Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:216:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 216, 22. heinäkuuta 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2011.216.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 216

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

54. vuosikerta
22. heinäkuu 2011


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

SUOSITUKSET

 

Neuvosto

2011/C 216/01

Neuvoston suositus, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2011, Portugalin vuoden 2011 kansallisesta uudistusohjelmasta

1

2011/C 216/02

Neuvoston suositus, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2011, Suomen vuoden 2011 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä vuosia 2011–2014 koskevaa Suomen tarkistettua vakausohjelmaa koskevan neuvoston lausunnon antamisesta

3

2011/C 216/03

Neuvoston suositus, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2011, Romanian vuoden 2011 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä vuosia 2010-2014 koskevaa Romanian tarkistettua lähentymisohjelmaa koskevan neuvoston lausunnon antamisesta

6

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan tietosuojavaltuutettu

2011/C 216/04

Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä

9


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2011/C 216/05

Komission tiedonanto viranomaisesta, joka on valtuutettu antamaan aitoustodistuksia asetuksen (EY) N:o 620/2009 mukaisesti

17

2011/C 216/06

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6151 – PetroChina/INEOS/JV) (1)

18


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan parlamentti

2011/C 216/07

Säännöt yleisön oikeudesta tutustua euroopan parlamentin asiakirjoihin – Puhemiehistön päätös 28. marraskuuta 2001

19

 

Euroopan komissio

2011/C 216/08

Euron kurssi

25

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2011/C 216/09

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 15 kohdassa tarkoitettujen oleskelulupien luettelo – EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, s. 1, EUVL:ssä C 153, 6.7.2007, s. 5, EUVL:ssä C 192, 18.8.2007, s. 11, EUVL:ssä C 271, 14.11.2007, s. 14, EUVL:ssä C 57, 1.3.2008, s. 31, EUVL:ssä C 134, 31.5.2008, s. 14, EUVL:ssä C 207, 14.8.2008, s. 12, EUVL:ssä C 331, 21.12.2008, s. 13, EUVL:ssä C 3, 8.1.2009, s. 5, EUVL:ssä C 64, 19.3.2009, s. 15, EUVL:ssä C 198, 22.8.2009, s. 9, EUVL:ssä C 239, 6.10.2009, s. 2, EUVL:ssä C 298, 8.12.2009, s. 15, EUVL:ssä C 308, 18.12.2009, s. 20, EUVL:ssä C 35, 12.2.2010, s. 5, EUVL:ssä C 82, 30.3.2010, s. 26,EUVL:ssä C 103, 22.4.2010, s. 8 ja EUVL:ssä C 108, 7.4.2011, s. 6, EUVL:ssä C 157, 27.5.2011, s. 5 ja EUVL:ssä C 201, 8.7.2011, s. 1, julkaistun luettelon päivitys

26

2011/C 216/10

Jäsenvaltion toimittamat tiedot perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti myönnetystä valtiontuesta

29

2011/C 216/11

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 16 artiklan 4 kohdan mukainen komission ilmoitus – Säännöllistä lentoliikennettä koskevat julkisen palvelun velvoitteet (1)

31


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2011/C 216/12

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6313 – Ashland/International Specialty Products) (1)

32

2011/C 216/13

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6276 – AIF VII Euro Holdings/Ascometal) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

33


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top