Help Print this page 

Document C:2012:236:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, C 236, 7. elokuuta 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2012.236.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 236

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

55. vuosikerta
7. elokuu 2012


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2012/C 236/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6630 – L Capital/Paladin/Cigierre-Compagnia Generale Ristorazione) (1)

1

2012/C 236/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6540 – DONG Energy Borkum Riffgrund I HoldCo/Boston Holding/Borkum Riffgrund I Offshore Windpark) (1)

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2012/C 236/03

Euron kurssi

2


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2012/C 236/04

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

3


 

Oikaisuja

2012/C 236/05

Oikaistaan lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 17 artiklan 5 kohdan nojalla annettu EFTAn valvontaviranomaisen ilmoitus – Tarjouspyyntö säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta Norjassa julkisen palvelun velvoitteiden mukaisesti (EUVL C 168, 14.6.2012)

5


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top