Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:011:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 11, 13. tammikuuta 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2012.011.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 11

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

55. vuosikerta
13. tammikuu 2012


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2012/C 011/01

Suuntaviivat neuvoston direktiivin 2004/113/EY soveltamisesta vakuutuksiin Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa C-236/09 (Test-Achats) antaman tuomion valossa (1)

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2012/C 011/02

Euron kurssi

12

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2012/C 011/03

Ulkorajojen ylitystä varten vaadittavien ohjeellisten rahamäärien päivitys henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti (EUVL C 247, 13.10.2006, s. 19; EUVL C 153, 6.7.2007, s. 22; EUVL C 182, 4.8.2007, s. 18; EUVL C 57, 1.3.2008, s. 38; EUVL C 134, 31.5.2008, s. 19; EUVL C 37, 14.2.2009, s. 8; EUVL C 35, 12.2.2010, s. 7; EUVL C 304, 10.11.2010, s. 5; EUVL C 24, 26.1.2011, s. 6; EUVL C 157, 27.5.2011, s. 8; EUVL C 203, 9.7.2011, s. 16)

13


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2012/C 011/04

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6444 – Terrena/Lyonnaise des Eaux/JV) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

14

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2012/C 011/05

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hakemuksen julkaiseminen

16

2012/C 011/06

Ilmoitus direktiivin 2004/17/EY 30 artiklassa tarkoitetusta hakemuksesta – Määräajan pidentäminen – Hankintayksikön esittämä hakemus

21

2012/C 011/07

Ilmoitus direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan mukaisesta hakemuksesta – Hakemuksen peruuttaminen – Hankintayksikön esittämä hakemus

22


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top