Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:282:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 282, 24. syyskuuta 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2011.282.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 282

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

54. vuosikerta
24. syyskuu 2011


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2011/C 282/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessäEUVL C 269, 10.9.2011

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2011/C 282/02

Asia C-308/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Saksa) on esittänyt 20.6.2011 — Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH v. John O. Butler GmbH

2

2011/C 282/03

Asia C-310/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Yhdistyneet kuningaskunnat) on esittänyt 20.6.2011 — Grattan plc v. The Commissioners of Her Majesty’s Revenue

2

2011/C 282/04

Asia C-321/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Mercantil de A Coruña (Espanja) on esittänyt 28.6.2011 — Germán Rodríguez Cachafeiro ja María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor v. Iberia Líneas Aéreas de España S.A.

3

2011/C 282/05

Asia C-323/11: Kanne 22.6.2011 — Euroopan komissio v. Tanskan kuningaskunta

3

2011/C 282/06

Asia C-324/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Legfelsőbb Bíróság (Unkari) on esittänyt 29.6.2011 — Gábor Tóth v. Nemzeti Adó-és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály Észak-magyarországi Kiheleyezett Hatósági Osztályn oikeudellinen seuraaja

3

2011/C 282/07

Asia C-331/11: Kanne 30.6.2011 — Euroopan komissio v. Slovakian tasavalta

4

2011/C 282/08

Asia C-334/11 P: Valitus, jonka Lancôme parfums et beauté & Cie on tehnyt 29.6.2011 asiassa T-466/08, Lancôme parfums et beauté & Cie v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 14.4.2011 annetusta tuomiosta

4

2011/C 282/09

Asia C-348/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal d’instance de Paris (Ranska) on esittänyt 4.7.2011 — Thomson Sales Europe SA v. Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières)

5

2011/C 282/10

Asia C-349/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal de première instance de Liège (Belgia) on esittänyt 4.7.2011 — Auditeur du travail v. Yangwei SPRL

5

2011/C 282/11

Asia C-350/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgia) on esittänyt 4.7.2011 — Argenta Spaarbank NV v. Belgian valtio

6

2011/C 282/12

Asia C-351/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgia) on esittänyt 4.7.2011 — KGH Belgium NV v. Belgian valtio

6

2011/C 282/13

Asia C-354/11: Valitus, jonka Maurice Emram on tehnyt 6.7.2011 asiassa T-187/10, Emram v. SMHV, 10.5.2011 annetusta tuomiosta

7

2011/C 282/14

Asia C-355/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka College van Beroep voor het bedrijfsleven (Alankomaat) on esittänyt 6.7.2011 — G. Brouwer v. Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

8

2011/C 282/15

Asia C-360/11: Kanne 8.7.2011 — Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta

8

2011/C 282/16

Asia C-361/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Haarlem (Alankomaat) on esittänyt 8.7.2011 — Hewlett-Packard Europe BV v. Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West, kantoor Hoofddorp Saturnusstraat

9

2011/C 282/17

Asia C-362/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Judicial de Santa Maria de Feira (Portugali) on esittänyt 8.7.2011 — Serafim Comes Oliveira v. Lusitânia — Companhia de Seguros, SA

9

2011/C 282/18

Asia C-365/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal de Pequena Instância Cível de Lisboa (Portugali) on esittänyt 8.7.2011 — João Nuno Esteves Coelho dos Santos v. TAP Portugal

10

2011/C 282/19

Asia C-367/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Belgia) on esittänyt 11.7.2011 — Déborah Prete v. Office national de l’emploi

10

2011/C 282/20

Asia C-368/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italia) on esittänyt 11.7.2011 — Rikosoikeudenkäynti Raffaele Arrichielloa vastaan

11

2011/C 282/21

Asia C-369/11: Kanne 12.7.2011 — Euroopan komissio v. Italian tasavalta

11

2011/C 282/22

Asia C-371/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hof van Beroeb te Gent (Belgia) on esittänyt 13.7.2011 — Punch Graphix Prepress Belgium NV v. Belgian valtio

