Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:249E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 249, 30. elokuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.CE2013.249.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 249E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

56. vuosikerta
30. elokuu 2013


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

PÄÄTÖSLAUSELMAT

 

Euroopan parlamentti
ISTUNTOKAUSI 2011–2012
Istunnot 14.–16. helmikuuta 2012
Tämän istunnon pöytäkirja on julkaistu Virallisessa lehdessä C 127 E, 1.5.2012.
HYVÄKSYTYT TEKSTIT

 

Tiistai 14. helmikuuta 2012

2013/C 249E/01

Famagustan suljetun alueen palauttaminen sen laillisille asukkailleEuroopan parlamentin kannanotto 14. helmikuuta 2012 Famagustan suljetun alueen palauttamiseen sen laillisille asukkaille

1

 

Keskiviikko 15. helmikuuta 2012

2013/C 249E/02

Vakausbondien käyttöönoton toteutettavuusEuroopan parlamentin päätöslauselma 15. helmikuuta 2012 vakausjoukkolainojen käyttöönoton toteutettavuudesta (2011/2959(RSP))

2

2013/C 249E/03

Vuotuisen kasvuselvityksen 2012 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdatEuroopan parlamentin päätöslauselma 15. helmikuuta 2012 vuotuisen kasvuselvityksen 2012 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdista (2011/2320(INI))

4

2013/C 249E/04

Osallistuminen vuotuiseen kasvuselvitykseen 2012Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. helmikuuta 2012 osallistumisesta vuotuiseen kasvuselvitykseen 2012 (2011/2319(INI))

12

 

Torstai 16. helmikuuta 2012

2013/C 249E/05

Vuoden 2013 talousarvion suuntaviivat – muut pääluokatEuroopan parlamentin päätöslauselma 16. helmikuuta 2012 vuoden 2013 talousarviomenettelyn suuntaviivoista, pääluokka I – Euroopan parlamentti, pääluokka II – Neuvosto, pääluokka IV – Tuomioistuin, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, pääluokka VII – Alueiden komitea, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto (2012/2001(BUD))

18

2013/C 249E/06

Piikkimakrillin läntisen kannan monivuotinen suunnitelmaEuroopan parlamentin päätöslauselma 16. helmikuuta 2012 piikkimakrillin läntisen kannan ja mainittua kalakantaa hyödyntävien kalastusten monivuotista suunnitelmaa koskevan ehdotuksen nykytilanteesta (2011/2937(RSP))

20

2013/C 249E/07

Yhteisen kalastuspolitiikan osuus julkisten hyödykkeiden tuottamisessaEuroopan parlamentin päätöslauselma 16. helmikuuta 2012 yhteisen kalastuspolitiikan osuudesta julkisten hyödykkeiden tuottamisessa (2011/2899(RSP))

22

2013/C 249E/08

Unkarin viimeaikainen poliittinen kehitysEuroopan parlamentin päätöslauselma 16. helmikuuta 2012 Unkarin viimeaikaisesta poliittisesta kehityksestä (2012/2511(RSP))

27

2013/C 249E/09

Venäjän tilanneEuroopan parlamentin päätöslauselma 16. helmikuuta 2012 Venäjän tulevista presidentinvaaleista (2012/2505(RSP))

30

2013/C 249E/10

EU:n ja Marokon välinen sopimus maatalous- ja kalastustuotteita koskevista vastavuoroisista vapauttamistoimenpiteistäEuroopan parlamentin päätöslauselma 16. helmikuuta 2012 EU:n ja Marokon välisestä sopimuksesta maatalous- ja kalastustuotteita koskevista vastavuoroisista vapauttamistoimenpiteistä (2012/2522(RSP))

34

2013/C 249E/11

Syyrian tilanneEuroopan parlamentin päätöslauselma 16. helmikuuta 2012 Syyrian tilanteesta (2012/2543(RSP))

37

2013/C 249E/12

YK:n ihmisoikeusneuvoston 19. istuntoEuroopan parlamentin päätöslauselma 16. helmikuuta 2012 parlamentin kannasta YK:n ihmisoikeusneuvoston 19. istuntoon (2012/2530(RSP))

41

2013/C 249E/13

Näkövammaisten mahdollisuudet saada käyttöönsä kirjojaEuroopan parlamentin päätöslauselma 16. helmikuuta 2012 Britannian kansalaisen Dan Pescodin Euroopan sokeain unionin (EBU) ja Royal National Institute of Blind Peoplen (RNIB) puolesta esittämästä vetoomuksesta nro 0924/2011, joka koskee näkövammaisten mahdollisuuksia saada käyttöönsä kirjoja ja muita painotuotteita (2011/2894(RSP))

