EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:113:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 113, 01. toukokuuta 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2010.113.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 113

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

53. vuosikerta
1. toukokuu 2010


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Unionin tuomioistuin

2010/C 113/01

Tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallinen lehtiEUVL C 100, 17.4.2010

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2010/C 113/02

Asia C-38/06: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 4.3.2010 — Euroopan komissio v. Portugalin tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Nimenomaan sotilaalliseen käyttöön tarkoitettujen tavaroiden tulliton maahantuonti)

2

2010/C 113/03

Asia C-424/07: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 3.12.2009 — Euroopan komissio v. Saksan liittotasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Sähköinen viestintä — Direktiivi 2002/19/EY — Direktiivi 2002/21/EY — Direktiivi 2002/22/EY — Verkot ja palvelut — Kansallinen lainsäädäntö — Uudet markkinat)

3

2010/C 113/04

Asia C-518/07: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 9.3.2010 — Euroopan komissio v. Saksan liittotasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 95/46/EY — Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaa liikkuvuus — 28 artiklan 1 kohta — Kansalliset valvontaviranomaiset — Itsenäisyys — Näihin viranomaisiin kohdistettu hallinnollinen valvonta)

3

2010/C 113/05

Asia C-135/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 2.3.2010 (Bundesverwaltungsgerichtin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Janko Rottmann v. Freistaat Bayern (Unionin kansalaisuus — EY 17 artikla — Syntymän perusteella saatu jäsenvaltion kansalaisuus — Kansalaistamisen kautta saatu toisen jäsenvaltion kansalaisuus — Alkuperäisen kansalaisuuden menettäminen tämän kansalaistamisen perusteella — Kansalaistamisen kautta saadun kansalaisuuden menettäminen taannehtivin vaikutuksin, koska se on saatu petoksella — Kansalaisuudettomuus, jonka seurauksena on unionin kansalaisen aseman menettäminen)

4

2010/C 113/06

Yhdistetyt asiat C-175/08, C-176/08, C-178/08 ja C-179/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 2.3.2010 (Bundesverwaltungsgerichtin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Aydin Salahadin Abdulla (C-175/08), Kamil Hasan (C-176/08), Ahmed Adem, Hamrin Mosa Rashi (C-178/08) ja Dler Jamal (C-179/08) v. Saksan liittotasavalta (Direktiivi 2004/83/EY — Vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman myöntämistä — Pakolaisasema — Direktiivin 2 artiklan c alakohta — Pakolaisaseman lakkaaminen — Direktiivin 11 artikla — Olosuhteiden muutos — Direktiivin 11 artiklan 1 kohdan e alakohta — Pakolainen — Perusteeton vainon pelko — Arviointi — Direktiivin 11 artiklan 2 kohta — Pakolaisaseman peruuttaminen — Näyttö — Direktiivin 14 artiklan 2 kohta)

4

2010/C 113/07

Asia C-197/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 4.3.2010 — Euroopan komissio v. Ranskan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 95/59/EY — Muut valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvat verot kuin liikevaihtoverot — 9 artiklan 1 kohta — Valmistajat ja maahantuojat saavat vapaasti vahvistaa tuotteidensa vähittäismyynnissä käytettävän enimmäishinnan — Kansallinen säännöstö, jolla asetetaan savukkeiden vähittäismyynnissä käytettävä vähimmäishinta — Kansallinen säännöstö, jolla kielletään tupakkatuotteiden myynti ”kansanterveydellisten tavoitteiden vastaista hintaa merkitsevään myynninedistämishintaan” — ”Hintatason valvontaa ja vahvistettujen hintojen noudattamista koskevan kansallisen lainsäädännön” käsite — Oikeuttaminen — Kansanterveyden suojelu — Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskeva puitesopimus)

6

2010/C 113/08

Asia C-198/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 4.3.2010 — Euroopan komissio v. Itävallan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 95/59/EY — Muut valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvat verot kuin liikevaihtoverot — 9 artiklan 1 kohta — Valmistajat ja maahantuojat saavat vapaasti vahvistaa tuotteidensa vähittäismyynnissä käytettävän enimmäishinnan — Kansallinen säännöstö, jolla asetetaan savukkeiden sekä hienoksi leikatun tupakan vähittäismyynnissä käytettävä vähimmäishinta — Oikeuttaminen — Kansanterveyden suojelu — Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskeva puitesopimus)