11

2011/C 282/23

Asia C-372/11 P: Valitus, jonka Power-One Italy SpA on tehnyt 14.7.2011 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-489/08, Power-One Italy SpA v. Euroopan komissio, 24.5.2011 antamasta määräyksestä

12

2011/C 282/24

Asia C-374/11: Kanne 13.7.2011 — Euroopan komissio v. Irlanti

13

2011/C 282/25

Asia C-375/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour constitutionnelle (Belgia) on esittänyt 15.7.2011 — Belgacom SA, Mobistar SA ja KPN Group Belgium SA v. Belgian valtio

13

2011/C 282/26

Asia C-384/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgia) on esittänyt 19.7.2011 — Tate & Lyle Investment Ltd v. Belgian valtio ja Syral Belgium NV

14

2011/C 282/27

Asia C-392/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka First-tier-Tribunal (Tax Chamber) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 25.7.2011 — Field Fisher Waterhouse LLP v. Commissioners forHer Majesty’s Revenue and Custom

14

2011/C 282/28

Asia C-393/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 25.7.2011 — Autorità per l’energia elettrica e il gas v. Antonella Bertazzi ym.

15

2011/C 282/29

Asia C-396/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Constanța (Romania) on esittänyt 27.7.2011 — rikosoikeudenkäynti Ciprian Vasile Radua vastaan

15

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2011/C 282/30

Asia T-264/09: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 30.6.2011 — Tecnoprocess v. komissio ja unionin Marokon edustusto (Laiminlyöntikanne — Kehotus ratkaisun tekemiseksi — Tutkimatta jättäminen — Vahingonkorvauskanne — Syy-yhteys — Vahinko — Selvästi täysin perusteeton kanne)

17

2011/C 282/31

Asia T-275/09: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 4.7.2011 — Sepracor Pharmaceuticals v. komissio (Kumoamiskanne — Ihmisille tarkoitetut lääkkeet — Vaikuttava aine ”eszopiclone” — Markkinoille saattamista koskeva lupa — Sen katsominen, ettei kyse ole uudesta vaikuttavasta aineesta — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Tutkimatta jättäminen)

17

2011/C 282/32

Asia T-351/09: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 7.7.2011 — Acetificio Marcello de Nigris v. komissio (Kumoamiskanne — Suojatun maantieteellisen merkinnän rekisteröinti — Toimi ei koske kantajaa erikseen — Tutkimatta jättäminen)

17

2011/C 282/33

Asia T-367/09: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 30.6.2011 — Tecnoprocess v. komissio (Laiminlyöntikanne — Kehotus ratkaisun tekemiseksi — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen — Vahingonkorvauskanne — Syy-yhteys — Selvästi täysin perusteeton kanne)

18

2011/C 282/34

Asia T-403/09: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 30.6.2011 — Tecnoprocess v. komissio (Vahingonkorvauskanne — Perusteeton etu — Kannekirjelmä — Muotovaatimukset — Tutkimatta jättäminen)

18

2011/C 282/35

Asia T-454/09 P: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 28.6.2011 — van Arum v. parlamentti (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Arviointi — Arviointikertomus — Arviointivuosi 2005 — Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi perusteeton)

18

2011/C 282/36

Asia T-4/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 30.6.2011 — Al Saadi v. komissio (Kantajan kuolema — Oikeudenhaltijat eivät ole jatkaneet asian ajamista — Lausunnon antaminen raukeaa)

19

2011/C 282/37

Asia T-13/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.7.2011 — Goutier v. SMHV — Rauch (ARANTAX) (Yhteisön tavaramerkki — Väite — Väitteen peruuttaminen — Lausunnon antaminen asiassa ratkeaa)

19

2011/C 282/38

Asia T-252/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 30.6.2011 — Cross Czech v. komissio (Kumoamiskanne — Tutkimusta ja teknistä kehitystä koskeva kuudes puiteohjelma — Kirje, jossa vahvistetaan ne toteamukset, jotka on tehty tilintarkastuskertomuksessa, sekä ilmoitetaan menettelyn jatkosta — Kyseinen kirje liittyy sopimussuhteeseen eikä se ole päätös — Tutkimatta jättäminen)

