EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:341:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 341, 16. joulukuuta 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2010.341.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 341

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

53. vuosikerta
16. joulukuuta 2010


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2010/C 341/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5995 – VW/Karmann) (1)

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2010/C 341/02

Euron kurssi

2

2010/C 341/03

Komission tiedonanto – Suuntaviivat suojatun alkuperänimityksen (SAN) tai suojatun maantieteellisen merkinnän (SMM) saaneita tuotteita ainesosina sisältävien elintarvikkeiden merkinnöistä

3

2010/C 341/04

Komission tiedonanto – EU:n suuntaviivat maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden vapaaehtoisia sertifiointiohjelmia koskevista parhaista käytännöistä

5

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2010/C 341/05

Ote Landsbanki Íslands hf:ää koskevasta päätöksestä, joka on tehty luottolaitosten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/24/EY nojalla

12

2010/C 341/06

Ote luottolaitosten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/24/EY nojalla tehdystä VEF banka -pankkia koskevasta päätöksestä

14

 

EUROOPAN TALOUSALUEESEEN LIITTYVÄT TIEDOTTEET

 

EFTAn valvontaviranomainen

2010/C 341/07

Kehotus huomautusten esittämiseen valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen pöytäkirjassa 3 olevan I osan 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti valtiontuesta, joka liittyy Sjóvá-vakuutusyhtiön pääomitukseen Islannissa

15

 

ETA:n sekakomitea

2010/C 341/08

ETA:n sekakomitean päätökset, joiden osalta ETA-sopimuksen 103 artiklassa tarkoitetut valtiosäännössä asetetut vaatimukset on täytetty

26

2010/C 341/09

Luettelo Islannin ja Norjan tunnustamista luontaisista kivennäisvesistä (Tämä teksti kumoaa ja korvaa EUVL C 28, 4.2.2010, s. 24, ja ETA-täydennysosassa N:o 5, 4.2.2010, s. 1, julkaistun tekstin)

39


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2010/C 341/10

Ehdotuspyyntö – EACEA/41/10: Erasmus Mundus 2009–2013 -ohjelman täytäntöönpano

40

 

Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO)

2010/C 341/11

Ilmoitus avoimesta kilpailusta

46

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2010/C 341/12

Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY mukainen Ranskan hallituksen tiedonanto (Ilmoitus nestemäisten tai kaasumaisten hiilivetyjen etsintään oikeuttavia yksinomaisia lupia (ns. Permis de Dicy) koskevista hakemuksista)  (1)

47


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top