EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:331:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 331, 12. marraskuuta 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2011.331.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 331

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

54. vuosikerta
12. marraskuuta 2011


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2011/C 331/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessäEUVL C 319, 29.10.2011

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2011/C 331/02

Asia C-148/09 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.9.2011 — Belgian kuningaskunta v. Deutsche Post AG, DHL International ja Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kumoamiskanne — Valtiontuet — EY 88 artiklan 3 kohta — Asetus (EY) N:o 659/1999 — Vastustamatta jättämistä koskeva komission päätös — Epäilyjen käsite — Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut)

2

2011/C 331/03

Asia C-323/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.9.2011 (High Court of Justicen (Chancery Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Interflora Inc ja Interflora British Unit v. Marks & Spencer plc ja Flowers Direct Online Limited (Tavaramerkit — Avainsanoihin perustuva mainonta internetissä (keyword advertising) — Mainostajan valitsema avainsana, joka vastaa kilpailijan laajalti tunnettua tavaramerkkiä — Direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 2 kohta — Asetuksen (EY) N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a ja c alakohta — Tavaramerkin jonkin tehtävän loukkaamista koskeva edellytys — Laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutettu vahinko (vesittyminen) — Tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukainen hyväksikäyttö (vapaamatkustus))

2

2011/C 331/04

Asia C-482/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.9.2011 (Court of Appealin (England & Wales) (Civil Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Budějovický Budvar, národní podnik v. Anheuser-Busch, Inc. (Tavaramerkit — Direktiivi 89/104/ETY — 9 artiklan 1 kohta — Käytön sallimisen käsite — Käytön sallimisesta johtuvat rajoitukset — Rajoituksiin liittyvän määräajan alkamisajankohta — Edellytykset, joiden on täytyttävä, jotta rajoituksiin liittyvä määräaika alkaa kulua — 4 artiklan 1 kohdan a alakohta — Kahden saman tavaramerkin rekisteröinti samoja tavaroita varten — Tavaramerkin tehtävät — Vilpitön samanaikainen käyttö)

3

2011/C 331/05

Asia C-90/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 22.9.2011 — Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi ”habitats” — Luontotyyppien suojelu — Luonnonvarainen eläimistö ja kasvisto — 4 artiklan 4 kohta ja 6 artiklan 1 ja 2 kohta — Suojelun painopisteiden ja tarkoituksenmukaisen suojelun vahvistaminen erityisille suojelualueille — Kanarian saarilla sijaitsevien erityisten suojelualueiden tarvittavan oikeudellisen suojan takaamatta jättäminen)

4

2011/C 331/06

Yhdistetyt asiat C-244/10 ja C-245/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.9.2011 (Bundesverwaltungsgerichtin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Mesopotamia Broadcast A/S METV (asia C-244/10) ja Roj TV A/S (asia C-245/10) v. Saksan liittotasavalta (Direktiivi 89/552/ETY — Televisiolähetystoiminta — Jäsenvaltion mahdollisuus kieltää alueellaan toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen televisiolähetystoiminnan harjoittajan toiminta — Kansojen välisen yhteisymmärryksen vahingoittamiseen perustuva syy)

4

2011/C 331/07

Asia C-295/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 22.9.2011 (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismasin (Liettuan tasavalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, Lietuvos žaliųjų judėjimas, Petras Girinskis ja Laurynas Arimantas Lašas v. Pakruojo rajono savivaldybės, Šiaulių visuomenės sveikatos centras ja Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas (Direktiivi 2001/42/EY — Tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi — Suunnitelmat, joissa määritellään pienten alueiden käyttö paikallisella tasolla — 3 artiklan 3 kohta — Maankäytön suunnitteluun paikallisella tasolla liittyvät asiakirjat, jotka koskevat vain yhtä taloudellisen toiminnan kohdetta — Arviointi direktiivin 2001/42/EY perusteella on suljettu pois kansallisessa oikeudessa — Jäsenvaltioiden harkintavalta — 3 artiklan 5 kohta — Yhteys direktiiviin 85/337/ETY — Direktiivin 2001/42/EY 11 artiklan 1 ja 2 kohta)

5

2011/C 331/08

Asia C-426/10 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 22.9.2011 — Bell & Ross BV v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja Klockgrossisten i Norden AB (Muutoksenhaku — Kannekirjelmän allekirjoitetun alkuperäiskappaleen jättäminen määräajan päätyttyä — Korjattavissa oleva virhe)

6

2011/C 331/09

Asia C-397/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Bíróság (Unkari) on esittänyt 27.7.2011 — Erika Jőrös v. Aegon Magyarország Hitel Zrt.