19

2011/C 282/39

Asia T-366/10 P: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 15.7.2011 — Marcuccio v. komissio (Valitus — Henkilöstö — Virkamiehet — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — oikeudenkäyntikulujen korvaaminen — Rinnakkaiseen oikeussuojakeinoon perustuva väite — Menettelyvirheet — Puolustautumisoikeudet — Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi perusteeton)

20

2011/C 282/40

Asia T-393/10 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 13.4.2011 — Westfälische Drahtindustrie ym. v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Kilpailu — Komission päätös, jolla määrätään sakko — Pankkitakaus — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus)

20

2011/C 282/41

Asia T-398/10 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 15.7.2011 — Fapricela v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Kilpailu — Komission päätös, jolla määrätään sakko — Pankkitakaus — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Taloudellinen vahinko — Poikkeuksellisia olosuhteita koskeva vaatimus ei täyty — Kiireellisyysvaatimus ei täyty)

20

2011/C 282/42

Asia T-450/10 P: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 18.7.2011 — Marcuccio v. komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Kohtuullinen määräaika vahingonkorvausvaatimuksen esittämiselle — Myöhästyminen — Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi perusteeton)

21

2011/C 282/43

Asia T-451/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 21.7.2011 — Fuchshuber Agrarhandel v. komissio (Vahingonkorvauskanne — Yhteinen maatalouspolitiikka — Pysyvät tarjouskilpailut viljojen myymiseksi uudelleen sisämarkkinoilla — Komission valvontavalta — Yksityisille oikeuksia antavan oikeussäännön ilmeinen rikkominen — Selvästi täysin perusteeton kanne)

21

2011/C 282/44

Asia T-142/11: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 6.7.2011 — SIR v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Norsunluurannikon tilanteen vuoksi toteutetut rajoittavat toimenpiteet — Poistaminen kyseessä olevien henkilöiden luettelosta — Kumoamiskanne — Lausunnon antamisen raukeaminen)

21

2011/C 282/45

Asia T-160/11: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 6.7.2011 — Petroci v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Norsunluurannikon tilanteen vuoksi toteutetut rajoittavat toimenpiteet — Poistaminen kyseessä olevien henkilöiden luettelosta — Kumoamiskanne — Lausunnon antamisen raukeaminen)

22

2011/C 282/46

Asia T-187/11 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 14.7.2011 — Trabelsi ym. v. neuvosto (Väliaikainen oikeussuoja — Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Täytäntöönpanon lykkäämistä ja välitoimia koskeva hakemus — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

22

2011/C 282/47

Asia T-213/11 P(I): Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 15.7.2011 — Collège des représentants du personnel de la BEI ym. v. Bömcke (Valitus — Henkilöstö — Väliintulopyyntö virkamiestuomioistuimessa — Määräajan laskeminen — Myöhässä esitetty väliintulopyyntö)

23

2011/C 282/48

Asia T-292/11 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 29.7.2011 — Cemex ym. v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Kilpailu — Tietojensaantipyyntö — Asetuksen (EY) N:o 1/2003 18 artiklan 3 kohta — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

23

2011/C 282/49

Asia T-293/11 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 29.7.2011 — Holcim (Deutschland) ja Holcim v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Kilpailu — Tietojensaantipyyntö — Asetuksen (EY) N:o 1/2003 18 artiklan 3 kohta — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

23

2011/C 282/50

Asia T-296/11 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 29.7.2011 — Cementos Portland Valderrivas v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Kilpailu — Tietojensaantipyyntö — Asetuksen (EY) N:o 1/2003 18 artiklan 3 kohta — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva pyyntö — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

24

2011/C 282/51

Asia T-302/11 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 29.7.2011 — HeidelbergCement v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Kilpailu — Tietojensaantipyyntö — Asetuksen (EY) N:o 1/2003 18 artiklan 3 kohta — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

24

2011/C 282/52

Asia T-317/11 P: Valitus, jonka Ioannis Vakalis on tehnyt 14.6.2011 virkamiestuomioistuimen asiassa F-38/10, Vakalis v. komissio, 13.4.2011 antamasta tuomiosta

