Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:087E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 87, 01. huhtikuuta 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.CE2010.087.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 87E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

53. vuosikerta
1. huhtikuu 2010


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

PÄÄTÖSLAUSELMAT

 

Euroopan parlamentti
ISTUNTOKAUSI 2008–2009
Istunto 10.–12. maaliskuuta 2009
Tämän istunnon pöytäkirja on julkaistu Virallisessa lehdessä C 234 E, 29.9.2009
HYVÄKSYTYT TEKSTIT

 

Tiistai 10. maaliskuuta 2009

2010/C 087E/01

Euroopan unionin rajaturvallisuuteen liittyvät tulevat toimet sekä kolmansissa maissa saadut vastaavat kokemuksetEuroopan parlamentin päätöslauselma 10. maaliskuuta 2009 Euroopan unionin rajaturvallisuuteen liittyvistä tulevista toimista sekä kolmansissa maissa saaduista vastaavista kokemuksista (2008/2181(INI))

1

2010/C 087E/02

Yhtiön sääntömääräisen kotipaikan siirtäminen jäsenvaltioiden välilläEuroopan parlamentin päätöslauselma 10. maaliskuuta 2009 suosituksista komissiolle yhtiön sääntömääräisen kotipaikan siirtämisestä jäsenvaltioiden välillä (2008/2196(INI))

5

PÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

8

2010/C 087E/03

Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän tulevaisuusEuroopan parlamentin päätöslauselma 10. maaliskuuta 2009 yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän tulevaisuudesta (2008/2305(INI))

10

2010/C 087E/04

Komission toimintasuunnitelma yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksiEuroopan parlamentin päätöslauselma 10. maaliskuuta 2009 komission toimintasuunnitelmasta yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi (2008/2150(INI))

16

2010/C 087E/05

Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välinen yhteistyö siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessaEuroopan parlamentin päätöslauselma 10. maaliskuuta 2009 jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa (2008/2180(INI))

21

2010/C 087E/06

Tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta annetun direktiivin 2006/43/EY täytäntöönpanoEuroopan parlamentin päätöslauselma 10. maaliskuuta 2009 tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta annetun direktiivin 2006/43/EY täytäntöönpanosta (2008/2247(INI))

23

2010/C 087E/07

Miesten ja naisten tasa-arvoinen osallistuminen ja kohtelu näyttämötaiteessaEuroopan parlamentin päätöslauselma 10. maaliskuuta 2009 miesten ja naisten tasa-arvoisesta osallistumisesta ja kohtelusta näyttämötaiteessa (2008/2182(INI))

27

2010/C 087E/08

Online-rahapelien yhtenäisyysEuroopan parlamentin päätöslauselma 10. maaliskuuta 2009 online-rahapelien yhtenäisyydestä (2008/2215(INI))

30

2010/C 087E/09

Elintarvikkeiden laadun turvaaminen, mukaan lukien standardien yhdenmukaistaminen tai vastavuoroinen tunnustaminenEuroopan parlamentin päätöslauselma 10. maaliskuuta 2009 elintarvikkeiden laadun turvaamisesta, mukaan lukien standardien yhdenmukaistaminen tai vastavuoroinen tunnustaminen (2008/2220(INI))

35

2010/C 087E/10

Kilpailupolitiikkaa koskevat kertomukset 2006 ja 2007Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. maaliskuuta 2009 kilpailupolitiikkaa koskevista kertomuksista 2006 ja 2007 (2008/2243(INI))

43

2010/C 087E/11

Small Business ActEuroopan parlamentin päätöslauselma 10. maaliskuuta 2009 pk-yrityksiä tukevasta aloitteesta (”Small Business Act”) (2008/2237(INI))

48

 

Keskiviikko 11. maaliskuuta 2009

2010/C 087E/12

Romanien yhteiskunnallinen tilanne ja heidän työmarkkinoille pääsemisensä parantaminen EU:ssaEuroopan parlamentin päätöslauselma 11. maaliskuuta 2009 romanien yhteiskunnallisesta tilanteesta ja heidän työmarkkinoille pääsemisensä parantamisesta EU:ssa (2008/2137(INI))