6

2010/C 113/09

Asia C-221/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 4.3.2010 — Euroopan komissio v. Irlanti (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 95/59/EY — Muut valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvat verot kuin liikevaihtoverot — 9 artiklan 1 kohta — Valmistajat ja maahantuojat saavat vapaasti vahvistaa tuotteidensa vähittäismyynnissä käytettävän enimmäishinnan — Kansallinen säännöstö, jolla asetetaan savukkeiden vähittäismyynnissä käytettävä vähimmäishinta — Oikeuttaminen — Kansanterveyden suojelu — Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskeva puitesopimus)

7

2010/C 113/10

Asia C-241/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 4.3.2010 — Euroopan komissio v. Ranskan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 92/43/ETY — 6 artiklan 2 ja 3 kohta — Direktiivin virheellinen täytäntöönpano — Erityisten suojelutoimien alueet — Hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset — Toiminta, josta ei aiheudu merkittäviä häiriöitä — Ympäristövaikutusten arviointi)

7

2010/C 113/11

Asia C-297/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 4.3.2010 — Euroopan komissio v. Italian tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Ympäristö — Direktiivi 2006/12/EY — 4 ja 5 artikla — Jätehuolto — Huoltosuunnitelma — Riittävä ja yhtenäinen käsittelylaitosten verkosto — Vaara ihmisten terveydelle tai ympäristölle — Ylivoimainen este — Yleiseen järjestykseen liittyvät ongelmat — Järjestäytynyt rikollisuus)

8

2010/C 113/12

Asia C-378/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 9.3.2010 (Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilian (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Raffinerie Mediterranee SpA (ERG), Polimeri Europa SpA ja Syndial SpA v. Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Sicilia), Assessorato Regionale Industria (Sicilia), Prefettura di Siracusa, Istituto Superiore di Sanità, Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Vice Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (APAT), Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA Sicilia), Istituto Centrale Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, Provincia Regionale di Siracusa, Consorzio ASI Sicilia Orientale Zona Sud, Comune di Siracusa, Comune d’Augusta, Comune di Melilli, Comune di Priolo Gargallo, Azienda Unità Sanitaria Locale N8, Sviluppo Italia Aree Produttive SPA ja Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA), aikaisemmin Sviluppo Italia SpA (Saastuttaja maksaa -periaate — Direktiivi 2004/35/EY — Ympäristövastuu — Ajallinen sovellettavuus — Pilaantuminen, joka on alkanut ennen direktiivin täytäntöönpanon määräpäivää ja jatkunut sen jälkeen — Kansallinen lainsäädäntö, jossa kustannukset tästä pilaantumisesta aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta kohdistetaan useisiin yrityksiin — Tuottamus- tai huolimattomuusedellytys — Syy-yhteyttä koskeva edellytys — Julkiset rakennusurakat)

8

2010/C 113/13

Yhdistetyt asiat C-379/08 ja C-380/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 9.3.2010 (Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilian (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Raffinerie Mediterranee SpA (ERG) (C-379/08), Polimeri Europa SpA ja Syndial SpA v. Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Sicilia), Assessorato Regionale Industria (Sicilia), Prefettura di Siracusa, Istituto Superiore di Sanità, Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Vice Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (APAT), Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA Sicilia), Istituto Centrale Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, Provincia Regionale di Siracusa, Consorzio ASI Sicilia Orientale Zona Sud, Comune di Siracusa, Comune d’Augusta, Comune di Melilli, Comune di Priolo Gargallo, Azienda Unità Sanitaria Locale N8, Sviluppo Italia Aree Produttive SPA ja Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA), aikaisemmin Sviluppo Italia SpA sekä ENI SpA (C-380/08) v. Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero della Salute, Regione siciliana, Istituto superiore di Sanità, Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi tecnici ja Commissario delegato per l’Emergenza rifiuti e la Tutela delle Acque (Saastuttaja maksaa -periaate — Direktiivi 2004/35/EY — Ympäristövastuu — Ajallinen sovellettavuus — Pilaantuminen, joka on alkanut ennen direktiivin täytäntöönpanon määräpäivää ja jatkunut sen jälkeen — Korjaavat toimenpiteet — Velvollisuus kuulla asianomaisia yrityksiä — Liite II)

