Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:336:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 336, 16. marraskuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2013.336.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 336

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

56. vuosikerta
16. marraskuuta 2013


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2013/C 336/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessäEUVL C 325, 9.11.2013

1

 

Unionin tuomioistuin

2013/C 336/02

Unionin tuomioistuimen uuden jäsenen virkavalan vannominen

2

2013/C 336/03

Kolmen tuomarin jaostojen puheenjohtajien valinta

2

2013/C 336/04

Unionin tuomioistuimen yleiskokouksessa 8.10.2013 tehdyt päätökset

2

2013/C 336/05

Luettelot, joiden avulla määritetään ratkaisukokoonpanoon kuuluvat tuomarit

3

2013/C 336/06

Unionin tuomioistuimen yleiskokouksessa 24.9.2013 tehdyt päätökset

3

2013/C 336/07

Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 107 artiklassa tarkoitetuista asioista vastaavan jaoston nimeäminen

4

2013/C 336/08

Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 193 artiklassa tarkoitetuista asioista vastaavan jaoston nimeäminen

4

2013/C 336/09

Ensimmäisen julkisasiamiehen nimittäminen

4

2013/C 336/10

Unionin yleisen tuomioistuimen uuden jäsenen virkavalan vannominen

4


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2013/C 336/11

Asia C-15/12 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 19.9.2013 — Valittajana Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd sekä muina osapuolina Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Polkumyynti — Asetus (EY) N:o 826/2009 — Tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien magnesiittitiilien tuonti — Asetus (EY) N:o 384/96 — 2 artiklan 10 kohdan b alakohta — Tasapuolinen vertailu — 11 artiklan 9 kohta — Osittainen välivaiheen tarkastelu — Velvollisuus soveltaa samaa menetelmää kuin tullin käyttöön ottamiseen johtaneessa tutkimuksessa — Olosuhteiden muuttuminen)

5

2013/C 336/12

Asia C-64/13 P: Valitus, jonka H-Holding AG on tehnyt 7.2.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-672/11, H-Holding AG v. Euroopan parlamentti, 27.11.2012 antamasta määräyksestä

5

2013/C 336/13

Asia C-342/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Szombathelyi Törvényszékon esittänyt 24.6.2013 — Sebestyén Katalin v. Kővári Zsolt Csaba ym.

5

2013/C 336/14

Asia C-424/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Saksa) on esittänyt 25.7.2013 — Zuchtvieh-Export GmbH v. Stadt Kempten

6

2013/C 336/15

Asia C-433/13: Kanne 31.7.2013 — Euroopan komissio v. Slovakian tasavalta

6

2013/C 336/16

Asia C-464/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesarbeitsgericht (Saksa) on esittänyt 27.8.2013 — Eurooppa-koulu München v. Silvana Oberto

7

2013/C 336/17

Asia C-465/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesarbeitsgericht (Saksa) on esittänyt 27.8.2013 — Eurooppa-koulu München v. Barbara O'Leary

7

2013/C 336/18

Asia C-467/13 P: Valitus, jonka Industries Chimiques du Fluor (ICF) on tehnyt 27.8.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-406/08, ICF v. komissio, 18.6.2013 antamasta tuomiosta

8

2013/C 336/19

Asia C-472/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bayerisches Verwaltungsgericht München (Saksa) on esittänyt 2.9.2013 — Andre Lawrence Shepherd v. Saksan valtio

9

2013/C 336/20

Asia C-473/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 3.9.2013 — Adala Bero

10

2013/C 336/21

Asia C-474/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 3.9.2013 — Thi Ly Pham

10

2013/C 336/22

Asia C-478/13: Kanne 6.9.2013 — Euroopan komissio v. Puolan tasavalta

10

2013/C 336/23

Asia C-509/13 P: Valitus, jonka Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL on tehnyt 24.9.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-197/12, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), 11.7.2013 antamasta tuomiosta

11

2013/C 336/24

Asia C-513/13 P: Valitus, jonka Espanjan kuningaskunta on tehnyt 25.9.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-358/08, Espanja v. komissio, 11.7.2013 antamasta tuomiosta

11

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2013/C 336/25

Asia T-462/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.9.2013 — Galp Energia España ym. v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Tiebitumin markkinat Espanjassa — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Vuotuiset sopimukset markkinoiden jakamisesta ja hintojen koordinoinnista — Näyttö kartelliin osallistumisesta — Sakon määrän laskeminen)

13

2013/C 336/26

Asia T-482/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.9.2013 — Nynäs Petroleum ja Nynas Petróleo v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Tiebitumin markkinat Espanjassa — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Vuotuiset sopimukset markkinoiden jakamisesta ja hintojen koordinoinnista — Näyttö kartelliin osallistumisesta — Sakon määrän laskeminen)

