Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:128:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 128, 18. toukokuuta 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2010.128.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 128

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

53. vuosikerta
18. toukokuu 2010


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

PÄÄTÖSLAUSELMAT

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

457. täysistunto 4. ja 5. marraskuuta 2009

2010/C 128/01

”Paluuta entiseen ei ole” – Euroopan talous- ja sosiaalikomitean päätöslauselma ilmastonmuutoksesta – Kööpenhaminassa 7.–18. joulukuuta 2009 pidettävä Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonmuutoskonferenssi

1

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

457. täysistunto 4. ja 5. marraskuuta 2009

2010/C 128/02

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Vuoden 2010 jälkeinen Lissabonin strategia”(valmisteleva lausunto)

3

2010/C 128/03

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Sosiaalinen osallisuus” (valmisteleva lausunto)

10

2010/C 128/04

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kestävän kehityksen strategian tulevaisuudennäkymät” (valmisteleva lausunto)

18

2010/C 128/05

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ekotehokkaan talouden edistäminen – Talouskriisin tarjoamat mahdollisuudet siirtyä uuteen energiapoliittiseen aikakauteen” (valmisteleva lausunto)

23

2010/C 128/06

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Perusoikeuksien kunnioittaminen maahanmuuttoa koskevissa Euroopan unionin toimintalinjoissa ja lainsäädännössä” (oma-aloitteinen lausunto)

29

2010/C 128/07

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Energia- ja ilmastokysymykset uudistetun Lissabonin strategian olennaisena osana” (oma-aloitteinen lausunto)

36

2010/C 128/08

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Uudistetun Lissabonin strategian ulkoinen ulottuvuus” (oma-aloitteinen lausunto)

41

2010/C 128/09

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Euroopan yliopistot” (oma-aloitteinen lausunto)

48

2010/C 128/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Pääomasijoitusrahastojen, hedgerahastojen ja valtion omistamien sijoitusyhtiöiden vaikutukset Euroopan teollisuuden muutoksiin” (oma-aloitteinen lausunto)

56

2010/C 128/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Yleistä taloudellista etua koskevat palvelut: millainen toimivallan jako EU:n ja jäsenvaltioiden välillä?” (oma-aloitteinen lausunto)

65

2010/C 128/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Verkkoyhteisösivustojen vaikutus kansalaisiin/kuluttajiin” (oma-aloitteinen lausunto)

69


 

III   Valmistavat säädökset

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

457. täysistunto 4. ja 5. marraskuuta 2009

2010/C 128/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle – Uudet taidot uusia työpaikkoja varten – Työmarkkinoiden ja ammattitaitotarpeiden ennakoiminen ja yhteensovittaminen”KOM(2008) 868 lopullinen

74

2010/C 128/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue kansalaisia varten”KOM(2009) 262 lopullinen

80

2010/C 128/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston suositukseksi savuttomista ympäristöistä”KOM(2009) 328 lopullinen – 2009/0088 (CNS)

89

2010/C 128/16

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1080/2006 muuttamisesta syrjäytyneiden väestöryhmien hyväksi toteutettavien asuntokantaa koskevien toimien tukikelpoisuuden osalta”KOM(2009) 382 – 2009/0105 (COD)

94

2010/C 128/17

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen vaatimusten yksinkertaistamisesta ja tietyistä varainhoitoa koskevista säännöksistä”KOM(2009) 384 – 2009/0107 (AVC)

95

2010/C 128/18

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Vihreä kirja kuluttajan kollektiivisista oikeussuojakeinoista”KOM(2008) 794 lopullinen

97

2010/C 128/19

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Sisämarkkinoiden etujen hyödyntäminen tiiviimmän hallinnollisen yhteistyön avulla”KOM(2008) 703 lopullinen

103

2010/C 128/20

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Johdonmukainen strategia Euroopan maataloustutkimusohjelmalle”KOM(2008) 862 lopullinen

107

2010/C 128/21

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle – Elintarvikkeiden hinnat Euroopassa”KOM(2008) 821 lopullinen

111

2010/C 128/22

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle – Kohti kattavaa ilmastosopimusta Kööpenhaminassa”KOM(2009) 39 lopullinen

116

2010/C 128/23

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Valkoinen kirja – Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: kohti eurooppalaista toimintakehystä”KOM(2009) 147 lopullinen

122

2010/C 128/24

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Kansainvälisen ilmastorahoituksen vahvistaminen: eurooppalainen malli Kööpenhaminan sopimusta varten”KOM(2009) 475 lopullinen

127

2010/C 128/25

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön jäsenvaltioiden satamiin saapuvia tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista ja direktiivin 2002/6/EY kumoamisesta”KOM(2009) 11 lopullinen – 2009/0005 (COD) ja ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Tiedonanto ja toimintasuunnitelma esteettömän eurooppalaisen meriliikennealueen luomiseksi”KOM(2009) 10 lopullinen

131

2010/C 128/26

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille – Kertomus edistymisestä uusiutuvien energialähteiden käytössä: direktiivin 2001/77/EY 3 artiklan ja direktiivin 2003/30/EY 4 artiklan 2 kohdan mukainen komission kertomus sekä kertomus biomassaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman (KOM(2005) 628) täytäntöönpanosta”KOM(2009) 192 lopullinen

136

2010/C 128/27

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilmailun turvamaksuista”KOM(2009) 217 lopullinen – 2009/0063 (COD)

142

2010/C 128/28

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi”KOM(2009) 391 lopullinen – 2009/0110 (COD)

147

2010/C 128/29

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa”KOM(2009) 446 lopullinen – 2009/0123 (COD)

148

2010/C 128/30

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Euroopan vapaaehtoistyön teemavuosi (2011)”KOM(2009) 254 lopullinen – 2009/0072 (CNS)(lisälausunto)

149


FI

 

Top