Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:089:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 89, 19. maaliskuuta 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2011.089.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 89

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

54. vuosikerta
19. maaliskuu 2011


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2011/C 089/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessäEUVL C 80, 12.3.2011

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2011/C 089/02

Asia C-449/09: Unionin tuomioistuimen määräys (viides jaosto) 28.10.2010 (Sofiyski gradski sadin (Bulgaria) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Canon Kabushiki Kaisha v. IPN Bulgaria OOD (Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta — Tavaramerkit — Direktiivi 89/104/ETY — Tavaramerkin haltijan oikeus estää ilman hänen suostumustaan tapahtuva kyseisellä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden ensimmäinen liikkeelle laskeminen ETA:ssa)

2

2011/C 089/03

Asia C-73/10 P: Unionin tuomioistuimen määräys 16.11.2010 — Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG v. Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kilpailu — Komission päätös EY 81 artiklan soveltamismenettelystä — Kumoamiskanne — Määräaika — Kanteen nostaminen myöhässä — Syyt, jotka voivat oikeuttaa poikkeamisen kanteen nostamisen määräajasta — Oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa — Laillisuusperiaate ja suhteellisuusperiaate — Selvästi perusteeton valitus)

2

2011/C 089/04

Asia C-156/10 P: Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 15.12.2010 — Karen Goncharov v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja DSB (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Tavaramerkit, jotka koostuvat akronyymeistä — Aikaisempi tavaramerkki DSB — Sanamerkki DSBW — Väitemenettely — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaran tutkiminen — Ulkoasun samankaltaisuus — Lausuntatavan samankaltaisuus — Tutkimatta jättäminen — Tosiseikkojen arviointi)

3

2011/C 089/05

Asia C-204/10 P: Unionin tuomioistuimen määräys 23.11.2010 — Enercon GmbH v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja Hasbro Inc. (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 40/94 — Asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Sanamerkki ENERCON — Sanamerkin TRANSFORMERS ENERGON haltijan tekemä väite — Rekisteröinnin esteet — Sekaannusvaara)

3

2011/C 089/06

Asia C-216/10 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 25.11.2010 — Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja Applus Servicios Tecnológicos SL (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 40/94 — Asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5, 73, 74 ja 79 artikla — Kuviomerkki A+ — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröidyn sanamerkin AirPlus International haltijan tekemä väite — Väitteen hylkääminen)

4

2011/C 089/07

Asia C-352/10: Unionin tuomioistuimen määräys (viides jaosto) 15.12.2010 (Audiencia Provincial de Oviedon (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Angel Lorenzo González Alonso v. Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros SAE (Ennakkoratkaisupyyntö — Tutkimatta jättäminen)

4

2011/C 089/08

Asia C-583/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) on esittänyt 13.12.2010 — Amerikan yhdysvallat v. Christine Nolan

4

2011/C 089/09

Asia C-586/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesarbeitsgericht (Saksa) on esittänyt 15.12.2010 — Bianca Kücük v. Land Nordrhein-Westfalen

5

2011/C 089/10

Asia C-588/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Naczelny Sąd Administracyjny (Puola) on esittänyt 14.12.2010 — Minister Finansów v. Kraft Foods Polska SA

5

2011/C 089/11

Asia C-589/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Apelacyjny — Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku (Puola) on esittänyt 14.12.2010 — Janina Wencel v. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku

5

2011/C 089/12

Asia C-591/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court of Justice (Chancery Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 14.12.2010 — Littlewoods Retail Ltd ym. v. Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

6

2011/C 089/13

Asia C-602/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Judecătoria Călărași (Romania) on esittänyt 21.12.2010 — SC Volksbank România SA v. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Călărași (CJPC)

7

2011/C 089/14

Asia C-604/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) on esittänyt 21.12.2010 — Football Dataco Limited, Football Association Premier League Ltd, Football League Limited, Scottish Premier League Limited, Scottish Football League ja PA Sport UK Limited v. Yahoo UK Limited, Stan James (Abingdon) Limited, Stan James PLC ja Enetpulse APS

7

2011/C 089/15

Asia C-607/10: Kanne 22.12.2010 — Euroopan komissio v. Ruotsin kuningaskunta

8

2011/C 089/16

Asia C-609/10 P: Valitus, jonka Dieter C. Umbach on tehnyt 23.12.2010 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-474/08, Dieter C. Umbach v. Euroopan komissio, 21.10.2010 antamasta tuomiosta

8

2011/C 089/17

Asia C-616/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank ’s-Gravenhage (Alankomaat) on esittänyt 29.12.2010 — Solvay SA v. Honeywell Fluorine Products Europe BV ym.