49

2013/C 249E/14

Etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskeva alueellinen yleissopimusEuroopan parlamentin päätöslauselma 16. helmikuuta 2012 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alueen alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen tekemisestä (2012/2519(RSP))

50

2013/C 249E/15

Euroopan maanseurantaohjelman (GMES) tulevaisuusEuroopan parlamentin päätöslauselma 16. helmikuuta 2012 Euroopan maanseurantaohjelman (GMES) tulevaisuudesta (2012/2509(RSP))

56

2013/C 249E/16

Kuolemanrangaistus Valko-Venäjällä, erityisesti Dmitri Konovalovin ja Vladislav Kovaljovin tapausEuroopan parlamentin päätöslauselma 16. helmikuuta 2012 kuolemanrangaistuksesta Valko-Venäjällä ja erityisesti Dmitri Konovalovin ja Vladislav Kovaljovin tapauksesta (2012/2539(RSP))

57

2013/C 249E/17

Egypti: viimeaikaiset tapahtumatEuroopan parlamentin päätöslauselma 16. helmikuuta 2012 Egyptin viimeaikaisista tapahtumista (2012/2541(RSP))

60

2013/C 249E/18

Kuolemanrangaistus JapanissaEuroopan parlamentin päätöslauselma 16. helmikuuta 2012 kuolemanrangaistuksesta Japanissa (2012/2542(RSP))

63


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan parlamentti

 

Keskiviikko 15. helmikuuta 2012

2013/C 249E/19

Valiokunta-aloitteisia mietintöjä koskevan työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdan muuttaminenEuroopan parlamentin päätös 15. helmikuuta 2012 valiokunta-aloitteisia mietintöjä koskevan Euroopan parlamentin työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdan muuttamisesta (2011/2168(REG))

66


 

III   Valmistavat säädökset

 

EUROOPAN PARLAMENTTI

 

Tiistai 14. helmikuuta 2012

2013/C 249E/20

Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto (tavaramerkit ja mallit) ja immateriaalioikeuksien suojelu ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 14. helmikuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen immateriaalioikeuksien suojeluun liittyvien tehtävien antamisesta sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit), mukaan luettuna julkisen ja yksityisen sektorin edustajien kutsuminen koolle väärentämisen ja piratismin eurooppalaisen seurantakeskuksen muodossa (COM(2011)0288 – C7-0136/2011 – 2011/0135(COD))

68

P7_TC1-COD(2011)0135
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. helmikuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2012 antamiseksi teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien antamisesta sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit), mukaan luettuna julkisen ja yksityisen sektorin edustajien kutsuminen koolle teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisena seurantakeskuksena

69

2013/C 249E/21

Keskus-, kauppa- ja yhtiörekistereiden yhteenliittäminen ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 14. helmikuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 89/666/ETY, 2005/56/EY ja 2009/101/EY muuttamisesta keskus-, kauppa- ja yhtiörekistereiden yhteenliittämisen osalta (KOM(2011)0079 – C7-0059/2011 – 2011/0038(COD))

69

P7_TC1-COD(2011)0038
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. helmikuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/…/EU antamiseksi neuvoston direktiivin 89/666/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2005/56/EY ja 2009/101/EY muuttamisesta keskus-, kauppa- ja yhtiörekistereiden yhteenliittämisen osalta

70

2013/C 249E/22

EU:n ja Guinea-Bissaun välinen pöytäkirja kalastusmahdollisuuksista ***Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 14. helmikuuta 2012 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Guinea-Bissaun tasavallan kesken näiden välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta hyväksytyn pöytäkirjan tekemisestä (15178/2011 – C7-0003/2012 – 2011/0257(NLE))

70

2013/C 249E/23

Marokon osallistuminen unionin ohjelmiin ***Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 14. helmikuuta 2012 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välistä assosiointia koskevaan Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan puitesopimusta Marokon kuningaskunnan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemisestä (12712/2010 – C7-0430/2010 – 2010/0125(NLE))

71

2013/C 249E/24

Bluetongue-tautia vastaan rokottaminen ***IIEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 14. helmikuuta 2012 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi direktiivin 2000/75/EY muuttamisesta bluetongue-tautia vastaan rokottamisen osalta (16696/1/2011 – C7-0011/2012 – 2010/0326(COD))

72

2013/C 249E/25

Euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevat tekniset vaatimukset ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 14. helmikuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevien teknisten vaatimusten vahvistamisesta ja asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta (KOM(2010)0775 – C7-0434/2010 – 2010/0373(COD))

