EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:131E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 131, 8. toukokuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.CE2013.131.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 131E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

56. vuosikerta
8. toukokuu 2013


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

PÄÄTÖSLAUSELMAT

 

Euroopan parlamentti
ISTUNTOKAUSI 2011–2012
Istunnot 25.–27. lokakuuta 2011
Tämän istunnon pöytäkirja on julkaistu Virallisessa lehdessä C 48 E, 18.2.2012.
Hyväksytyt tekstit, 25. lokakuuta 2011, vastuuvapauden myöntämisestä varainhoitovuonna 2009 on julkaistu virallisessa lehdessä EUVL L 313, 26.11.2011.
HYVÄKSYTYT TEKSTIT

 

Tiistai 25. lokakuuta 2011

2013/C 131E/01

Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt siviili-, kauppa- ja perheoikeuden alan asioissaEuroopan parlamentin päätöslauselma 25. lokakuuta 2011 vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä siviili-, kauppa- ja perheoikeuden alan asioissa (2011/2117(INI))

1

2013/C 131E/02

Vammaisten liikkuvuus ja osallistaminen sekä Euroopan vammaisstrategia 2010–2020Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. lokakuuta 2011 vammaisten liikkuvuudesta ja osallistamisesta sekä Euroopan vammaisstrategiasta 2010–2020 (2010/2272(INI))

9

2013/C 131E/03

Julkisten hankintojen uudistaminenEuroopan parlamentin päätöslauselma 25. lokakuuta 2011 julkisten hankintojen uudistamisesta (2011/2048(INI))

25

2013/C 131E/04

Työntekijöiden liikkuvuuden edistäminenEuroopan parlamentin päätöslauselma 25. lokakuuta 2011 työntekijöiden liikkuvuuden edistämisestä Euroopan unionissa (2010/2273(INI))

35

2013/C 131E/05

Palveludirektiivin mukainen keskinäinen arviointiEuroopan parlamentin päätöslauselma 25. lokakuuta 2011 palveludirektiivin mukaisesta keskinäisestä arvioinnista (2011/2085(INI))

46

2013/C 131E/06

Maailmantalouden hallintaEuroopan parlamentin päätöslauselma 25. lokakuuta 2011 maailmantalouden hallinnasta (2011/2011(INI))

51

2013/C 131E/07

Yksinhuoltajaäitien tilanneEuroopan parlamentin päätöslauselma 25. lokakuuta 2011 yksinhuoltajaäitien tilanteesta (2011/2049(INI))

60

2013/C 131E/08

Järjestäytynyt rikollisuus Euroopan unionissaEuroopan parlamentin päätöslauselma 25. lokakuuta 2011 järjestäytyneestä rikollisuudesta Euroopan unionissa (2010/2309(INI))

66

2013/C 131E/09

Avun tuloksellisuutta käsittelevä korkean tason foorumiEuroopan parlamentin päätöslauselma 25. lokakuuta 2011 avun tuloksellisuutta käsittelevästä neljännestä korkean tason foorumista (2011/2145(INI))

80

 

Keskiviikko 26. lokakuuta 2011

2013/C 131E/10

Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelmaEuroopan parlamentin päätöslauselma 26. lokakuuta 2011 uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelmasta (2011/2067(INI))

87

 

Torstai 27. lokakuuta 2011

2013/C 131E/11

Oikeusasiamiehen vuosikertomus 2010Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. lokakuuta 2011 Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2010 (2011/2106(INI))

103

2013/C 131E/12

Egyptin ja Syyrian ja erityisesti niiden kristittyjen yhteisöjen tilanneEuroopan parlamentin päätöslauselma 27. lokakuuta 2011 Egyptin ja Syyrian ja erityisesti niiden kristittyjen yhteisöjen tilanteesta

108

2013/C 131E/13

Ukrainan tämänhetkinen tilanneEuroopan parlamentin päätöslauselma 27. lokakuuta 2011 Ukrainan tämänhetkisestä tilanteesta

113

2013/C 131E/14

Mikrobilääkeresistenssin aiheuttama uhka kansanterveydelleEuroopan parlamentin päätöslauselma 27. lokakuuta 2011 mikrobilääkeresistenssin aiheuttamasta uhkasta kansanterveydelle

116

2013/C 131E/15

Tiibet, erityisesti nunnien ja munkkien polttoitsemurhatEuroopan parlamentin päätöslauselma 27. lokakuuta 2011 Tiibetistä, erityisesti nunnien ja munkkien polttoitsemurhista

121

2013/C 131E/16

BahrainEuroopan parlamentin päätöslauselma 27. lokakuuta 2011 Bahrainista

125

2013/C 131E/17

Rafah Nashidin tapaus SyyriassaEuroopan parlamentin päätöslauselma 27. lokakuuta 2011 Rafah Nashedin tapauksesta Syyriassa

129


 

III   Valmistavat säädökset

 

EUROOPAN PARLAMENTTI

 