6

2011/C 331/10

Asia C-415/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Mercantil de Barcelona (Espanja) on esittänyt 8.8.2011 — Mohamed Aziz v. Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa)

7

2011/C 331/11

Asia C-418/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht Innsbruck (Itävalta) on esittänyt 10.8.2011 — TEXDATA Software GmbH

7

2011/C 331/12

Asia C-425/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Baden-Württemberg (Saksa) on esittänyt 16.8.2011 — Katja Ettwein v. Finanzamt Konstanz

8

2011/C 331/13

Asia C-429/11 P: Valitus, jonka Gosselin Group NV, aiemmin Gosselin World Wide Moving NV on tehnyt 18.8.2011 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) yhdistetyissä asioissa T-208/08 ja T-209/08, Gosselin Group NV ja Stichting Administriekantoor Portielje v. Euroopan komissio, 16.6.2011 antamasta tuomiosta

8

2011/C 331/14

Asia C-434/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Alba — Secția comercială și de contencios administrativ (Romania) on esittänyt 22.8.2011 — Corpul Național al Polițiștilor — Alban alueen poliisin tarkastusyksikköön kuuluvien jäsentensä edustajana v. Ministerul Administrației și Internelor (MAI), Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) ja Inspectoratul de Poliție al Județului Alba (IPJ)

9

2011/C 331/15

Asia C-436/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 26.8.2011 — Sandra Schüsslbauer, Martin Schüsslbauer ja Maximilian Schüsslbauer v. Iberia Líneas Aéreas de España SA

10

2011/C 331/16

Asia C-437/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 26.8.2011 — Ekkerhard Schauß v. Transportes Aéreos Portugueses SA

10

2011/C 331/17

Asia C-440/11 P: Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 26.8.2011 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) yhdistetyissä asioissa T-208/08 ja T-209/08, Gosselin Group NV ja Stichting Administratiekantoor Portielje v. Euroopan komissio, 16.6.2011 antamasta tuomiosta

10

2011/C 331/18

Asia C-441/11 P: Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 26.8.2011 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-210/08, Verhuizingen Coppens NV v. Euroopan komissio, 16.6.2011 antamasta tuomiosta

11

2011/C 331/19

Asia C-454/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Augstākās tiesas Senāts (Latvian tasavalta) on esittänyt 1.9.2011 — Gunārs Pusts v. Lauku atbalsta dienests

12

2011/C 331/20

Asia C-456/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Bremen (Saksa) on esittänyt 2.9.2011 — Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG ja Krones AG v. Samskip GmbH

12

2011/C 331/21

Asia C-462/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunalul Dâmbovița — Secția civilă (Romania) on esittänyt 5.9.2011 — Victor Cozman v. Teatrul Municipal Târgoviște

12

2011/C 331/22

Asia C-469/11 P: Valitus, jonka Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE on tehnyt 14.9.2011 unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-409/09, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE v. Euroopan komissio, 22.6.2011 antamasta määräyksestä

13

2011/C 331/23

Asia C-470/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Augstākās tiesas Senāts (Latvia) on esittänyt 14.9.2011 — SIA ”Garkalns” v. Rīgas dome

13

2011/C 331/24

Asia C-471/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Augstākās tiesas Senāts (Latvia) on esittänyt 14.9.2011 — SIA ”Cido Grupa” v. Valsts ieņēmumu dienests

13

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2011/C 331/25

Asia T-30/03 RENV: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.9.2011 — 3F v. komissio (Valtiontuet — Tanskan viranomaisten myöntämät verotuet — Merimiehet, jotka työskentelevät Tanskan kansainväliseen alusrekisteriin merkityissä aluksissa — Vastustamatta jättämistä koskeva komission päätös — Kumoamiskanne — Vakavat vaikeudet)

15

2011/C 331/26

Asia T-199/04: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.9.2011 — Gul Ahmed Textile Mills v. neuvosto (Polkumyynti — Puuvillan tyyppisten vuodeliinavaatteiden tuonti Pakistanista — Vahinko — Syy-yhteys)