60

2010/C 087E/13

Öljyn toimitusvarmuuteen liittyvien haasteiden ratkaiseminenEuroopan parlamentin päätöslauselma 11. maaliskuuta 2009 öljyn toimitusvarmuuteen liittyvien haasteiden ratkaisemisesta (2008/2212(INI))

70

2010/C 087E/14

Ympäristöystävällisempi liikenne ja ulkoisten kustannusten sisällyttäminen hintoihinEuroopan parlamentin päätöslauselma 11. maaliskuuta 2009 ympäristöystävällisemmästä liikenteestä ja ulkoisten kustannusten sisällyttämisestä hintoihin (2008/2240(INI))

76

2010/C 087E/15

Lissabonin strategiaEuroopan parlamentin päätöslauselma 11. maaliskuuta 2009 Lissabonin strategiaa koskevista näkemyksistä, jotka parlamentti esittää kevään 2009 Eurooppa-neuvostolle

79

2010/C 087E/16

Ilmastonmuutoksen torjuminenEuroopan parlamentin päätöslauselma 11. maaliskuuta 2009 EU:n strategiasta kattavan ilmastonmuutossopimuksen tekemiseksi Kööpenhaminassa ja riittävän rahoituksen myöntämisestä ilmastonmuutospolitiikalle

90

2010/C 087E/17

Työllisyyspolitiikan suuntaviivatEuroopan parlamentin päätöslauselma 11. maaliskuuta 2009 jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen suuntaviivojen täytäntöönpanosta vuosina 2008–2010

94

2010/C 087E/18

Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaEuroopan parlamentin päätöslauselma 11. maaliskuuta 2009 Euroopan talouden elvytyssuunnitelmasta (2008/2334(INI))

98

2010/C 087E/19

Koheesiopolitiikka: investointeja reaalitalouteenEuroopan parlamentin päätöslauselma 11. maaliskuuta 2009 koheesiopolitiikasta: investointeja reaalitalouteen (2009/2009(INI))

113

 

Torstai 12. maaliskuuta 2009

2010/C 087E/20

Paremmat uranäkymät ja suurempi liikkuvuus: Eurooppalainen kumppanuus tutkijoita vartenEuroopan parlamentin päätöslauselma 12. maaliskuuta 2009 paremmista uranäkymistä ja suuremmasta liikkuvuudesta: Eurooppalainen kumppanuus tutkijoita varten (2008/2213(INI))

116

2010/C 087E/21

Kuluttajien ja erityisesti alaikäisten suojeleminen videopelien haitoiltaEuroopan parlamentin päätöslauselma 12. maaliskuuta 2009 kuluttajien ja erityisesti alaikäisten suojelemisesta videopelien haitoilta (2008/2173(INI))

122

2010/C 087E/22

Yhteisen ilmailualueen kehittäminen Israelin kanssaEuroopan parlamentin päätöslauselma 12. maaliskuuta 2009 yhteisen ilmailualueen kehittämisestä Israelin kanssa (2008/2136(INI))

126

2010/C 087E/23

Sri Lankan humanitaarisen tilanteen huonontuminenEuroopan parlamentin päätöslauselma 12. maaliskuuta 2009 Sri Lankan humanitaarisen tilanteen huonontumisesta

127

2010/C 087E/24

EU:n ja erityisesti Etelä-Euroopan maatalousmaan heikentymisestä johtuva haaste: EU:n maatalouspolitiikan välineiden tarjoama vastausEuroopan parlamentin päätöslauselma 12. maaliskuuta 2009 EU:n ja erityisesti Etelä-Euroopan maatalousmaan heikentymisestä johtuvasta haasteesta: EU:n maatalouspolitiikan välineiden tarjoama vastaus (2008/2219(INI))

128

2010/C 087E/25

Työntekijöiden osallistuminen yrityksissä, joilla on eurooppalainen perussääntöEuroopan parlamentin päätöslauselma 12. maaliskuuta 2009 työntekijöiden osallistumisesta yrityksissä, joilla on eurooppalainen perussääntö, ja muista liitännäistoimista

