EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:161:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 161, 19. kesäkuuta 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2010.161.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 161

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

53. vuosikerta
19. kesäkuu 2010


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2010/C 161/01

Tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallinen lehti EUVL C 148, 5.6.2010

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2010/C 161/02

Asia C-92/07: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 29.4.2010 — Euroopan komissio v. Alankomaiden kuningaskunta (ETY:n ja Turkin välinen assosiaatiosopimus — Standstill-säännöt ja syrjintäkieltoa koskevat säännöt — Velvollisuus maksaa maksuja oleskeluluvan saamiseksi ja sen voimassaoloajan pidentämiseksi — Maksettavien maksujen oikeasuhteisuus — Vertaaminen unionin kansalaisten maksamiin maksuihin — Assosiaatiosopimuksen 9 artikla — Lisäpöytäkirjan 41 artiklan 1 kohta — Assosiaationeuvoston päätöksen N:o 1/80 10 artiklan 1 kohta ja 13 artikla)

2

2010/C 161/03

Asia C-246/07: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 20.4.2010 — Euroopan komissio v. Ruotsin kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — EY 10 artiklan ja EY 300 artiklan 1 kohdan rikkominen — Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva Tukholman yleissopimus — Jäsenvaltion yksipuolisesti tekemä ehdotus jonkin aineen sisällyttämiseksi kyseisen yleissopimuksen A liitteeseen)

3

2010/C 161/04

Asia C-423/07: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 22.4.2010 — Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 93/37/ETY — Direktiivin 3 ja 11 artikla — Julkiset urakkakonsessiot — Julkistamisvelvoitteet — Velvoitteiden laajuus — Hankintailmoitus — Konsession kohteen ja urakoiden sijainnin kuvaus — Täydentävät rakennusurakat, joita ei nimenomaisesti mainita hankintailmoituksessa ja tarjouspyyntöasiakirjassa — Yhdenvertaisen kohtelun periaate)

3

2010/C 161/05

Asia C-160/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 29.4.2010 — Euroopan komissio v. Saksan liittotasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Julkiset palveluhankinnat — EY 43 ja EY 49 artikla — Direktiivit 92/50/ETY ja 2004/18/EY — Julkiset pelastuspalvelut — Kiireelliset sairaankuljetuspalvelut ja kiireettömät sairaankuljetuspalvelut — Avoimuusvelvoite — EY 45 artikla — Toiminnot, jotka liittyvät julkisen vallan käyttöön — EY 86 artiklan 2 kohta — Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut)

4

2010/C 161/06

Asia C-230/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 29.4.2010 (Østre Landsretin (Tanska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Dansk Transport og Logistik v. Skatteministeriet (Yhteisön tullikoodeksi — 202 artikla, 215 artiklan 1 ja 3 kohta, 217 artiklan 1 kohta ja 233 artiklan ensimmäisen kohdan d alakohta — ”Takavarikoitujen ja samanaikaisesti tai myöhemmin valtiolle menetetyiksi julistettujen” tavaroiden käsite — Tullikoodeksin soveltamisasetus — 867 a artikla — Direktiivi 92/12/ETY — 5 artiklan 1 ja 2 kohta, 6 artikla, 7 artiklan 1 kohta sekä 8 ja 9 artikla — Kuudes arvonlisäverodirektiivi — 7 artikla, 10 artiklan 3 kohta ja 16 artiklan 1 kohta — Tavaroiden säännösten vastainen tuonti — TIR-carnet’n nojalla suoritetut tavaroiden kuljetukset — Takavarikointi ja hävittäminen — Sen jäsenvaltion määrittäminen, jossa tullivelka sekä valmistevero- ja arvonlisäverosaatavat syntyvät — Tulli- ja verovelkojen lakkaaminen)