15

2011/C 331/27

Asia T-352/05: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.9.2011 — Kreikka v. komissio (EMOTR — Tukiosasto — Yhteisörahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Tiettyjä maataloustuotteita koskevat erityistoimenpiteet Aigeianmeren pienten saarten hyväksi — Hedelmät ja vihannekset — Raakatupakka — Lampaan- ja vuohenliha — Maksuaikojen noudattamatta jättäminen — Oikeasuhteisuus — Kiinteämääräisen korjauskertoimen korottaminen laiminlyönnin toistuessa)

16

2011/C 331/28

Asia T-4/06: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.9.2011 — Puola v. komissio (Maatalous — Vuoden 2003 liittymisasiakirja — Asetus (EY) N:o 1260/2001 — Asetus (EY) N:o 1686/2005 — Asetus (EY) N:o 1193/2009 — Markkinointivuosi 2004/2005 — Lisämaksu — Kahden kertoimen vahvistaminen — Toimivalta — Oikeudellinen perusta — Valtuussäännös — Perusteluvelvollisuus — Menettelymääräysten noudattaminen)

16

2011/C 331/29

Asia T-442/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.9.2011 — Ryanair v. komissio (Valtiontuet — Ilmailuala — Italian viranomaisten Alitalialle, Air Onelle ja Meridianalle myöntämät tuet — Laiminlyöntikanne — Komissio ei ole määritellyt kantaansa — Toimimisvelvollisuus)

16

2011/C 331/30

Asia T-479/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.9.2011 — adidas v. SMHV — Patrick Holding (Kenkää, jossa on kaksi raitaa, esittävä kuvio) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin, joka esittää kenkää, jonka sivussa on kaksi raitaa, rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aiempi kansallinen kuviomerkki, joka esittää kenkää, jonka sivussa on kolme raitaa — Suhteellinen hylkäysperuste — Aiempaa oikeutta koskevien perustelujen puuttuminen — Aiemman tavaramerkin rekisteröinnin perusteena olevien olennaisten seikkojen käännöksen puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 2868/95 16 säännön 3 kohta, 17 säännön 2 kohta ja 20 säännön 2 kohta)

17

2011/C 331/31

Asia T-581/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.9.2011 — Perusahaan Otomobil Nasional v. SMHV — Proton Motor Fuel Cell (PM PROTON MOTOR) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin PM PROTON MOTOR rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat kansallisiksi tavaramerkeiksi, Benelux-tavaramerkeiksi ja yhteisön tavaramerkeiksi rekisteröidyt sana- ja kuviomerkit PROTON — Suhteelliset hylkäysperusteet — Sekaannusvaaraa ei ole — Tavarat ja palvelut eivät ole samankaltaisia — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta))

17

2011/C 331/32

Asia T-207/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.9.2011 — El Jirari Bouzekri v. SMHV — Nike International (NC NICKOL) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin NC NICKOL rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki NIKE — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaraa ei ole — Merkit eivät ole samankaltaisia — Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta)

18

2011/C 331/33

Asia T-415/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.9.2011 — New Yorker SHK Jeans v. SMHV — Vallis K. — Vallis A. (FISHBONE) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin FISHBONE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen kuviomerkki FISHBONE BEACHWEAR — Suhteellinen hylkäysperuste — Rekisteröinnin osittainen hylkääminen — Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttäminen — Lisänäytön huomioon ottaminen — Perustelut — Todisteet tosiasiallisesta käyttämisestä — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta ja 76 artiklan 2 kohta — Asetuksen (EY) N:o 2868/95 22 säännön 2 kohdan toinen virke — Asetuksen N:o 207/2009 75 artikla — Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta ja toisen alakohdan a alakohta sekä 42 artiklan 2, 3 ja 5 kohta — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

18

2011/C 331/34

Asia T-107/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.9.2011 — Procter & Gamble Manufacturing Cologne v. SMHV — Natura Cosméticos (NATURAVIVA) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin NATURAVIVA rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki VIVA — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaraa ei ole — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Merkit eivät ole samankaltaisia)

19

2011/C 331/35

Asia T-150/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.9.2011 — Telefónica O2 Germany v. SMHV — Loopia (LOOPIA) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin LOOPIA rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat yhteisön tavaramerkeiksi rekisteröidyt sanamerkit LOOP ja LOOPY — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

19

2011/C 331/36

Asia T-356/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.9.2011 — Nike International v. SMHV — Deichmann (VICTORY RED) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin VICTORY RED rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aiempi kansainvälinen ja kansallinen sanamerkki Victory — Suhteelliset hylkäysperusteet — Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

