Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:060:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 60, 1. maaliskuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2013.060.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 60

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

56. vuosikerta
1. maaliskuu 2013


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

III   Valmistavat säädökset

 

Euroopan keskuspankki

2013/C 060/01

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 27 päivänä marraskuuta 2012, useista teknisten sääntelystandardien luonnoksista ja teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on toimittanut komissiolle hyväksyttäviksi komission delegoiduilla ja täytäntöönpanevilla asetuksilla ja jotka täydentävät OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 648/2012 (CON/2012/95)

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2013/C 060/02

Euron kurssi

7

2013/C 060/03

Komission päätös, annettu 28 päivänä helmikuuta 2013, jäsenten ja varajäsenten nimittämisestä lääketurvallisuuden riskinarviointikomiteaan terveydenhuollon ammattihenkilöstön ja potilasjärjestöjen edustajiksi (1)

8


 

V   Ilmoitukset

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2013/C 060/04

Ilmoitus tiettyjen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä päättymisestä

9

2013/C 060/05

Ilmoitus tiettyjen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä päättymisestä

10

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2013/C 060/06

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

11

2013/C 060/07

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu muutoshakemuksen julkaiseminen

15


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top