4

2010/C 161/07

Asia C-265/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 20.4.2010 (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardian (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Federutility, Assogas, Libarna Gas spa, Collino Commercio spa, Sadori gas spa, Egea Commerciale, E.On Vendita srl ja Sorgenia spa v. Autorità per l’energia elettrica e il gas (Direktiivi 2003/55/EY — Maakaasun sisämarkkinat — Maakaasutoimitusten hintoihin liittyvä valtion interventio 1.7.2007 jälkeen — Kaasualalla toimivien yritysten julkisen palvelun velvoitteet)

6

2010/C 161/08

Asia C-340/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 29.4.2010 (House of Lordsin (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — The Queen, M ym. v. Her Majesty’s Treasury (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet — Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen — Asetus (EY) N:o 881/2002 — 2 artiklan 2 kohta — Kielto luovuttaa varoja tämän asetuksen liitteessä I luetelluille henkilöille — Ulottuvuus — Kyseisessä liitteessä I luetellun henkilön puolisolle myönnetyt sosiaaliturva- ja toimeentuloturvaetuudet)

6

2010/C 161/09

Asia C-346/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.4.2010 — Euroopan komissio v. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2001/80/EY — Saasteet ja haitat — Polttolaitokset — Tiettyjen ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittaminen — Kyseisen direktiivin soveltamatta jättäminen Lynemouthin voimalaitokseen (Yhdistynyt kuningaskunta))

7

2010/C 161/10

Asia C-446/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 29.4.2010 (Conseil d’État (Ranska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Solgar Vitamin’s France, Valorimer SARL, Christian Fenioux, L’Arbre de Vie SARL, Source Claire, Nord Plantes EURL, RCS Distribution, Ponroy Santé ja Syndicat de la Diététique et des Compléments Alimentaires v. Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Emploi, Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports ja Ministre de l’Agriculture et de la Pêche (Direktiivi 2002/46/EY — Ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Ravintolisien valmistuksessa sallitut vitamiinit ja kivennäisaineet — Enimmäismäärät — Yhdenmukaistaminen unionin tasolla — Yhdenmukaistamista ei ole suoritettu — Jäsenvaltioiden toimivalta — Näiden määrien vahvistamisessa noudatettavat menettelytavat ja huomioon otettavat kriteerit — Kansallinen säännöstö, jossa määrät vahvistetaan — Määrän vahvistaminen nollaksi)

8

2010/C 161/11

Asia C-486/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.4.2010 (Landesgericht Innsbruckin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols v. Land Tirol (Sosiaalipolitiikka — Osa-aikatyötä ja määräaikaista työtä koskevat puitesopimukset — Kansalliseen lainsäädäntöön sisältyvät, osa-aikaisia, satunnaisia tai määräaikaisia työntekijöitä koskevat epäedulliset säännökset — Yhdenvertaisen kohtelun periaate)

9

2010/C 161/12

Asia C-510/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 22.4.2010 (Finanzgericht Düsseldorfin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Vera Mattner v. Finanzamt Velbert (Pääomien vapaa liikkuvuus — EY 56 ja EY 58 artikla — Lahjavero — Rakennettu tontti — Oikeus vähennykseen veron laskentaperusteesta — Maassa asuvien ja ulkomailla asuvien erilainen kohtelu)

10

2010/C 161/13

Yhdistetyt asiat C-536/08 ja C-539/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.4.2010 (Hoge Raad der Nederlandenin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Staatssecretaris van Financiën v. X (C-536/08) ja fiscale eenheid Facet BV/Facet Trading BV (C-539/08) (Kuudes arvonlisäverodirektiivi — 17 artiklan 2 ja 3 kohta — 28 b artiklan A kohdan 2 alakohta — Vähennysoikeus — Jäsenvaltioiden välisen kaupan verotuksen siirtymäjärjestelmä — Tavaroiden yhteisöhankinnan paikka)

10

2010/C 161/14

Asia C-62/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 22.4.2010 (High Court of Justicen (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö — The Queen, Association of the British Pharmaceutical Industry v. Medicines and Healthcare Products Regulatory Agencyn hakemuksesta (Direktiivi 2001/83/EY — 94 artikla — Taloudelliset kannustimet sellaisten lääkäreiden vastaanotoille, jotka määräävät tiettyjä lääkkeitä potilailleen — Terveysviranomaiset — Lääkärit — Vapaus määrätä lääkkeitä)