133

2010/C 087E/26

Siirtolaisten lapsetEuroopan parlamentin päätöslauselma 12. maaliskuuta 2009 alkuperämaahan jätettyjen siirtolaisten lapsista

134

2010/C 087E/27

Kroatian edistymiskertomus 2008Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. maaliskuuta 2009 Kroatiaa koskevasta vuoden 2008 edistymiskertomuksesta

135

2010/C 087E/28

Turkin edistymiskertomus 2008Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. maaliskuuta 2009 Turkkia koskevasta vuoden 2008 edistymiskertomuksesta

139

2010/C 087E/29

Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian edistymiskertomus 2008Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. maaliskuuta 2009 entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta vuoden 2008 edistymiskertomuksesta

147

2010/C 087E/30

Entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiantoEuroopan parlamentin suositus neuvostolle 12. maaliskuuta 2009 entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannosta (2008/2290(INI))

153

2010/C 087E/31

Maailman viides vesifoorumi Istanbulissa 16.–22. maaliskuuta 2009Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. maaliskuuta 2009 vedestä ennen Istanbulissa 16.–22. maaliskuuta 2009 järjestettävää maailman viidettä vesifoorumia

157

2010/C 087E/32

Saharan eteläpuolisen Afrikan maille myönnettävä terveydenhuoltopalveluihin liittyvä EY:n kehitysyhteistyötukiEuroopan parlamentin päätöslauselma 12. maaliskuuta 2009 lähestymistavasta Saharan eteläpuolisen Afrikan maille myönnettävään terveydenhuoltopalveluihin liittyvään EY:n kehitysyhteistyötukeen

162

2010/C 087E/33

Yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) käyttöönottoEuroopan parlamentin päätöslauselma 12. maaliskuuta 2009 yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) käyttöönotosta

166

2010/C 087E/34

EU:n ja Brasilian strateginen kumppanuusEuroopan parlamentin suositus neuvostolle 12. maaliskuuta 2009 Euroopan unionin ja Brasilian strategisesta kumppanuudesta (2008/2288(INI))

168

2010/C 087E/35

EU:n ja Meksikon strateginen kumppanuusEuroopan parlamentin suositus neuvostolle 12. maaliskuuta 2009 Euroopan unionin ja Meksikon strategisesta kumppanuudesta (2008/2289(INI))

172

2010/C 087E/36

Tiibetin kansannousun 50. vuosipäivä sekä hänen pyhyytensä dalai-laman ja Kiinan hallituksen vuoropuheluEuroopan parlamentin päätöslauselma 12. maaliskuuta 2009 Tiibetin kansannousun 50. vuosipäivästä sekä hänen pyhyytensä dalai-laman ja Kiinan hallituksen vuoropuhelusta

177

2010/C 087E/37

Guinea-BissauEuroopan parlamentin päätöslauselma 12. maaliskuuta 2009 Guinea-Bissausta

178

2010/C 087E/38

FilippiinitEuroopan parlamentin päätöslauselma 12. maaliskuuta 2009 Filippiineistä

181

2010/C 087E/39

Kansalaisjärjestöjen maastakarkotus DarfuristaEuroopan parlamentin päätöslauselma 12. maaliskuuta 2009 kansalaisjärjestöjen karkottamisesta Darfurista

183


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN JA LAITOSTEN TIEDONANNOT

 

Euroopan parlamentti
ISTUNTOKAUSI 2008–2009
Istunto 10.–12. maaliskuuta 2009
Tämän istunnon pöytäkirja on julkaistu Virallisessa lehdessä C 234 E, 29.9.2009
HYVÄKSYTYT TEKSTIT

 

Keskiviikko 11. maaliskuuta 2009

2010/C 087E/40

Parlamentin työjärjestyksen 139 artiklan voimassaolon jatkaminen seitsemännen vaalikauden loppuunEuroopan parlamentin päätös 11. maaliskuuta 2009 Euroopan parlamentin työjärjestyksen 139 artiklan voimassaolon jatkamisesta seitsemännen vaalikauden loppuun

186


 

III   Valmistelevat säädökset

 

