Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:352:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 352, 30. marraskuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2013.352.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 352

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

56. vuosikerta
30. marraskuuta 2013


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2013/C 352/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessäEUVL C 344, 23.11.2013

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2013/C 352/02

Asia C-460/13 P: Valitus, jonka Italian tasavalta on tehnyt 8.8.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-454/10, Italian tasavalta v. Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav), 30.5.2013 antamasta tuomiosta

2

2013/C 352/03

Asia C-461/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 22.8.2013 — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. v. Saksan valtio

3

2013/C 352/04

Asia C-480/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 9.9.2013 — Sysmex Europe GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen

3

2013/C 352/05

Asia C-481/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht Bamberg (Saksa) on esittänyt 9.9.2013 — Rikosoikeudenkäynti Mohammad Ferooz Qurbania vastaan

4

2013/C 352/06

Asia C-482/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Espanja) on esittänyt 10.9.2013 — Unicaja Banco SA v. José Hidalgo Rueda ym.

4

2013/C 352/07

Asia C-483/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Espanja) on esittänyt 10.9.2013 — Unicaja Banco S.A. v. Steluta Grigore

4

2013/C 352/08

Asia C-484/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Espanja) on esittänyt 10.9.2013 — Caixabank SA v. Manuel María Rueda Ledesma ja Rosario Mesa Mesa

5

2013/C 352/09

Asia C-485/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Espanja) on esittänyt 10.9.2013 — Caixabank SA v. José Labella Crespo ym.

5

2013/C 352/10

Asia C-486/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Espanja) on esittänyt 10.9.2013 — Caixabank SA v. Antonio Galán Rodríguez

6

2013/C 352/11

Asia C-487/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Espanja) on esittänyt 10.9.2013 — Caixabank SA v. Alberto Galán Luna ja Domingo Galán Luna

6

2013/C 352/12

Asia C-489/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hof van beroep te Antwerpen (Belgia) on esittänyt 10.9.2013 — Ronny Verest ja Gaby Gerards v. Belgian valtio

7

2013/C 352/13

Asia C-490/13 P: Valitus, jonka Cytochroma Development, Inc. on tehnyt 13.9.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-106/12, Cytochroma Development, Inc. v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), 3.7.2013 annetusta tuomiosta

7

2013/C 352/14

Asia C-503/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 19.9.2013 — Boston Scientific Medizintechnik GmbH v. AOK Sachsen-Anhalt

8

2013/C 352/15

Asia C-504/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 19.9.2013 — Boston Scientific Medizintechnik GmbH v. Betriebskrankenkasse RWE

8

2013/C 352/16

Asia C-511/13 P: Valitus, jonka Philips Lighting Poland S.A. ja Philips Lighting BV ovat tehneet 23.9.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-469/07, Philips Lighting Poland S.A. ja Philips Lighting BV v. Euroopan unionin neuvosto, 11.7.2013 antamasta tuomiosta

9

2013/C 352/17

Asia C-517/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal de première instance de Namur (Belgia) on esittänyt 27.9.2013 — Belgacom SA, joka on tullut Belgacom Mobile SA:n sijaan, v. Province de Namur

9

2013/C 352/18

Asia C-533/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Työtuomioistuin (Suomi) on esittänyt 9.10.2013 — Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry v. Öljytuote ry, Shell Aviation Finland Oy

10

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2013/C 352/19

Asia T-248/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.10.2013 — Italia v. komissio (Kieliä koskevat järjestelyt — Ilmoitus avoimesta kilpailusta hallintovirkamiesten palvelukseen ottamista varten — Toisen kielen valinta kolmen kielen joukosta — Asetus N:o 1 — Henkilöstösääntöjen 1 d artiklan 1 kohta, 27 artiklan ensimmäinen kohta ja 28 artiklan f alakohta — Henkilöstösääntöjen liitteessä III olevan 1 artiklan 1 kohdan f alakohta — Perusteluvelvollisuus — Syrjintäkiellon periaate)

11

2013/C 352/20

Asia T-432/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.10.2013 — Vivendi v. komissio (Kilpailu — Määräävän markkina-aseman käyttö — Ranskan nopeiden internetyhteyksien ja puhelinliittymien markkinat — Päätös kantelun hylkäämisestä — Yhteisön etua koskevan edellytyksen täyttymättä jääminen — Väitetyn kilpailusääntöjen rikkomisen merkitys sisämarkkinoiden toiminnan kannalta — Todennäköisyys sille, että väitetyn kilpailusääntöjen rikkomisen voidaan näyttää tapahtuneen)

