Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:317:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 317, 23. joulukuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2009.317.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 317

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

52. vuosikerta
23. joulukuuta 2009


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

15.—16. heinäkuuta 2009 pidetty 455. täysistunto

2009/C 317/01

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Liikenne- ja maankäyttöpolitiikkojen yhtenäistäminen kaupunkiliikenteen ekologisen kestävyyden parantamiseksi”(valmisteleva lausunto)

1

2009/C 317/02

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Euroopan lasi- ja keramiikkateollisuuden kilpailukyky erityisesti EU:n ilmasto- ja energiapaketin valossa” (puheenjohtajavaltio Tšekin pyynnöstä laadittu valmisteleva lausunto)

7

2009/C 317/03

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”EU:n ja Bosnia ja Hertsegovinan suhteet: kansalaisyhteiskunnan rooli” (valmisteleva lausunto)

15

2009/C 317/04

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Tieliikenteen melu- ja saastehaitat – konkreettiset toimenpiteet pysähtyneen tilanteen parantamiseksi” (oma-aloitteinen lausunto)

22

2009/C 317/05

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Autoteollisuuden komponentit ja tuotantoketjun loppupään markkinat” (oma-aloitteinen lausunto)

29

2009/C 317/06

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kaupunkialueiden nuorisoväkivalta”

37

2009/C 317/07

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Lasten suojeleminen seksuaalirikoksiin syyllistyviltä matkailijoilta”

43

2009/C 317/08

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kaupunkien ulkopuolisten alueiden tulevaisuus osaamisyhteiskunnassa” (oma-aloitteinen lausunto)

49


 

III   Valmistelevat säädökset

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

15.—16. heinäkuuta 2009 pidetty 455. täysistunto

2009/C 317/09

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kuluttajan oikeuksista”KOM(2008) 614 lopullinen – 2008/0196 COD

54

2009/C 317/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tunnistetiedoiltaan, tuotehistorialtaan tai alkuperältään väärennettyjen lääkkeiden pääsyn estämisestä lääkkeiden lailliseen toimitusketjuun”KOM(2008) 668 lopullinen – 2008/0261 COD

62

2009/C 317/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 78/660/ETY muuttamisesta mikroyhteisöjen osalta”KOM(2009) 83 lopullinen/2 – 2009/0035 COD

67

2009/C 317/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn soveltamisalaan kuuluvien säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta – Mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn” – Viides osa KOM(2009) 142 lopullinen – 2009/0048 COD

72

2009/C 317/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto – Väliarviointi biologista monimuotoisuutta koskevan EY:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta”KOM(2008) 864 lopullinen

75

2009/C 317/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Strategia ulkoisten kustannusten sisällyttämiseksi hintoihin”KOM(2008) 435 lopullinen/2

80

2009/C 317/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle potilaita, terveydenhuoltojärjestelmiä ja yhteiskuntaa hyödyttävästä telelääketieteestä”KOM(2008) 689 lopullinen

84

2009/C 317/16

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä sekä kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta”KOM(2008) 816 lopullinen – 2008/0246 COD

89

2009/C 317/17

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalaisesta rautatieverkosta”KOM(2008) 852 lopullinen – 2008/0247 COD

94

2009/C 317/18

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta”KOM(2008) 817 lopullinen – 2008/0237 COD

99

2009/C 317/19

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista annetun asetuksen (EY) N:o 1321/2004 muuttamisesta”KOM(2009) 139 lopullinen – 2009/0047 COD

103

2009/C 317/20

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Vihreä kirja Euroopan terveydenhuoltohenkilöstöstä”KOM(2008) 725 lopullinen

105

2009/C 317/21

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vähimmäisvaatimuksista” (uudelleenlaadittu toisinto) KOM(2008) 815 lopullinen – 2008/0244 COD

110

2009/C 317/22

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta” (uudelleenlaadittu toisinto) KOM(2008) 820 lopullinen – 2008/0243 COD

115

2009/C 317/23

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista ”Ehdotus – Neuvoston direktiivi keskinäisestä avunannosta veroihin, tulleihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä”KOM(2009) 28 lopullinen – 2009/0007 CNS ja ”Ehdotus – Neuvoston direktiivi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla”KOM(2009) 29 lopullinen – 2009/0004 CNS

120

2009/C 317/24

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle – Kehitystä edistävä AKT-maiden alueellinen yhdentyminen”KOM(2008) 604 lopullinen

126

2009/C 317/25

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Muutettu ehdotus – Neuvoston direktiivi puhdasrotuisista jalostusnaudoista” (kodifioitu toisinto) KOM(2009) 235 lopullinen – 2006/0250 CNS

132


FI

 

Top