EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:255:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 255, 22. syyskuuta 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2010.255.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 255

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

53. vuosikerta
22. syyskuu 2010


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

458. täysistunto 16. ja 17. joulukuuta 2009

2010/C 255/01

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kauppa ja elintarviketurva”

1

2010/C 255/02

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Rahoituskriisi ja sen vaikutus reaalitalouteen” (oma-aloitteinen lausunto)

10

2010/C 255/03

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Koordinoidut toimet tutkijoiden uranäkymien ja liikkuvuuden edistämiseksi Euroopan unionissa” (oma-aloitteinen lausunto)

19

2010/C 255/04

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Miten tukea pk-yritysten sopeutumista maailmanmarkkinoiden muutoksiin?” (oma-aloitteinen lausunto)

24

2010/C 255/05

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Euroopan ilmailualan tukiohjelma” (oma-aloitteinen lausunto)

31


 

III   Valmistavat säädökset

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

458. täysistunto 16. ja 17. joulukuuta 2009

2010/C 255/06

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekstiilien nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden merkinnöistä”KOM(2009) 31 lopullinen/2 – 2009/0006 COD

37

2010/C 255/07

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta – Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan aloitteen toteuttaminen”KOM(2009) 126 lopullinen – 2009/0054 COD

42

2010/C 255/08

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Vihreä kirja tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 tarkistamisesta”KOM(2009) 175 lopullinen

48

2010/C 255/09

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Tieto- ja viestintäteknologian kehityksen kärjessä – tulevan ja nousevan teknologian tutkimusstrategia Euroopalle”KOM(2009) 184 lopullinen

54

2010/C 255/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäisestä suspensiosta eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Madeiran ja Azoreiden autonomisille alueille”KOM(2009) 370 lopullinen – 2009/0125 CNS

59

2010/C 255/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle – Hyvän hallintotavan edistäminen verotusalalla”KOM(2009) 201 lopullinen

61

2010/C 255/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle – Uusi kumppanuus korkeakoulujen nykyaikaistamiseksi: korkeakoulujen ja yritysten välisen vuoropuhelun EU-foorumi”KOM(2009) 158 lopullinen

66

2010/C 255/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle syöväntorjunnasta: eurooppalainen kumppanuusohjelma”KOM(2009) 291 lopullinen

72

2010/C 255/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskevasta eurooppalaisesta aloitteesta”KOM(2009) 380 lopullinen

76

2010/C 255/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Vihreä kirja – Edistetään nuorten oppimiseen liittyvää liikkuvuutta”KOM(2009) 329 lopullinen

81

2010/C 255/16

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle – Kohti tuen parempaa kohdentamista luonnonhaitta-alueiden viljelijöille”KOM(2009) 161 lopullinen

87

2010/C 255/17

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta”KOM(2008) 436 lopullinen – 2008/0147 COD

92

2010/C 255/18

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle elintärkeiden tietoinfrastruktuureiden suojaamisesta – Euroopan suojaaminen laajoilta tietoverkkohyökkäyksiltä ja -häiriöiltä: valmiuden, turvallisuuden ja sietokyvyn parantaminen”KOM(2009) 149 lopullinen

98

2010/C 255/19

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – EU:n meriliikennepolitiikka vuoteen 2018 saakka: strategiset tavoitteet ja suositukset”KOM(2009) 8 lopullinen

103

2010/C 255/20

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista ”Komission tiedonanto – Kestävä tulevaisuus liikenteelle: kohti yhtenäistä, teknologiavetoista ja käyttäjäystävällistä järjestelmää”KOM(2009) 279 lopullinen ja ”Euroopan liikennepolitiikan lähtökohdat vuoden 2010 jälkeen”

110

2010/C 255/21

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Esineiden internet – Toimintasuunnitelma Euroopalle”KOM(2009) 278 lopullinen

116

2010/C 255/22

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön energiainfrastruktuuriin liittyvien investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle ja asetuksen (EY) N:o 736/96 kumoamisesta”KOM(2009) 361 lopullinen – 2009/0106 CNS

121

2010/C 255/23

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Kriisitilanteen tuki kehitysmaille”KOM(2009) 160 lopullinen

124

2010/C 255/24

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ajoneuvojen aiheuttamista radiohäiriöistä (sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta)”KOM(2009) 546 lopullinen – 2009/0154 COD

132

2010/C 255/25

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi luettelosta kolmansista maista tai niiden osista sekä eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista tiettyjen elävien eläinten ja tuoreen lihan tuonnissa yhteisöön tehdyn neuvoston päätöksen 79/542/ETY kumoamisesta”KOM(2009) 516 lopullinen – 2009/0146 COD

133


FI

 

Top