11

2013/C 352/21

Asia T-457/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.10.2013 — Evropaïki Dynamiki v. komissio (Julkiset palveluhankinnat — Tarjouskilpailumenettely — Tietojärjestelmien kehitykseen, tutkimukseen ja tukeen liittyvien ulkoisten palvelujen tarjoaminen (ESP DESIS II) — Tarjoajan luokittelu — Tarjouskilpailun ratkaiseminen — Tarjoajien konsortio — Tutkittavaksi ottaminen — Perusteluvelvollisuus — Avoimuus — Yhdenvertainen kohtelu — Ilmeinen arviointivirhe — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu)

12

2013/C 352/22

Asia T-474/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.10.2013 — Evropaïki Dynamiki v. komissio (Julkiset palveluhankinnat — Tarjouskilpailumenettely — Tietojärjestelmien kehitykseen, tutkimukseen ja tukeen liittyvien ulkoisten palvelujen tarjoaminen (ESP DESIS II) — Tarjoajan luokittelu — Tarjouskilpailun ratkaiseminen — Perusteluvelvollisuus — Avoimuus — Yhdenvertainen kohtelu — Ilmeinen arviointivirhe — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu)

12

2013/C 352/23

Asia T-275/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.10.2013 — TF1 v. komissio (Valtiontuet — Julkinen yleisradiotoiminta — Ranskan viranomaisten France Télévisionsin hyväksi suunnittelema tuki — Vuosittainen talousarvioavustus — Päätös, jolla tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi — SEUT 106 artiklan 2 kohta — Varojen käyttötarkoitusta koskeva sitova yhteys veron ja tukitoimen välillä)

13

2013/C 352/24

Asia T-638/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.10.2013 — European Dynamics Belgium ym. v. EMA (Julkiset palveluhankinnat — EMAn tarjouskilpailumenettely — Tietokoneohjelmien tukipalvelujen tarjoaminen — Tarjoajan tarjouksen hylkääminen — Sopimuksen tekemisen perusteet — Perusteluvelvollisuus — Tarjouspyyntöasiakirjoissa vahvistettujen ratkaisuperusteiden noudattaminen — Ratkaisuperusteita koskevien osaperusteiden määrittäminen — Oikeus saada tutustua asiakirjoihin)

13

2013/C 352/25

Asia T-282/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.10.2013 — El Corte Inglés v. SMHV — Sohawon (fRee YOUR STYLe.) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin fRee YOUR STYLe. rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki FREE STYLE ja kansallinen sanamerkki FREE STYLE — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

14

2013/C 352/26

Asia T-328/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.10.2013 — Mundipharma v. SMHV — AFT Pharmaceuticals (Maxigesic) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin Maxigesic rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki OXYGESIC — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

14

2013/C 352/27

Asia T-379/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.10.2013 — Electric Bike World v. SMHV — Brunswick (LIFECYCLE) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin LIFECYCLE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen sanamerkki LIFECYCLE — Valituslautakunnan rekisteröinnin osittain epäävä päätös — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen N:o 207/2009 75 artikla)

15

2013/C 352/28

Asia T-453/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.10.2013 — Zoo Sport v. SMHV — K-2 (ZOOSPORT) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin ZOOSPORT rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ZOOT ja yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki SPORTS ZOOT SPORTS — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

15

2013/C 352/29

Asia T-455/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.10.2013 — Zoo Sport v. SMHV — K-2 (zoo sport) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin ZOO Sport rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ZOOT ja yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki SPORTS ZOOT SPORTS — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

16

2013/C 352/30

Asia T-488/13: Kanne 2.9.2013 — GEA Group v. SMHV (engineering for a better world)

16

2013/C 352/31

Asia T-502/13: Kanne 18.9.2013 — ASPA v. SMHV — Banco Bilbao Vizcaya Argenteria (ARGENTERIA)

16

2013/C 352/32

Asia T-506/13: Kanne 20.9.2013 — Urb Rulmenti Suceava v. SMHV — Adiguzel (URB)

17

2013/C 352/33

Asia T-508/13: Kanne 20.9.2013 — Malesian hallitus v. SMHV — Vergamini (HALAL MALAYSIA)

17

2013/C 352/34

Asia T-514/13: Kanne 23.9.2013 — AgriCapital v. SMHV — agri.capital (AGRI.CAPITAL)

18

2013/C 352/35

Asia T-517/13: Kanne 19.9.2013 — Éditions Quo Vadis v. SMHV — Gómez Hernández (”QUO VADIS”)

19

2013/C 352/36

Asia T-518/13: Kanne 23.9.2013 — Future Enterprises v. SMHV — McDonald’s International Property (MACCOFFEE)