10

2010/C 113/14

Asia C-384/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.3.2010 (Tribunale Amministrativo Regionale del Lazion (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Attanasio Group Srl v. Comune di Carbognano (EY 43 ja EY 48 artikla — Alueellinen lainsäädäntö, jossa edellytetään teiden varrella sijaitsevien polttoaineenjakeluasemien vähimmäisetäisyyttä toisistaan — Unionin tuomioistuimen toimivalta ja ennakkoratkaisupyynnön tutkittavaksi ottaminen — Sijoittautumisvapaus — Rajoitus)

11

2010/C 113/15

Asia C-496/08 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 4.3.2010 — Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo Orcajo Teresa, Dominiek Decoutere, Armin Hau ja Francisco Javier Solana Ramos v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto (Muutoksenhaku — Virkamiehet — Ura-alueelta toiselle siirtymistä koskevien sisäisten kilpailujen läpäiseminen vanhojen henkilöstösääntöjen voimassaolon aikana — Uusien henkilöstösääntöjen voimaantulo — Palkkaluokan määrittämistä koskevat siirtymäsäännöt — Lainvastaisuusväite — Saavutetut oikeudet — Perusteltu luottamus — Yhdenvertainen kohtelu — Hyvän hallinnon periaate ja huolenpitovelvollisuus)

11

2010/C 113/16

Asia C-522/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.3.2010 (Naczelny Sąd Administracyjnyn (Puolan tasavalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Telekomunikacja Polska S.A. w. Warszawie v. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Sähköinen viestintä — Telepalvelut — Direktiivi 2002/21/EY — Direktiivi 2002/22/EY — Palvelusopimuksen tekemisen ehdoksi ei saa asettaa muita palveluja koskevan sopimuksen tekemistä — Laajakaistainen internetyhteys)

12

2010/C 113/17

Asia C-578/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 4.3.2010 (Raad van Staten (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Rhimou Chakroun v. Minister van Buitenlandse Zaken (Oikeus perheenyhdistämiseen — Direktiivi 2003/86/EY — Sosiaalihuoltojärjestelmään turvautumisen käsite — Perheenyhdistämisen käsite — Perheenmuodostus)

13

2010/C 113/18

Asia C-1/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 11.3.2010 (Conseil d’État'n (Ranska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Centre d’exportation du livre français (CELF), selvitystilassa, ja Ministre de la Culture et de la Communication v. Société internationale de diffusion et d’édition (Valtiontuki — EY 88 artiklan 3 kohta — Sääntöjenvastaiset tuet, jotka on todettu yhteismarkkinoille soveltuviksi — Komission päätöksen kumoaminen — Kansalliset tuomioistuimet — Sääntöjenvastaisesti toteutettujen tukien takaisinperimistä koskeva vaatimus — Asian käsittelyn lykkääminen siihen saakka, kunnes komissio tekee uuden päätöksen — Poikkeukselliset olosuhteet, jotka voivat rajoittaa palauttamisvelvollisuutta)

13

2010/C 113/19

Asia C-19/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.3.2010 (Oberlandesgericht Wienin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH v. Silva Trade, SA (Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla — Asetus (EY) N:o 44/2001 — Erityinen toimivalta — 5 artiklan 1 alakohdan a alakohdan toinen luetelmakohta — Palvelujen suorittaminen — Kauppaedustussopimus — Sopimuksen täytäntöönpano useissa jäsenvaltioissa)

14

2010/C 113/20

Asia C-258/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 4.3.2010 — Euroopan komissio v. Belgian kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Ympäristö — Direktiivi 2008/1/EY — ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

14

2010/C 113/21

Asia C-361/09 P: Valitus, jonka Hans Molter on tehnyt 10.9.2009 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-141/09, Hans Molter v. Saksan liittotasavalta, 12.8.2009 antamasta määräyksestä