11

2010/C 161/15

Asia C-82/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 22.4.2010 (Symvoulio tis Epikrateiasin (Kreikka) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Dimos Agiou Nikolaou — Kriti v. Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon (Asetus (EY) N:o 2152/2003 — Metsien ja ympäristövuorovaikutusten seuranta unionissa — Määritelmät — Käsitteet metsä ja muu puustoinen maa — Soveltamisala)

11

2010/C 161/16

Asia C-102/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 29.4.2010 (Tribunale di Firenzen (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Camar Srl v. Presidente del Consiglio dei Ministri (Kansainväliset sopimukset — Jaundén yleissopimus — Neljäs Lomén AKT-ETY-yleissopimus — Standstill-lauseke — Sisäinen verotus — Banaanit)

12

2010/C 161/17

Asia C-122/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 22.4.2010 (Symvoulio tis Epikrateiasin (Kreikka) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Enosi Efopliston Aktoploïas ym. v. Ypourgos Emporikis Naftilías ja Ypourgos Aigaíou (Meriliikenne — Meriliikenteen kabotaasi — Asetus (ETY) N:o 3577/92 — Väliaikainen vapautus tämän asetuksen soveltamisesta — Jäsenvaltioiden velvollisuus pitäytyä antamasta ennen vapautusta koskevan jakson päättymistä säännöksiä, jotka ovat omiaan vakavasti vaarantamaan kyseisen asetuksen soveltamisen)

12

2010/C 161/18

Asia C-123/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 29.4.2010 (Finanzgericht Münchenin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt München (Yhteinen tullitariffi — Tariffinimikkeet — Ratsastuskäsineiden luokittelu yhdistettyyn nimikkeistöön — Nimike 3926 — Nimike 6116)

13

2010/C 161/19

Asia C-124/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 29.4.2010 (Raad van Staten (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Smit Reizen BV v. Minister van Verkeer en Waterstaat (Ennakkoratkaisupyyntö — Asetukset (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 — Tieliikenne — Rekisteröintivelvollisuus — Lepoaika ja muut työskentelyajat — Valvontalaitteella varustetun ajoneuvon haltuunottopaikalle siirtämiseen kuluva aika — ”Toimipaikan” käsite)

13

2010/C 161/20

Asia C-374/09 P: Valitus, jonka Constantin Hârsulescu on tehnyt 23.9.2009 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-234/09, Hârsulescu v. Romania, 22.7.2009 antamasta määräyksestä

14

2010/C 161/21

Asia C-109/10 P: Valitus, jonka Solvay SA on tehnyt 1.3.2010 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-57/01, Solvay v. komissio, 17.12.2009 antamasta tuomiosta

14

2010/C 161/22

Asia C-110/10 P: Valitus, jonka Solvay SA on tehnyt 1.3.2010 unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-58/01, Solvay v. komissio, 17.12.2009 antamasta tuomiosta

16

2010/C 161/23

Asia C-124/10 P: Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 8.3.2010 unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-156/04, Électricité de France (EDF) v. komissio, 15.12.2009 antamasta tuomiosta

16

2010/C 161/24

Asia C-125/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundespatentgericht (Saksa) on esittänyt 9.3.2010 — Merck & Co Inc v. Deutsches Patent- und Markenamt

17

2010/C 161/25

Asia C-134/10: Kanne 15.3.2010 — Euroopan komissio v. Belgian kuningaskunta

18

2010/C 161/26

Asia C-136/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Târgu — Mureș (Romania) on esittänyt 15.3.2010 — Daniel Ionel Obreja v. Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mureș — Administrația Fondului pentru Mediu

18

2010/C 161/27

Asia C-140/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hof van Cassatie van België (Belgia) on esittänyt 17.3.2010 — Greenstar-Kanzi Europe NV v. Jean Hustin ja Jo Goossens