9

2011/C 089/18

Asia C-629/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) on esittänyt 24.12.2010 — TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Co. Ltd, International Air Transport Association ja The Queen v. Civil Aviation Authority

10

2011/C 089/19

Asia C-630/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court of Justice (Chancery Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 24.12.2010 — University of Queensland, CSL Ltd v. Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

10

2011/C 089/20

Asia C-18/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 12.1.2011 — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs v. Philips Electronics UK Ltd

11

2011/C 089/21

Asia C-33/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Korkein hallinto-oikeus (Suomi) on esittänyt 21.1.2011 — A Oy

11

2011/C 089/22

Asia C-36/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato — Sezione Seconda (Italia) on esittänyt 24.1.2011 — Pioneer Hi-Bred Italia Srl v. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

12

2011/C 089/23

Asia C-349/09: Unionin tuomioistuimen kolmannen jaoston puheenjohtajan määräys 14.12.2010 — Euroopan komissio v. Puolan tasavalta

12

2011/C 089/24

Asia C-486/09: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 17.11.2010 — Euroopan komissio v. Italian tasavalta

12

2011/C 089/25

Asia C-80/10: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 12.11.2010 — Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta

13

2011/C 089/26

Asia C-251/10 P: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 9.11.2010 — KEK Diavlos v. Euroopan komissio

13

2011/C 089/27

Asia C-315/10: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 16.11.2010 (Tribunal da Relação do Porton (Portugali) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Companhia Siderúrgica Nacional, CSN Caymann Ltd v. Unifer Steel SL, BNP Paribas (Suisse), Colepccl (Portugal) SA ja Banco Português de Investimento SA (BPI)

13

2011/C 089/28

Asia C-353/10: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 22.11.2010 — Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta

13

2011/C 089/29

Asia C-394/10: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 17.11.2010 — Euroopan komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta

13

2011/C 089/30

Asia C-398/10: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 3.1.2011 — Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta

13

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2011/C 089/31

Asia T-33/05: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.2.2011 — Cetarsa v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Raakatupakan oston ja ensijalostuksen markkinat Espanjassa — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Hintojen vahvistaminen ja markkinoiden jakaminen — Sakot — Rikkomisen vakavuus ja kesto — Yhdenvertainen kohtelu — Suhteellisuusperiaate — Enimmäismäärä, joka on 10 % liikevaihdosta — Yhteistyö)

14

2011/C 089/32

Asia T-205/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.2.2011 — Italia v. komissio (Kieliä koskevat järjestelyt — Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston nettisivulla julkaistu ilmoitus, jolla asiasta kiinnostuneita kehotettiin esittämään hakemuksensa sellaisia hakijoita koskevan tietokannan perustamiseksi, jotka otettaisiin palvelukseen sopimussuhteisina toimihenkilöinä — Julkaiseminen kolmella virallisella kielellä — EY 12 ja EY 290 artikla — Yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta annetun asetuksen 82 artikla — Asetus N:o 1)

14

2011/C 089/33

Asia T-157/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.2.2011 — Paroc v. SMHV (INSULATE FOR LIFE) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin INSULATE FOR LIFE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) — Pelkästään vahvistava päätös — Osittainen tutkimatta jättäminen)

15

2011/C 089/34

Asia T-584/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.2.2011 — Cantiere navale De Poli v. komissio (Valtiontuet — Laivanrakennusteollisuuden väliaikainen suojajärjestely — Italian viranomaisten suunnittelema komission ennalta hyväksymän tukijärjestelmän muutos — Päätös, jolla tukijärjestelmä todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomaksi)

