Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:153E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 153, 31. toukokuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.CE2013.153.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 153E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

56. vuosikerta
31. toukokuu 2013


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

PÄÄTÖSLAUSELMAT

 

Euroopan parlamentti
ISTUNTOKAUSI 2011–2012
Istunnot 15.–17. marraskuuta 2011
Tämän istunnon pöytäkirja on julkaistu Virallisessa lehdessä C 59 E, 28.2.2012.
HYVÄKSYTYT TEKSTIT

 

Tiistai 15. marraskuuta 2011

2013/C 153E/01

Maksukyvyttömyysmenettelyt EU:n yhtiöoikeuden yhteydessäEuroopan parlamentin päätöslauselma 15. marraskuuta 2011 suosituksista komissiolle maksukyvyttömyysmenettelyistä EU:n yhtiöoikeuden yhteydessä (2011/2006(INI))

1

PÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

5

2013/C 153E/02

Väestörakenteen muutos ja sen vaikutukset koheesiopolitiikkaanEuroopan parlamentin päätöslauselma 15. marraskuuta 2011 väestörakenteen muutoksesta ja sen vaikutuksista EU:n tulevaan koheesiopolitiikkaan (2010/2157(INI))

9

2013/C 153E/03

Ammattipätevyyden tunnustamisesta annettu direktiiviEuroopan parlamentin päätöslauselma 15. marraskuuta 2011 ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY täytäntöönpanosta (2011/2024(INI))

15

2013/C 153E/04

KuluttajapolitiikkaEuroopan parlamentin päätöslauselma 15. marraskuuta 2011 uudesta kuluttajapoliittisesta strategiasta (2011/2149(INI))

25

2013/C 153E/05

Sähköisesti välitettävät rahapelitEuroopan parlamentin päätöslauselma 15. marraskuuta 2011 sähköisesti välitettävistä rahapeleistä sisämarkkinoilla (2011/2084(INI))

35

2013/C 153E/06

Mehiläisten terveys ja mehiläishoitoalaEuroopan parlamentin päätöslauselma 15. marraskuuta 2011 mehiläisten terveydestä ja mehiläishoitoalan haasteista (2011/2108(INI))

43

2013/C 153E/07

Yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja koskevat valtiontukisäännötEuroopan parlamentin päätöslauselma 15. marraskuuta 2011 yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja koskevien EU:n valtiontukisääntöjen uudistuksesta (2011/2146(INI))

51

2013/C 153E/08

Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumiEuroopan parlamentin päätöslauselma 15. marraskuuta 2011 köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalaisesta foorumista (2011/2052(INI))

57

 

Keskiviikko 16. marraskuuta 2011

2013/C 153E/09

AKT:n ja EU:n yhteinen parlamentaarinen edustajakokous vuonna 2010Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. marraskuuta 2011 AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminnasta vuonna 2010 (2011/2120(INI))

79

2013/C 153E/10

Durbanin ilmastokokousEuroopan parlamentin päätöslauselma 16. marraskuuta 2011 Durbanin ilmastonmuutoskonferenssista (COP17)

83

2013/C 153E/11

Kehitysyhteistyön rahoitusta koskeva vastuuraporttiEuroopan parlamentin päätöslauselma 16. marraskuuta 2011 kehitysrahoitusta koskevasta vastuuraportista

97

2013/C 153E/12

Eurooppalainen elokuva digitaaliajallaEuroopan parlamentin päätöslauselma 16. marraskuuta 2011 eurooppalaisesta elokuvasta digitaaliajalla (2010/2306(INI))

102

 

Torstai 17. marraskuuta 2011

2013/C 153E/13

EU:n tuki Kansainväliselle rikostuomioistuimelleEuroopan parlamentin päätöslauselma 17. marraskuuta 2011 EU:n tuesta Kansainväliselle rikostuomioistuimelle: vastaukset haasteisiin ja ongelmien ratkaiseminen (2011/2109(INI))

115

2013/C 153E/14

EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokous 28. marraskuuta 2011Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. marraskuuta 2011 EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksesta 28. marraskuuta 2011

124

2013/C 153E/15

Avoin internet ja verkon neutraalisuus EuroopassaEuroopan parlamentin päätöslauselma 17. marraskuuta 2011 avoimesta internetistä ja verkon neutraliteetista Euroopassa

128

2013/C 153E/16

Rypäleammusten kieltäminenEuroopan parlamentin päätöslauselma 17. marraskuuta 2011 rypäleammusten kieltämisestä

132

2013/C 153E/17

Arvonlisäveroa koskevan lainsäädännön uudistaminen digitaalisten sisämarkkinoiden edistämiseksiEuroopan parlamentin päätöslauselma 17. marraskuuta 2011 arvonlisäveroa koskevan lainsäädännön uudistamisesta digitaalisten sisämarkkinoiden edistämiseksi