19

2011/C 331/37

Asia T-403/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.9.2011 — Brighton Collectibles v. SMHV — Felmar (BRIGHTON) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin BRIGHTON rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Kansallisiksi tavaramerkeiksi rekisteröidyt sana- ja kuviomerkit BRIGHTON sekä muut aikaisemmat merkit BRIGHTON — Suhteelliset hylkäysperusteet — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 kohdan c alakohta — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta)

20

2011/C 331/38

Asia T-224/09: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.9.2011 — CEVA v. komissio (Kumoamiskanne — Energian, ympäristön ja kestävän kehityksen alalla toteutettava erityinen tutkimus- ja kehityshanke — Protop-hanke — Tukisopimus — Tutkimuksen rahoittamista koskevan sopimuksen mukaisesti suoritettujen ennakkojen takaisinmaksua koskeva vaatimus — Alihankinta — Maksumääräys — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Tutkimatta jättäminen)

20

2011/C 331/39

Asia T-84/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.9.2011 — Regione Puglia v. komissio (Kumoamiskanne — EAKR — Taloudellisen tuen alentamista koskeva päätös — Alueellinen yksikkö — Toimi ei koske kantajaa suoraan — Tutkimatta jättäminen)

20

2011/C 331/40

Asia T-223/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.9.2011 — Regione Puglia v. komissio (EAKR — Taloudellisen tuen alentaminen — Kanteen kohteena olevan veloitusilmoituksen peruuttaminen — Riita on menettänyt merkityksensä — Lausunnon antamisen raukeaminen)

21

2011/C 331/41

Asia T-239/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.9.2011 — Italia v. komissio (EAKR — Rahoitustuen määrän pienentäminen — Riidanalaisen veloitusilmoituksen peruuttaminen — Oikeusriidan kohde on menettänyt merkityksensä — Lausunnon antamisen raukeaminen)

21

2011/C 331/42

Asia T-397/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.9.2011 — ara v. SMHV — Allrounder (A) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Valituksen perustelujen toimittamiselle valituslautakunnan menettelyssä asetetun määräajan ylittäminen — Valituslautakunnan päätös, jolla hylättiin menetetyn määräajan palauttamista koskeva pyyntö — Selvästi täysin perusteeton kanne)

21

2011/C 331/43

Asia T-597/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.9.2011 — Biodes v. SMHV — Manasul Internacional (BIESUL) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Valituslautakunnan päätöksen peruuttaminen — Kanne on menettänyt merkityksensä — Lausunnon antamisen raukeaminen)

22

2011/C 331/44

Asia T-598/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.9.2011 — Biodes v. SMHV — Manasul Internacional (LINEASUL) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Valituslautakunnan päätöksen peruuttaminen — Kanne on menettänyt merkityksensä — Lausunnon antamisen raukeaminen)

22

2011/C 331/45

Asia T-335/11: Kanne 23.6.2011 — Bulgarian tasavalta v. komissio

22

2011/C 331/46

Asia T-460/11: Kanne 19.8.2011 — Scandic Distilleries v. SMHV — Bürgerbräu, August Röhm & Söhne (BÜRGER)

24

2011/C 331/47

Asia T-466/11: Kanne 23.8.2011 — Ellinika Nafpigeia ja 2. Hoern Beteiligungs Gesellschaft mit beschränkter Haftung v. komissio

24

2011/C 331/48

Asia T-483/11: Kanne 5.9.2011 — Sepro Europe v. komissio

25

2011/C 331/49

Asia T-485/11: Kanne 12.9.2011 — Akzo Nobel ja Akcros Chemicals v. komissio

25

2011/C 331/50

Asia T-488/11: Kanne 9.9.2011 — Sarc v. komissio

26

2011/C 331/51

Asia T-490/11: Kanne 15.9.2011 — Bena Properties v. neuvosto

26

2011/C 331/52

Asia T-491/11 P: Valitus, jonka Luigi Marcuccio on tehnyt 19.9.2011 virkamiestuomioistuimen asiassa F-14/10, Marcuccio v. komissio, 30.6.2011 antamasta määräyksestä

27

2011/C 331/53

Asia T-494/11: Kanne 16.9.2011 — Missir Mamachi di Lusingano ym. v. komissio

27

2011/C 331/54

Asia T-210/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.9.2011 — Condé v. neuvosto

28

2011/C 331/55

Asia T-295/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.9.2011 — Camara v. neuvosto

28


FI

 

Top