Euroopan parlamentti
ISTUNTOKAUSI 2008–2009
Istunto 10.–12. maaliskuuta 2009
Tämän istunnon pöytäkirja on julkaistu Virallisessa lehdessä C 234 E, 29.9.2009
HYVÄKSYTYT TEKSTIT

 

Tiistai 10. maaliskuuta 2009

2010/C 087E/41

EY:n ja Armenian sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. maaliskuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Armenian tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä (KOM(2007)0729 – C6-0519/2008 – 2007/0251(CNS))

188

2010/C 087E/42

EY:n ja Israelin sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. maaliskuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Israelin valtion välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä (KOM(2008)0178 – C6-0520/2008 – 2008/0068(CNS))

188

2010/C 087E/43

Euroopan yhteisön ja Etelä-Afrikan väliseen sopimukseen liitettävä lisäpöytäkirja Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi ***Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. maaliskuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan väliseen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevaan sopimukseen liitettävän lisäpöytäkirjan tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (16447/2008 – KOM(2008)0749 – C6-0017/2009 – 2008/0212(AVC))

189

2010/C 087E/44

Moottoriajoneuvojen yleiseen turvallisuuteen liittyvät tyyppihyväksyntävaatimukset ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. maaliskuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista (KOM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD))

190

P6_TC1-COD(2008)0100
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 10. maaliskuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009 antamiseksi moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista

190

2010/C 087E/45

Teollisuuden päästöt (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. maaliskuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (uudelleenlaadittu) (KOM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

191

P6_TC1-COD(2007)0286
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 10. maaliskuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/…/EY antamiseksi teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminenja vähentäminen) (uudelleenlaadittu toisinto)

192

LIITE I

232

LIITE II

236

LIITE III

237

LIITE IV

238

LIITE V

239

LIITE VI

244

LIITE VII

255

LIITE VIII

265

LIITE IX

266

LIITE X

268

2010/C 087E/46

Yksityisen eurooppayhtiön säännöt *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. maaliskuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yksityisen eurooppayhtiön säännöistä (KOM(2008)0396 – C6-0283/2008 – 2008/0130(CNS))

300

2010/C 087E/47

Vuoden 2010 talousarviomenettelyn suuntaviivat - (pääluokka III – Komissio)Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. maaliskuuta 2009 vuoden 2010 talousarviomenettelyn suuntaviivoista, pääluokka III- Komissio (2009/2005(BUD))

321

2010/C 087E/48

Vuoden 2010 talousarviomenettelyn suuntaviivat - (pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX)Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. maaliskuuta 2009 vuoden 2010 talousarviomenettelyn suuntaviivoista, pääluokka I - Euroopan parlamentti, pääluokka II - Neuvosto, pääluokka IV - Tuomioistuin, pääluokka V - Tilintarkastustuomioistuin, pääluokka VI - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, pääluokka VII - Alueiden komitea, pääluokka VIII - Euroopan oikeusasiamies, pääluokka IX - Euroopan tietosuojavaltuutettu (2009/2004(BUD))

327

 

Keskiviikko 11. maaliskuuta 2009

2010/C 087E/49

Direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan b ja c alakohdan soveltamisala*Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. maaliskuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan b ja c alakohdan soveltamisalasta vapautettaessa tietty tavaroiden lopullinen maahantuonti arvonlisäverosta (kodifioitu toisinto) (KOM(2008)0575 – C6-0347/2008 – 2008/0181(CNS))

332

2010/C 087E/50

Europolin henkilöstöön sovellettavien peruspalkkojen mukauttaminen *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. maaliskuuta 2009 Ranskan tasavallan aloitteesta neuvoston päätöksen tekemiseksi Europolin henkilöstöön sovellettavien peruspalkkojen ja lisien mukauttamisesta (14479/2008 – C6-0038/2009 – 2009/0804(CNS))

333

2010/C 087E/51

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoEuroopan parlamentin päätöslauselma 11. maaliskuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan nojalla (KOM(2009)0023 – C6-0040/2009 – 2009/2007(ACI))

334

LIITE

334

2010/C 087E/52

Lisätalousarvio nro 1/2009Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. maaliskuuta 2009 esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2009 varainhoitovuodeksi 2009, Pääluokka III – Komissio (6952/2009 – C6-0075/2009 – 2009/2008(BUD))