13

2013/C 336/27

Asia T-495/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.9.2013 — PROAS v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Tiebitumin markkinat Espanjassa — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Vuotuiset sopimukset markkinoiden jakamisesta ja hintojen koordinoinnista — Väitetiedoksiannon käännös — Sakon määrän laskeminen — Kohtuullinen aika — Oikeusvoima)

14

2013/C 336/28

Asia T-496/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.9.2013 — Repsol Lubricantes y Especialidades ym. v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Tiebitumin markkinat Espanjassa — Vuotuiset sopimukset markkinoiden jakamisesta ja hintojen koordinoinnista — Puolustautumisoikeudet — Kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta vastuuseen joutuminen — Rangaistusten ja seuraamusten yksilökohtaisen määräämisen periaate — Sakon määrän laskeminen — Oikeusvoima)

14

2013/C 336/29

Asia T-497/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.9.2013 — CEPSA v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Tiebitumin markkinat Espanjassa — Vuotuiset sopimukset markkinoiden jakamisesta ja hintojen koordinoinnista — Väitetiedoksiannon käännös — Kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta vastuuseen joutuminen — Kohtuullinen aika — Puolueettomuusperiaate — Sakon määrän laskeminen — Oikeusvoima)

15

2013/C 336/30

Asia T-338/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.9.2013 — Müller-Boré & Partner v. SMHV — Popp ym. (MBP) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin MBP rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ip_law@mbp./email — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) — Elinkeinotoiminnassa käytetty kansallinen merkki mbp.de — Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta)

15

2013/C 336/31

Asia T-79/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.9.2013 — Colt Télécommunications France v. komissio (Valtiontuki — Julkisen palvelun kustannusten korvaaminen erittäin nopeaa sähköisen viestinnän laajakaistaverkkoa Hauts-de-Seinen departementissa koskevan hankkeen yhteydessä — Päätös, jossa todetaan, että ilmoitettu toimi ei ole tukea — Muodollista tutkintamenettelyä ei ole aloitettu — Vakavat vaikeudet)

16

2013/C 336/32

Asia T-164/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 26.9.2013 — Pioneer Hi-Bred International v. komissio (Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Muuntogeenisten organismien tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön — Markkinoille saattamista koskeva lupamenettely — Komissio ei ole tehnyt päätösehdotusta neuvostolle — Laiminlyöntikanne)

16

2013/C 336/33

Asia T-200/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.9.2013 — Avery Dennison v. SMHV — Dennison Hesperia (AVERY DENNISON) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin AVERY DENNISON rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen sanamerkki DENNISON — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttäminen — Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta — Oikeusriidan kohde valituslautakunnassa)

17

2013/C 336/34

Asia T-250/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.9.2013 — Knut IP Management v. SMHV — Zoologischer Garten Berlin (KNUT — DER EISBÄR) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin KNUT — DER EISBÄR rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen sanamerkki KNUD — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

17

2013/C 336/35

Asia T-258/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.9.2013 — Orange v. komissio (Valtiontuki — Julkisen palvelun kustannusten korvaaminen erittäin nopeaa sähköisen viestinnän laajakaistaverkkoa Hauts-de-Seinen departementissa koskevan hankkeen yhteydessä — Päätös, jossa todetaan, että ilmoitettu toimi ei ole tukea — Muodollista tutkintamenettelyä ei ole aloitettu — Vakavat vaikeudet — Altmark-tuomio — Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvä palvelu — Markkinoiden toimimattomuus — Liiallinen korvaus)

18

2013/C 336/36

Asia T-325/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.9.2013 — Iliad ym. v. komissio (Valtiontuki — Julkisen palvelun kustannusten korvaaminen erittäin nopeaa sähköisen viestinnän laajakaistaverkkoa Hauts-de-Seinen departementissa koskevan hankkeen yhteydessä — Päätös, jossa todetaan, että ilmoitettu toimi ei ole tukea — Muodollista tutkintamenettelyä ei ole aloitettu — Vakavat vaikeudet — Altmark-tuomio — Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvä palvelu — Markkinoiden toimimattomuus — Liiallinen korvaus)

18

2013/C 336/37

Asia T-97/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.9.2013 — Rovi Pharmaceuticals v. SMHV — Laboratorios Farmaceuticos Rovi (ROVI Pharmaceuticals) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin ROVI Pharmaceuticals rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki ROVI ja aikaisempi kansallinen sanamerkki ROVIFARMA — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Yhdenvertainen kohtelu)

