EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:029:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 29, 2. helmikuuta 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2012.029.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 29

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

55. vuosikerta
2. helmikuu 2012


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2012/C 029/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6449 – DCC Energy/Swea Energi) (1)

1

2012/C 029/02

SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta (2)

2

2012/C 029/03

Rahoituslaitosten rakenneuudistus- ja likvidaatiotukea koskevien päätösten täytäntöönpanon valvonnan yhteydessä tehdyt päätökset (1)

3

2012/C 029/04

SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta (1)

4

2012/C 029/05

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6444 – Terrena/Lyonnaise Des Eaux/JV) (1)

8


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2012/C 029/06

Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaation korko: 1,00 % 1. helmikuuta 2012 – Euron kurssi

9


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2012/C 029/07

Yhteisen eurooppalaisen metrologian tutkimusohjelman (EMRP) työohjelmaan perustuva ehdotuspyyntö

10

2012/C 029/08

Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman mukaiset vuoden 2012 Ideas-työohjelmaa koskeva ehdotuspyyntö

11

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

EFTAn tuomioistuin

2012/C 029/09

Fürstliches Landgerichtin 14 päivänä syyskuuta 2011 tekemän päätöksen mukainen pyyntö saada EFTAn tuomioistuimelta neuvoa-antava lausunto asiassa Granville Establishment vastaan Volker Anhalt, Melanie Anhalt ja Jasmin Barbaro, o.s. Anhalt (Asia E-13/11)

12

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2012/C 029/10

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6413 – OJSC Power Machines/Toshiba/JV) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

13

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2012/C 029/11

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

14

2012/C 029/12

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

19


 

Oikaisuja

2012/C 029/13

Oikaistaan lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 17 artiklan 5 kohdan mukainen komission ilmoitus – Tarjouspyyntö, joka koskee säännöllisen lentoliikenteen harjoittamista EUVL C 53, 19 päivänä helmikuuta 2011 julkaistussa ilmoituksessa tarkoitettujen julkisen palvelun velvoitteiden mukaisesti (EUVL C 18, 21.1.2012)

23


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 

(2)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvia tuotteita lukuun ottamatta

FI

 

Top