15

2010/C 113/22

Asia C-389/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Contencioso Administrativo no 3 de Almería (Espanja) on esittänyt 2.10.2009 — Águeda María Sáenz Morales v. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

15

2010/C 113/23

Asia C-21/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Bíróság (Unkari) on esittänyt 13.1.2010 — Nagy Károly v. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

15

2010/C 113/24

Asia C-33/10: Kanne 20.1.2010 — Euroopan komissio v. Tanskan kuningaskunta

16

2010/C 113/25

Asia C-51/10: Valitus, jonka Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. on tehnyt 1.2.2010 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-298/06, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 19.11.2009 antamasta tuomiosta

17

2010/C 113/26

Asia C-53/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 2.2.2010 — Land Hessen v. Franz Mücksch OHG, väliintulija: Merck KG aA

17

2010/C 113/27

Asia C-54/10: Valitus, jonka Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. on tehnyt 2.2.2010 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa T-64/07–T-66/07, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV (350), 19.11.2009 antamasta tuomiosta

18

2010/C 113/28

Asia C-55/10: Valitus, jonka Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. on tehnyt 2.2.2010 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa T-200/07–T-202/07, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV (222), 19.11.2009 antamasta tuomiosta

18

2010/C 113/29

Asia C-56/10: Valitus, jonka Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. on tehnyt 2.2.2010 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa T-425/07 ja T-426/07, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV (100), 19.11.2009 antamasta tuomiosta

19

2010/C 113/30

Asia C-70/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour d’appel de Bruxelles (Belgia) on esittänyt 5.2.2010 — Scarlet Extended SA v. Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs

20

2010/C 113/31

Asia C-71/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supreme Court of the United Kingdom (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 8.2.2010 — Office of Communications v. The Information Commissioner

20

2010/C 113/32

Asia C-74/10 P: Valitus, jonka European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) on tehnyt 9.2.2010 unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-94/07, European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) v. Euroopan yhteisöjen komissio, 19.11.2009 antamasta määräyksestä

21

2010/C 113/33

Asia C-75/10 P: Valitus, jonka European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) on tehnyt 9.2.2010 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-40/08, European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) v. Euroopan yhteisöjen komissio, 19.11.2009 antamasta määräyksestä

21

2010/C 113/34

Asia C-78/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour d’Appel de Rouen (Ranska) on esittänyt 8.2.2010 — Marc Berel Port Angot Développementin selvitysmiehenä, Hess Port Angot Développementin selvittäjänä, Société Rijn Schelde Mondia France, Receveur principal des douanes de Rouen Port, Administration des douanes — Havre Port, Port Angot Développement, jolle SAS Manutention de Produits Chimiques et Miniers Maprochimin oikeudet ovat siirtyneet (Maprochim) ja Asia Pulp & Paper France v. Administration des douanes de Rouen, Receveur principal des douanes du Havre ja Administration des douanes du Havre

22

2010/C 113/35

Asia C-79/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on esittänyt 11.2.2010 — Systeme Helmholz GmbH v. Hauptzollamt Nürnberg

23

2010/C 113/36

Asia C-82/10: Kanne 11.2.2010 — Euroopan komissio v. Irlanti

23

2010/C 113/37

Asia C-83/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra (Espanja) on esittänyt 11.2.2010 — Aurora Sousa Rodríquez ym. v. Air France SA

24

2010/C 113/38

Asia C-86/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Arbeitsgericht Siegburg (Saksa) on esittänyt 12.2.2010 — Hüseyin Balaban v. Zelter GmbH

24

2010/C 113/39

Asia C-89/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgia) on esittänyt 17.2.2010 — Q-Beef NV v. Belgian valtio

25

2010/C 113/40

Asia C-90/10: Kanne 16.2.2010 — Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta

25

2010/C 113/41

Asia C-91/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Breda (Alankomaat) on esittänyt 17.2.2010 — VAV Autovermietung GmbH v. Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Zuid, kantoor Roosendaal

26

2010/C 113/42

Asia C-92/10 P: Valitus, jonka Media-Saturn-Holding GmbH on tehnyt 17.2.2010 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-476/08, Media-Saturn-Holding GmbH v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 15.12.2009 antamasta tuomiosta