335

2010/C 087E/53

Alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevat yhteiset säännöt ja standardit ***IIIEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. maaliskuuta 2009 sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista (uudelleenlaadittu toisinto) (PE-CONS 3719/2008 – C6-0042/2009 – 2005/0237A(COD))

337

2010/C 087E/54

Alusten tarkastamis- ja katsastamislaitoksia koskevat yhteiset säännöt ja standardit ***IIIEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. maaliskuuta 2009 sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alusten tarkastamis- ja katsastamislaitoksia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista (uudelleenlaadittu toisinto) (PE-CONS 3720/2008 – C6-0043/2009 – 2005/0237B(COD))

338

2010/C 087E/55

Satamavaltioiden suorittama valvonta ***IIIEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. maaliskuuta 2009 sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta (uudelleenlaadittu toisinto) (PE-CONS 3721/2008 – C6-0044/2009 – 2005/0238(COD))

339

2010/C 087E/56

Alusliikennettä koskeva yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmä ***IIIEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. maaliskuuta 2009 sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta annetun direktiivin 2002/59/EY muuttamisesta (PE-CONS 3722/2008 – C6-0045/2009 – 2005/0239(COD))

340

2010/C 087E/57

Meriliikennealan onnettomuuksien tutkinta ***IIIEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. maaliskuuta 2009 sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi meriliikennealan onnettomuuksien tutkinnan perusperiaatteista ja direktiivien 1999/35/EY ja 2002/59/EY muuttamisesta (PE-CONS 3723/2008 – C6-0046/2009 – 2005/0240(COD))

341

2010/C 087E/58

Merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuu onnettomuustapauksessa ***IIIEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. maaliskuuta 2009 sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi merten ja sisävesien matkustajaliikenteen harjoittajien vastuusta onnettomuustapauksessa (PE-CONS 3724/2008 – C6-0047/2009 – 2005/0241(COD))

342

2010/C 087E/59

Alusten omistajien vakuutus merioikeudellisia vaateita varten ***IIEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. maaliskuuta 2009 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi alusten omistajien vakuutuksesta merioikeudellisia vaateita varten (14287/2/2008 – C6-0483/2008 – 2005/0242(COD))

343

2010/C 087E/60

Lippuvaltiota koskevien vaatimusten noudattaminen ***IIEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. maaliskuuta 2009 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi lippuvaltiota koskevien vaatimusten noudattamisesta (14288/2/2008 – C6-0484/2008 – 2005/0236(COD))

344

2010/C 087E/61

Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. maaliskuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta (KOM(2008)0436 – C6-0276/2008 – 2008/0147(COD))

345

P6_TC1-COD(2008)0147
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. maaliskuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/…/EY antamiseksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta

345

LIITE

360

2010/C 087E/62

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saaminen yleisön tutustuttavaksi ***IEhdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (uudelleenlaadittu toisinto) (KOM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

362

P6_TC1-COD(2008)0069
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o …/2009 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (uudelleenlaadittu toisinto)

363

LIITE

380

2010/C 087E/63

Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen suuntaviivat *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. maaliskuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista (KOM(2008)0869 – C6-0050/2009 – 2008/0252(CNS))

381

 

Torstai 12. maaliskuuta 2009

2010/C 087E/64

Tonnikalan monivuotinen elvytyssuunnitelma Itä-Atlantilla ja Välimerellä *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tonnikalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä (KOM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS))

381


Käytettyjen merkkien selitykset

*

Kuulemismenettely

** I

Yhteistoimintamenettely: ensimmäinen käsittely

** II

Yhteistoimintamenettely: toinen käsittely

***

Hyväksyntämenettely

*** I

Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely

*** II

Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely

*** III

Yhteispäätösmenettely: kolmas käsittely

(Menettely määräytyy komission ehdottaman oikeusperustan mukaan.)

Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▐ .

Yksiköiden tekemät korjaukset ja tekniset mukautukset: uusi tai muutettu teksti merkitään kursiivilla, poistot symbolilla ║.

FI

 

Top