19

2010/C 161/28

Asia C-141/10: Kanne 16.3.2010 — Euroopan komissio v. Alankomaiden kuningaskunta

19

2010/C 161/29

Asia C-148/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hof van Beroep te Brussel (Belgia) on esittänyt 29.3.2010 — Express Line NV v. Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

20

2010/C 161/30

Asia C-150/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgia) on esittänyt 29.3.2010 — Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB) v. Beneo Orafti SA

21

2010/C 161/31

Asia C-151/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Arbeidshof te Antwerpen — Afdeling Hasselt (Belgia) on esittänyt 31.3.2010 — Dai Cugini NV v. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

22

2010/C 161/32

Asia C-155/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supreme Court of the United Kingdom (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 2.4.2010 — Williams ym. v. British Airways plc

23

2010/C 161/33

Asia C-158/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 6.4.2010 — Johan van Leendert Holding BV v. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

24

2010/C 161/34

Asia C-159/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Saksa) on esittänyt 2.4.2010 — Gerhard Fuchs v. Land Hessen

24

2010/C 161/35

Asia C-160/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Saksa) on esittänyt 2.4.2010 — Peter Köhler v. Land Hessen

26

2010/C 161/36

Asia C-162/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court of Ireland (Irlanti) on esittänyt 7.4.2010 — Phonographic Performance (Ireland) Ltd v. Irlanti ja Attorney General

28

2010/C 161/37

Asia C-163/10: Tribunale di Isernian (Italia) 2.4.2010 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö — rikosoikeudenkäynti Aldo Patricielloa vastaan

28

2010/C 161/38

Asia C-164/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) on esittänyt 2.4.2010 — Emanuele Ferazzoli v. Ministero dell’Interno

29

2010/C 161/39

Asia C-165/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) on esittänyt 2.4.2010 — Cosima Barberio v. Ministero dell’Interno

29

2010/C 161/40

Asia C-166/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) on esittänyt 2.4.2010 — Patrizia Banchetti v. Ministero dell’Interno

30

2010/C 161/41

Asia C-167/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) on esittänyt 2.4.2010 — Andrea Palomba v. Ministero dell’Interno

30

2010/C 161/42

Asia C-168/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) on esittänyt 2.4.2010 — Michele Fanelli v. Ministero dell’Interno

30

2010/C 161/43

Asia C-169/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) on esittänyt 2.4.2010 — Sandra Castronovo v. Ministero dell’Interno

31

2010/C 161/44

Asia C-170/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) on esittänyt 2.4.2010 — Mirko De Filippo v. Ministero dell’Interno

31

2010/C 161/45

Asia C-171/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) on esittänyt 2.4.2010 — Andrea Sacripanti v. Ministero dell’Interno

32

2010/C 161/46

Asia C-172/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) on esittänyt 2.4.2010 — Emiliano Orru’ v. Ministero dell’Interno

32

2010/C 161/47

Asia C-173/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) on esittänyt 2.4.2010 — Fabrizio Cariulo v. Ministero dell’Interno

32

2010/C 161/48

Asia C-174/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) on esittänyt 2.4.2010 — Paola Tonachella v. Ministero dell’Interno

33

2010/C 161/49

Asia C-175/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) on esittänyt 2.4.2010 — Pietro Calogero v. Ministero dell’Interno

33

2010/C 161/50

Asia C-176/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) on esittänyt 2.4.2010 — Danilo Spina v. Ministero dell’Interno

34

2010/C 161/51

Asia C-178/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Târgu — Mureș (Romania) on esittänyt 17.3.2010 — Ministerul Economiei și Finanțelor, Direcția Generală a Finanțelor Publice Mureș ja Administrația Finanțelor Publice Târgu-Mureș v. SC Darmi SRL

34

2010/C 161/52

Asia C-179/10: Kanne 9.4.2010 — Euroopan komissio v. Ranskan tasavalta

35

2010/C 161/53

Asia C-188/10: Cour de cassationin (Ranska) 16.4.2010 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö — rikosoikeudenkäynti Aziz Melkiä vastaan