19

2013/C 336/38

Asia T-437/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.9.2013 — Golden Balls v. SMHV — Intra Presse (GOLDEN BALLS) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin GOLDEN BALLS rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki BALLON D’OR — Merkkien samankaltaisuus — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Väliintulijan esittämä kumoamisvaatimus — Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 3 kohta — Valituslautakunnan tutkinnan laajuus — Velvollisuus lausua valituksesta kokonaisuudessaan — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta, 64 artiklan 1 kohta ja 76 artiklan 1 kohta)

19

2013/C 336/39

Asia T-448/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.9.2013 — Golden Balls v. SMHV — Intra Presse (GOLDEN BALLS) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin GOLDEN BALLS rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki BALLON D’OR — Merkkien samankaltaisuus — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Väliintulijan esittämä kumoamisvaatimus — Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 3 kohta — Valituslautakunnan tutkinnan laajuus — Velvollisuus lausua valituksesta kokonaisuudessaan — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta, 64 artiklan 1 kohta ja 76 artiklan 1 kohta)

20

2013/C 336/40

Asia T-569/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.9.2013 — Gitana v. SMHV — Teddy (GITANA) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin GITANA rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki KiTANA — Todisteet aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käyttämisestä — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Tavaroiden samanlaisuus tai samankaltaisuus — Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Rekisteröinnin osittainen epääminen)

20

2013/C 336/41

Asia T-284/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.9.2013 — Oro Clean Chemie v. SMHV — Merz Pharma (PROSEPT) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin PROSEPT rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen sanamerkki Pursept — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Puolustautumisoikeudet — Asetuksen N:o 207/2009 75 artikla)

21

2013/C 336/42

Asia T-243/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 11.9.2013 — Rungis express v. SMHV — Žito (MARESTO) (Yhteisön tavaramerkki — Väite — Väitteen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

21

2013/C 336/43

Asia T-400/11: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.9.2013 — Altadis v. komissio (Kumoamiskanne — Valtiontuki — Tukiohjelma, jonka perusteella omistusosuuden hankkimisesta ulkomaisissa kohteissa johtuva liikearvo voidaan kirjata kuluksi — Päätös, jolla tukiohjelma todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi mutta jolla ei määrätä tukia takaisin perittäviksi — Toimi, joka edellyttää täytäntöönpanotoimenpiteitä — Toimi ei koske kantajaa erikseen — Palauttamisvelvollisuutta ei ole — Tutkimatta jättäminen)

21

2013/C 336/44

Asia T-429/11: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.9.2013 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria v. komissio (Kumoamiskanne — Valtiontuki — Tukijärjestelmä, joka mahdollistaa omistusosuuden hankkimisesta ulkomaisissa kohteissa johtuvan rahallisen liikearvon kirjaamisen kuluksi — Päätös, jossa tukijärjestelmä todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi ja jossa ei määrätä perimään tukia takaisin — Täytäntöönpanotoimenpiteitä edellyttävä toimi — Toimi ei koske kantajaa erikseen — Kantaja ei ole tukijärjestelmän tosiasiallinen edunsaaja — Palauttamisvelvollisuutta ei ole — Tutkimatta jättäminen)

22

2013/C 336/45

Asia T-430/11: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.9.2013 — Telefónica v. komissio (Kumoamiskanne — Valtiontuki — Tukijärjestelmä, joka mahdollistaa omistusosuuden hankkimisesta ulkomaisissa kohteissa johtuvan rahallisen liikearvon kirjaamisen kuluksi — Päätös, jossa tukijärjestelmä todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi ja jossa ei määrätä perimään tukia takaisin — Täytäntöönpanotoimenpiteitä edellyttävä toimi — Toimi ei koske kantajaa erikseen — Kantaja ei ole tukijärjestelmän tosiasiallinen edunsaaja — Palauttamisvelvollisuutta ei ole — Tutkimatta jättäminen)

22

2013/C 336/46

Asia T-475/11 P: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 11.9.2013 — Valittajana Marcuccio ja muuna osapuolena komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Korvattavien oikeudenkäyntikulujen korvaaminen — Oikeussuojan tarpeen puuttuminen — Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat)

22

2013/C 336/47

Asia T-540/11: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 11.9.2013 — Melkveebedrijf Overenk ym. v. komissio (Vahingonkorvauskanne — Maito- ja maitotuotealan maksu — Asetus (EY) N:o 1468/2006 — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

23

2013/C 336/48

Asia T-562/11: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 10.9.2013 — Symbio Gruppe v. SMHV — Ada Cosmetic (SYMBIOTIC CARE) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Kansainvälisen rekisteröinnin poistaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

23

2013/C 336/49

Asia T-211/12: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.9.2013 — Hübner v. SMHV — Silesia Gerhard Hanke (Original silicea Kieselsäure-Gel) (Yhteisön tavaramerkki — Väite — Väitteen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

