Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:198:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 198, 10. heinäkuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2013.198.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 198

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

56. vuosikerta
10. heinäkuu 2013


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

489. täysistunto 17. ja 18. huhtikuuta 2013

2013/C 198/04

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Sähköntoimitusjärjestelmien taloudelliset vaikutukset vaihtelevasti saatavilla olevaa energiaa tarjoavien uusiutuvien energialähteiden lisääntyvän käytön johdosta” (valmisteleva lausunto)

1

2013/C 198/01

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila II+” (valmisteleva lausunto)

9

2013/C 198/02

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Tekniset tekstiilit kasvun moottoreina” (oma-aloitteinen lausunto)

14

2013/C 198/03

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Arktista aluetta koskeva EU:n politiikka uusiin globaaleihin haasteisiin vastaamiseksi kyseisellä alueella – kansalaisyhteiskunnan näkökulma” (oma-aloitteinen lausunto)

26


 

III   Valmistavat säädökset

 

EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

 

489. täysistunto 17. ja 18. huhtikuuta 2013

2013/C 198/05

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Toimintasuunnitelma veropetosten ja veronkierron torjunnan tehostamiseksi”COM(2012) 722 final

34

2013/C 198/06

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Kulttuurialalta ja luovilta toimialoilta kasvua ja työpaikkoja EU:lle”COM(2012) 537 final

39

2013/C 198/07

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Rakennusalan ja rakennusalan yritysten kestävää kilpailukykyä koskeva strategia”COM(2012) 433 final

45

2013/C 198/08

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – EU:n ulkoinen ilmailupolitiikka – Tulevat haasteet”COM(2012) 556 final

51

2013/C 198/09

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin 98/70/EY ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin 2009/28/EY muuttamisesta”COM(2012) 595 final – 2012/0288 (COD)

56

2013/C 198/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan GNSS-viraston perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 912/2010 muuttamisesta”COM(2013) 40 final – 2013/0022 (COD)

67

2013/C 198/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta”COM(2013) 9 final – 2013/0007 (COD)

71

2013/C 198/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poikkeamien ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla, asetuksen (EU) N:o 996/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2003/42/EY, komission asetuksen (EY) N:o 1321/2007 ja komission asetuksen (EY) N:o 1330/2007 kumoamisesta”COM(2012) 776 final – 2012/0361 (COD)

73

2013/C 198/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 92/58/ETY, 92/85/ETY, 94/33/EY ja 98/24/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 1272/2008”COM(2013) 102 final – 2013/0062 (COD)

77


FI

 

Top