35

2010/C 161/54

Asia C-189/10: Cour de cassationin (Ranska) 16.4.2010 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö — rikosoikeudenkäynti Sélim Abdelia vastaan

36

2010/C 161/55

Asia C-191/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 19.4.2010 — Société Rastelli Davide et C. v. Jean-Charles Hidoux, Médiasucre internationalin pesänhoitajana

36

2010/C 161/56

Asia C-196/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 22.4.2010 — Paderborner Brauerei Haus Cramer KG v. Hauptzollamt Bielefeld

37

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2010/C 161/57

Asiat T-303/06 ja T-337/06: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.4.2010 — UniCredito Italiano v. SMHV — Union Investment Privatfonds (UNIWEB) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemukset sanamerkkien UNIWEB ja UniCredit Wealth Management rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkeiksi — Aikaisemmat kansalliset sanamerkit UNIFONDS ja UNIRAK ja aikaisempi kansallinen kuviomerkki UNIZINS — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

38

2010/C 161/58

Asia T-392/06: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.4.2010 — Union Investment Privatfonds v. SMHV — Unicre-Cartão International De Crédito (unibanco) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin unibanco rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat kansalliset kuviomerkit UniFLEXIO, UniVARIO ja UniZERO — Asiakirjojen esittäminen liian myöhään — Asetuksen (EY) N:o 40/94 74 artiklan 2 kohtaan (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohta) perustuva harkintavalta)

38

2010/C 161/59

Asia T-388/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.5.2010 — Comune di Napoli vastaan komissio (EAKR — Taloudellisen tuen vähentäminen — Kaupunkia koskeva pilottihanke telemaattisen tietoverkon käyttöönottamiseksi Napolin kaupungissa — Sääntöjenvastaisuuden käsite — Tukikelpoiset menot)

39

2010/C 161/60

Asia T-109/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.4.2010 — Freixenet v. SMHV (Hiotun valkoisen pullon muoto) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus hiottua valkoista pulloa esittävän tavaramerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Käyttöön perustuvan erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 3 kohta (joista on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 3 kohta) — Perusteluvelvollisuus — Puolustautumisoikeudet — Asetuksen (EY) N:o 40/94 73 artikla (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 75 artikla))

39

2010/C 161/61

Asia T-110/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.4.2010 — Freixenet v. SMHV (Hiotun mattamustan pullon muoto) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus hiottua mattamustaa pulloa esittävän tavaramerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Käyttöön perustuvan erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 3 kohta (joista on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 3 kohta) — Perusteluvelvollisuus — Puolustautumisoikeudet — Asetuksen (EY) N:o 40/94 73 artikla (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 75 artikla))

40

2010/C 161/62

Asia T-586/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.4.2010 — Kerma v. SMHV (BIOPIETRA) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin BIOPIETRA rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta))

40

2010/C 161/63

Asia T-22/09: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 15.4.2010 — Katjes Fassin v. SMHV (pandan kasvojen muoto) (Yhteisön tavaramerkki — Tutkija epää rekisteröinnin — Rekisteröintihakemuksen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

40

2010/C 161/64

Asia T-18/10 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 30.4.2010 — Inuit Tapiriit Kanatami ym. v. parlamentti ja neuvosto (Väliaikainen oikeussuoja — Asetus (EY) N:o 1007/2009 — Hyljetuotteiden kauppa — Tuonti- ja myyntikielto — Inuiittiyhteisöjen edun mukaisesti myönnetty poikkeus — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Tutkittavaksi ottaminen — Fumus boni juris — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

41

2010/C 161/65

Asia T-103/10 P(R): Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 27.4.2010 — parlamentti v. U (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Irtisanomispäätös — Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin määräys välitoimimenettelyssä — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

