Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:236E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 236, 12. elokuuta 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.CE2011.236.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 236E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

54. vuosikerta
12. elokuu 2011


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

PÄÄTÖSLAUSELMAT

 

Euroopan parlamentti
ISTUNTOKAUSI 2010–2011
Istunnot 15.–17. ja 23. kesäkuuta 2010
Tämän istunnon pöytäkirja on julkaistu Virallisessa lehdessä C 257 E, 24.9.2010.
Hyväksytyt tekstit, 16. kesäkuuta 2010, vastuuvapauden myöntämisestä varainhoitovuonna 2008 on julkaistu virallisessa lehdessä, EUVL L 252, 25.9.2010, s. 24.
HYVÄKSYTYT TEKSTIT

 

Tiistai 15. kesäkuuta 2010

2011/C 236E/01

Aluepolitiikan ja sen rahoituksen avoimuusEuroopan parlamentin päätöslauselma 15. kesäkuuta 2010 aluepolitiikan ja sen rahoituksen avoimuudesta (2009/2232(INI))

1

2011/C 236E/02

Vuoden 2011 talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuudetEuroopan parlamentin päätöslauselma 15. kesäkuuta 2010 vuoden 2011 talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuuksista (2010/2002(BUD))

6

2011/C 236E/03

Johdannaismarkkinat: tulevat toimetEuroopan parlamentin päätöslauselma 15. kesäkuuta 2010 johdannaismarkkinoista: tulevat toimet (2010/2008(INI))

17

2011/C 236E/04

Esineiden internetEuroopan parlamentin päätöslauselma 15. kesäkuuta 2010 esineiden internetistä (2009/2224(INI))

24

2011/C 236E/05

Internetin hallinto tästä eteenpäinEuroopan parlamentin päätöslauselma 15. kesäkuuta 2010 internetin hallinnosta tästä eteenpäin (2009/2229(INI))

33

2011/C 236E/06

Yhteisön innovaatiopolitiikka muuttuvassa maailmassaEuroopan parlamentin päätöslauselma 15. kesäkuuta 2010 yhteisön innovaatiopolitiikasta muuttuvassa maailmassa (2009/2227(INI))

41

2011/C 236E/07

Kehitys kohti vuosituhattavoitteiden saavuttamista: syyskuussa 2010 pidettävää YK:n korkean tason kokousta varten valmisteilla oleva väliarviointiEuroopan parlamentin päätöslauselma 15. kesäkuuta 2010 kehityksestä kohti vuosituhattavoitteiden saavuttamista: syyskuussa 2010 pidettävää YK:n korkean tason kokousta varten valmisteilla oleva väliarviointi (2010/2037(INI))

48

 

Keskiviikko 16. kesäkuuta 2010

2011/C 236E/08

EU 2020Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. kesäkuuta 2010 Eurooppa 2020 -strategiasta

57

2011/C 236E/09

Talouden ohjausjärjestelmäEuroopan parlamentin päätöslauselma 16. kesäkuuta 2010 talouden ohjausjärjestelmästä

65

 

Torstai 17. kesäkuuta 2010

2011/C 236E/10

Ihmisoikeuksien puolustajien hyväksi toteutettavat EU:n toimetEuroopan parlamentin päätöslauselma 17. kesäkuuta 2010 ihmisoikeuksien puolustajien hyväksi toteutettavista EU:n toimista (2009/2199(INI))

69

2011/C 236E/11

Unionin tilastotietojen laatu ja komission tarkastusvaltuuksien lisääminen (Eurostat)Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. kesäkuuta 2010 unionin tilastotietojen laadusta ja komission (Eurostatin) tarkastusvaltuuksien lisäämisestä

76

2011/C 236E/12

Talouden taantumaan ja rahoituskriisiin liittyvät sukupuolinäkökulmatEuroopan parlamentin päätöslauselma 17. kesäkuuta 2010 talous- ja rahoituskriisiin liittyvistä sukupuolinäkökohdista (2009/2204(INI))

79

2011/C 236E/13

Naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelman 2006–2010 tulosten arviointi ja suositukset tulevaisuutta vartenEuroopan parlamentin päätöslauselma 17. kesäkuuta 2010 naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelman 2006–2010 tulosten arvioinnista ja suosituksista jatkotoimiksi (2009/2242(INI))

