EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:081E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 81, 15. maaliskuuta 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.CE2011.081.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 81E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

54. vuosikerta
15. maaliskuu 2011


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

PÄÄTÖSLAUSELMAT

 

Euroopan parlamentti
ISTUNTOKAUSI 2010–2011
Istunnot 5. ja 6. toukokuuta 2010
Tämän istunnon pöytäkirja on julkaistu Virallisessa lehdessä C 188 E, 13.7.2010.
Hyväksytyt tekstit, 5. toukokuuta 2010, vastuuvapauden myöntämisestä varainhoitovuonna 2008 on julkaistu virallisessa lehdessä, EUVL L 252, 25.9.2010.
HYVÄKSYTYT TEKSTIT

 

Keskiviikko 5. toukokuuta 2010

2011/C 081E/01

Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutukset käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihinEuroopan parlamentin päätöslauselma 5. toukokuuta 2010 komission tiedonannosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle ”Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutukset käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin” (KOM(2009)0665 – ”omnibus-tiedonanto”)

1

2011/C 081E/02

Säädösvallan siirtovaltuusEuroopan parlamentin päätöslauselma 5. toukokuuta 2010 säädösvallan siirtovaltuudesta (2010/2021(INI))

6

2011/C 081E/03

EU:n meriliikennepolitiikka vuoteen 2018 saakka: strategiset tavoitteet ja suosituksetEuroopan parlamentin päätöslauselma 5. toukokuuta 2010 EU:n meriliikennepolitiikasta vuoteen 2018 saakka: strategiset tavoitteet ja suositukset (2009/2095(INI))

10

2011/C 081E/04

Europeana-hankkeen seuraavat vaiheetEuroopan parlamentin päätöslauselma 5. toukokuuta 2010 Europeana-hankkeen seuraavista vaiheista (2009/2158(INI))

16

2011/C 081E/05

Eläinten hyvinvoinnin toimintasuunnitelman 2006–2010 arviointiEuroopan parlamentin päätöslauselma 5. toukokuuta 2010 eläinten hyvinvoinnin toimintasuunnitelman 2006–2010 arvioinnista (2009/2202(INI))

25

2011/C 081E/06

EU:n maatalous ja ilmastonmuutosEuroopan parlamentin päätöslauselma 5. toukokuuta 2010 EU:n maataloudesta ja ilmastonmuutoksesta (2009/2157(INI))

33

2011/C 081E/07

Maatalous luonnonhaitta-alueilla: erillistarkasteluEuroopan parlamentin päätöslauselma 5. toukokuuta 2010 maataloudesta luonnonhaitta-alueilla: erillistarkastelu (2009/2156(INI))

40

2011/C 081E/08

Euroopan uusi digitaalinen asialista: 2015.euEuroopan parlamentin päätöslauselma 5. toukokuuta 2010 Euroopan uudesta digitaalisesta asialistasta: 2015.eu (2009/2225(INI))

45

2011/C 081E/09

Latinalaista Amerikkaa koskeva EU:n strategiaEuroopan parlamentin päätöslauselma 5. toukokuuta 2010 Latinalaista Amerikkaa koskevasta EU:n strategiasta (2009/2213(INI))

54

2011/C 081E/10

EU:n ja Kanadan huippukokousEuroopan parlamentin päätöslauselma 5. toukokuuta 20105. toukokuuta 2010 järjestettävästä EU:n ja Kanadan huippukokouksesta

64

2011/C 081E/11

SWIFTEuroopan parlamentin päätöslauselma 5. toukokuuta 2010 komission suosituksesta neuvostolle komission valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisestä sopimuksesta, jolla rahaliikenteen sanomanvälitystietoja luovutetaan Yhdysvaltain valtionvarainministeriölle terrorismin ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi

66

2011/C 081E/12

Matkustajarekisteritiedot (PNR)Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. toukokuuta 2010 neuvottelujen aloittamisesta PNR- eli matkustajarekisteritietoja koskevien sopimusten tekemiseksi Yhdysvaltojen, Australian ja Kanadan kanssa

70

2011/C 081E/13

Syanidia käyttävän kaivostekniikan kieltäminenEuroopan parlamentin päätöslauselma 5. toukokuuta 2010 syanidia käyttävän kaivostekniikan yleisestä kieltämisestä Euroopan unionissa

74

2011/C 081E/14

Rintasyövän torjunta Euroopan unionissaEuroopan parlamentin kannanotto 5. toukokuuta 2010 rintasyövän torjuntaan Euroopan unionissa

77

 

Torstai 6. toukokuuta 2010

2011/C 081E/15

Perussopimusten tarkistaminen – Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevat siirtymätoimenpiteet *Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. toukokuuta 2010 ehdotuksesta pöytäkirjaksi siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan N:o 36 muuttamisesta Euroopan parlamentin kokoonpanon osalta vaalikauden 2009–2014 loppuun asti: Euroopan parlamentin lausunto (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan 3 kohta) (17196/2009 – C7-0001/2010 – 2009/0813(NLE))

78

2011/C 081E/16

KirgisiaEuroopan parlamentin päätöslauselma 6. toukokuuta 2010 Kirgisian tilanteesta

