EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:016E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 16, 22. tammikuuta 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.CE2010.016.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 16E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

53. vuosikerta
22. tammikuu 2010


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

PÄÄTÖSLAUSELMAT

 

Euroopan parlamentti

 

Tiistai 18. marraskuuta 2008

2010/C 016E/01

Luotonantoa koskevan kuluttajavalistuksen ja -tiedotuksen parantaminenEuroopan parlamentin päätöslauselma 18. marraskuuta 2008 kuluttajansuojasta: luotonantoa koskevan kuluttajavalistuksen ja -tiedotuksen parantaminen (2007/2288(INI))

1

2010/C 016E/02

Kuluttajamarkkinoiden tulostauluEuroopan parlamentin päätöslauselma 18. marraskuuta 2008 kuluttajamarkkinoiden tulostaulusta (2008/2057(INI))

5

2010/C 016E/03

EMU@10: saavutukset ja haasteet talous- ja rahaliiton kymmenen ensimmäisen vuoden jälkeenEuroopan parlamentin päätöslauselma 18. marraskuuta 2008 EMU@10: saavutukset ja haasteet talous- ja rahaliiton kymmenen ensimmäisen vuoden jälkeen (2008/2156(INI))

8

2010/C 016E/04

Suositukset miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisestaEuroopan parlamentin päätöslauselma 18. marraskuuta 2008 suosituksista komissiolle miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisesta (2008/2012(INI))

21

LIITE
PYYDETYN EHDOTUKSEN SISÄLTÖÄ KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SUOSITUKSET

24

2010/C 016E/05

Kestävää sähköntuotantoa fossiilisista polttoaineista: varhaisvaiheen demonstroinnin tukeminenEuroopan parlamentin päätöslauselma 18. marraskuuta 2008 fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta kestävästä sähköntuotannosta: varhaisvaiheen demonstroinnin tukeminen (2008/2140(INI))

28

 

Torstai 20. marraskuuta 2008

2010/C 016E/06

Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomus kantelua 1487/2005/GG koskevan Euroopan unionin neuvostolle annetun suositusluonnoksen johdostaEuroopan parlamentin päätöslauselma 20. marraskuuta 2008 Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomuksesta kantelua 1487/2005/GG koskevan Euroopan unionin neuvostolle annetun suositusluonnoksen johdosta (2008/2072(INI))

33

2010/C 016E/07

Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmien tulevaisuus: niiden rahoitus ja pyrkimys yksilöllistämiseenEuroopan parlamentin päätöslauselma 20. marraskuuta 2008 sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmien tulevaisuudesta: niiden rahoitus ja suuntaus kohti yksilöllistämistä (2007/2290(INI))

35

2010/C 016E/08

EU ja matkustajarekisteritiedotEuroopan parlamentin päätöslauselma 20. marraskuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi matkustajarekisterin käytöstä lainvalvontatarkoituksiin

44

2010/C 016E/09

Järjestely rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseilleEuroopan parlamentin päätöslauselma 20. marraskuuta 2008 järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

49

2010/C 016E/10

EU:n reagointi Kongon demokraattisen tasavallan itäosan pahenevaan tilanteeseenEuroopan parlamentin päätöslauselma 20. marraskuuta 2008 EU:n reagoinnista Kongon demokraattisen tasavallan itäosan pahenevaan tilanteeseen

51

2010/C 016E/11

Eurooppalainen avaruuspolitiikka: kuinka tehdä avaruudesta maanläheinen asiaEuroopan parlamentin päätöslauselma 20. marraskuuta 2008 eurooppalaisesta avaruuspolitiikasta: kuinka tehdä avaruudesta maanläheinen asia

57

2010/C 016E/12

RypäleaseetEuroopan parlamentin päätöslauselma 20. marraskuuta 2008 rypäleammuksia koskevasta yleissopimuksesta

61

2010/C 016E/13

HIV/aids: seulonta ja varhainen hoitoEuroopan parlamentin päätöslauselma 20. marraskuuta 2008 hi-viruksesta/aidsista: varhainen toteaminen ja varhainen hoito

62

2010/C 016E/14

Mehiläishoidon tilanneEuroopan parlamentin päätöslauselma 20. marraskuuta 2008 mehiläishoitoalan tilanteesta