24

2011/C 282/53

Asia T-340/11: Kanne 23.6.2011 — Régie Networks ja NRJ Global v. komissio

25

2011/C 282/54

Asia T-359/11: Kanne 7.7.2011 — Makhlouf v. neuvosto

25

2011/C 282/55

Asia T-364/11: Kanne 12.7.2011 — Arla Foods v. SMHV — Artax (Lactofree)

26

2011/C 282/56

Asia T-365/11 P: Valitus, jonka AO on tehnyt 5.7.2011 virkamiestuomioistuimen asiassa F-45/10, AO v. komissio, 4.4.2011 antamasta määräyksestä

27

2011/C 282/57

Asia T-367/11: Kanne 4.7.2011 — Lyder Enterprises v. CPVO — Liner Plants NZ (1993) (Southern Splendour)

28

2011/C 282/58

Asia T-368/11: Kanne 8.7.2011 — Polyelectrolyte Producers Group ym. v. komissio

28

2011/C 282/59

Asia T-369/11: Kanne 5.7.2011 — Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon v. komissio ym.

29

2011/C 282/60

Asia T-380/11: Kanne 15.7.2011 — Palirria Souliotis v. komissio

29

2011/C 282/61

Asia T-382/11: Kanne 15.7.2011 — Pigui v. komissio

30

2011/C 282/62

Asia T-383/11: Kanne 21.7.2011 — Makhlouf v. neuvosto

30

2011/C 282/63

Asia T-384/11: Kanne 22.7.2011 — Safa Nicu Sepahan v. neuvosto

31

2011/C 282/64

Asia T-385/11: Kanne 21.7.2011 — BP Products North America v. neuvosto

32

2011/C 282/65

Asia T-387/11: Kanne 22.7.2011 — Nitrogénművek Vegyipari v. komissio

32

2011/C 282/66

Asia T-388/11: Kanne 22.7.2011 — Deutsche Post v. komissio

33

2011/C 282/67

Asia T-389/11: Kanne 18.7.2011 — Guccio Gucci v. SMHV — Chang Qing Qing (GUDDY)

34

2011/C 282/68

Asia T-393/11: Kanne 26.7.2011 — Masottina v. SMHV — Bodegas Cooperativas de Alicante (CA' MARINA)

35

2011/C 282/69

Asia T-395/11: Kanne 26.7.2011 — Elti v. Euroopan unionin Montenegron edustusto

35

2011/C 282/70

Asia T-397/11: Kanne 26.7.2011 — Symfiliosi v. FRA

36

2011/C 282/71

Asia T-399/11: Kanne 29.7.2011 — Banco Santander ja Santusa v. komissio

36

2011/C 282/72

Asia T-400/11: Kanne 29.7.2011 — Altadis v. komissio

37

2011/C 282/73

Asia T-401/11 P: Valitus, jonka Livio Missir Mamachi di Lusignano on tehnyt 27.7.2011 virkamiestuomioistuimen asiassa F-50/09, Livio Missir Mamachi di Lusignano v. komissio, 12.5.2011 antamasta tuomiosta

38

2011/C 282/74

Asia T-402/11: Kanne 29.7.2011 — Preparados Alimenticios del Sur v. komissio

39

2011/C 282/75

Asia T-405/11: Kanne 29.7.2011 — Axa Mediterranean v. komissio

40

2011/C 282/76

Asia T-406/11: Kanne 29.7.2011 — Prosegur Compañia de Seguridad v. komissio

40

2011/C 282/77

Asia T-407/11: Kanne 26.7.2011 — SRF v. neuvosto

41

2011/C 282/78

Asia T-412/11: Kanne 28.7.2011 — Maharishi Foundation v. SMHV (TRANSCENDENTAL MEDITATION)

41

2011/C 282/79

Asia T-418/11 P: Valitus, jonka Carlo De Nicola on tehnyt 3.8.2011 virkamiestuomioistuimen asiassa F-49/10, De Nicola v. EIP, 28.6.2011 antamasta tuomiosta