23

2013/C 336/50

Asia T-358/12 P: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.9.2013 — Valittajana Conticchio ja muuna osapuolena komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Eläkkeet — Eläkeoikeuksien myöntämistä koskeva päätös — Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi perusteeton)

24

2013/C 336/51

Asia T-489/12: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.9.2013 — Planet v. komissio (Välityslauseke — Kuudes tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelma — Sopimukset, jotka liittyvät hankkeisiin Ontogov, FIT ja RACWeb — Tukikelpoiset kustannukset — Oikeussuojan tarpeen puuttuminen — Tutkimatta jättäminen)

24

2013/C 336/52

Asia T-580/12: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 12.9.2013 — Yaqub v. SMHV — Turkey (ATATURK) (Yhteisön tavaramerkki — Uuden edustajan nimeäminen — Kantajan passiivisuus — Lausunnon antamisen raukeaminen)

24

2013/C 336/53

Asia T-31/13 P: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.9.2013 — Valittajana Bouillez ja muuna osapuolena neuvosto (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Vuoden 2007 ylennyskierros — Päätös olla ylentämättä valittajaa palkkaluokkaan AST 7 — Perusteluvelvollisuus — SEUT 266 artikla — Henkilöstösääntöjen 45 artikla — Perustelujen ristiriitaisuus — Ansioiden vertailu — Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi perusteeton)

25

2013/C 336/54

Asia T-113/13 P: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 20.9.2013 — Valittajana Van Neyghem ja muuna osapuolena neuvosto (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Vuoden 2007 ylennyskierros — Päätös olla ylentämättä valittajaa palkkaluokkaan AST 7 — Kanteen hylkääminen ensimmäisessä oikeusasteessa — Perusteluvelvollisuus — SEUT 266 artikla — Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi perusteeton)

25

2013/C 336/55

Asia T-477/13: Kanne 4.9.2013 — Syrian Lebanese Commercial Bank v. neuvosto

25

2013/C 336/56

Asia T-479/13: Kanne 3.9.2013 — Marchiani v. parlamentti

26

2013/C 336/57

Asia T-481/13: Kanne 6.9.2013 — Systran v. komissio

27

2013/C 336/58

Asia T-489/13: Kanne 16.9.2013 — La Rioja Alta v. SMHV (VIÑA ALBERDI)

27

2013/C 336/59

Asia T-501/13: Kanne 18.9.2013 — May v. SMHV — Constantin Film Produktion (WINNETOU)

28

2013/C 336/60

Asia T-510/13: Kanne 23.9.2013 — Italia v. komissio

28

2013/C 336/61

Asia T-513/13: Kanne 23.9.2013 — Braun Melsungen v. SMHV (SafeSet)

28

2013/C 336/62

Asia T-515/13: Kanne 25.9.2013 — Espanja v. komissio

29

2013/C 336/63

Asia T-202/11: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 10.9.2013 — Aeroporia Aigaiou Aeroporiki ja Marfin Investment Group Symmetochon v. komissio

29

2013/C 336/64

Asia T-222/12: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.9.2013 — National Trust for Scotland v. SMHV — Comhairle nan Eilean Siar (ST KILDA)

30

2013/C 336/65

Asia T-549/12: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 3.9.2013 — Nemeco v. SMHV — Coca Cola (NU)

30

2013/C 336/66

Asia T-14/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 3.9.2013 — Seal Trademarks v. SMHV — Exel Composites (XCEL)

30

2013/C 336/67

Asia T-212/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 3.9.2013 — Madaus v. SMHV — Indena (ECHINAMID)

30

 

Virkamiestuomioistuin

2013/C 336/68

Asia F-111/12: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 2.10.2013 — Nardone v. komissio (Henkilöstö — Entinen virkamies — Altistuminen asbestille ja muille aineille — Ammattitauti — Tapaturma — Henkilöstösääntöjen 73 artikla — Lääketieteellinen lautakunta — Perustelut — Vahingonkorvauskanne — Menettelyn kesto)

31

2013/C 336/69

Asia F-63/13: Kanne 27.6.2013 — ZZ v. ENISA

31

2013/C 336/70

Asia F-86/13: Kanne 13.9.2013 — ZZ v. parlamentti

31

2013/C 336/71

Asia F-92/13: Kanne 20.9.2013 — ZZ v. komissio

32

2013/C 336/72

Asia F-93/13: Kanne 23.9.2013 — ZZ v. komissio

32

2013/C 336/73

Asia F-94/13: Kanne 23.9.2013 — ZZ v. neuvosto

32


FI

 

Top