65

2010/C 016E/15

Jäsenvaltioissa suoritettaville ympäristötarkastuksille asetettavia vähimmäis-vaatimuksia koskevan suosituksen 2001/331/EY uudelleentarkasteluEuroopan parlamentin päätöslauselma 20. marraskuuta 2008 ympäristötarkastuksille asetettavista vähimmäisvaatimuksista annetun suosituksen 2001/331/EY uudelleentarkastelusta

67

2010/C 016E/16

SomaliaEuroopan parlamentin päätöslauselma 20. marraskuuta 2008 Somaliasta

68

2010/C 016E/17

Kuolemanrangaistus NigeriassaEuroopan parlamentin päätöslauselma 20. marraskuuta 2008 kuolemanrangaistuksesta Nigeriassa

71

2010/C 016E/18

al-Kurdin perheen tapausEuroopan parlamentin päätöslauselma 20. marraskuuta 2008 al-Kurdin perheen tapauksesta

73


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN JA LAITOSTEN TIEDONANNOT

 

Euroopan parlamentti

 

Tiistai 18. marraskuuta 2008

2010/C 016E/19

Frank Vanhecken parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntöEuroopan parlamentin päätös 18. marraskuuta 2008 Frank Vanhecken parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2008/2092(IMM))

76

2010/C 016E/20

Massimo D'Aleman parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntöEuroopan parlamentin päätös 18. marraskuuta 2008 Massimo D’Aleman parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2008/2298(IMM))

77


 

III   Valmistavat säädökset

 

Euroopan parlamentti

 

Tiistai 18. marraskuuta 2008

2010/C 016E/21

EY:n ja Kazakstanin kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekeminen Bulgarian ja Romanian EU:hun liittymisen huomioon ottamiseksi *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. marraskuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (KOM(2007)0105 — C6-0328/2008 — 2007/0039(CNS))

78

2010/C 016E/22

Yhteisyrityksen perustaminen uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. marraskuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 219/2007 muuttamisesta (KOM(2008)0483 — C6-0305/2008 — 2008/0159(CNS))

79

2010/C 016E/23

Kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen lakisääteiset merkinnät (kodifioitu toisinto) *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. marraskuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen lakisääteisistä merkinnöistä (kodifioitu toisinto) (KOM(2008)0318 — C6-0205/2008 — 2008/0099(COD))

79

2010/C 016E/24

Yhdenmiehen rajavastuuyhtiöt (kodifioitu toisinto) *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. marraskuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä (kodifioitu toisinto) (KOM(2008)0344 — C6-0217/2008 — 2008/0109(COD))

80

2010/C 016E/25

Pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktoreiden kuljettajan istuin (kodifioitu toisinto) *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. marraskuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktoreiden kuljettajan istuimesta (kodifioitu toisinto) (KOM(2008)0351 — C6-0243/2008 — 2008/0115(COD))

81

2010/C 016E/26

Takuurahaston perustaminen ulkosuhteisiin liittyville hankkeille (kodifioitu toisinto) *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. marraskuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille (kodifioitu toisinto) (KOM(2008)0365 — C6-0273/2008 — 2008/0117(CNS))

82

2010/C 016E/27

Tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa siviili- ja kauppaoikeuden alalla koskeva yleissopimus ***Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. marraskuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa siviili- ja kauppaoikeuden alalla koskevan yleissopimuksen tekemisestä (9196/2008 — C6-0215/2008 — 2008/0048(AVC))

82

2010/C 016E/28

Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmä yhteisössä *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. marraskuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamisesta komissiolle siirretyn toimivallan osalta (KOM(2007)0776 — C6-0452/2007 — 2007/0272(COD))

83

2010/C 016E/29

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoEuroopan parlamentin päätöslauselma 18. marraskuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (KOM(2008)0609 — C6-0345/2008 — 2008/2286(ACI))

84

LIITE
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN GLOBALISAATIORAHASTON VAROJEN KÄYTTÖÖNOTOSTA TALOUSARVIOTA KOSKEVASTA KURINALAISUUDESTA JA MOITTEETTOMASTA VARAINHOIDOSTA 17 PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2006 TEHDYN EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION VÄLISEN TOIMIELINTEN SOPIMUKSEN 28 KOHDAN MUKAISESTI

85

2010/C 016E/30

Valmisteveroa koskeva yleinen järjestelmä *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. marraskuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi valmisteveroa koskevasta yleisestä järjestelmästä (KOM(2008)0078 — C6-0099/2008 — 2008/0051(CNS))