42

2011/C 282/80

Asia T-419/11: Kanne 29.7.2011 — Ellinika Touristika Akinita v. komissio

43

2011/C 282/81

Asia T-421/11: Kanne 6.8.2011 — Qualitest FZE v. neuvosto

44

2011/C 282/82

Asia T-424/11: Kanne 4.8.2011 — Cementos Molins v. komissio

44

2011/C 282/83

Asia T-425/11: Kanne 3.8.2011 — Helleenien tasavalta v. komissio

45

2011/C 282/84

Asia T-426/11: Kanne 1.8.2011 — Maharishi Foundation v. SMHV (MÉDITATION TRANSCENDANTALE)

46

2011/C 282/85

Asia T-429/11: Kanne 4.8.2011 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA v. komissio

46

2011/C 282/86

Asia T-430/11: Kanne 4.8.2011 — Telefónica v. komissio

47

2011/C 282/87

Asia T-431/11: Kanne 4.8.2011 — Iberdrola SA v. Euroopan komissio

47

2011/C 282/88

Asia T-434/11: Kanne 3.8.2011 — Europäisch-Iranische Handelsbank v. neuvosto

48

2011/C 282/89

Asia T-173/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.7.2011 — Apotheke DocMorris v. SMHV (vihreää ristiä esittävä kuvio)

48

2011/C 282/90

Asia T-196/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.7.2011 — Apotheke DocMorris v. SMHV (vihreää ja valkoista ristiä esittävä kuvio)

49

2011/C 282/91

Asia T-491/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 12.7.2011 — SNCF v. SMHV — Infotrafic (infotrafic)

49

 

Virkamiestuomioistuin

2011/C 282/92

Asia F-46/09: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 5.7.2011 — V v. parlamentti (Henkilöstö — Sopimussuhteinen toimihenkilö — Palvelukseen ottamisesta koskevat edellytykset — Fyysinen soveltuvuus — Työhöntulotarkastus — Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä — Potilastietojen salassapito — Potilastietojen siirtäminen toimielinten välillä — Oikeus nauttia yksityisyyden suojaa)

50

2011/C 282/93

Asia F-116/10: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 20.7.2011 — Gozi v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Avustamisvelvollisuus — Henkilöstösääntöjen 24 artikla — Sellaisten asianajokulujen korvaaminen, jotka ovat aiheutuneet kansallisessa tuomioistuimessa käydystä oikeudenkäyntimenettelystä)

50

2011/C 282/94

Asia F-73/10: Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 5.7.2011 — Coedo Suárez v. neuvosto (Henkilöstö — Virkamiehet — Vahingonkorvauskanne — Vahingonkorvausvaatimuksen implisiittinen hylkäyspäätös, jota seurasi kyseisen vaatimuksen eksplisiittinen hylkäyspäätös — Implisiittistä päätöstä kohtaan ensin käytetyn valituskeinon myöhästyminen — Tutkimatta jättäminen)

50

2011/C 282/95

Asia F-38/11: Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 5.7.2011 — Alari v. parlamentti (Henkilöstö — Virkamiehet — Ylentäminen — Ylennyskierros 2009 — Siirtyminen toimielimestä toiseen sen ylennyskierroksen aikana, jona virkamies olisi ylennetty alkuperäisessä toimielimessään — Siirretyn virkamiehen ylentämisestä päättämiseen toimivaltainen toimielin)

51

2011/C 282/96

Asia F-41/11: Kanne 19.7.2011 — ZZ v. komissio

51

2011/C 282/97

Asia F-66/11: Kanne 12.7.2011 — ZZ v. komissio

51

2011/C 282/98

Asia F-68/11: Kanne 15.7.2011 — ZZ v. komissio

52

2011/C 282/99

Asia F-69/11: Kanne 20.7.2011 — ZZ v. tilintarkastustuomioistuin

52

2011/C 282/00

Asia F-70/11: Kanne 21.7.2011 — ZZ v. komissio

52

2011/C 282/01

Asia F-73/11: Kanne 25.7.2011 — ZZ v. komissio

53

2011/C 282/02

Asia F-31/07 RENV: Virkamiestuomioistuimen määräys 19.7.2011 — Putterie v. komissio

53


FI

 

Top