73

P7_TC1-COD(2010)0373
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. helmikuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2012 antamiseksi euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevista teknisistä ja liiketoimintaa koskevista vaatimuksista sekä asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta

74

Lainsäädäntöpäätöslauselman liite

74

2013/C 249E/26

Jäsenen nimittäminen tilintarkastustuomioistuimeen – Baudilio Tome Muguruza/ESEuroopan parlamentin päätös 14. helmikuuta 2012 ehdotuksesta nimittää Baudilio Tomé Muguruza tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0015/2012 – 2012/0801(NLE))

75

 

Keskiviikko 15. helmikuuta 2012

2013/C 249E/27

Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi ja Schengenin säännöstö ***Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. helmikuuta 2012 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan, Liechtensteinin ruhtinaskunnan, Norjan kuningaskunnan ja Sveitsin valaliiton välillä näiden valtioiden osallistumisesta niiden komiteoiden työskentelyyn, jotka avustavat Euroopan komissiota tämän käyttäessä Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen liittyvää toimeenpanovaltaansa, tehdyn järjestelyasiakirjan tekemisestä unionin puolesta (07763/2010 – C7-0272/2011 – 2009/0168(NLE))

76

2013/C 249E/28

Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. helmikuuta 2012 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista (COM(2011)0813 – C7-0500/2011 – 2011/0390(CNS))

76

2013/C 249E/29

Unionin vähävaraisimmille henkilöille suunnattu elintarvikkeiden jakelu ***IIEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. helmikuuta 2012 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi neuvoston asetusten (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta unionin vähävaraisimmille henkilöille suunnatun elintarvikkeiden jakelun osalta (18733/1/2011 – C7-0022/2012 – 2008/0183(COD))

77

2013/C 249E/30

Radiotaajuuspolitiikka ***IIEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. helmikuuta 2012 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen antamiseksi monivuotisen radiotaajuuspoliittisen ohjelman perustamisesta (16226/1/2011 – C7-0012/2012 – 2010/0252(COD))

78

2013/C 249E/31

Maito- ja maitotuotealan sopimussuhteet ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. helmikuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta maito- ja maitotuotealan sopimussuhteiden osalta (KOM(2010)0728 – C7-0408/2010 – 2010/0362(COD))

79

P7_TC1-COD(2010)0362
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. helmikuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2012 antamiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta maito- ja maitotuotealan sopimussuhteiden osalta

80

 

Torstai 16. helmikuuta 2012

2013/C 249E/32

Talletusten vakuusjärjestelmät ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. helmikuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi talletusten vakuusjärjestelmistä (uudelleenlaadittu toisinto) (KOM(2010)0368 – C7-0177/2010 – 2010/0207(COD))

81

P7_TC1-COD(2010)0207
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. helmikuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/…/EU antamiseksi talletusten vakuusjärjestelmistä (uudelleenlaadittu toisinto)
 (1)

82

LIITE I

114

LIITE II

115

LIITE III

117

LIITE IV

118

LIITE V

118

2013/C 249E/33

EU:n ja Marokon välinen sopimus maatalous- ja kalastustuotteita koskevista vastavuoroisista vapauttamistoimenpiteistä ***Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. helmikuuta 2012 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen maataloustuotteita, jalostettuja maataloustuotteita sekä kaloja ja kalastustuotteita koskevia vastavuoroisia vapauttamistoimenpiteitä ja Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisestä assosioinnista tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1, N:o 2 ja N:o 3 sekä niiden liitteiden korvaamista ja mainitun assosiaatiosopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona (15975/2010 – C7-0432/2010 – 2010/0248(NLE))

120

2013/C 249E/34

Etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskeva alueellinen yleissopimus ***Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. helmikuuta 2012 esityksestä neuvoston päätökseksi etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen tekemisestä (11343/2010 – C7-0207/2011 – 2010/0093(NLE))

121


Käytettyjen merkkien selitykset

*

Kuulemismenettely

**I

Yhteistoimintamenettely: ensimmäinen käsittely

**II

Yhteistoimintamenettely: toinen käsittely

***

Hyväksyntämenettely

***I

Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely

***II

Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely

***III

Yhteispäätösmenettely: kolmas käsittely

(Menettely määräytyy komission ehdottaman oikeusperustan mukaan.)

Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▐.

Yksiköiden tekemät korjaukset ja tekniset mukautukset: uusi tai muutettu teksti merkitään kursiivilla, poistot symbolilla ║.

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top