87

2011/C 236E/14

Urheilu ja erityisesti pelaajien agentitEuroopan parlamentin päätöslauselma 17. kesäkuuta 2010 pelaajien urheiluagenteista

99

2011/C 236E/15

EU:n ja Venäjän huippukokouksen päätelmätEuroopan parlamentin päätöslauselma 17. kesäkuuta 2010 EU–Venäjä-huippukokouksen (31. toukokuuta - 1. kesäkuuta 2010) päätelmistä

101

2011/C 236E/16

Israelin sotilasoperaatio humanitaarista avustuslaivaa vastaan ja Gazan saartoEuroopan parlamentin päätöslauselma 17. kesäkuuta 2010 Israelin sotilasoperaatiosta humanitaarista laivasaattuetta vastaan ja Gazan saarrosta

105

2011/C 236E/17

Kidutusvälineiden kauppaEuroopan parlamentin päätöslauselma 17. kesäkuuta 2010 tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 täytäntöönpanosta

107

2011/C 236E/18

Korean niemimaan tilanneEuroopan parlamentin päätöslauselma 17. kesäkuuta 2010 Korean niemimaan tilanteesta

111

2011/C 236E/19

Bosnia ja HertsegovinaEuroopan parlamentin päätöslauselma 17. kesäkuuta 2010 Bosnia ja Herzegovinan tilanteesta

113

2011/C 236E/20

EU:n ja Yhdysvaltain välinen ilmailusopimusEuroopan parlamentin päätöslauselma 17. kesäkuuta 2010 EU:n ja Yhdysvaltojen ilmailusopimuksesta

121

2011/C 236E/21

Ensimmäisen rautatiedirektiivipaketin täytäntöönpanoEuroopan parlamentin päätöslauselma 17. kesäkuuta 2010 ensimmäisen rautatiepaketin direktiivien (2001/12/EY, 2001/13/EY ja 2001/14/EY) täytäntöönpanosta

125

2011/C 236E/22

Keski-Euroopan maiden, erityisesti Puolan, Tšekin tasavallan, Slovakian, Unkarin ja Romanian, sekä Ranskan tulvatEuroopan parlamentin päätöslauselma 17. kesäkuuta 2010 Keski-Euroopan maiden, erityisesti Puolan, Tšekin tasavallan, Slovakian, Unkarin ja Romanian, sekä Ranskan tulvista

128

2011/C 236E/23

Oikeusalan koulutusEuroopan parlamentin päätöslauselma 17. kesäkuuta 2010 oikeusalan koulutuksesta ja Tukholman ohjelmasta

130

2011/C 236E/24

Uutta pontta yhteisön vesiviljelyalan kestävää kehittämistä koskevalle strategialleEuroopan parlamentin päätöslauselma 17. kesäkuuta 2010 uuden ponnen antamisesta yhteisön vesiviljelyalan kestävää kehittämistä koskevalle strategialle (2009/2107(INI))

132

2011/C 236E/25

Kongon demokraattinen tasavalta: Floribert Chebeya Bahiziren tapausEuroopan parlamentin päätöslauselma 17. kesäkuuta 2010 Kongon demokraattisesta tasavallasta: Floribert Chebeya Bahiziren tapaus

142

2011/C 236E/26

NepalEuroopan parlamentin päätöslauselma 17. kesäkuuta 2010 Nepalista

145

2011/C 236E/27

Teloitukset LibyassaEuroopan parlamentin päätöslauselma 17. kesäkuuta 2010 teloituksista Libyassa

148

 

Keskiviikko 23. kesäkuuta 2010

2011/C 236E/28

Nopean hälytyksen järjestelmä pedofiilien ja seksuaalirikollisten torjumiseksiEuroopan parlamentin kannanotto 23. kesäkuuta 2010 nopean hälytyksen järjestelmään pedofiilien ja seksuaalirikollisten torjumiseksi

152


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan parlamentti

 