135

2013/C 153E/18

EU:n ja Georgian välisen assosiaatiosopimuksen neuvottelutEuroopan parlamentin päätöslauselma 17. marraskuuta 2011 Euroopan parlamentin suosituksista neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle EU:n ja Georgian välisen assosiaatiosopimuksen neuvotteluista (2011/2133(INI))

137

2013/C 153E/19

Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin toiminnassaEuroopan parlamentin päätöslauselma 17. marraskuuta 2011 sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta Euroopan parlamentin toiminnassa (2011/2151(INI))

143

2013/C 153E/20

Laittoman kalastuksen torjuminen maailmanlaajuisestiEuroopan parlamentin päätöslauselma 17. marraskuuta 2011 laittoman kalastuksen torjumisesta maailmanlaajuisesti – EU:n rooli (2010/2210(INI))

148

2013/C 153E/21

Iran – viimeaikaiset ihmisoikeusloukkauksetEuroopan parlamentin päätöslauselma 17. marraskuuta 2011 Iranin viimeaikaisista ihmisoikeusrikkomuksista

157

2013/C 153E/22

Egypti, erityisesti bloginpitäjä Alaa Abd El-Fatahin tapausEuroopan parlamentin päätöslauselma 17. marraskuuta 2011 Egyptistä, erityisesti bloginpitäjä Alaa Abd El-Fattahin tapauksesta

162

2013/C 153E/23

Esteettömien 112 -hätäpalveluiden tarveEuroopan parlamentin kannanotto 17. marraskuuta 2011 esteettömien 112 -hätäpalveluiden tarpeeseen

165


 

III   Valmistavat säädökset

 

EUROOPAN PARLAMENTTI

 

Tiistai 15. marraskuuta 2011

2013/C 153E/24

Yhtiöiltä vaadittavien takeiden yhteensovittaminen (SEUT-sopimuksen 54 artikla) ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. marraskuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 54 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi osakeyhtiöitä perustettaessa sekä niiden pääomaa säilytettäessä ja muutettaessa (uudelleenlaatiminen) (KOM(2011)0029 – C7-0037/2011 – 2011/0011(COD))

166

P7_TC1-COD(2011)0011
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. marraskuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/…/EU antamiseksi niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 54 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi osakeyhtiöitä perustettaessa sekä niiden pääomaa säilytettäessä ja muutettaessa (Uudelleenlaadittu)

167

2013/C 153E/25

Ateenan yleissopimus matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse, lukuun ottamatta sen 10 ja 11 artiklaa ***Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. marraskuuta 2011 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjaan, lukuun ottamatta sen 10 ja 11 artiklaa (08663/2011 – C7-0142/2011 – 2003/0132A(NLE))

167

2013/C 153E/26

Ateenan yleissopimus matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse 10 ja 11 artiklan osalta ***Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. marraskuuta 2011 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjaan sen 10 ja 11 artiklan osalta (08663/2011 – C7-0143/2011 – 2003/0132B(NLE))

168

2013/C 153E/27

EU:n ja Jordanian välinen Euro–Välimeri-ilmailusopimus ***Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. marraskuuta 2011 esityksestä neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen tekemisestä (09189/2011 – C7-0122/2011 – 2010/0180(NLE))

169

2013/C 153E/28

EU:n ja Georgian yhteistä ilmailualuetta koskeva sopimus ***Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. marraskuuta 2011 esityksestä neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen tekemisestä (09185/2011 – C7-0124/2011 – 2010/0186(NLE))

169

2013/C 153E/29

Yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäinen suspensio eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Kanariansaarille *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. marraskuuta 2011 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäisestä suspensiosta eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Kanariansaarille (KOM(2011)0259 – C7-0146/2011 – 2011/0111(CNS))

170

2013/C 153E/30

Euroopan atomienergiayhteisön ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelma (epäsuorat toimet) *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. marraskuuta 2011 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi epäsuorina toimina toteutettavasta erityisohjelmasta Euroopan atomienergiayhteisön ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelman (2012–2013) täytäntöön panemiseksi (KOM(2011)0073 – C7-0075/2011 – 2011/0043(NLE))

171

2013/C 153E/31

Lyhyeksimyynti ja tietyt luottoriskinvaihtosopimusten osa-alueet ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. marraskuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lyhyeksi myynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimusten osa-alueista (KOM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD))

176

P7_TC1-COD(2010)0251
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. marraskuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2012 antamiseksi lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä

177

2013/C 153E/32

Monivuotisia viljelykasveja koskevat Euroopan tilastot ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. marraskuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi monivuotisia viljelykasveja koskevista Euroopan tilastoista (KOM(2010)0249 – C7-0129/2010 – 2010/0133(COD))

