Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:318:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 318, 29. lokakuuta 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2011.318.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 318

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

54. vuosikerta
29. lokakuuta 2011


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

473. täysistunto 13. ja 14. heinäkuuta 2011

2011/C 318/01

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Euroopan työmarkkinoiden tulevaisuus – mistä löytää väestökehityksen edellyttämät toimivat ratkaisut?” (valmisteleva lausunto)

1

2011/C 318/02

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Digitaalisen lukutaidon, osaamisen ja osallisuuden parantaminen” (valmisteleva lausunto)

9

2011/C 318/03

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Itäinen kumppanuus ja unionin politiikkojen itäinen ulottuvuus ajatellen erityisesti EU:n maatalouspolitiikkaa: elintarviketurvallisuus, häiriötön kauppa, yhteistyön ja kehitysavun lisääminen ja strateginen kumppanuus” (valmisteleva lausunto)

19

2011/C 318/04

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Rahoitusalaan perehdyttäminen ja rahoitustuotteiden vastuullinen kulutus” (oma-aloitteinen lausunto)

24

2011/C 318/05

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Musiikkialan tekijänoikeudet” (oma-aloitteinen lausunto)

32

2011/C 318/06

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kuluttajille suunnattujen väittämien yhdenmukaistaminen – kosmeettiset valmisteet” (oma-aloitteinen lausunto)

40

2011/C 318/07

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”EU:n kriisistäselviämisstrategiat ja teollisuuden muutokset: epävarmoja vai pysyviä työpaikkoja?” (oma-aloitteinen lausunto)

43

2011/C 318/08

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kriisi, koulutus ja työmarkkinat” (oma-aloitteinen lausunto)

50

2011/C 318/09

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Euroopan investointipankin (EIP) lainanantopolitiikan tarkistaminen liikennealalla” (oma-aloitteinen lausunto)

56

2011/C 318/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Laivanrakennusteollisuuden valtiontuki” (lisälausunto)

62

2011/C 318/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kansalaisjärjestöjen sekä alue- ja paikallishallintojen yhteistyö maahanmuuttajien kotouttamisen alalla” (lisälausunto)

69


 

III   Valmistavat säädökset

 

EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

 

473. täysistunto 13. ja 14. heinäkuuta 2011

2011/C 318/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle – Perushyödykemarkkinoihin ja raaka-aineisiin liittyviin haasteisiin vastaaminen”KOM(2011) 25 lopullinen

76

2011/C 318/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Aluepolitiikan panos Eurooppa 2020 -strategian mukaisessa älykkäässä kasvussa”KOM(2010) 553 lopullinen

82

2011/C 318/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Vihreä kirja alv:n tulevaisuudesta – Kohti yksinkertaisempaa, vahvempaa ja tehokkaampaa alv-järjestelmää”KOM(2010) 695 lopullinen

87

2011/C 318/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle – Veroesteiden poistaminen unionin kansalaisten rajatylittävältä toiminnalta”KOM(2010) 769 lopullinen

95

2011/C 318/16

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Vihreä kirja sähköisen hankinnan laajentamisesta EU:ssa”KOM(2010) 571 lopullinen

99

2011/C 318/17

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle – Sähköisen laskutuksen etujen hyödyntäminen Euroopassa”KOM(2010) 712 lopullinen

105

2011/C 318/18

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle – Palvelujen sisämarkkinat toimivammiksi – palveludirektiivin mukaisen keskinäisen arvioinnin tulokset ja tarvittavat jatkotoimet”KOM(2011) 20 lopullinen

109

2011/C 318/19

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Vihreä kirja EU:n julkisten hankintojen politiikan uudistamisesta – Kohti tehokkaampia eurooppalaisia hankintamarkkinoita”KOM(2011) 15 lopullinen

113

2011/C 318/20

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Vihreä kirja – Haasteista mahdollisuuksiin: yhteinen strategiakehys EU:n tutkimus- ja innovointirahoitukselle”KOM(2011) 48 lopullinen

121

2011/C 318/21

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista ”Ehdotus neuvoston asetukseksi (Euratom) säännöistä, jotka koskevat yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista Euroopan atomienergiayhteisön puiteohjelman epäsuoriin toimiin sekä tutkimustulosten levittämistä (2012–2013)”KOM(2011) 71 lopullinen – 2011/0045 NLE –”Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan atomienergiayhteisön ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelmasta (2012–2013)”KOM(2011) 72 lopullinen – 2011/0046 NLE –”Ehdotus neuvoston päätökseksi epäsuorina toimina toteutettavasta erityisohjelmasta Euroopan atomienergiayhteisön ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelman (2012–2013) täytäntöön panemiseksi”KOM(2011) 73 lopullinen – 2011/0043 NLE –”Ehdotus neuvoston päätökseksi Yhteisen tutkimuskeskuksen suorina toimina toteuttamasta erityisohjelmasta Euroopan atomienergiayhteisön ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelman (2012–2013) täytäntöön panemiseksi”KOM(2011) 74 lopullinen – 2011/0044 NLE

127

2011/C 318/22

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista”KOM(2011) 142 lopullinen – 2011/0062 COD

133

2011/C 318/23

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston asetukseksi polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimivan yhteisyrityksen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 521/2008 muuttamisesta”KOM(2011) 224 lopullinen – 2011/0091 NLE

139

2011/C 318/24

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma: Eurooppa tähtää täystyöllisyyteen”KOM(2010) 682 lopullinen

142

2011/C 318/25

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Tavoitteena kattava kansainvälisiä sijoituksia koskeva eurooppalainen politiikka”KOM(2010) 343

150

2011/C 318/26

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Energiatehokkuussuunnitelma 2011”KOM(2011) 109 lopullinen

155

2011/C 318/27

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista (uudelleenlaadittu)”KOM(2011) 245 lopullinen – 2011/0105 COD

163


FI

 

Top