27

2010/C 113/43

Asia C-95/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supremo Tribunal Administrativo (Portugali) on esittänyt 22.2.2010 — Strong Segurança SA v. Município de Sintra, Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança

28

2010/C 113/44

Asia C-96/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgia) on esittänyt 22.2.2010 — Frans Bosschaert v. Belgische Staat, Slachthuizen Georges Goossens en Zonen NV ja Slachthuizen Goossens NV

28

2010/C 113/45

Asia C-97/10, Asia C-98/10, Asia C-99/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal d’instance de Dax (Ranska) on esittänyt 22.2.2010 asioissa — AG2R Prévoyance v. Bourdil SARL — AG2R Prévoyance v. Société boucalaise de boulangerie SARL — AG2R Prévoyance v. Baba-Pom SARL

29

2010/C 113/46

Asia C-100/10: Kanne 23.2.2010 — Euroopan komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta

29

2010/C 113/47

Asia C-102/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Judecătoria Focșani (Romania) on esittänyt 24.2.2010 — Frăsina Bejan v. Tudorel Mușat

30

2010/C 113/48

Asia C-103/10: Kanne 24.2.2010 — Euroopan komissio v. Portugalin tasavalta

31

2010/C 113/49

Asia C-106/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supremo Tribunal Administrativo (Portugali) on esittänyt 25.2.2010 — Lidl & Companhia v. Fazenda Pública

32

2010/C 113/50

Asia C-111/10: Kanne 1.3.2010 — Europan komissio v. Euroopan unionin neuvosto

32

2010/C 113/51

Asia C-112/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hof van Cassatie (Belgia) on esittänyt 1.3.2010 — Konkurssioikeudenkäynti, jossa vastaajana on Zaza Retail BV (Philippe ja Cécile Noelmans, Zaza Retail BV:n (Belgia) konkurssipesän selvittäjinä); väliintulija: Zaza Retail BV (Manon Cordewener, Zaza Retail BV:n (Alankomaat) konkurssipesän selvittäjänä)

33

2010/C 113/52

Asia C-116/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luxemburg) on esittänyt 3.3.2010 — État du Grand-Duché de Luxembourg ja Administration de l’enregistrement et des domaines v. Pierre Feltgen (Bacino Charter Company SA:n konkurssipesän pesänhoitaja) ja Bacino Charter Company SA

33

2010/C 113/53

Asia C-117/10: Kanne 3.3.2010 — Euroopan komissio v. Euroopan unionin neuvosto

34

2010/C 113/54

Asia C-118/10: Kanne 3.3.2010 — Euroopan komissio v. Euroopan unionin neuvosto

35

2010/C 113/55

Asia C-122/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Marknadsdomstolen (Ruotsi) on esittänyt 8.3.2010 — Konsumentombudsmannen (KO) v. Ving Sverige AB

35

2010/C 113/56

Asia C-127/10: Kanne 10.3.2010 — Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta

36

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2010/C 113/57

Asia T-401/06: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.3.2010 — Brosmann Footwear (HK) ym. v. neuvosto (Polkumyynti — Kiinasta ja Vietnamista peräisin olevien sellaisten jalkineiden tuonti, joiden päälliset ovat nahkaa — Markkinataloudessa toimivan yrityksen asema — Yksilöllinen kohtelu — Otanta — Yhteisön teollisuudenalan valitukselle antama tuki — Tarkasteltavana olevan tuotteen määritelmä — Yhdenvertainen kohtelu — Vahinko — Perusteltu luottamus — Perusteluvelvollisuus)

37

2010/C 113/58

Yhdistetyt asiat T-407/06 ja T-408/06: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.3.2010 — Zhejiang Aokang Shoes ja Wenzhou Taima Shoes v. neuvosto (Polkumyynti — Kiinasta ja Vietnamista peräisin olevien sellaisten jalkineiden tuonti, joiden päälliset ovat nahkaa — Markkinataloudessa toimivan yrityksen asema — Yksilöllinen kohtelu — Otanta — Puolustautumisoikeudet — Yhdenvertainen kohtelu — Vahinko — Perusteltu luottamus — Perusteluvelvollisuus)