19

2013/C 352/37

Asia T-521/13: Kanne 19.9.2013 — Alpinestars Research v. SMHV — Tung Cho ja Wang Yu (A ASTER)

20

2013/C 352/38

Asia T-522/13: Kanne 26.9.2013 — Tsujimoto v. SMHV

20

2013/C 352/39

Asia T-523/13: Kanne 20.9.2013 — Euromed v. SMHV — DC Druck-Chemie (EUROSIL)

21

2013/C 352/40

Asia T-524/13: Kanne 20.9.2013 — Euromed v. SMHV — DC Druck-Chemie (EUROSIL)

21

2013/C 352/41

Asia T-541/13: Kanne 9.10.2013 — Abertis Telecom ja Retevisión I v. komissio

22

 

Virkamiestuomioistuin

2013/C 352/42

Asia F-69/11: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 17.10.2013 — BF v. tilintarkastustuomioistuin (Henkilöstö — Menettely johtajan viran täyttämiseksi — Esivalintalautakunnan kertomus — Perustelut — Puuttuminen — Nimityspäätöksen lainvastaisuus — Edellytykset)

23

2013/C 352/43

Asia F-126/11: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.9.2013 — de Brito Sequeira Carvalho v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Kurinpitojärjestelmä — Kurinpitomenettely — Kurinpitoseuraamus — Huomautus — Henkilöstösääntöjen liitteessä IX oleva 25 artikla — Henkilöstösääntöjen 22 a artikla)

23

2013/C 352/44

Asia F-39/12: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 23.10.2013 — BQ v. tilintarkastustuomioistuin (Henkilöstö — Virkamies — Arviointikertomus — Työpaikkakiusaaminen — Vahingonkorvaus — Tutkittavaksi ottaminen — Määräajat)

23

2013/C 352/45

Asia F-76/12: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 18.9.2013 — Scheidemann v. komissio (Henkilöstö — Virkamies — Toimielinten välinen siirto — Henkilöstösääntöjen 43 ja 45 artikla — Ylennys — Ansiopisteet — Yhdenvertainen kohtelu — Toimielinten itsenäisyys)

24

2013/C 352/46

Asia F-77/12: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 17.10.2013 — Vasilev v. komissio (Henkilöstö — Avoin kilpailu — Kilpailuilmoitus EPSO/AD/208/11 — Kantaja ei voinut kilpailun esivaiheessa käyttää näppäimistöä, johon oli tottunut — Jättäminen hyväksymättä kilpailun arviointivaiheeseen — Yhdenvertainen kohtelu)

24

2013/C 352/47

Asia F-93/12: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 23.10.2013 — D'Agostino v. komissio (Henkilöstö — Sopimussuhteinen toimihenkilö — Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 a artikla — Sopimuksen jatkamatta jättäminen — Huolenpitovelvollisuus — Yksikön intressi — Kaikilla osastoilla tehty perusteellinen ja yksityiskohtainen tutkiminen sopimusta vastaavien tehtävien mukaisen työn löytämiseksi)

24

2013/C 352/48

Asia F-98/12: Virkamiestuomioistuimen tuomio (yhden tuomarin kokoonpano) 23.10.2013 — Verstreken v. neuvosto (Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Vuoden 2008 ylennyskierros — Vuoden 2009 ylennyskierros — Päätös olla ylentämättä kantajaa — Perustelut — Yleiset ja stereotyyppiset perustelut)

25

2013/C 352/49

Asia F-124/12: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 23.10.2013 — Solberg v. EMCDDA (Henkilöstö — Aikaisempi väliaikainen toimihenkilö — Määräaikaisen sopimuksen uusimatta jättäminen — Perusteluvelvollisuus — Harkintavallan laajuus)

25

2013/C 352/50

Asia F-148/12: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 23.10.2013 — Solberg v. EMCDDA (Henkilöstö — Aikaisempi väliaikainen toimihenkilö — Arviointikertomus — Oikeussuojan tarve — Perusteluvelvollisuus — Harkintavallan laajuus)

26

2013/C 352/51

Asia F-58/13: Kanne 21.6.2013 — ZZ v. komissio

26

2013/C 352/52

Asia F-62/13: Kanne 26.6.2013 — ZZ v. komissio

26

2013/C 352/53

Asia F-77/13: Kanne 9.8.2013 — ZZ v. Europol

27

2013/C 352/54

Asia F-95/13: Kanne 23.9.2013 — ZZ ym. v. Euroopan rautatievirasto (ERA)

28


FI

 

Top