41

2010/C 161/66

Asia T-429/09: Kanne 21.10.2009 — Campailla v. komissio

42

2010/C 161/67

Asia T-510/09 P: Valitus, jonka V on tehnyt 12.4.2010 virkamiestuomioistuimen asiassa F-33/08, V v. komissio, 21.10.2009 antamasta tuomiosta

42

2010/C 161/68

Asia T-15/10: Kanne 25.1.2010 — Noko Ngele v. Euroopan komissio

43

2010/C 161/69

Asia T-154/10: Kanne 2.4.2010 — Ranska v. komissio

43

2010/C 161/70

Asia T-158/10: Kanne 9.4.2010 — Dow Chemical v. neuvosto

44

2010/C 161/71

Asia T-159/10: Kanne 9.4.2010 — Air France v. SMHV (suunnikasta esittävä merkki)

45

2010/C 161/72

Asia T-162/10: Kanne 13.4.2010 — Niki Luftfahrt v. komissio

45

2010/C 161/73

Asia T-163/10: Kanne 7.4.2010 — Entegris v. SMHV — Optimize Technologies (OPTIMIZE TECHNOLOGIES)

46

2010/C 161/74

Asia T-164/10: Kanne 13.4.2010 — Pioneer Hi-Bred International, Inc. v. komissio

46

2010/C 161/75

Asia T-167/10: Kanne 7.4.2010 — Evropaïki Dynamiki v. komissio

47

2010/C 161/76

Asia T-168/10: Kanne 15.4.2010 — Euroopan komissio v. Société d'économie mixte d'équipement de l'Aveyron (SEMEA)

48

2010/C 161/77

Asia T-170/10: Kanne 19.4.2010 — CTG Luxembourg PSF v. tuomioistuin

48

2010/C 161/78

Asia T-172/10: Kanne 8.4.2010 — Colas v. SMHV — García-Teresa Gárate (BASE-SEAL)

49

2010/C 161/79

Asia T-175/10: Kanne 15.4.2010 — Milux v. SMHV (FERTILITYINVIVO)

50

2010/C 161/80

Asia T-176/10: Kanne 15.4.2010 — Seven v. SMHV — Seven for all mankind (SEVEN FOR ALL MANKIND)

50

2010/C 161/81

Asia T-177/10: Kanne 19.4.2010 — Alcoa Trasformazioni v. komissio

51

2010/C 161/82

Asia T-178/10: Kanne 21.4.2010 — Espanja v. komissio

52

2010/C 161/83

Asia T-179/10: Kanne 21.4.2010 — Zitro IP v. SMHV — Show Ball Informática (BINGO SHOWALL)

53

2010/C 161/84

Asia T-180/10: Kanne 16.4.2010 — Nickel Institute v. komissio

53

2010/C 161/85

Asia T-182/10: Kanne 19.4.2010 — AISCAT v. komissio

54

2010/C 161/86

Asia T-188/10: Kanne 26.4.2010 — DTL v. SMHV — Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales (Solaria)

55

2010/C 161/87

Asia T-190/10: Kanne 22.4.2010 — Egan ja Hackett v. parlamentti

55

2010/C 161/88

Asia T-200/10: Kanne 29.4.2010 — Avery Dennison v. SMHV — Dennison Hesperia (AVERY DENNISON)

56

2010/C 161/89

Asia T-109/04: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.4.2010 — DB Schenker Rail Deutschland v. komissio

56

2010/C 161/90

Asia T-511/08: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.4.2010 — Unity OSG FZE v. neuvosto

56

 

Virkamiestuomioistuin

2010/C 161/91

Asia F-19/10: Kanne 29.3.2010 — Marsili v. komissio

57

2010/C 161/92

Asia F-21/10: Kanne 31.3.2010 — Marcuccio v. komissio

57

2010/C 161/93

Asia F-23/10: Kanne 16.4.2010 — Allen v. komissio

58

2010/C 161/94

Asia F-24/10: Kanne 21.4.2010 — Kaskarelis v. komissio

58

2010/C 161/95

Asia F-25/10: Kanne 28.4.2010 — AG(*) v. parlamentti

58


FI

 

Top