86

2010/C 016E/31

Kouluhedelmäjärjestelmä *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. marraskuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1290/2005 sekä maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) muuttamisesta kouluhedelmäjärjestelmän käyttöönottamiseksi (KOM(2008)0442 — C6-0315/2008 — 2008/0146(CNS))

103

 

Keskiviikko 19. marraskuuta 2008

2010/C 016E/32

Kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevat yhteisön tilastot *** IIEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. marraskuuta 2008 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevista yhteisön tilastoista (9815/3/2008 — C6-0343/2008 — 2007/0020(COD))

111

2010/C 016E/33

Tietyntyyppisten yritysten julkaisu- ja käännösvelvoitteet *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. marraskuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 68/151/ETY ja 89/666/ETY muuttamisesta tietyntyyppisten yritysten julkaisu- ja käännösvelvoitteiden osalta (KOM(2008)0194 — C6-0171/2008 — 2008/0083(COD))

112

P6_TC1-COD(2008)0083
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 19. marraskuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/…/EY antamiseksi neuvoston direktiivien 68/151/ETY, 77/91/ETY ja 89/666/ETY muuttamisesta tietyntyyppisten yritysten julkaisu- ja käännösvelvoitteiden osalta

112

2010/C 016E/34

Euroopan tilastot *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. marraskuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tilastoista (KOM(2007)0625 — C6-0346/2007 — 2007/0220(COD))

116

P6_TC1-COD(2007)0220
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 19. marraskuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2008 antamiseksi Euroopan tilastoista sekä salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta

117

2010/C 016E/35

Viljelijöille YMP:n mukaisesti maksettavien tukien järjestelmät *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. marraskuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi viljelijöille yhteisen maatalouspolitiikan mukaisesti maksettavien suorien tukien järjestelmää koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä (KOM(2008)0306 — C6-0240/2008 — 2008/0103(CNS))

117

2010/C 016E/36

Yhteisen maatalouspolitiikan muuttaminen *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. marraskuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan muuttamisesta asetuksia (EY) N:o 320/2006, (EY) N:o 1234/2007, (EY) N:o 3/2008 ja (EY) N:o […]/2008 muuttamalla (KOM(2008)0306 — C6-0241/2008 — 2008/0104(CNS))

173

2010/C 016E/37

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta annettu tuki *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. marraskuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta (KOM(2008)0306 — C6-0242/2008 — 2008/0105(CNS))

189

2010/C 016E/38

Maaseudun kehittämistä koskevat yhteisön strategiset suuntaviivat (ohjelmakausi 2007–2013) *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. marraskuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi maaseudun kehittämistä koskevista yhteisön strategisista suuntaviivoista (ohjelmakausi 2007–2013) tehdyn päätöksen 2006/144/EY muuttamisesta (KOM(2008)0306 — C6-0239/2008 — 2008/0106(CNS))

199

 

Torstai 20. marraskuuta 2008

2010/C 016E/39

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 1073/1999 muuttaminen *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. marraskuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 1073/1999 muuttamisesta (KOM(2006)0244 — C6-0228/2006 — 2006/0084(COD))

201

P6_TC1-COD(2006)0084
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 20. marraskuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009 antamiseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 1073/1999 muuttamisesta

201

2010/C 016E/40

Lisätalousarvio nro 8/2008Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. marraskuuta 2008 esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2008 varainhoitovuodeksi 2008 — Pääluokka VI — Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (15765/2008 — C6-0426/2008 — 2008/2287(BUD))

223

2010/C 016E/41

Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. marraskuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten (KOM(2007)0637 — C6-0011/2007 — 2007/0228(CNS))

224

2010/C 016E/42

Oleskelua ja työskentelyä koskeva yhden hakemuksen menettely *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. marraskuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista (KOM(2007)0638 — C6-0470/2007 — 2007/0229(CNS))

240

2010/C 016E/43

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn muuttaminen *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. marraskuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) muuttamisesta (KOM(2008)0489 — C6-0314/2008 — 2008/0156(CNS))

251

2010/C 016E/44

Järjestely rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. marraskuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille annetun asetuksen (EY) N:o 332/2002 muuttamisesta (KOM(2008)0717 — C6-0389/2008 — 2008/0208(CNS))

252


Euroopan parlamenttiISTUNTOKAUSI 2008–2009Istunnot 18.–20. marraskuuta 2008HYVÄKSYTYT TEKSTITTämän istunnon pöytäkirja on julkaistu Virallisessa lehdessä C 29 E, 5.2.2009

FI

 

Top