Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:402:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 402, 29. joulukuuta 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2012.402.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 402

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

55. vuosikerta
29. joulukuuta 2012


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

SUOSITUKSET

 

Neuvosto

2012/C 402/01

EU:n huumausainestrategia (2013–2020)

1


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2012/C 402/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6785 – General Motors France/SSPF/Auto Distribution Provence) (1)

11

2012/C 402/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6793 – AEA/OTPP/Dematic) (1)

11


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2012/C 402/04

Euron kurssi

12

2012/C 402/05

Euroopan unionin julkaisutoimiston johtokunnan työjärjestys

13

2012/C 402/06

Komission tiedotus tämänhetkisistä valtionavun takaisinperintäkoroista sekä viite- ja diskonttokoroista jokaiselle 27 jäsenvaltiolle 1 päivästä tammikuuta 2013 lähtien (Julkaistu 21. huhtikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 794/2004 (EUVL L 140, 30.4.2004, s. 1) 10 artiklan mukaisesti)

16

2012/C 402/07

Komission tiedonanto, joka liittyy seuraavan säädöksen täytäntöönpanoon Komission asetus (EU) N:o 547/2012, annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta vesipumppujen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta(Väliaikaisesti sovellettavien mittausmenetelmien nimet ja viitetiedot komission asetuksen (EU) N:o 547/2012 ja erityisesti sen liitteiden III ja IV täytäntöönpanoa varten)  (1)

17

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2012/C 402/08

Jäsenvaltion toimittama tiivistelmä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta kalastustuotteiden tuottamisen, jalostamisen ja kaupan pitämisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 736/2008 mukaisesti myönnetystä valtiontuesta

20

2012/C 402/09

Jäsenvaltion toimittamat tiedot perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti myönnetystä valtiontuesta

22


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2012/C 402/10

Päätös muodollisen tutkintamenettelyn lopettamisesta, kun jäsenvaltio on peruuttanut ilmoituksensa – Valtiontuki – Kreikka (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107–109 artikla) – Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan 2 kohdan mukainen komission tiedonanto – ilmoituksen peruuttaminen – Valtiontuki C 21/09 – (ex N 105/08, N 168/08 & N 169/08) – Kreikka – Infrastruktuurin ja laitteiden julkinen rahoitus Pireuksen satamassa – Osa toimenpiteestä ilmoitettu viitteellä ex N 169/08 (1)

25

2012/C 402/11

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6784 – SFR/Librairie Fernand Nathan/JV) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

26


 

2012/C 402/12

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top