37

2010/C 113/59

Asia T-409/06: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.3.2010 — Sun Sang Kong Yuen Shoes Factory v. neuvosto (Polkumyynti — Kiinasta ja Vietnamista peräisin olevien sellaisten jalkineiden tuonti, joiden päälliset ovat nahkaa — Markkinataloudessa toimivan yrityksen asema — Otanta — Yhteistyön puute — Puolustautumisoikeudet — Vahinko — Perusteluvelvollisuus)

38

2010/C 113/60

Asia T-410/06: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.3.2010 — Foshan City Nanhai Golden Step Industrial v. neuvosto (Polkumyynti — Kiinasta ja Vietnamista peräisin olevien sellaisten jalkineiden tuonti, joiden päälliset ovat nahkaa — Laskennallisen normaaliarvon laskeminen — Vientihinta — Puolustautumisoikeudet — Vahinko — Perusteluvelvollisuus)

39

2010/C 113/61

Asia T-9/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.3.2010 — Grupo Promer Mon Graphic v. SMHV — PepsiCo (Pyöreä mainostarvike) (Yhteisömalli — Mitättömyysmenettely — Rekisteröity yhteisömalli, joka esittää pyöreää mainostarviketta — Aikaisempi yhteisömalli — Mitättömyysperuste — Ristiriita — Erilaisen yleisvaikutelman puuttuminen — Ristiriidan käsite — Kyseessä oleva tavara — Mallin luojan vapaus — Asiantunteva käyttäjä — Asetuksen (EY) N:o 6/2002 10 artikla ja 25 artiklan 1 kohdan d alakohta)

39

2010/C 113/62

Asia T-63/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.3.2010 — Mäurer + Wirtz v. SMHV — Exportaciones Aceiteras Fedeoliva (tosca de FEDEOLIVA) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin tosca de FEDEOLIVA rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat yhteisön tavaramerkiksi ja kansallisiksi tavaramerkeiksi rekisteröidyt sanamerkit TOSCA — Suhteelliset hylkäysperusteet — Argumenttia ei ole otettu huomioon — Asetuksen (EY) N:o 40/94 74 artiklan 1 kohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohta))

40

2010/C 113/63

Asia T-190/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.3.2010 — KEK Diavlos v. komissio (Euroopan kansalaisten tiedotusohjelman (Prince) yhteydessä maksettu taloudellinen tuki — Hanke, jossa valmisteltiin euron esittelyä kouluympäristössä — Maksetun ennakon takaisin perimistä koskeva päätös — Perusteluvelvollisuus — Arviointivirhe)

40

2010/C 113/64

Asia T-24/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.3.2010 — Weldebräu v. SMHV — Kofola Holding (Kierrekaulaisen pullon muoto) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Kierrekaulaisen pullon muoto — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kolmiulotteinen tavaramerkki, joka muodostuu kierrekaulaisen pullon muodosta — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

41

2010/C 113/65

Asia T-94/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.3.2010 — Centre de coordination Carrefour v. komissio (Kumoamiskanne — Valtiontuki — Tukiohjelma Belgiassa sijaitsevien koordinointikeskusten hyväksi — Komission uusi päätös, joka on tehty unionin tuomioistuimen suorittaman osittaisen kumoamisen jälkeen — Oikeussuojan tarpeen puuttuminen — Tutkimatta jättäminen)

41

2010/C 113/66

Asia T-189/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.3.2010 — Forum 187 v. komissio (Kumoamiskanne — Valtiontuki — Tukiohjelma Belgiassa sijaitsevien koordinointikeskusten hyväksi — Komission uusi päätös, joka on tehty unionin tuomioistuimen suorittaman osittaisen kumoamisen jälkeen — Yhteenliittymä — Oikeussuojan tarpeen puuttuminen — Tutkimatta jättäminen)

42

2010/C 113/67

Asia T-477/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.3.2010 — Mundipharma v. SMHV — ALK-Abelló (AVANZALENE) (Yhteisön tavarmerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin AVANZALENE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön sanamerkki AVANZ — Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

42

2010/C 113/68

Asia T-564/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.3.2010 — Monoscoop v. SMHV (SUDOKU SAMURAI BINGO) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin SUDOKU SAMURAI BINGO rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta))