Tiistai 25. lokakuuta 2011

2013/C 131E/18

Lisätalousarvioesitys nro 5/2011, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallintoEuroopan parlamentin päätöslauselma 25. lokakuuta 2011 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2011 varainhoitovuodeksi 2011, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu ja pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto (13991/2011 – C7-0244/2011 – 2011/2131(BUD))

131

2013/C 131E/19

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen renkaat ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen renkaista ja renkaiden asentamisesta (kodifikaatio) (KOM(2011)0120 – C7-0071/2011 – 2011/0053(COD))

133

P7_TC1-COD(2011)0053
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 25. lokakuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/…/EU antamiseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen renkaista ja renkaiden asentamisesta (Kodifikaatio)
 (1)

134

LIITELUETTELO

138

2013/C 131E/20

Päästövaiheiden kapearaiteisiin traktoreihin soveltamisen osalta ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2000/25/EY muuttamisesta päästövaiheiden kapearaiteisiin traktoreihin soveltamisen osalta (KOM(2011)0001 – C7-0018/2011 – 2011/0002(COD))

139

P7_TC1-COD(2011)0002
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 25. lokakuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/…/EU antamiseksi direktiivin 2000/25/EY muuttamisesta päästövaiheiden kapearaiteisiin traktoreihin soveltamisen osalta

140

2013/C 131E/21

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 97/68/EY muuttamisesta joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatettuja moottoreita koskevien säännösten osalta (KOM(2010)0362 – C7-0171/2010 – 2010/0195(COD))

140

P7_TC1-COD(2010)0195
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 25. lokakuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/…/EU antamiseksi direktiivin 97/68/EY muuttamisesta joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatettuja moottoreita koskevien säännösten osalta

141

 

Keskiviikko 26. lokakuuta 2011

2013/C 131E/22

Parlamentin kanta neuvoston muuttamaan talousarvioesitykseen vuodeksi 2012Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. lokakuuta 2011 neuvoston muuttamasta esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2012, kaikki pääluokat (13110/2011 – C7-0247/2011 – 2011/2020(BUD)) ja oikaisukirjelmistä nro 1/2012 (KOM(2011)0372) ja 2/2012 (KOM(2011)0576) esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2012

142

2013/C 131E/23

EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Norjan välisen satelliittinavigointia koskevan yhteistyösopimuksen tekeminen ja väliaikainen soveltaminen ***Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 26. lokakuuta 2011 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Norjan kuningaskunnan välisen satelliittinavigointia koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä (11114/2011 – C7-0184/2011 – 2011/0033(NLE))

155

2013/C 131E/24

EY:n ja Yhdysvaltojen välinen sopimus Galileo- ja GPS-satelliittinavigointijärjestelmien ja niihin liittyvien sovellusten edistämisestä, tarjonnasta ja käytöstä ***Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 26. lokakuuta 2011 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen Galileo- ja GPS-satelliittinavigointijärjestelmien ja niihin liittyvien sovellusten edistämistä, tarjontaa ja käyttöä koskevan sopimuksen tekemisestä (11117/2011 – C7-0185/2011 – 2011/0054(NLE))

156

2013/C 131E/25

Eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettava yhteinen verojärjestelmä *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 26. lokakuuta 2011 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä (uudelleenlaatiminen) (KOM(2010)0784 – C7-0030/2011 – 2010/0387(CNS))

156

2013/C 131E/26

Unionin vuotuiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt ***IEuroopan parlamentin tarkistukset 26. lokakuuta 2011 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin vuotuiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä (KOM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD))

158

 

Torstai 27. lokakuuta 2011

2013/C 131E/27

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjuminen ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 27. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja puitepäätöksen 2004/68/YOS kumoamisesta (KOM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

270

P7_TC1-COD(2010)0064
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 27. lokakuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/…/EU antamiseksi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS korvaamisesta

271

LIITE

271

2013/C 131E/28

Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määritteleminen kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 27. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vähimmäisvaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi sekä myönnetyn suojelun sisällöstä (uudelleenlaatiminen) (KOM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))

271

P7_TC1-COD(2009)0164
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 27. lokakuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/…/EU antamiseksi vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle (uudelleenlaadittu)

272

LIITE

273

2013/C 131E/29

EU:n ja Australian sopimus PNR-tietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä ***Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 27. lokakuuta 2011 esityksestä neuvoston päätökseksi lentoliikenteen harjoittajien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemistä ja siirtämistä Australian tulli- ja rajavartiolaitokselle koskevan Euroopan unionin ja Australian välisen sopimuksen tekemisestä (09825/2011 – C7-0304/2011 – 2011/0126(NLE))

274


Käytettyjen merkkien selitykset

*

Kuulemismenettely

**I

Yhteistoimintamenettely: ensimmäinen käsittely

**II

Yhteistoimintamenettely: toinen käsittely

***

Hyväksyntämenettely

***I

Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely

***II

Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely

***III

Yhteispäätösmenettely: kolmas käsittely

(Menettely määräytyy komission ehdottaman oikeusperustan mukaan.)

Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▐.

Yksiköiden tekemät korjaukset ja tekniset mukautukset: uusi tai muutettu teksti merkitään kursiivilla, poistot symbolilla ║.

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top