Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:186:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 186, 26. kesäkuuta 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2012.186.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 186

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

55. vuosikerta
26. kesäkuu 2012


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2012/C 186/01

Ilmoitus henkilöille, ryhmille ja yhteisöille, jotka on kirjattu tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun luetteloon (ks. neuvoston asetuksen (EU) N:o 542/2012 liite)

1

2012/C 186/02

Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, joista säädetään Afganistanin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston päätöksessä 2011/486/YUTP, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä 2012/334/YUTP, ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 753/2011, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 543/2012

3

2012/C 186/03

Ilmoitus henkilöille ja yhteisöille, joihin sovelletaan neuvoston päätöksessä 2011/782/YUTP, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä 2012/335/YUTP, ja Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 36/2012, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 544/2012, säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

5

 

Euroopan komissio

2012/C 186/04

Euron kurssi

6


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2012/C 186/05

Ehdotuspyyntö ENIAC Joint Undertaking –työohjelmassa

7

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2012/C 186/06

Ilmoitus tiettyjen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä päättymisestä

8

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2012/C 186/07

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6570 – UPS/TNT Express) (1)

9

2012/C 186/08

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6620 – Platinum Equity/Caterpillar Logistics Services) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

10

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2012/C 186/09

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu muutoshakemuksen julkaiseminen

11

2012/C 186/10

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu muutoshakemuksen julkaiseminen

18


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top