43

2010/C 113/69

Asia T-15/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.3.2010 — Euro-Information v. SMHV (EURO AUTOMATIC CASH) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin EURO AUTOMATIC CASH rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdottomat hylkäysperusteet — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta) — Kuvailevuus — Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta))

43

2010/C 113/70

Asia T-31/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.3.2010 — Baid v. SMHV (LE GOMMAGE DES FACADES) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin LE GOMMAGE DES FACADES rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta) — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen (EY) N:o 40/94 73 artiklan ensimmäinen lause (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 75 artiklan ensimmäinen lause))

44

2010/C 113/71

Asia T-77/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.3.2010 — hofherr communikation v. SMHV (NATURE WATCH) (Yhteisön tavaramerkki — Euroopan yhteisön nimeävä kansainvälinen rekisteröinti — Sanamerkki NATURE WATCH — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta))

44

2010/C 113/72

Asia T-78/09 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.3.2010 — parlamentti v. Collée (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Vuoden 2004 ylennyskierros — Ansiopisteiden myöntämismenettely — Selvitysaineiston vääristäminen — Perustelut — Arviointikomitean lausunnon arvo — Syrjintäkiellon periaate)

45

2010/C 113/73

Asia T-538/08: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 3.3.2010 — REWE-Zentral v. SMHV — KODI Diskontläden (inéa) (Yhteisön tavaramerkki — Väite — Väitteen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

45

2010/C 113/74

Asia T-316/09: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 25.2.2010 — Google v. SMHV (ANDROID) (Yhteisön tavaramerkki — Rekisteröinnin esteet — Niiden tavaroiden luettelon, joita varten rekisteröintiä haetaan, rajaaminen — Rekisteröintiä vastaan esitetyn väitteen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

46

2010/C 113/75

Asia T-414/09: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 4.3.2010 — Henkel v. SMHV — JLO Holding (LIVE) (Yhteisön tavaramerkki — Menettämisvaatimus — Menettämisvaatimuksen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

46

2010/C 113/76

Asia T-435/09 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 15.3.2010 — GL2006 Europe v. komissio ja OLAF (Väliaikainen oikeussuoja — Tutkimusta ja teknologista kehitystä koskevat yhteisön ohjelmat — Välityslauseke — Perimismääräys — Maksukehotus — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Taloudellinen vahinko — Poikkeuksellisten olosuhteiden puuttuminen — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

46

2010/C 113/77

Asia T-322/09: Kanne 14.8.2009 — Al-Faqih ja MIRA v. neuvosto ja komissio

47

2010/C 113/78

Asia T-52/10 P: Valitus, jonka Giorgio Lebedef on tehnyt 9.2.2010 virkamiestuomioistuimen asiassa F-54/09, Lebedef v. komissio, 30.11.2009 antamasta määräyksestä

48

2010/C 113/79

Asia T-58/10: Kanne 11.2.2010 — Phoenix-Reisen ja DRV v. komissio

49

2010/C 113/80

Asia T-62/10 P: Valitus, jonka Brigitte Zangerlt-Posselt on tehnyt 10.2.2010 virkamiestuomioistuimen asiassa F-83/07, Zangerlt-Posselt v. komissio, 30.11.2009 antamasta tuomiosta

49

2010/C 113/81

Asia T-63/10: Kanne 10.2.2010 — Jurašinović v. neuvosto

50

2010/C 113/82

Asia T-66/10: Kanne 15.2.2010 — Zuckerfabrik Jülich v. komissio

51

2010/C 113/83

Asia T-72/10: Kanne 15.2.2010 — Intermark v. SMHV — Natex International (NATY’S)

52

2010/C 113/84

Asia T-75/10: Kanne 17.2.2010 — Embraer ym. v. komissio

52

2010/C 113/85

Asia T-77/10: Kanne 18.2.2010 — Certmedica International v. SMHV — Lehning Entreprise (L112)

53

2010/C 113/86

Asia T-78/10: Kanne 19.2.2010 — Lehning Entreprise v. SMHV — Certmedica International (L112)

