Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:341:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 341, 21. marraskuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2013.341.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 341

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

56. vuosikerta
21. marraskuuta 2013


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

492. täysistunto 18. ja 19. syyskuuta 2013

2013/C 341/01

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kansalaisyhteiskunnan kumppanuuksien vahvistaminen vuosien 2014–2020 Itämeren alueen strategian täytäntöönpanon tehostamiseksi” (valmisteleva lausunto)

1

2013/C 341/02

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Naisten työllisyys ja talouskasvu” (valmisteleva lausunto)

6

2013/C 341/03

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kestävän kehityksen tavoitteiden laadinta – Euroopan kansalaisyhteiskunnan panos EU:n kantaan” (valmisteleva lausunto)

11

2013/C 341/04

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ruokaturva ja bioenergia” (oma-aloitteinen lausunto)

16

2013/C 341/05

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Koordinoitu unionin toiminta energiaköyhyyden ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi” (oma-aloitteinen lausunto)

21


 

III   Valmistavat säädökset

 

EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

 

492. täysistunto 18. ja 19. syyskuuta 2013

2013/C 341/06

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien tiettyjen säännösten sekä maksusitoumusten vapauttamissääntöjen osalta tietyissä jäsenvaltioissa”COM(2013) 301 final – 2013/0156 (COD)

27

2013/C 341/07

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – EU:n avaruusteollisuuspolitiikka – Talouskasvun mahdollisuuksien hyödyntäminen avaruusalalla”COM(2013) 108 final

29

2013/C 341/08

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle – Innovaatiounionin tila vuonna 2012 – muutoksen jouduttaminen”COM(2013) 149 final

35

2013/C 341/09

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksutileihin liittyvien maksujen vertailukelpoisuudesta, maksutilien siirtämisestä ja mahdollisuudesta käyttää perusmaksutilejä”COM(2013) 266 final – 2013/0139 (COD)

40

2013/C 341/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 528/2012 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietyistä markkinoillepääsyn edellytyksistä”COM(2013) 288 final – 2013/0150 (COD)

44

2013/C 341/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-järjestelmän käyttöönotosta”COM(2013) 315 final – 2013/0166 (COD) ja ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönottoa koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta”COM(2013) 316 final – 2013/0165 (COD)

47

2013/C 341/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tutkimusta, opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkallista ja palkatonta harjoittelua, vapaaehtoistyötä ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja opiskelun edellytyksistä”COM(2013)151 final – 2013/0081 (COD)

50

2013/C 341/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien harjoittamista helpottavista toimenpiteistä”COM(2013) 236 final – 2013/0124 (COD)

54

2013/C 341/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Vihreä kirja ympäristössä olevaa muovijätettä koskevasta eurooppalaisesta strategiasta”COM(2013) 123 final

59

2013/C 341/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi merten aluesuunnittelun ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon puitteista”COM(2013) 133 final – 2013/0074 (COD)

67

2013/C 341/16

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tukea maaseudun kehittämiseen koskevista siirtymäsäännöksistä ja asetuksen (EU) N:o […] [RD] muuttamisesta siltä osin kuin on kyse vuotta 2014 koskevista varoista ja niiden jaosta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 ja asetusten (EU) N:o […][DP], (EU) N:o […][HZ] ja (EU) N:o […][sCMO] muuttamisesta siltä osin kuin on kyse niiden soveltamisesta vuonna 2014”COM(2013) 226 final – 2013/0117 (COD)

71

2013/C 341/17

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 muuttamisesta tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien tiettyjen säännösten osalta”COM(2013) 428 final – 2013/0200 (COD)

75

2013/C 341/18

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Atlantin alueen meristrategiaa koskeva toimintasuunnitelma – Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun toteuttaminen”COM(2013) 279 final

77

2013/C 341/19

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin tulevaisuudesta Euroopassa”COM(2013) 180 final

82

2013/C 341/20

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Valmistautuminen täysin konvergoituneeseen audiovisuaaliseen maailmaan: kasvu, luominen ja arvot (vihreä kirja)”COM(2013) 231 final

87

2013/C 341/21

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Luonnos: Ehdotus neuvoston direktiiviksi ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen perustamisesta annetun direktiivin 2009/71/Euratom muuttamisesta”COM(2013) 343 final

92

2013/C 341/22

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen kalastuksen ja eläinten terveyden alalla annettujen asetusten muuttamisesta Mayotten unioniin nähden muuttuneen aseman vuoksi”COM(2013) 417 final – 2013/0191 (COD) ja ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen liittyvien direktiivien muuttamisesta Mayotten aseman unioniin nähden muututtua”COM(2013) 418 final – 2013/0192 (COD)

97

2013/C 341/23

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta (uudelleenlaatiminen)”COM(2013) 311 final – 2013/0162 (COD)

98


FI

 

Top