15

2011/C 089/35

Asia T-3/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.2.2011 — Italia v. komissio (Valtiontuet — Laivanrakennusteollisuuden väliaikainen suojajärjestely — Italian viranomaisten suunnittelema komission ennalta hyväksymän tukijärjestelmän muutos — Päätös, jolla tukijärjestelmä todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomaksi)

15

2011/C 089/36

Asia T-194/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.2.2011 — Lan Airlines v. SMHV — Air Nostrum (LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO LAM) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin LÍNEAS AÉREAS DEL MEDITERRÁNEO LAM rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Yhteisön tavaramerkeiksi rekisteröidyt aikaisempi sanamerkki ja aikaisempi kuviomerkki LAN — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaraa ei ole — Merkit eivät ole samankaltaisia — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

16

2011/C 089/37

Asia T-222/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.2.2011 — Ineos Healthcare v. SMHV — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin ALPHAREN rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat kansalliset sanamerkit ALPHA D3 — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) — Tosiseikkojen tutkiminen viran puolesta — Asetuksen N:o 40/94 74 artikla (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 76 artikla)

16

2011/C 089/38

Asiat T-299/09 ja T-300/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.2.2011 — Gühring v. SMHV (Väriherneenkeltaisen ja hopeanharmaan värin yhdistelmä sekä keltaruskean ja hopeanharmaan värin yhdistelmä) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus väriherneenkeltaisen ja hopeanharmaan värin yhdistelmän rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Hakemus keltaruskean ja hopeanharmaan värin yhdistelmän rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta — Tosiseikkojen tutkiminen viran puolesta — Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohta — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen N:o 207/2009 75 artikla)

16

2011/C 089/39

Asia T-136/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 20.1.2011 — M v. EMA (Vahingonkorvauskanne — Unionin yleisen tuomioistuimen puuttuva toimivalta — Asian palauttaminen virkamiestuomioistuimeen)

17

2011/C 089/40

Asia T-587/10: Kanne 29.12.2010 — Interspeed v. komissio

17

2011/C 089/41

Asia T-588/10: Kanne 29.12.2010 — Helleenien tasavalta v. komissio

18

2011/C 089/42

Asia T-2/11: Kanne 4.1.2011 — Portugali v. komissio

20

2011/C 089/43

Asia T-43/11: Kanne 25.1.2011 — Singapore Airlines ja Singapore Airlines Cargo PTE v. komissio

21

2011/C 089/44

Asia T-50/11: Kanne 24.1.2011 — Fraas v. SMHV (tummanharmaan, vaaleanharmaan, mustan, beigen, tummanpunaisen ja kirkkaanpunaisen värinen ruutukuvio)

22

2011/C 089/45

Asia T-56/11: Kanne 25.1.2011 — SAS Cargo Group ym. v. komissio

23

2011/C 089/46

Asia T-58/11 P: Valitus, jonka Michel Nolin on tehnyt 25.1.2011 virkamiestuomioistuimen asiassa F-82/09, Nolin v. komissio, 1.12.2010 antamasta tuomiosta

23

2011/C 089/47

Asia T-59/11: Kanne 31.1.2011 — ISOTIS v. komissio

24

2011/C 089/48

Asia T-61/11: Kanne 28.1.2011 — Vermop Salmon v. SMHV — Leifheit (Clean Twist)

25

2011/C 089/49

Asia T-64/11: Kanne 28.1.2011 — Run2Day Franchise v. SMHV — Runners Point (Run2)

25

2011/C 089/50

Asia T-66/11: Kanne 28.1.2011 — Present Service Ullrich v. SMHV — Punt-Nou (babilu)

26

2011/C 089/51

Asia T-69/11: Kanne 24.1.2011 — Truvo Belgium v. SMHV — AOL (Truvo)

26

2011/C 089/52

Asia T-76/11: Kanne 2.2.2011 — Espanja v. komissio

27

2011/C 089/53

Asia T-416/06: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 21.1.2011 — Sumitomo Chemical Agro Europe v. Komissio

27

 

Virkamiestuomioistuin

2011/C 089/54

Asia F-60/10: Virkamiestuomioistuimen määräys 8.2.2011 — Chiavegato v. komissio

28


FI

 

Top