55

2010/C 113/87

Asia T-79/10: Kanne 22.2.2010 — COLT Télécommunications France v. komissio

56

2010/C 113/88

Asia T-80/10: Kanne 16.2.2010 — Bell & Ross v. SMHV — Klockgrossisten i Norden (kellon esitys)

57

2010/C 113/89

Asia T-84/10: Kanne 22.2.2010 — Regione Puglia v. komissio

58

2010/C 113/90

Asia T-86/10: Kanne 17.2.2010 — British Sugar v. komissio

58

2010/C 113/91

Asia T-88/10: Kanne 15.2.2010 — Inter IKEA Systems v. SMHV — Meteor Controls (GLÄNSA)

59

2010/C 113/92

Asia T-90/10: Kanne 19.2.2010 — Ferriere Nord v. komissio

60

2010/C 113/93

Asia T-91/10: Kanne 19.2.2010 — Lucchini v. komissio

61

2010/C 113/94

Asia T-92/10: Kanne 17.2.2010 — Ferriera Valsabbia ja Valsabbia Investimenti v. komissio

62

2010/C 113/95

Asia T-93/10: Kanne 17.2.2010 — Bilbaína de Alquitranes ym. v. ECHA

63

2010/C 113/96

Asia T-94/10: Kanne 17.2.2010 — Rütgers Germany ym. v. ECHA

64

2010/C 113/97

Asia T-95/10: Kanne 17.2.2010 — Cindu Chemicals ym. v. ECHA

65

2010/C 113/98

Asia T-96/10: Kanne 17.2.2010 — Rütgers Germany ym. v. ECHA

66

2010/C 113/99

Asia T-99/10: Kanne 2.3.2010 — Meica v. SMHV — Tofutown.com (TOFUKING)

66

2010/C 113/00

Asia T-100/10: Kanne 3.3.2010 — Nordzucker v. komissio

67

2010/C 113/01

Asia T-101/10: Kanne 3.3.2010 — Puola v. komissio

68

2010/C 113/02

Asia T-102/10: Kanne 3.3.2010 — Südzucker ym. v. komissio

69

2010/C 113/03

Asia T-103/10 P(R): Valitus, jonka Euroopan parlamentti on tehnyt 5.3.2010 virkamiestuomioistuimen presidentin asiassa F-92/09, U v. parlamentti, 18.12.2009 antamasta määräyksestä

70

2010/C 113/04

Asia T-105/10: Kanne 1.3.2010 — BASF v. komissio

70

2010/C 113/05

Asia T-106/10: Kanne 4.3.2010 — Espanja v. komissio

71

2010/C 113/06

Asia T-111/10: Kanne 3.3.2009 — Portugali v. komissio

72

2010/C 113/07

Asia T-112/10: Kanne 1.3.2010 — Prionics v. komissio ja elintarviketurvallisuusviranomainen

73

2010/C 113/08

Asia T-113/10: Kanne 8.3.2010 — Espanja v. komissio

74

2010/C 113/09

Asia T-115/10: Kanne 4.3.2010 — Yhdistynyt kuningaskunta v. komissio

75

2010/C 113/10

Asia T-118/10: Kanne 5.3.2010 — Acron v. neuvosto

76

2010/C 113/11

Asia T-119/10: Kanne 5.3.2010 — Alankomaiden kuningaskunta v. Euroopan komissio

77

2010/C 113/12

Asia T-310/07: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 2.3.2010 — gardeur v. SMHV — Blue Rose (g)

78

2010/C 113/13

Asia T-298/08: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 2.3.2010 — Aldi v. SMHV — Catalana de Telecomunicacions Societat Operadora de Xarxes (ALDI)

78

2010/C 113/14

Asia T-552/08: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 4.3.2010 — komissio v. Domótica

78

2010/C 113/15

Asia T-196/09: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 1.3.2010 — TerreStar Europe v. komissio

78

 

Virkamiestuomioistuin

2010/C 113/16

Asia F-9/10: Kanne 29.1.2010 — AC v. neuvosto

79

2010/C 113/17

Asia F-12/10: Kanne 9.2.2010 — Kerstens v. komissio

79


FI

 

Top