Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:108:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 108, 7. huhtikuuta 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2011.108.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 108

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

54. vuosikerta
7. huhtikuu 2011


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2011/C 108/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6050 – DuPont/DSM/Actamax JV) (1)

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2011/C 108/02

Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, joista säädetään Norsunluurannikkoon kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä 2010/656/YUTP, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä 2011/221/YUTP, ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 560/2005, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EU) N:o 330/2011

2

2011/C 108/03

Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, joista säädetään Norsunluurannikkoon kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä 2010/656/YUTP, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä 2011/221/YUTP, ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 560/2005, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EU) N:o 330/2011

4

 

Euroopan komissio

2011/C 108/04

Euron kurssi

5

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2011/C 108/05

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 15 kohdassa tarkoitettujen oleskelulupien luettelo – EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, s. 1, EUVL:ssä C 153, 6.7.2007, s. 5, EUVL:ssä C 192, 18.8.2007, s. 11, EUVL:ssä C 271, 14.11.2007, s. 14, EUVL:ssä C 57, 1.3.2008, s. 31, EUVL:ssä C 134, 31.5.2008, s. 14, EUVL:ssä C 207, 14.8.2008, s. 12, EUVL:ssä C 331, 21.12.2008, s. 13, EUVL:ssä C 3, 8.1.2009, s. 5, EUVL:ssä C 64, 19.3.2009, s. 15, EUVL:ssä C 198, 22.8.2009, s. 9, EUVL:ssä C 239, 6.10.2009, s. 2, EUVL:ssä C 298, 8.12.2009, s. 15, EUVL:ssä C 308, 18.12.2009, s. 20, EUVL:ssä C 35, 12.2.2010, s. 5, EUVL:ssä C 82, 30.3.2010, s. 26, ja EUVL:ssä C 103, 22.4.2010, s. 8, julkaistun luettelon päivitys

6

2011/C 108/06

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta kansalliseen alueelliseen investointitukeen komission asetuksen (EY) N:o 1628/2006 nojalla myönnetystä valtiontuesta (1)

8


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2011/C 108/07

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6097 – Caterpillar/Bucyrus) (1)

10

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2011/C 108/08

Ilmoitus – Julkinen kuuleminen – Maantieteellisiä merkintöjä Moldovasta

11

2011/C 108/09

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

14

2011/C 108/10

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu muutoshakemuksen julkaiseminen

19

2011/C 108/11

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

23


 

Oikaisuja

2011/C 108/12

Oikaistaan ehdotuspyyntö – EACEA/36/10 – EU:n ja Yhdysvaltojen yhteistyö korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen alalla – Atlantis: Transatlanttisia yhteyksiä sekä koulutuksen ja yhteistutkintojen akateemisia verkostoja koskevat toimet – Ehdotuspyyntö 2011 (EUVL C 2, 5.1.2011)

26


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top