EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:022:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 22, 22. tammikuuta 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2011.022.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 22

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

54. vuosikerta
22. tammikuu 2011


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2011/C 022/01

Ehdotus neuvoston päätelmiksi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta nro 4/2010: ”Onko Leonardo da Vinci -ohjelman liikkuvuustoimet suunniteltu ja hallinnoidaanko niitä siten, että niiden avulla todennäköisesti saadaan vaikuttavia tuloksia?”

1

 

Euroopan komissio

2011/C 022/02

Euron kurssi

3

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2011/C 022/03

Ote Glitnir banki hf:ää koskevasta päätöksestä, joka on tehty luottolaitosten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/24/EY nojalla

4

2011/C 022/04

Likvidaatiomenettely – Päätös yhtiön ARFIN Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA likvidaatiomenettelyn aloittamisesta (Vakuutusyritysten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/17/EY 14 artiklan nojalla julkaistu ilmoitus)

6

2011/C 022/05

Selvitystilamenettelyt – Päätös selvitystilamenettelyn käynnistämisestä seuraavaa yritystä vastaan (Vapaaehtoinen selvitystila perustuu Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Universum -vakuutusyhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen päätökseen lopettaa yrityksen toiminta) (Vakuutusyritysten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/17/EY 14 artiklan nojalla tehty ilmoitus)

7


 

V   Ilmoitukset

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2011/C 022/06

Ilmoitus tiettyjen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä päättymisestä

8

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2011/C 022/07

Valtiontuki – Tanska – Valtiontuki C 35/10 (ex N 302/10) – Online-rahapelien verotus Tanskan rahapelejä koskevassa verolaissa – Kehotus huomautusten esittämiseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan 2 kohdan mukaisesti (1)

9

2011/C 022/08

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6073 – Daimler/Beiqi Foton Motor CO/Beijing Foton Daimler Automotive/JV) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

20

2011/C 022/09

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5950 – Munksjo/Arjowiggins (decor and abrasive businesses)) (1)

21


 

Oikaisuja

2011/C 022/10

Oikaistaan henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen rajanylityspaikkojen luettelo – EUVL:ssä C 316, 28.12.2007, s. 1, EUVL:ssä C 134, 31.5.2008, s. 16, EUVL:ssä C 177, 12.7.2008, s. 9, EUVL:ssä C 200, 6.8.2008, s. 10, EUVL:ssä C 331, 31.12.2008, s. 13, EUVL:ssä C 3, 8.1.2009, s. 10, EUVL:ssä C 37, 14.2.2009, s. 10, EUVL:ssä C 64, 19.3.2009, s. 20, EUVL:ssä C 99, 30.4.2009, s. 7, EUVL:ssä C 229, 23.9.2009, s. 28, EUVL:ssä C 263, 5.11.2009, s. 22, EUVL:ssä C 298, 8.12.2009, s. 17, EUVL:ssä C 74, 24.3.2010, s. 13, ja EUVL:ssä C 326, 3.12.2010, s. 17 julkaistun luettelon päivitys (EUVL C 355, 29.12.2010)

22


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top