Tiistai 15. kesäkuuta 2010

2011/C 236E/29

Työjärjestyksen mukauttaminen Lissabonin sopimukseenEuroopan parlamentin päätös 15. kesäkuuta 2010 parlamentin työjärjestyksen mukauttamisesta Lissabonin sopimukseen (2009/2062(REG))

153

2011/C 236E/30

CARIFORUMin ja EU:n parlamentaariseen valiokuntaan osallistuvan valtuuskunnan asettaminen ja sen jäsenmääräEuroopan parlamentin päätös 15. kesäkuuta 2010 CARIFORUMin ja EU:n parlamentaariseen valiokuntaan osallistuvan valtuuskunnan asettamisesta ja sen jäsenmäärästä

159

 

Keskiviikko 16. kesäkuuta 2010

2011/C 236E/31

Kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen ja sen jäsenmääräEuroopan parlamentin päätös 16. kesäkuuta 2010 kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen käsittelevän erityisvaliokunnan asettamisesta ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittelystä

160


 

III   Valmistavat säädökset

 

Euroopan parlamentti

 

Tiistai 15. kesäkuuta 2010

2011/C 236E/32

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: ES/Comunidad ValencianaEuroopan parlamentin päätöslauselma 15. kesäkuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (KOM(2010)0216 – C7-0115/2010 – 2010/2066(BUD))

161

LIITE

163

2011/C 236E/33

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: IE/Waterford CrystalEuroopan parlamentin päätöslauselma 15. kesäkuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (KOM(2010)0196 – C7-0116/2010 – 2010/2067(BUD))

164

LIITE

166

2011/C 236E/34

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: ES/Castilla-La ManchaEuroopan parlamentin päätöslauselma 15. kesäkuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (KOM(2010)0205 – C7-0117/2010 – 2010/2068(BUD))

167

LIITE

169

2011/C 236E/35

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: tekninen apu komission aloitteestaEuroopan parlamentin päätöslauselma 15. kesäkuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (KOM(2010)0182 – C7-0099/2010 – 2010/2060(BUD))

170

LIITE

171

2011/C 236E/36

Euroopan unionin rahoitustuki Irlannin kansainväliselle rahastolle (2007–2010) ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. kesäkuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin rahoitustuesta Irlannin kansainväliselle rahastolle (2007–2010) (KOM(2010)0012 – C7-0024/2010 – 2010/0004(COD))

173

P7_TC1-COD(2010)0004
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. kesäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2010 antamiseksi Irlannin kansainväliselle rahastolle annettavasta Euroopan unionin rahoitustuesta (2007–2010)

173

2011/C 236E/37

Kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalainen rautatieverkko ***IIEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. kesäkuuta 2010 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalaisesta rautatieverkosta (11069/5/2009 – C7-0043/2010 – 2008/0247(COD))

174

P7_TC2-COD(2008)0247
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 15. kesäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2010 antamiseksi kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalaisesta rautatieverkosta

174

 

Keskiviikko 16. kesäkuuta 2010

2011/C 236E/38

Yhteinen Itämeren tutkimus- ja kehitysohjelma (BONUS-169) ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. kesäkuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhteiseen Itämeren tutkimusohjelmaan (BONUS-169) (KOM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))

175

P7_TC1-COD(2009)0169
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. kesäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o …/2010/EU antamiseksi unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhteiseen Itämeren tutkimus- ja kehitysohjelmaan (BONUS)

175

2011/C 236E/39

Eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteet ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. kesäkuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista annetun asetuksen (EY) N:o 1321/2004 muuttamisesta (KOM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))

176

P7_TC1-COD(2009)0047
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. kesäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2010 antamiseksi Euroopan GNSS-viraston perustamisesta, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1321/2004 kumoamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 683/2008 muuttamisesta

176

2011/C 236E/40

Euroopan maanhavainnointiohjelma (GMES) (2011–2013) ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. kesäkuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan maanhavainnointiohjelmasta (GMES) ja sen ensivaiheen toiminnasta (2011–2013) (KOM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

177

P7_TC1-COD(2009)0070
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. kesäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2010 antamiseksi Euroopan maanseurantaohjelmasta (GMES) ja sen ensivaiheen toiminnasta (2011–2013)

178

2011/C 236E/41

Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön vahvistaminen ***Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. kesäkuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön vahvistamisesta Euroopan unionin puolesta (08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE))

