EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:044:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 44, 15. helmikuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2013.044.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 44

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

56. vuosikerta
15. helmikuu 2013


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

485. täysistunto 12. ja 13. joulukuuta 2012

2013/C 044/01

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Makroaluestrategian kehittäminen Välimeren alueelle ja sen hyöty EU:n saarivaltioiden kannalta” (EU:n puheenjohtajavaltion Kyproksen pyynnöstä laadittu valmisteleva lausunto)

1

2013/C 044/02

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta EU:n energiasaarekkeiden yhdistäminen: kasvu, kilpailukyky, solidaarisuus ja kestävyys EU:n sisäisillä energiamarkkinoilla (puheenjohtajavaltio Kyproksen pyytämä valmisteleva lausunto)

9

2013/C 044/03

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Tulevien kehityskulkujen suuntaukset ja vaikutukset henkilökohtaisten sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluiden alalla Euroopan unionissa” (oma-aloitteinen lausunto)

16

2013/C 044/04

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kumppanuusperiaatteen noudattaminen yhteisen strategiakehyksen rahastojen toiminnassa – ehdotuksia eurooppalaisten hyvän kumppanuuden sääntöjen laatimiseen” SWD(2012) 106 final (oma-aloitteinen lausunto)

23

2013/C 044/05

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Vammaisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen täytäntöönpano ja seuranta EU:n toimielimissä ja ETSK:n rooli asiassa” (oma-aloitteinen lausunto)

28

2013/C 044/06

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Eurooppalainen mielenterveyden teemavuosi – parempi työ ja elämänlaatu” (oma-aloitteinen lausunto)

36

2013/C 044/07

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Sosiaalinen maatalous: vihreä hoiva ja sosiaali- ja terveyspolitiikat” (oma-aloitteinen lausunto)

44

2013/C 044/08

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Rautatiepalveluiden laatu EU:ssa” (oma-aloitteinen lausunto)

49

2013/C 044/09

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Sosiaalisen asuntotarjonnan määritteleminen yleistä taloudellista etua koskevaksi palveluksi ja tähän liittyvät haasteet” (oma-aloitteinen lausunto)

53

2013/C 044/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kansalaisyhteiskunnan synty Kiinassa: kansalaisyhteiskunnan osallistuminen EU:n ja Kiinan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoteen ja sen tulosten pysyvyyden varmistamiseen”

59

2013/C 044/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Rio+20 – nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät” (lisälausunto)

64


 

III   Valmistavat säädökset

 

EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

 

485. täysistunto 12. ja 13. joulukuuta 2012

2013/C 044/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivien 77/91/ETY ja 82/891/EY, direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY ja 2011/35/EY ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta”COM(2012) 280 final – 2012/0150 (COD)

68

2013/C 044/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Muutettu ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta”COM(2012) 496 final – 2011/0276 (COD)

76

2013/C 044/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2011”COM(2012) 253 final

83

2013/C 044/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Kehitystä vauhdittavaa keskeistä teknologiaa koskeva eurooppalainen strategia – silta kasvun ja työllisyyden edistämiseen”COM(2012) 341 final

88

2013/C 044/16

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi vakuutusedustuksesta” (uudelleenlaadittu teksti) COM(2012) 360 final – 2012/0175 (COD)

95

2013/C 044/17

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisistä lääketutkimuksista ja direktiivin 2001/20/EY kumoamisesta”COM(2012) 369 final – 2012/0192 (COD)

99

2013/C 044/18

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja monta aluetta kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensoinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla”COM(2012) 372 final – 2012/0180 (COD)

104

2013/C 044/19

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista ”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EY) N:o 443/2009 muuttamisesta uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevien keinojen määrittelemiseksi”COM(2012) 393 final – 2012/0190 (COD) ja ”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) N:o 510/2011 muuttamisesta uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevien keinojen määrittelemiseksi”COM(2012) 394 final – 2012/0191 (COD)

109

2013/C 044/20

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävä EU:n strategia vuosiksi 2012–2016”COM(2012) 286 final

115

2013/C 044/21

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Eurooppalainen innovaatiokumppanuus ”Maatalouden tuottavuus ja kestävyys””COM(2012) 79 final

119

2013/C 044/22

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää kalastustoimintaa koskevan pitkän aikavälin suunnitelman vahvistamisesta 18 päivänä joulukuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta”COM(2012) 498 final

125

2013/C 044/23

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Liikennekelpoisuuspaketti, johon kuuluvat seuraavat kolme asiakirjaa: Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaisista katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta COM(2012) 380 final – 2012/0184 (COD) Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetun neuvoston direktiivin 1999/37/EY muuttamisesta COM(2012) 381 final – 2012/0185 (COD) Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus unionissa liikennöivien hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevista teknisistä tienvarsitarkastuksista ja direktiivin 2000/30/EY kumoamisesta”COM(2012) 382 final – 2012/0186 (COD)

128

2013/C 044/24

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Uusiutuva energia: merkittävä tekijä Euroopan energiamarkkinoilla”COM(2012) 271 final

133

2013/C 044/25

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille Euroopan unionin ydinvoimalaitosten kattavista riski- ja turvallisuusarvioinneista (”stressitesteistä”) ja niihin liittyvistä toimista”COM(2012) 571 final

140

2013/C 044/26

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle vesialan eurooppalaisesta innovaatiokumppanuudesta”COM(2012) 216 final

147

2013/C 044/27

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille – Vakauden, kasvun ja työllisyyden edistäminen”COM(2012) 299 final

153

2013/C 044/28

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien ja Juutinrauman vesialueilla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 muuttamisesta”COM(2012) 591 final – 2012/0285 (COD)

157

2013/C 044/29

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Muutos komission ehdotukseen KOM(2011) 626 lopullinen/3: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus)”COM(2012) 535 final – 2012/0281 (COD)

158

2013/C 044/30

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Muutos komission ehdotukseen KOM(2011) 625 lopullinen/3: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä”COM(2012) 552 final – 2011/0280 (COD)

159

2013/C 044/31

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Muutos komission ehdotukseen KOM(2011) 627 lopullinen/3: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen”COM(2012) 553 final – 2012/0282 (COD)

160


FI

 

Top