177

P7_TC1-COD(2010)0133
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. marraskuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2011 antamiseksi monivuotisia viljelykasveja koskevista Euroopan tilastoista sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 357/79 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/109/EY kumoamisesta

178

2013/C 153E/33

Euroopan atomienergiayhteisön ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelma (suorat toimet) *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. marraskuuta 2011 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi yhteisen tutkimuskeskuksen suorina toimina toteuttamasta erityisohjelmasta Euroopan atomienergiayhteisön ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelman (2012–2013) täytäntöön panemiseksi (KOM(2011)0074 – C7-0078/2011 – 2011/0044(NLE))

178

2013/C 153E/34

Yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistuminen Euroopan atomienergiayhteisön puiteohjelman (2012–2013) epäsuoriin toimiin *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. marraskuuta 2011 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euratom) säännöistä, jotka koskevat yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista Euroopan atomienergiayhteisön puiteohjelman epäsuoriin toimiin sekä tutkimustulosten levittämistä (2012–2013) (KOM(2011)0071 – C7-0076/2011 – 2011/0045(NLE))

183

 

Keskiviikko 16. marraskuuta 2011

2013/C 153E/35

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2010/019 IE/Construction 41, IrlantiEuroopan parlamentin päätöslauselma 16. marraskuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/019 IE/Construction 41, Irlanti) (KOM(2011)0617 – C7-0313/2011 – 2011/2252(BUD))

188

LIITE

190

2013/C 153E/36

Euroopan globalisaatiorahaston käyttöönotto: hakemus EGF/2010/021 IE/Construction 71, IrlantiEuroopan parlamentin päätöslauselma 16. marraskuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/021 IE/Construction 71, Irlanti) (KOM(2011)0619 – C7-0315/2011 – 2011/2254(BUD))

190

LIITE

192

2013/C 153E/37

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2010/020 IE/Construction 43, IrlantiEuroopan parlamentin päätöslauselma 16. marraskuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/020 IE/Construction 43, Irlanti) (KOM(2011)0618 – C7-0314/2011 – 2011/2253(BUD))

192

LIITE

194

2013/C 153E/38

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2011/001 AT/Niederösterreich–Oberösterreich, ItävaltaEuroopan parlamentin päätöslauselma 16. marraskuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich, Itävalta) (KOM(2011)0579 – C7-0254/2011 – 2011/2199(BUD))

194

LIITE

196

2013/C 153E/39

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, KreikkaEuroopan parlamentin päätöslauselma 16. marraskuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, Kreikka) (KOM(2011)0580 – C7-0255/2011 – 2011/2200(BUD))

197

LIITE

199

2013/C 153E/40

Euroopan kulttuuriperintötunnus ***IIEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. marraskuuta 2011 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen antamiseksi Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskevasta Euroopan unionin toimen perustamisesta (10303/1/2011 – C7-0236/2011 – 2010/0044(COD))

199

2013/C 153E/41

Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. marraskuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta (uudelleenlaatiminen) (KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

200

P7_TC1-COD(2010)0253
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. marraskuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/…/EU antamiseksi yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta (uudelleenlaadittu)
 (1)

201

LIITE I

255

LIITE II

255

LIITE III

256

LIITE IV

257

LIITE V

260

LIITE VI

261

LIITE VII

262

LIITE VIII

263

LIITE IX

267

LIITE X

268

LIITE XI

269

LIITE XII

270

 

Torstai 17. marraskuuta 2011

2013/C 153E/42

Yhdennetyn meripolitiikan edelleenkehittäminen ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. marraskuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhdennetyn meripolitiikan edelleenkehittämistä koskevasta tukiohjelmasta (KOM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD))

274

P7_TC1-COD(2010)0257
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 17. marraskuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2011 antamiseksi yhdennetyn meripolitiikan edelleenkehittämistä koskevasta tukiohjelmasta

275

LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

275

2013/C 153E/43

Euroopan atomienergiayhteisön ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelma *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. marraskuuta 2011 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan atomienergiayhteisön ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelmasta (2012–2013) (KOM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE))

275


Käytettyjen merkkien selitykset

*

Kuulemismenettely

**I

Yhteistoimintamenettely: ensimmäinen käsittely

**II

Yhteistoimintamenettely: toinen käsittely

***

Hyväksyntämenettely

***I

Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely

***II

Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely

***III

Yhteispäätösmenettely: kolmas käsittely

(Menettely määräytyy komission ehdottaman oikeusperustan mukaan.)

Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▐.

Yksiköiden tekemät korjaukset ja tekniset mukautukset: uusi tai muutettu teksti merkitään kursiivilla, poistot symbolilla ║.

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top