178

2011/C 236E/42

Tiiviimmän yhteistyön hyväksyminen avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla ***Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. kesäkuuta 2010 luonnoksesta neuvoston päätökseksi tiiviimmän yhteistyön hyväksymisestä avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla (09898/2/2010 – C7-0145/2010 – 2010/0066(NLE))

179

2011/C 236E/43

Euron käyttöönottaminen Virossa 1. tammikuuta 2011 *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. kesäkuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi euron käyttöönotosta Virossa 1. tammikuuta 2011 (KOM(2010)0239 – C7-0131/2010 – 2010/0135(NLE))

181

2011/C 236E/44

Esitys lisätalousarvioksi nro 4/2010: Pääluokka III – Komissio (vuoden 2009 ylijäämä)Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. kesäkuuta 2010 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4/2010 varainhoitovuodeksi 2010, pääluokka III – Komissio (10930/2010 – C7-0153/2010 – 2010/2056(BUD))

184

2011/C 236E/45

Oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. kesäkuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä (00001/2010 – C7-0005/2010 – 2010/0801(COD))

185

P7_TC1-COD(2010)0801
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. kesäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/…/EU antamiseksi oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä

186

2011/C 236E/46

Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. kesäkuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä annetun direktiivin 2002/15/EY muuttamisesta (KOM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))

186

2011/C 236E/47

Elintarvikkeita koskevien tietojen antaminen kuluttajille ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. kesäkuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikkeita koskevien tietojen antamisesta kuluttajille (KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

187

P7_TC1-COD(2008)0028
Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. kesäkuuta 2010 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2010 antamiseksi elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä komission direktiivin 87/250/ETY, neuvoston direktiivin 90/496/ETY, komission direktiivien 94/54/EY ja 1999/10/EY, direktiivin 2000/13/EY, komission direktiivien 2002/67/EY ja 2004/77/EY ja komission asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta
 (1)

188

LIITE I

219

LIITE II

220

LIITE III

221

LIITE IV

223

LIITE V

224

LIITE VI

226

LIITE VII

229

LIITE VIII

230

LIITE IX

231

LIITE X

232

LIITE XI

233

LIITE XII

233

 

Torstai 17. kesäkuuta 2010

2011/C 236E/48

Arvopapereiden yleisölle tarjoaminen ja kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistaminen (direktiivien 2003/71/EY ja 2004/109/EY muuttaminen) ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. kesäkuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä annetun direktiivin 2003/71/EY ja säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/109/EY muuttamisesta (KOM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 2009/0132(COD))

235

P7_TC1-COD(2009)0132
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 17. kesäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/…/EU antamiseksi arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä annetun direktiivin 2003/71/EY ja säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/109/EY muuttamisesta

236

2011/C 236E/49

Tonnikalasaaliiden (Thunnus thynnus) dokumentointiohjelma ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. kesäkuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tonnikalasaaliiden (Thunnus thynnus) dokumentointiohjelmasta ja asetuksen (EY) N:o 1984/2003 muuttamisesta (KOM(2009)0406 – C7-0124/2009 – 2009/0116(COD))

236

P7_TC1-COD(2009)0116
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 17. kesäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2010 antamiseksi tonnikalaa (Thunnus thynnus) koskevasta saaliinkirjausohjelmasta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1984/2003 muuttamisesta

237

2011/C 236E/50

Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltaminen Bulgariassa ja Romaniassa *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. kesäkuuta 2010 esityksestä neuvoston päätökseksi Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa (06714/2010 – C7-0067/2010 – 2010/0814(NLE))

237


Käytettyjen merkkien selitykset

*

Kuulemismenettely

**I

Yhteistoimintamenettely: ensimmäinen käsittely

**II

Yhteistoimintamenettely: toinen käsittely

***

Hyväksyntämenettely

***I

Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely

***II

Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely

***III

Yhteispäätösmenettely: kolmas käsittely

(Menettely määräytyy komission ehdottaman oikeusperustan mukaan.)

Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▐ .

Yksiköiden tekemät korjaukset ja tekniset mukautukset: uusi tai muutettu teksti merkitään kursiivilla, poistot symbolilla ║.

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top