EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:087:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 87, 01. huhtikuuta 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2010.087.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 87

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

53. vuosikerta
1. huhtikuu 2010


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan keskuspankki

2010/C 087/01

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2010, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 1998/26/EY, 2002/87/EY, 2003/6/EY, 2003/41/EY, 2003/71/EY, 2004/39/EY, 2004/109/EY, 2005/60/EY, 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2009/65/EY muuttamisesta Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivaltojen osalta (CON/2010/23)

1


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN JA LAITOSTEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2010/C 087/02

Yhdistetyn nimikkeistön (CN) yhdenmukainen soveltaminen (Tavaroiden luokittelu)

9

2010/C 087/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5761 – E.ON/MASDAR/JV) (1)

10


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN JA LAITOSTEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2010/C 087/04

Neuvoston päätös, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2010, työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean puolalaisten varsinaisten jäsenten ja varajäsenten nimittämisestä

11

 

Euroopan komissio

2010/C 087/05

Euron kurssi

12

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2010/C 087/06

Päätös yhtiön Commercial Value Insurance A.Α.Ε. tervehdyttämistoimenpiteistä (Vakuutusyritysten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta 19 päivänä maaliskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/17/EY 6 artiklan nojalla tehty ilmoitus)

13

2010/C 087/07

Päätös yhtiön Progress Assicurazioni S.p.A. tervehdyttämistoimenpiteistä (Vakuutusyritysten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta 19 päivänä maaliskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/17/EY 6 artiklan nojalla julkaistu ilmoitus)

14

2010/C 087/08

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen rajavalvonnasta vastaavien kansallisten viranomaisten luettelon päivitys (EUVL C 247, 13.10.2006, s. 17; EUVL C 77, 5.4.2007, s. 11; EUVL C 153, 6.7.2007, s. 21; EUVL C 331, 31.12.2008, s. 15)

15


 

V   Lausunnot

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2010/C 087/09

Yhteisen eurooppalaisen metrologian tutkimusohjelman (EMRP) työohjelmaan liittyvä tutkija-apurahojen haku

16

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2010/C 087/10

Ilmoitus tiettyjen Intiasta peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen tankojen tuontia koskevan tukien vastaisen menettelyn aloittamisesta

17


 

Oikaisuja

2010/C 087/11

Oikaistaan jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/16/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto (EUVL C 52, 2.3.2010)

23


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top