NLE))

210

2013/C 353E/41

Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroista tunnustamista koskeva EY:n ja Uuden-Seelannin välinen sopimus ***Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. syyskuuta 2012 esityksestä neuvoston päätökseksi vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroista tunnustamista koskevan Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen tekemisestä (12126/2010 – C7-0058/2012 – 2010/0139(NLE))

210

2013/C 353E/42

Muun kuin kestävän kalastuksen sallivien maiden osalta toteutettavat toimenpiteet kalakantojen säilyttämiseksi ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. syyskuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muun kuin kestävän kalastuksen sallivien maiden osalta toteutettavista tietyistä toimenpiteistä kalakantojen säilyttämiseksi (COM(2011)0888 – C7-0508/2011 – 2011/0434(COD))

211

P7_TC1-COD(2011)0434
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. syyskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2012 antamiseksi tietyistä kalakantojen säilyttämiseksi toteutettavista kestämättömän kalastuksen salliviin maihin liittyvistä toimenpiteistä

212

2013/C 353E/43

Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteinen markkinajärjestely ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. syyskuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalastus- ja vesiviljelytuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (COM(2011)0416 – C7-0197/2011 – 2011/0194(COD))

212

P7_TC1-COD(2011)0194
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. syyskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2012 antamiseksi kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1184/2006 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 kumoamisesta

213

LIITE I

241

LIITE II

242

LIITE III

245

 

Torstai 13. syyskuuta 2012

2013/C 353E/44

Euroopan yhteisön ja Brasilian liittotasavallan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen ***Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. syyskuuta 2012 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Brasilian liittotasavallan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta (10475/2012 – C7-0181/2012 – 2012/0059(NLE))

247

2013/C 353E/45

EU:n ja Algerian välinen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskeva sopimus ***Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. syyskuuta 2012 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Algerian demokraattisen kansantasavallan välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä (08283/2012 – C7-0122/2012 – 2011/0175(NLE))

247

2013/C 353E/46

Kauppaetuuksien poistaminen tietyiltä valtioilta ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. syyskuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen valtioiden poistamisesta neuvottelut päätökseen saaneiden alueiden ja valtioiden luettelosta (COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD))

248

P7_TC1-COD(2011)0260
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. syyskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2012 antamiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen valtioiden poistamisesta neuvottelut päätökseen saaneiden alueiden ja valtioiden luettelosta

249

LIITE

252

2013/C 353E/47

Energian alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisiä sopimuksia koskeva tietojenvaihtomekanismi ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. syyskuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energian alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisiä sopimuksia koskevan tietojenvaihtomekanismin perustamisesta (COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

252

P7_TC1-COD(2011)0238
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. syyskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o …/2012/EU antamiseksi energia-alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisiä sopimuksia koskevan tietojenvaihtomekanismin perustamisesta

253

2013/C 353E/48

Maataloustuotteiden laatujärjestelmät ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. syyskuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden laatujärjestelmistä (KOM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))

254

P7_TC1-COD(2010)0353
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. syyskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2012 antamiseksi maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä

255

Liite

255

2013/C 353E/49

Eurooppalaiset yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot ***IEuroopan parlamentin tarkistukset 13. syyskuuta 2012 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

255

2013/C 353E/50

Eurooppalaiset riskipääomarahastot ***IEuroopan parlamentin tarkistukset 13. syyskuuta 2012 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista riskipääomarahastoista (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

280

2013/C 353E/51

EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpano ***IEuroopan parlamentin tarkistukset 13. syyskuuta 2012 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))

304

2013/C 353E/52

EU:n ja Keski-Amerikan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpano ***IEuroopan parlamentin tarkistukset 13. syyskuuta 2012 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))

312

2013/C 353E/53

Orpoteosten sallitut käyttötarkoitukset ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. syyskuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi orpoteosten tietyistä sallituista käyttötarkoituksista (COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))

322

P7_TC1-COD(2011)0136
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. syyskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/…/EU antamiseksi orpoteosten tietyistä sallituista käyttötarkoituksista

323

2013/C 353E/54

Yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen hätäapuna Pakistanille ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. syyskuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä hätäapuna Pakistanille (KOM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

323

P7_TC1-COD(2010)0289
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. syyskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2012 antamiseksi yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä hätäapuna Pakistanille

324


Käytettyjen merkkien selitykset

*

Kuulemismenettely

**I

Yhteistoimintamenettely: ensimmäinen käsittely

**II

Yhteistoimintamenettely: toinen käsittely

***

Hyväksyntämenettely

***I

Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely

***II

Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely

***III

Yhteispäätösmenettely: kolmas käsittely

(Menettely määräytyy komission ehdottaman oikeusperustan mukaan.)

Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▐.

Yksiköiden tekemät korjaukset ja tekniset mukautukset: uusi tai muutettu teksti merkitään kursiivilla, poistot symbolilla ║.

FI

 

Top