80

2011/C 081E/17

SähköautotEuroopan parlamentin päätöslauselma 6. toukokuuta 2010 sähköautoista

84

2011/C 081E/18

Moottoriajoneuvoalan ryhmäpoikkeusasetusEuroopan parlamentin päätöslauselma 6. toukokuuta 2010 moottoriajoneuvojen ryhmäpoikkeusasetuksesta

89

2011/C 081E/19

Syöväntorjunta: eurooppalainen kumppanuusohjelmaEuroopan parlamentin päätöslauselma 6. toukokuuta 2010 komission tiedonannosta: ”Syöväntorjunta: eurooppalainen kumppanuusohjelma” (2009/2103(INI))

95

2011/C 081E/20

Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyödyntäminen siirtymisessä energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteenEuroopan parlamentin päätöslauselma 6. toukokuuta 2010 tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyödyntämisestä siirtymisessä energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteen (2009/2228(INI))

107

2011/C 081E/21

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: Kohti eurooppalaista toimintakehystäEuroopan parlamentin päätöslauselma 6. toukokuuta 2010 komission valkoisesta kirjasta ”Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: Kohti eurooppalaista toimintakehystä” (2009/2152(INI))

115

2011/C 081E/22

Euroopan yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen ja petostentorjunta –vuosikertomus 2008Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. toukokuuta 2010 Euroopan yhteisön taloudellisten etujen suojaamisesta ja petostentorjunnasta – vuosikertomus 2008 (2009/2167(INI))

128

2011/C 081E/23

Euroopan investointipankki (EIP) - Vuosikertomus 2008Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. toukokuuta 2010 Euroopan investointipankin (EIP) vuosikertomuksesta 2008 (2009/2166(INI))

135

2011/C 081E/24

Laajat julmuudet Nigerian JosissaEuroopan parlamentin päätöslauselma 6. toukokuuta 2010 laajoista julmuuksista Nigerian Josissa

143


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan parlamentti

 

Keskiviikko 5. toukokuuta 2010

2011/C 081E/25

Miloslav Ransdorfin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntöEuroopan parlamentin päätös 5. toukokuuta 2010 Miloslav Ransdorfin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2009/2208(IMM))

146


 

III   Valmistavat säädökset

 

Euroopan parlamentti

 

Keskiviikko 5. toukokuuta 2010

2011/C 081E/26

Hallinnollinen yhteistyö ja petostentorjunta arvonlisäverotuksen alalla (uudelleenlaatiminen) *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä ja petostentorjunnasta arvonlisäverotuksen alalla (uudelleenlaadittu toisinto) (KOM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))

148

2011/C 081E/27

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta laskutussääntöjen osalta (KOM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS))

156

2011/C 081E/28

Kuljetettavat painelaitteet ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuljetettavista painelaitteista (KOM(2009)0482 – C7-0161/2009 – 2009/0131(COD))

162

P7_TC1-COD(2009)0131
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. toukokuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/…/EU antamiseksi kuljetettavista painelaitteista sekä neuvoston direktiivien 76/767/ETY, 84/525/ETY, 84/526/ETY, 84/527/ETY ja 1999/36/EY kumoamisesta

163

LIITE

163

2011/C 081E/29

Ilmailun turvamaksut ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilmailun turvamaksuista (KOM(2009)0217 – C7-0038/2009 – 2009/0063(COD))

164

P7_TC1-COD(2009)0063
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. toukokuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/…/EU antamiseksi ilmailun turvamaksuista

165

2011/C 081E/30

Yhteisön suuntaviivat Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi (uudelleenlaatiminen) ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi (uudelleen laadittu) (KOM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD))

172

P7_TC1-COD(2009)0110
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. toukokuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o …/2010/EU antamiseksi unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi (uudelleenlaadittu toisinto)

173

2011/C 081E/31

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevat yleiset säännökset tiettyjen vaatimusten yksinkertaistamisen ja tiettyjen varainhoitoa koskevien säännösten osalta ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen vaatimusten yksinkertaistamisesta ja tietyistä varainhoitoa koskevista säännöksistä (KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD))

173

P7_TC1-COD(2009)0107
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. toukokuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2010 antamiseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen vaatimusten yksinkertaistamisesta ja tietyistä varainhoitoa koskevista säännöksistä

174

 

Torstai 6. toukokuuta 2010

2011/C 081E/32

Päätös olla kutsumatta koolle valmistelukuntaa perussopimusten tarkistamiseksi Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevien siirtymämääräysten osalta ***Euroopan parlamentin päätös 6. toukokuuta 2010 Eurooppa-neuvoston ehdotuksesta olla kutsumatta koolle valmistelukuntaa tarkistamaan sopimuksia Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevien siirtymämääräysten osalta (17196/2009 – C7-0002/2010 – 2009/0814(NLE))

175


Käytettyjen merkkien selitykset

*

Kuulemismenettely

**I

Yhteistoimintamenettely: ensimmäinen käsittely

**II

Yhteistoimintamenettely: toinen käsittely

***

Hyväksyntämenettely

***I

Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely

***II

Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely

***III

Yhteispäätösmenettely: kolmas käsittely

(Menettely määräytyy komission ehdottaman oikeusperustan mukaan.)

Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▐ .

Yksiköiden tekemät korjaukset ja tekniset mukautukset: uusi tai muutettu teksti merkitään kursiivilla, poistot symbolilla ║.

FI

 

Top