Help Print this page 

Document C:2010:278:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, C 278, 15. lokakuuta 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2010.278.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 278

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

53. vuosikerta
15. lokakuuta 2010


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan keskuspankki

2010/C 278/01

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 5 päivänä lokakuuta 2010, kahdesta ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi ammattimaisista eurorahan maantiekuljetuksista jäsenvaltioiden rajojen yli euroalueella (CON/2010/72)

1


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2010/C 278/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5951 – AON Corporation/Hewitt Associates) (1)

5


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2010/C 278/03

Euron kurssi

6

2010/C 278/04

Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 15 päivänä huhtikuuta 2010 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa COMP/39.317 – E.ON Gas – Esittelijä: Puola

7

2010/C 278/05

Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus asiassa COMP/39.317 – E.ON Gas

8

2010/C 278/06

Tiivistelmä komission päätöksestä, annettu 4 päivänä toukokuuta 2010, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 102 artiklan ja ETA-sopimuksen 54 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia COMP/39.317 – E.ON Gas) (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 2863 lopullinen)  (1)

9

2010/C 278/07

Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 9 päivänä heinäkuuta 2010 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB) – Esittelijä: Itävalta

11

2010/C 278/08

Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus asiassa COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB)

12

2010/C 278/09

Tiivistelmä komission päätöksestä, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB)) (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 4738)  (1)

14

2010/C 278/10

Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan nimittäminen

16

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2010/C 278/11

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 17 artiklan 5 kohdan mukainen komission ilmoitus – Tarjouspyyntö säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta julkisen palvelun velvoitteiden mukaisesti (1)

17


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2010/C 278/12

Ehdotuspyyntö – EACEA/32/10 – Tempus IV – korkeakoulutuksen uudistaminen korkeakoulujen kansainvälisellä yhteistyöllä

18

2010/C 278/13

Kiinnostuksenilmaisupyyntö ESPON 2013 -ohjelmaan

22

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2010/C 278/14

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5879 – Alstom/RZD/Cypriot Companies/TMH) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

23

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2010/C 278/15

Perinteisen merkinnän hyväksymishakemuksen julkaiseminen komission asetuksen (EY) N:o 607/2009 33 artiklan mukaisesti

24

2010/C 278/16

Perinteisen merkinnän hyväksymishakemuksen julkaiseminen komission asetuksen (EY) N:o 607/2009 33 artiklan mukaisesti

25

2010/C 278/17

Perinteisen merkinnän hyväksymishakemuksen julkaiseminen komission asetuksen (EY) N:o 607/2009 33 artiklan mukaisesti

26

2010/C 278/18

Perinteisen merkinnän hyväksymishakemuksen julkaiseminen komission asetuksen (EY) N:o 607/2009 33 artiklan mukaisesti

27

2010/C 278/19

Valtiontuki – Italian tasavalta – Valtiontuki C 17/10 (ex N 315/09) – Firmin Srl – Kehotus huomautusten esittämiseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan 2 kohdan mukaisesti (1)

28


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top